ïïflih h CD HPï M 3 -c H r g- rr-o -B 8 g- lihiog 4 1 üi 2 3 5' B pz iii ïdl u r :;5 ft M g. F iii o ft. Bf -;a ItWHI 2.E.qE.§ï2 tO® n I hl Is: 13 Juli wordt de eerste tabaksbon aangewezen Fa. R. GIELSTRA HlIlH 4Sr. sx; sf-lèi felfrjr 1=01; rt B ^hitl 'U £"p° c.< p B 3 p 3i»ae 2 2 2 CL ShIIs<^P?'h3-& SI H MAJ0-wonderkacheltje B Fa. Wed. W. Bakker I 8 td tr s g i !P g H A S M 11 j’m| 55 c s- o 2 to o Niei Woi s b r1 trïs’fg O CL 10 s O crq ff! S ii s e: r gg h-3g to js fl» 2. i pbö I -5 s g 5 5 7 s Blij «B”BS 88 t> ^015 ff«°8 “8ês's B w’B. MtP RS8»tl" Sï|i?> xD 44 5 5tf 2- g^s S- B p ft Bls^l 0' 3 ihgïêssf Kasfs-il;. ïi =3. ru g CD aq ff q p s’^i aB BHBHflQMBMBHn «5? S'S'- 3 2 68s1 o o a o I II 2'5*0 E"-io g-o p® 3 2 b 3 Ft" o T3 a V) o a CD I— 5- ?T 2 Bekendmaking. o cr s-ps r S 2 c e g r 5* 3 <D 3 a «S 5' jo. E 5’ 5 5 3 o o w 2 B - 5 o- 2 v o CT z B r 2 B 7 c o P.rt 3 s. S' B 3 r tr 2 I B 2. m L g E ex p" CD CD x- G J S' S: ë- crq n s: cx G 21 Meisje ■g s 5 5 - 8gess“ 6 H n o Ng 2 x Óq - >-r p s Oë-- ë.3 o m s e (S g een Friesche Vlag meenemen. w. Van brug. Bezoekt hedenavond de Vergadering vanrerd beh< Plaatselijk Belang” 5 S 05’ m’ -d £2. l-, o F E.r 5’ B. B CL ET- 2 f°pïï is êa fï cl r? jxr 2 3 - - •- 2.r b jgjj GAS is er nog niet, maar wel het 9* - 2 g tr 3 5 2. P 6 2. w g§g- s? B E s° B 5 iïsB §-2 g-'S 8 2 E*o B B-ö 2k 2. ±5- s 2«=:~ :T r» ET CL G B'> 2 T b e F 2 2 2 -- s £-ff gff-ë SSS5 B H g 12 m z 2. g.'B-ixS 5-TB.g* ÈUS<"" - 5-êèo ^8 B 3 2- Wij zorgen voor sigaren, tabak en cigaretten Levert Uw bon dus in bij 3 2 2- B B° o 8 g m £-3 £- 2 E. 2 2 s 3 vss3 S.Ü I I I I I I I W ft I— s^er»S ^5 1 f 8- 2 s ”8 a P o N êS 3 =3 m| g*s.S?ff5 $&§B-ffS 3 -B £S I» co 3 l> t- ré g 8g|8 td g 2. 88JS S c 0 p.p CD CD B 5 s ftïï 2.3 3 |m c 3 ►ff ff ff C 8’ g-S P S. cö ?2 CD 0 as ff ff CL CT- PM CC C/D êg. Sf’S'o. g 2-g o - g Cf5- o B “3.5 g g erg- 5-“ cl o w S b 2 w 2 0 28-is ff £5 m s 3 x CD H S- 5T 3 B g z 'a"f ?gS 'o 210 ft ra ^|'Et 2 - o Q* 0 o os o ff ff CD oE O CD CD CD <S rc&S- 0 *-S tr1 ff 0 r+- CD 0 SC g 00 S-o0" O «VS - onq G S 5» i’ S-g.'S ff. ff Sr S3 <s r’Eï s 'S'ö - a s2- s> EÈp WlTa m g. ïs- g g'_. I 3 - >S p - 8 8 pg'g^g g'&S’gp- CD u- p3 B raai £6p:: cr ggêgSSB’ p P p N SB*B®gë! S.B PI&Q9* O P s ,u <0g;2.’ Pl®& gy g raJ p-öuqaq g-H hdez:: s cTP: p o o 0 O *!§-§.• §*2-^ £X CD X' &g 3 ^2 g*E. |g S3 8 P 3 g- S’E- 2 2 a K 0 S F 8 gj|£Ê3 X p^&ftftgS ®- g Z o D S 2 s-o 8 2 2 ft 5 g*?T g: 2 ®p2-b g^ gf ra ^2.S 2B 8-S ff g cr G o s 3^ Q O B 2 8 5= g pg g-pg ^PB" «güË. R. J. FLAPPER D 112 WORKUM 2 §- 5’ 2. crq «Pj cl B’ o W cr gêg t^g:"s8g 5f§I;|5£« rt^0X0 R O 0 0 o c vi P S 5 S''s’®-1 *- a->2 S* 2 3 5 3 v3 O S >0 3 5* 3- a: hï Pnkl 1 B’nÏB S 2. 2,s <-* tft aq CD S' CL <T> 3 8 2 a.'^'g 2, o £b s s T9- E 2 gg §®S- S- SgsB 00-^0^ o ®®2 T®^^ s*rt‘t5 o. rap.® ra "z c: B G 90. G 0 8- r s-r r* crq 3 s.3 3 V g.3 c8e.v3 S' S cx 2- ST §^-ö| E§ dqlofcj- crq B- P-® p. P ra r 2 £raB’< ~2 23 ®oë®u p CO op. g p. O ra 2B ^Sö.g ’a»S S2:ï2ra, ®bB’ <5^2- c ra g M E B'£-8- o o-aq ra B o E 'S- 3 w S ft p. ft 'B N ft b ft 3 F* ©q; 3 S-B£r® B -c§ SB-" B s O ?,E. u p C- cr Bpg^g3 Bp Sis ff» LZ1 O S3' - I g s-"’"S-21= x’i™" Ë8 s-ih-1 «2 td K 2 C onq g*u^ g> ra 3 fj ^ffffGG GjL.4444^ Qff BqqBBB’Ep-ff^ft’Xs;? - - crq B 3^^ T2 E,S x 2 S c 3 e 2 5*? z 3 rn 3 G 5 p-B G gv 2 c (4 g'g Ss J §1 g aï3afrS°=' e: S 'X 3 s. s. ££:3 2 •5 Vf 5 I D C g 1 3 3 to ST ft o N ^CD o 2 - oo P ^3?<&®-Kc2.51 3 ft Mg-g-P O« N '0Q co o cB: o £T ff B CD S’ a CD O 3 CD Vi CD a xn 0 h) CD t^O 2> cd Q- g CD JX G g ff ff S - o o a g O S’ g B 3 B 3^. pT g D tX ff'cff- CD ra O G O ►S 3 a a CD deze vergunningen beleefd Gem. Werkman Sneek 2. 3. 4. 5. BELLAMY BREEKT BAAN geldbtete van ten hoogste f 10.000,— ra z 00 CC H tr C C a B 3 Cl -0 a b ra. <T>- 3 Meyer Pier Molenaar Bouke Muizelaar Jacob Ploeg Johs. v. d. Schaap Riemkje Bouma J. J. Gorter Douwe Haan Sijbrand de Hoekstra Auke 0 b g g g g g B ergesteld. evende h co P co D tr ED ?r co P to w m m 3 CD (Z ff* 5 C3 CD 3 0 CD 3 0q 0 P B (X G CL g p B ?r o o id g D w O B G g B g distr. ambtenaar ,.T) G o o o ID a B p ex G G N o CD CD B §3 Q. c Voor de vele blijken van be langstelling ontvangen voor en bij ons huwelijk, betuigen wij, ook namens onze wederzjjdsche ouders onzen hartelijken dank. M. J. REEN P. REEN—DE JONG. Workum, 28 Juni 1945. K td -ra-ft CO g co CC O (D 3 De Districts Militaire Commissaris te Sneek, maakt voor Pu B 3 B. CO 3 G cr G G P 44 S’ r 44 3 <P p (X O o G P cr c ►s CD P> C C5 td o g. 5’ a a cl G B 2. p’ ex G G O G CTQ CX to P- CD PJ 3. 5’ ex ex a> FT IP K CD C cr? (D ,P O CL O C z C QD N s. 5’ o n B’ JO. o p Q 2 (to T5 O 5T“ O) c2 Q- a> CD 2 O G 3 p p 3 G G D P O p p* p aq 44 ex p o; §- o 05 5 ET *1 O o D# <0 D cS 5l r o z o o 2. B oo> O 3 N O GB 3* O O 00. o O 3 s o o CD cd' g’ B G cx G O •o 00. 2. 5“ 00. Q. sr 2. 0 q G 2. o 3 CD S' p B n* sr cr a CD o 5’ H 5 P P5 2 O 2 HM w G o ex G P CO Hj p p g- S-* èo CD JT I p ex 2. Z c: o 3 cr 2. N E. 5’ Q B’ 00. 5S o o 3“ O s r o CD CÜ SD P - O aq CD CD 3 go P CD co CD Q: M 2 0 r HM en s (X -8 O ffl 2 fed td Mo CD QD P P z-x a> 2. S‘ "3 p 2 >-dtd rw 2.^ e 3 E WO =r D q e- O' r. K p B 00 rq 2 <t> n ambt, distr. dienst Koudum schoolarts WitmarsumJ noge leze fei I Voor teld, iulpver ten ges □eest t o <o B <0 B 1 o 0 B^ GO S’ td g rt tsi Ei Cl Cl 2 cl cr n n s N P 1*0 44 G P ex g ST G G P CL G 2 o G P clctq G P 44 O O G P- P f gu CO <Tt- s L„. p p p p G B B* 3.B 3*p.® B B N E. B. S’ o CL <0 B B* en? co cn? so g B «g B 3 g- 0 Mf P P 3 G P enq G H3 - 3 O Q O 1 CZ^ 4 3 CD CX JH >M« 0 D. G* 0 Jt o cx G - 5 p‘ 4l *p’ p^ cx G O JC P a. CD a 2. 5 s W CK? e o o CL &D o K P5 2 C CL r» B CL a h <4 o o G* 3- rn 00. 3 cr 2. a E p o o 0 3 irnsum bevraagd voor hele of halve dagen eAASTRA’s B0ERH., Workum >8 n 3 ’’’S "I B X’ O O a 0 P5 CO o ÏLcrci o g ff L-. CD o cr^s b 2- «s:* N O P ex CD BB -J CL§ 3 z S’x m s» r e c T ra S v IJntema Oebele staking Buizer Dr. C, M. Groenhof M. Jong H. de Plantinga Gatze Stopel Corns. G P p p B 3 CO CL et- CD 3.P cv r„ z:S ÜN qw O pr P 3 c 3 H- 3 t>ü e? Sijtzema Wopke Verboom Willem Verbrugge N. A. P. ambt. 2e kl. Secr. Sneek (werkz. a. h. Pol. bureau) 3 G CX CL o 2- c p g to ~- 3 o •o •o 55.' op’ CL M t> k| <D n gt M2, a K SBB 2 E cl o O B- B rt h B et P-'? 2 a B o CL ft .1 «5 ►s w 2 - 0 B w Z g H HM M s 3 o e tr® 1 P 2-CD u CD 0 CX O e-b CD cn? b JO JD - *- g Q- C5 E.2 S 2 c S' B5 O B g H 3* Q- o 2-jS 3 O B 5 O CD 0' CD ui m 00. G 0 B n o 3 3 o* c 2 Jï B co B. p O'? B O CL a n *1 G O P crq o p 0- G o P CD B3-P& cs:g co 3 0 O CL CD O 0 M CD CD «-J 0 0 0 CL^ 0. rr 44 44 ÏP OJ W 0 CD n CD 0-’ ex g o B o V p S> «<D td"1 <1p we tdB td’ N td -. S 0:2 p - era G O N a> q crq p G D O 0 O- G G CXOfQ G G 0 G O o rq 3 i g O ffl G üiHHHiiHü:::: De Workumer Vrijwilligers van het Friesche Bataljon, dat met eenige weken naar Indië vertrekken gaat, zouden gaarne Zij, die hiervoor een exemplaar ter beschikking willen stellen, gelieven zich aan bureau „Friso” 6e willen opgeven. Voor de zeer vele blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig ambtsjubileum betuig ik mijn hartelijke dank. Workum, Juli 1945. het district Sneek bekend Vordering van motorvoertuigen zal bij uitsluiting geschieden door, of vanwege den Districts Militairen Commissaris. Aan vorderingen van andere zjjde behoeft geen gevolg te worden gegeven. Rijvergunningen voor burgers en burgerinstanties worden als tot dusver, uitsluitend uitgegeven door de Rijks verkeersinspectie. De toewijzingen van motorvoertuigen voor burgers en burgerinstanties kunnen uitsluitend geschieden door tus senkomst van de Rijksverkeersinspectie, waartoe bjj deze instantie een verzoek moet worden ingediend. Alle landelijk werkende burgerinstanties dienen hun aan vragen om toewijzing van motorvoertuigen in te dienen bjj de Rijksverkeersinspectie te Den Haag. Voor zover nog geen registratie heeft plaats gevonden van motorvoei’tuigen en onderdelen, dient dit alsnog onverwijld te geschieden bij den Districts Militairen Commissaris. Uitgezonderd zijn a. motorrijtuigen en onderdelen van motorri gebruik, bezit of voorraad bjj Nederlandse en strijdkrachten b. motorrijtuigen en onderdelen van motorrijtuigen, welke in het buitenland thuis behoren. Overtreding wordt gestraft met ten hoogste 6 jaren of een -(art. 26, 3e lid B.S.B.) De Adviescommissie voor de Zuivering van het onderwijzend personeel bij de openbare en bijzondere lagere scholen in het district Sneek, omvattende de gemeenten: Baarderadeel, Bolsward,. Doniawerstel, Gaasterland, Has- kerland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hen- naarderadeel, Lemsterland, Hindeloopen, Rauwerderhem, Sloten, Sneek, Stavoren, Wonseradeel Workum, Wym- britseradeel, IJlst, maakt bekend, dat klachten tegen en of inlichtingen (ook ten gunste van) Hoofden der scholen en onderwijzers, kunnen worden ingediend bij den Secretaris der Commissie, den Heer B. Staal, leraar M.U.L.O., te Sneek, Parallelweg 47 en by den Voorzitter, der commissie den Heer Tj. de Jong, hoofd der R. K. Landbouwschool te Bolsward. jing th: :venredi| jehoeftei Behalve |ie gera veinig i: zanger a lijn inko ianks h ireven zangrijke zevredigi ijk zou zoorzienii Zereik d< noet ligj lat deze Iringend lerneemt, hnd 1 en wel to Jet gaat t >f de b ■fenottnid: zeelheden friesland Vesten m trachten treken de liet uit and vóói •pzichten, “irovincies P5- ?E2S' Gevraagd eea flink R. K. Meisje reor dag en nacht met iiiiia.eljjk verkeer GALEMA •reeatta- sn Fruitkweek er Leeuwarden iBÜ&htingen by D. GRAAFSMA, Workum O P c 3 0 Gfi cx <D c_ o P 0 o B* Cu G Uit VOOrraad leverbaar. Vraagt inlichtingen Alleenverkoop voor Workum: e:® o B B2z- CL\© 0,^0 4/ trq O O N 3 e. O ro s Tjtuigen in Geallieerde CL o 2 B ö- n' n> H o 2- e-. B- Coc. 3» o CXCZ> 0 G G’ P P G CX 0 G O et- CL 0- M 0 0 CD K I WM S CL e.“§ Bes- s§'®— N 4» B crq P 3 CL O - CL 0 (T CL E-e-2 "2- ►e P e E 2.^ A 2 ‘-s PT r-+ O CD 0 0 ö- 2 Q 2 s ff cn 3 t; B o 1 5. cr cc O ►1 N* C B p p Sp p LL SC Q 2 w p ?2.. t> co’ rt- C 5’ 5* 0 GO o 9- sa M 2- B r-crq G -crq o cc <1? 10 CD 3 O a oq co 3 fcsj cr- CL S> -1 Aii? 2. P CL O o -< 2 -i E e: os rt LT1 ti n Z crq O O 2 zv B> 2 rf- 2 cl 03 S“s 1 3 2 W co CD, cd" crq ffQ 3 05 cd o C4 r* p 2- 0: crq cx G G G cr o o p 0 G 0 cr u K M 0 s w o P' cL CD 3. E70 T O 0 CD CD CD o n r llUw. gwge®p f CL P. Ü3.wtF? j-g W^®^ Mg-‘ e ff- cl o c” CO C» 3= 2. <z> oc- - s u> P O P g“p- *-! O Ü2 <rt- r-t- Nö dd: cc P *""j ra ra T== h m 2 ra z 3 o jpS N§ O 3 P N GQ ff- »-j 0 0 Q o w; CL^ PC 3 ff® ’-O C 2 c S G 3 G G -r p crq crq G - C 0 cr c cx G P G 44 CA o -J 3* I e 3 o. 3 CL O bs tS czq ert- O p 0: o" o CD CD •ff --EOra p - - O 44 O G ff? 2. 0 0 0 0 p oq G G P 0- 2- G X2 0* o P^* O W PT ff- 44’ 2- 3 O crq S £.oq 33-P “3^=03 SSLo-SÊ8.= s“"Sa,8 3- B O S* 2 -o o 2- lat elke saar e :nen, l 6 meer moge isen, d er zijn elstand elden. Dat d incie lit, dat Inenteer prestatie Dat t letekene iragen :oe te s< s DoeKnanuei ur. ±1. ae vos,BJNea. nerv. rfeaiKanr, sneex noiswaraerweg 10. Deze Commissie is ingesteld voor de gemeenten: Baarderadeel, Bolsward, Doniawerstal, Gaasterland, Has- kerland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hen- naarderadeel, Lemsterland, Hindeloopen, Rauwerderhem, Sloten, Sneek, Stavoren, Wonseradeel, Workum, Wym- britseradeel, IJlst. 0 0 0 c g crq cr G r o u CL - G 0 2 «z F* t® G p i5 2 2 0 r* p *0 G P cr cm to G G 5 "o "o r H - o o JC. P 3 o^.-5^ n r» CL B o Et Cl G CTQ G G 0 K G q P P G - 3 O m s m o 3 0 G P cx o cr “o s 5 q. o crq G G CL 44 o p E G 0 0- 44 O (4 DJ N) H O H‘O- CL 2 2 z3 M rs> r 2 -» et rector'Sted. Gymn. Sneek sluiswachter Staveren opper brandm.ster Sloten Gem. ontvanger Balk Secr. Gem. Baard. Mantgum ptdjnp o 0 0 B T o o. 3oq §-£3 00 so iff C5 ff’ 0 o 3 3 S- C ‘D’ d> ff* Z; cd o> 0* 2 as- -2es rr> 3 "S 3<g Q- 0, 03 CL r>. CD E S p-p L-. <jO'1? -V. S E CL 32 ET ►- CD <T) f Tel. 45 CD P cp 5’ CD w 0* □q 4- G l z-/ G Z cr o o c crq 0 G 44 0t O O- 0 ?r BELANGRIJK H. H. Rookers I ft B PT tr o B c e- 2 CL O B G Ar-, 0 2 p ff *0 cx pj 0* S3' P$P<Ö^CL Q B 3 st 3 M ra co 1 x ra S o-B p.® -- X-c P ÏS CL o^; i r s’ W CL ft 3 3 ff§ S O' (D -T3 3 g 3 at CD CD 2.E-. S-'S- 3 N O -j! - is ff 2 2- O--- CD q CD O 3 *-S CD M o S’Cg CTQ 0 0 Q- G* m2-ST cl o B CL 1 v z^> g- 2 G 3 o 0- G (4 ff 3 G O\ CL G G^ 2-Oc^ e-ft'i’’ O B 2 CL B ft 3C§ •g' ft s - s-1 ff 2. oq ff? 00 O ra öd 5 g -Ö ‘TC 2. 5! Si C -d 0 0^ 0 tff crq O 0 0 CD P 3 3 0 3 0 CL CL G o crq 0 cx W 5 *0: 2 B o- o c ft aq cl^ F Pg- re cxo 3 g O c fed cn -B Cfl C<E. n cc ll. ff co 3 M<K5 -0 ff<! O iL dttq o 2 0 o -T ft 2 <5 cl 3 o ff 2 X 2 L B N g o* 2-2 o t g-p 1 S-PCg p crq s° 9-^ P o P VJ B crj '^2? CD „si" hn OW ag-gg ff® >g 2 p g.® 3 P-3 2 p bX? s° tft Sff&5*^^-g 2 3 2 w 2. w S td 3 td Off? <1a> C o h? <D O H 02 S CO ■1 CO c* 0 EE. .<LL B g.® •cS’ë r~~» 'S B 3 cr CB or=? p> ft G 8 3 3 c 0 G r o r. z ra c ^=- ra^ -p ft I w 0 3 croq uit* o> o 5—0 o o 3B«g;; W p* o O. d H 05 o o K td W E’ d - S X o k B h CD ff tra 0 2. ff c» n D Frie J D01 vincii uitvo IStaf hebbr pome bassa evene hen 1 ■Fries: Dat l metd i» on; Fri niet van tuigii de v< de s; Beien tot u hi hebb< stellig En z< zelfs op k o; helpei den v de pli ne er heugd nodigi troffer land t Ree izertrol ener I kracht dappel hier t pleegd iverdei izan de lijk op 1. Fr 2. Fi 3. Fi hc 4. Fr Li Met 1 (etoond loemde <jm SöB'Sgdg Sc S8- S* s 0 2. aj^gco^.0.044 t> B3 O- Q <1 ff §g&ff o g: «o-g Etc: P p p 0 O <- 2 5 0 CL S B 0 o 0 CL CD 5 2 1^ l-H 0 ff 3 G 0 M. 5*0 G o CD 0 £7- HJ 2-pra® B s®s®Sff’ Q <gCX0 CL Z—I l—i 02 C CC t—I hj O ag p. B p B g- w CD rff n g.»*® ff J. SCHIPPERS J. SCHIPPERS—HOEKSTRA. Workum, Juli 1945. ff^ s N 3 9 ff 3 <T2 3® O 2 o “3 ff HQ’ 5 p aq ff. 50 g P.P p p ►V Ntrq g CD GO r-v- G ft ffS g'S 7 O S ’’d CD g X w-2 o 2 B ‘ri R f-p CL ra - 3 5 p 0 S CD T CD 2'te*0- CD CD CD rt- ?r CS M tS v* O Q CD D ?r® - "-® g-o2.? S'® "£3 ff: ^cn? 33 ®q erff. P r+®rë P’B p o 2 50 ja w. y 7 p p VP p P clw o <oq o o o P B g S I fa B CLC W 5?r® 3 n P C rv® aq gt g gp B" 0 r-t- 0 CD T ff B.® w ra S'® pP <ff 3 2 r- -cd O G w B - B S B o crq’ Wommels Sneek bewaker distr. dst Workum concierge Wommels r®lt» dat klerk distr. dienst Sneek ambt, distr. dienst Workum Sneek Huisman Rieuwerd kl. geldoph. gasfab. Sneek Huizinga Tewes - Keestra Pieter C. Linde Willem v. d. klerk distr. dienst Sneek"" Dir. Gem. Visafslag Lemmer ambt, distr. dienst Workum Gem. werkman Koudum Kass. distr. dienst Sneek 2e ambt, secretarie Rauwerd 3* BJ ft b C S 3 NTr 3- f” 5 I1S I a 6—i f S.® S.W2-3 s 0 52. O’S p ■o I” ra nj r-f 0- G 44 ff 9- n> N 0 5 - cx 1 K z*. c s: 2 "Tft g- <rq CT ff O B O ft M L -o 1 CL Q. 3^ a, 2. o- ft p ft CL O E <rq - rt E 0 G 3 3 ft B 5- S’ 2 rt- ra- 0 p B Baq i-S g —p <j O 3 B P P <(jq Sp P g Oq 0 r 2. B >g CL S' o B S'® p <3 e<© CD2°Fr^L >Tg Pp S ff. g ff O o Q Z W 3 O 3 •n B CD Q. C CD O* cr B 3 O (4 3 2-.CJ0 J-*- IxS 'ff tö t0 ±r cx CC 2- G DT n O ft g 3 2ï8 r JX JX0T5 r. 5‘£ o> N 2 rÏB COO Pff. p -ra _aq p. 0^ P- C/2 h— P CL O g o B cr o* 50 r n erg c -Pr ^2 0 0 - 0 ■-■s 5 3 G CL O cl£ O 0 - o a 2- 0- Schalie Johs. S.v.d. klerk distr. dienst Sneek Siemensma Aldert ambt, distr. dienst Workum Gem. werkman Sneek ambt, distr. dienst Sneek 4 ^O® 2 B" 00 0’ o 0 C 0 aqpöggl^ff^^U - -® o 3 ^aq B S P"®.o 55 t 0 2 o P g p P m 2-B-e:O CL P g 4» 0 CD N g O- C r* T n Q. ft e-r^ra 5.® "-■o ff ff 2* n- B is o B$ b CD Q - g s 1-9 3 S’ 3 M m o §3 p B ff. CD O Q- G G G D PT O i ff. I r cx G q- o g 2 pj G Aft G QD ff Ng’ *3 B’S- Sstr o’er pS3§S s 0 0 ba> P-P p g-® A GJ® O ff 0 ^2 MM N Hff p 0 toe-4 0 <1 CD 0- td pp'g.ftft 3 3 M® o.g CD aT<*2 ff ff T O >-t cd Tj co m fT •5 B-rt-ra B p Z- 3 B §o§^=®g-S8 S. S*2 C CT 3 aq B-" 2 3-O 2"b§3-m8 2 2. jF w 3 g 2. g’ ft cr a> E. jon 3 g ^fgsp^sift ff b ft 7 5 w O 3 ft o ft ft ft ^5* q 3 ft 2, S 7 3 ®>S S> 0 cx CD aq CD CD 0 G ff- s JT G G b r -• G cl n 5- n r S-k- 2 o -1 2 cl m -p; - - CL PT u> O °C CD 2 3 O ffl^ M T 91 ÜM MK 3 ff ft I B B =E:P 2,2- P (jq Cfq g> 2.» “o 3 s.s' 2 72 CX0‘ P-- CDtjq g 0 0 TT 0 C CD E CD* 0 2.8^ 5^1 §.0 «30 T®0<00pM ‘-5J t o -P 2. s a2 ft r '*22"®»2t3'®® ,S®^.®?[S3r^ o p g 0 0 n 0-a 5’ JX CD 0 0^-.^ ^0 S cl #'®P G G T3 0 G G G ff ff sT 0 P CL G G P B- CL C a s: £2.05* cc G - w G B 2 ff- 2 o q O - Qfq 0 ET 0 G TT ff <-r 0 H 2taq C J? - n n 0 "5® B B TD cr o 0 44 x 0. CL G G 7- G CL G ÖO - o pr<l g ft. p p- te tr o <j pS s®-& P 03 ^r~ «si T ff. B B O -f P o a> P trP g w B ®- B B - a’9 PB®® SS’oq 5*- atö g..ff® B’Pt-'g®2g.g 50 B P-® B Uqa B-®’^ p®.g D® <g ^^rt’**o:CL03CDE°5aqO g'B’B'® &SPg£p 2-^ g p a?s,s«;=^^»g.s-5 CL CD ff. C4 0 <- Q p n ^Sg“2.®p P’aqg® 0 2 2 co’ 0 Q ■B G 3 r’ o ff G <x ft f 0 bd 3 o a o crq cr ra (m o b’ {f “F G- 44 O G 0 c m: 5 cl 2- cCra s 44 fX> - O- 8 5’ G G B cr o B r G O G S^g 2 sr’ c 0t 0 B tr g o B ff ft-* CL CL cr 2 0 B 0 S- G s: O- £X 0 p H-» 8- ra - C ff - ff o 2 2 2. CL CL CL 2. 'S g 2 o 2 G_ bO E K. n O cc 3/12 N g to G B* S g G "3 cl w cr c o X G G 3 *5‘aq tr g* 2* o 2 S 2 s pB O 0 0TJ CL- CD fej O CL O O) cr CD O °2. o-ts>rcL CD CD o 0 CD ff. I S’ ra p 2. p-p p 2. c£.§ï^2. S'® ®“2 O* G G O CL ^5* G CL 44 rt- p P-Tg 5TB o 3 0 trSs-Bft2^2 2Sg->3-2-_ CL CL ^21 o' a G tSl 0 G G 2 p- 2 g 8 CL CL 5‘ 3 g-ra 2- B 3 §1 o-cr g'2 clto crq ft.^ft®ftP X'®'* co - P sw r-.^ ft ft B B 3' i ra., n. P O 3 a 5 tro g, B j. ft ra l CL Uw b” p ft crq N -s B ft O N ft ft ft 3 3 - g -p S 'Sg *S B i- h 2^ gg 3 e S IMS s |?h td ro G O B G r B o 2 44 O T N Z±" cd er: =5 CD <rq g- s s B 0 o B Z CD CD W 0 Z i (JQ CL C4 CX L_ 2.-0 Ss -s vrije Nederland. P.O.D. Drachten. SB’ «Sê-Êi J 3 cl gj 2 ra W g sa IfgPja M 1’g g g-8^2,0 CL - O 44 G ff- ftl- rtk? C G 44 ff r© 2^ Q f-i B «W B B 3 ts K fed d ra fed M <ra CL p. CL m r^> Zr 2 ra c— gJ ra S3’ 3 3 s §- g H 2 0 Ti O O B CL G ff c- z* JO. E- S> B S c* a: •Om r, S 3- O 0 CD 0 0 CD CL CD 0 00 s £2- - o 2* ff- O o B ra O 4 C B td cl c 2. B - ne. 7 Q p 5? H °- - c to Voor Oorlogsslachtoffers Repatrieerenden Aan staande Moeders Bijzondere gevallen zijn ver gunningen te bekomen. Voor de levering van aanbevolen. U ontvangt binnen de 14 dagen de gewenste artikelen Alle vergunningen uitgegeven voor 15 April ’45, alle kousen en luierbons zijn thans vervallen. WOL. Levert nu Uw restanten uitgehaalde wol bij ons in, daar U dan spoedig mooi gesponnen garen terug ontvangt. Onze klanten die destyds wol hebben ingeleverd ontvangen t. z. t. het bestelde garen thuis Manufacturen Baby-uitzetten 7 3 22Baq’ S O 3- - O B g TT 3 B CL IZQ ra-2-~ ft P-TC ft 2 ft 3 -O O B B 2-0 G CL B G aq 2. *- - G 0 P 44 cp FT BB? 2 2 B S’ - 3. y ft1 o ff £0 co 02 <1 3 3-^ 3 - P g^OgaWlaq tCff g-Su? -N goo B.P c <J CD g* iff Jff g tT0 S O H- 0' ^^2-Ë graPöPraa.P^ g®g® c rv- ra w ra 3 ff* P u B g'-ff M s--=~ ra B - - 4-T r-h ,_ft TT 0 &S*3 B-S'S 0 G ff m a> t-j ft L TOB JUUg X1CUU11JS. uc Gemeenten schorsing Abma Klaas Berg Sijbe v. d. Boorsma Johs. aldaar overleden op 22 Mei Ï945 crq ft ft 3 TO o 2 2 g S' ft B a 2w CLoq G 2 g 44 - J 0-° cg®§ ë-e-.g-öBT 55 B 3 g pHi s ÊË-S<3“ S. f=i-hï ifütliffii'ii'li F mp'-rtig8!i^ 0 0 >0" “g'ög'oSS® ft 2 ra 3 3 p e.® I .- 50 P 5?1 £L ~-§p~~ 2. ff** CD z—**D Th, 3 s’® sggp o c gj~® -> 5 B>oq ra m> cl o w W 3 o. a x- B G B TT 0 O CL 44 c G CL ,cr5’ 0 wg CL o> 2- c J u» U ff 3 S 8 2* B’S ft Q. ra* ft ft ft Cl i -■ B BDBDftT'fCrq luaumuisi 2 p<l ra ra s--® w 2. B 3 ft H 2 s- 2 B 3 feT a ,-p: 2 cl 72 tu b SS ra ft W N Cl ft c ft B cl ft ft B B O CL 2 21 S’Ë 5*®* £PO G C ra TT rs cl- o <aq Q o 0 <8 Cl s-Ë o’ B s?2 Of 5’^ CD CD m T3 3 44 Z CD N N p r ïq O 1Zff S- CL M 0 CL c-t- CD CD O 44 00 G B B O 2 2 CL n ft ff- G 2. crq ft ra; B- O. ft 2. iraarna Na t cr e r- rr fero- B S-'feTC 2 2^0 3 ra-P Is ra CD S- S- O S- CD 03 3 0 CD 00 3^® ff|i aS| c c WORKUM ra 5’® dq cl o 50 O® ra B 2 ra ^3 tX~ - S4 CD ^7*t0' cc’ o 2 cc o 2 P- 2- CL5-3 Q P-c^ g (DcS:^ CD bO o o 2 3. X M ?d H L CL o 2- g S’ er SB 3 O CL p 21 1 rt* X 3 Q. rt O 7? 7Z 3* 0? G 0, B O ïq zr 3 B o S crq o B ra; 3 -< 3 o o ra- 2. C 3 aq 44 O i 15 JT H- 0 G B C b j± 3 Je ^“2 h, a 3 G B v£ Pü 2. 5 o 3 o o-5 ?5 3 B 0 CL ff. 44* G B ff- X Q cx o g-^^crq S aq ff a crq G g’ CL c-t- -< CD CD 0 0 3 M© l0” ra S'® 2 •=-cr§. P g.«f ra rt'=P:rt o'® ra c ra --B T ffs CD ®2 CD N CX' 2 0* cx cx G TT^q’<TCJC0CL S-ft ~°B E 3 ?T CD G G CL B O l 0 LI XiJ 2- B kXra 0^ 0* 4/7* B O aq G 3 G r* ff Q- ff P S'® S’^g-^ ^<2.2 Cl ra® O -H p- ö=3-^T »^3 ©.e- ra 2 p' 3P PP 3 ra233’^=’gp ff ff 0 CL^ CD rfQ Q 2 P og ft w - ra - ra- V p, g 3<d^ö2.o2.|2^’3é 2.3 rara*3 ^3 ra S-’ö g 0 B cr B 3 S e. E. g." 0= 5 x- 2 ^g-“< ft b n ft o -O ft’ ra. B i—U C TD *P.' *o C ra w -TJ ft a. -P' W - ft O ra -ra ra-.-O ra W 3 ra g x- ff ff oro 9-p g c )restat: ET ran de 0 CD CD K-J 2 2. S-n: aq k ra ra CD ff 0 3 P.3 CLrae::g CD CD oo P L*'5 HJ H* JX 2aq 2.Z jo aq 3 g o 5. d g ra 2 rr d- -1 S^- ra 2.P -1® m2 g ra ®aS&s>|~Bg. aT3>2 S-B C ra*.ra ra. p ra aq n g <s; e:-' <glP.g*<raG>g MB ajra p.g p M.g. .2-" 3 F r:2 S*§ rt® bO- crq CD o cx 0 0 44 O B CL ü£'ft ft CL B O ft ft ft ft I W W -t- - G c c G B 0 0 tr 0 ?T B 5’ CL Q- - 0 G G ff* b 2^2/? 5 ft B ft 8- D M G os G ra, B b crq N n’ a g-B o cr 0 cl 0 O B ■J. CL 44 G - P B g’ o- F 2- 0 B e aq 2 CD ff 0 ff C N ra 4» 0 2 h-B s'p.^2. 2 ra q< ra CLp O ra ft. o c< ra CD CD CD i§ri f CD P CD P TT tr ff CL G B- B G E B CL ra o a= <i r» p S ra Q o ff 0 -i CD S-o ?D P 2. ca’ ra-N 03 *-:B g ra 3j^’g-2> ra®- ff v-ra r”T5 '•r rff rara VW Z— O0 CD x-% S' 3- -• ra ^"S. ft E. B 2. O ff 0 B CD O P3^ rag*^ raaq p^tdgs^p Pc?®’S.&< P ïraS g C»aq g 2 ra *-<7.® 2 p o B-®2-;sg 5 ra. CD o P CD O ^Eg^g^-p - ra P p p 5 p-’T a<? C g.cg N’p<r p 5 p p ra o B ra c-aq p G w’ B G G 44 g *r* cl^ cl <i as-g 2 p; o g.ft/'S ft w_aq 2 B CL CL p 1-1 ra 8 2.B 2 B ft- g 2 3 o. a. Sr pn ra <5 CL G G B ra o-rag-y/g (S G> l_* z-j O* FT* 2n -• _P 8 2 ra 2“ - g-aq §-6. QD o p 2^'?> FB’g p g S-CL ft 2,^ O p g 03 ra P CL P ra'1'5 - n o C ff jr HL o G ff ff G O ra- G G B - 2 '5:5: n 1=l^: CL e WrP CL S* B O B w E. x-2 B -° 2 g S- ft' 5* S- G 0 B O o O ra G - ff 0 2- crq 44 G B crq - 0 0 B O g 0* tr G CL G B 0^ B; g’ aq g.B'g^S pp.a^g/^soSs-^/ i:n^ii|ry^.n 9-3 „g T zr^.o. C ggg W 0-3 g B a, S «3« B G B “2-3-8 Q. ■o s- S 'S- ft ft o 2- 3 ^trq E P g s.»:. £->7 -p. G 2- .0CDCD^-O°P ®2.23^T£‘§“ &P N raX goaq Pd5:2 p ffCDPCDCDCX0£ P GD ff QQ CD cd tr o 0 tr «p-3 g S 5.^“? p’ 2. CD p- 2 0" 3 2-0 CD -T cr a 0* 0 ff G 3 G G B 6" &cr g o G 0 H- ff ff ra SC ff 7Z O fiB D 2- F* 0 CD - aq 3 2. 5’r& 2 aq tr ra <V o paq T O ra S~ 03 h_ P’S P o toQ® SO g P* -“3 2,.. p C e+ CD CD 0 P B’® K aq aq Pt so ra m CD g. 00 B ff ft. c 2 *P ^3 ra ft ra r* ra ft c w g N c 3 B P TB ra - - 7 3 ft O I tfl" S O <z> P ra rv <211 8° l 2- 8 I T a- ft TD G B 0 B 3 tr O. O o n -o -o ft 2 N ft O B 2 E. ft-g ff G cr CL G G G ff G G TT D 0 B G ,B TT b crq - *3 - G 15 B 3 ‘P .s .-CL O C N 3 ft S’ 5 °3 B w sa. P ft Ü<S’ ft 8. S* 3 ra ft o. 8 p. 2^? zq ft ft p. ft ft ra ?T - s^ ft 3 üïï.B aq n v. 2. O n cl p 0 crq o O O ff cr O cl cr cr 0 2 2 9 E 2 ff 0 ff- o c crq o* G E p 3 E. G 0 B B G r ff3 o ra CL ra E p o .ff- o. G* E. B* aq SJ 0 n> n CP CLOq B P- B tr crcrq G p G 0" CL B j 9 2.2.0 Q- lS: 0 TT 0 B B CL 0 G O B 2-.--P G Z G B S - ff ft VQ 5. o. ^8 B p-aq es: r» PS: r o. 4. IV 2 CL O G B B j 2.^- o C ft 3 ft c>P 05 K o c CL E cr> CL ra; N O o 0 p O r fer P.P.P.< rap ff CD o g- o B 3 CD CD s-0 p.2 g P c N 2 ^-s 2. ra ?V ~°-s Sgat? 0- 2 “2 rag'ra’S: ra 2-SP.m <ïn2,® rac. ra. o ra P Pq.° 0^ 3 ts 2 CXtP: CD a> 0 o - ra ft 0 b*l ff rff G CL ET ra P o PÜ G G O o C! 8 -o p G 2- o s-ft t- ff - crq b r - B G ff 0 B T V b 7 >0-0 sögpE. 3332 - 3 o N S -o 3 - rts ei aq tr Q.5* ft 0 p CL b’ G D 0 (4 0 B_ ff Q- 2 2. 2 D n g B* O 3 O N O G r b CL Og s C c" r 85 E. 2 0 G 0 0 0 ft Tg-^ Ss aq c p n. <2. S o*q S’ 3 3 p E J ft cl B w E o 8 g cl aq 2 jft o ff r 2 S’ 2 ^■cp. 5’ 2 o- w 2 B O B 3- O 7 3: S’ o °3 E V 2 ff 2-0 5 ft ft 2 5 O- O-k, -l ft ft -ra B 44 B crq 2. 2 - ft Cl tu cr B p ft S. “3-3 S ft E“ -9 O G O CL g. 5 HHl g- f 2 |g g z O 8- F I o_ 5’ |nr p-p-p: p ra tS ra «V f^oaq Op c g g ra CD C C a O crq ^x cd B’g'.ffW O z— CD z—en tr cd r g-'o ra £«3 3 p 2.0 in-ft^o ft" E o. 2 ra- :^8 g.ft ^p ft 2^-28' I 3 x-ft g>’ 3 trg 2-E3"BoiO°-"3 •jrg.2. 3^ n 8 o S V ui -t <z> -1 O ft r 3 £2-3 ~g 8 3 o g cr -CL3 ftg-8 ft 3 3 ,r ft G 0 “-g gaq - -ë B B 2 •-; CL 2 o W 3 -- ft CT ra L. - CL B Ln (U p P^ 3 CL Hl O^B S 2 G rara B n &3 •ii CL ra g r ra 2- O B CL N TL' TT u 'ra' 5L’ 3 OQ Sa B c crq G p-3 g ff 8 3 gfg S 2, I 7 1^— g^-E®Sc«3p5®ra^p ras CXPPC" ra raS2®^'r 0 M ‘Ss- Hc 2 O IITCTÏ 2,?® c O'® ra B trS 0 E cd ls p tr “aq g B.ff T CD QD CD CD t5 CD N ra ra --** ra P C P -ft p <p K G 5 4»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 4