z I o 0 s I I z o fi PHh §i§£3 3 3 o ©r I R g 3- p era CD TQ W aT 3 o - s x isdpz I.. o tt ra 3 ra o r o E C'^j- rw IlssJn Z 0 =i n <5 n lê-p Hre re b 1 r I £il ïitSv cSSs”ö ga üh 4 «P B ff-'tt- E B ra ff ra S^s pi &P g 5* ju 0 O JU CL O. p-p. lisïi -n m orq 7: Q o 7 z Q o Tl I i iht h: 4 0 2 I Sp'fg1 i 11 g.. re n ra e. Q ff 90. ra Cu ra “t o 2 ■e 3 8ës|§I sipir i-jieio 1? O CL taMgu !E?i fiiïfïsH'ip! I s* E 3 - -s 3 a S n n ff ra b g- 3_~c 5 S Migs-1 -‘'Mg- S -L s «I r§ 3 f 3> S w [fjïlp S3|H' ■'«f B gfS 5 8 ff 2 E S’ S x - n ff. re ^1-9 ft. CL t: ras*0 P2 z E 2 t o z z z o I E 5T E Ï2«$ 2. °- f E SB 8 '3 8 S3 *3 S’ 5 3 r S939* g>?Hi 3 c g-a. ft o£§s&£ 3 5 3 CP Ad CP o CP Jg - (TA ft S TAND/ P5 V) to ffi cxi NS 1—I X z m co m P2 PS Grq ps O* p 2 h—-• c o 0 m XJ rr re CP crq ft ft 3 8 s o cjT w H w ts co H a a w B cc o N w B re. <x w 2 c *1 p p E n I A Ook I w< bü r 3 o SO w a K CP 2 2 p ft -3 2 cc a la 5’ c- 3 *5 B n n w g 03 S' 3- 3 CL ft E Z o s: ffi o. 2 o c ■o n o rn c co 2 b( F- Cfi 3 c l i 56 H d o "O m 3 3 o s c 3 3 CS" 3' '1^ CD P 2 g o E ft -p 3* C ft z Q O 2 ft ar 3“ ,‘E o S ps ffi. O ft 3 JU JU 3 CL 2 n 3 r 3 2 z p StjF S§b£ü 1: LVsO 2 2 O g o o 2 2 on C/j s a 0 B s F 4. M W EJC ft CL ft P 'S. o' tr w ra 3 8 J3 3 ?3 o o c o 2 B B 3 F o. n O (D (D ES i "S p 3 ffl 2 cxS S-ê Ui Z ft o p. u -s •oK o r 3 O ?- 3 d CT SL C' N 2 5 2 8 r" g i a o. co 90. w 2 ff o T3 n 3 cr P E .SP ■B o o a 9 s o ïZ I CD I g W ff sg- o 2 5 22<S 2 o 2 B S3 2 8-K «--• g'S hS 2 tt B 90. cn ra cr O ra - g =r 3 M W 3 pr Cu. ra 2.3: 9,> c I 5: >5- 2* o"- 7 g <°2. o c Sï3 s I x 'I s b 2 ra e H t- o V) r-* ra s* tc 2 ff g gu^ r o ra w 2. &=§s< P p p Z-N ?D C 'jq g’ ^g'1 Po I s. (x F 2 f co’ CL CD CZ2 S' S f s«s z ntiois E S' :S tra tx (X 2 N ff->=: O o B 5 o D-S r» e B 3 s w - 3 H Ss tr^ tra ff g ff 2-w 5 rf? o n 2 2. m ra x 3 rt J2 a> 5' >S S 2 v N r S» C Cr j. 2 E.a?S CL CL O g2 o ro c 2 c s-s CD O 3 B 3 2: F B n era b 0 22 Px P I 'I 2^5^°- Z-g-’fPS o 2 tSj I S'* “ff ^3. 3 j 3 g - O B ra 3 09 a SL j= r SU ra ra Q cn H 2 S. kU F x 5- 3 O o z cc m k o M 3 3 S X1© -o ft** ra 3 g 2. a 3 2 2 'r' r1 5» 8 co P g S 3 5 S- g 2 B s i «2 2:2 ra era 5 O 2Ï CD P 5 B ra ra' trp 2 x ra cl 0' 0-CD g ra p CD O 0 CL ST a gCfq 0 CD, - o c S UB 3 F is ko P.S 3 2 2 3 3-3 2- ■"0q^< 3^ Fo rt B p B 2 2 E. g- g I I ff 2 £;ra 3 s c 0 £:g. s 7 3 Z tra 3 co 2 ff 270 Pb o' tt*’ ft rv 28 - F ra 5- S ra «2 s p s 38 EÈ 3 B f S-® 1 gl-E^I C s s* 3 t3 ps p’ F tn Cm Z sg'sssj-’gs B?r«BSS_,5-B o i g - §5 s gS 2 S 2- ®3s?h”,g g-®| g s <aS Sa"85^ OJPppSsÊsg3aff sg’ssi?^? Pihs’Üsg. 2.9 F 8 g-f? g s'S'S o B gB q Fff ra ff ff S sO s >r 0 E. r -f=i m ra NJ ff, 3 o to «tt! ff CC O c m g 2 c/> cr dj d e H 2. X ft X- W ra 6« F r w s 3 p? s>ff gB "Pg? ‘9 15 ?,8 s 3 M.S®? 5 S-s - B o crq ff 0 3 o 2 cr g -> o- 2 &ff' P ra B w ff. B PS ff 2. 2 3 1 g z 2 o Sr ra o 3 t ®2 5 ra r ra £2 cr p C O w g- cl 5 S&< ra gi r s ^g-S. C m z ozB 9 - -■ «ff o o> a psg m S3 2 —■2 s ft ft ps 5 ëra 8 g B b' 3 3 2. 3 «o g- ft.x? SR i 2 o o u- - Ha h ra 2 ra b’ ra S' m ff ff x15 s; «r Z'S'sjra-X 2 o ra- o b Bi St c ff ff *-*• - x 5- 2 ff B v> gS-3 i Srag cf B&w 5 g 8 3 s g ff^rffB'g'E’^r-- s2.’82# x E a U _a u o g g .!2 E s-£ wgï “9 - ÜB' ff E.crq S'-* cn c* ff.. w p - o" 5 2 g 2 E ra PT 71 £-2: ft £ffS.?-£S E1 £»s';s-;18ï8- g Si 3 s-a2£ irg Ui P O 0 ft ‘p gcrB'S«ff3V B 5 O 53 g cn o b x S °P. Q o- X o. *55’ - >>s C° i 3 O o i 3 E. QJ Ui 3 U 3 gj p. 2. 6-m «S-g?3 s 15- ft ft 0 ar 3 o' 2 - o v gS-ff.= g ff W o g- 75 sg o '^3 5"“ 2 03 tt ff1 - 3 ra®l-l H i.B s §|51 3 g^ffl 3 s 2.B a 1—o to:jq -s Ct> BT gBg °-(P B g CC P N B 3 S“g £.gg- S 8 g£ d gg. p ft «O O E B'fra xisE g ^i|3 e Sg? tg? 2. 3 S S- 2- r c 2 B g- s- co a 2. r 5c£ 2 c N ft’ 7C r rgst^ i_j rp CL Slq O’ E. p- 3 S D ft s 3-S W ff E-9S "1 0,5- B* Ui v 8> w r - ft QJ tt??3 g -. N ff C gx3E£ra<-’ e tt g g r B J," 2 w °-g x 2 ra- o 2$ 2 g 2 o 0 a \<1 ®B 2 2 8 x -o g-si 3 m 3 S b o. tt ra <i F B to g 0 0 g 3g II a g 2 w Ê- res o 5 22 ra- 3 2 G>’ S-^2 g 5’ 2- S 1x2 S h E. 2 5 0 g* 3 3 tt E. ra cn ff ff’ E. tt3'- ?T S S- J5-’ 3 ra- re -1 re Tl o F tt B oq’ 5 H 3 g ‘l 5- 7 I O èr g n. ff 5? 3. :‘B <“25-cö™^<ff 23 8-ra gJ^S.^ra 3 •ff-H3^-'"' 2 S ”8 l<P’ hhWï ^•-■5-6-OS es JD P m a 0- P 2 xtt--. :- B O- -n - tt-tra tt 2- <- o ef h 5 3 5 3 N X".l 2- 3 E H-O s. 3 F2 £- N P3 Ex x: H "C -o 5 P 2 1- s w 2. 30 E C o f. H 2. !2 x 9ra «g ft r 3 ?T jrju x ^B tt?T 3 3 B-= es r 3 xo B i-S’ a CD ►-* <ZL §g 0 -d CL g£ 2. 3 r 0 0 tt< 8; 2- S O ra g B g f ra£SE S 2 0 o> pt r o ïé45 of S'b 0 ft' Üj’ifsd 1 1 s tta»». tt-rq 3 2-^g. 3 N f 2.xg Sg- q ö’crq af B ro J x s rj 2) 2. tt" et °- c •5 8 8 3 2 b n 00 ft ft D 5* crq a P a o p ju wj a- CL ju ju CD n o n p rt“ tr 00 CL o* H> JU a D cr CL P CD CL CD OO CTO tt ft 2®” u> Sil o ft 75 00 Workumj CD a ,0Q O’ ÏJ 3 c"4 ■C3 3. CD CD O X g 2 c u 2. ■-’ CD ezi NJ u ft >5‘ 03 ■n f I Te koc Klndersc 00k welt garen. E.A. deJ< o o or x JU 0 ft ft ft p JU p JU P ft 0 CT C a B C C o> <T> W]j vrl Mach. I Timtnei gen, Le laagers. Qoede Houtwar Fa. C Bols1 {/J S» CL CD N x3’ ft ft CD T CO CP E= —a CD P CL 05 ft ft p crq tS) VO a N o ft «X CT B PT re fit re x tr b 3 H s s co cr ft tr 7T ft 2. 5* £T p ft ft tr c 77* ft P JU fc P H Z H *-« B tr b u v> X n a- M cn in O' tt u O M L' geven U genomen voltrekki; ben op I Kerkell Geref. K( 3 uur, de Ds. A. J. Den Haa Koudum; Beukenla Toekoms Jan Waj VERM! gummiba Terug te VERLC houd en Terugbez bp D. KI B S B S w X c B ft5 3 3 P- Ui o Q. ft PT o o tl Ct n "t pr 0 CP n C CP ft ft P Ci O 3 Ci CP p CD p p C/2 <3 H a s g i2j O N CP JU P P S 3 orq vO c c J is van D t.e.m. ’t Is we< Voorstrec a cr su C c Qi cr Q a •i' CO u 8 seriewe langste’ sportief gespeel Aukern muziek prachtig als volg Worb Hind. Wart Bakh Verlieze Heeg Ko Bakhi Bakh Finale Winnaa Work Stave St; Finale Wc le pr dailies 1 doelpun Herinne Warns le pr luwen», «Bakhui «H.V.C. Oudega e— p p 3. CD P 3 ft OQ ft 3 O 3 ft 3 3 o ft c ft CL CD CL CD a p 3 CL CQ 5Ö CÖ d t-9 X oT W O o 3 3 CZ2 CD *3 CL ?T 3 3 CD 3 CD 3 ►S P- ft P 3 3* ft O CL ft crq ft_ CP *O CD 3 cr n p ft z?. ft’ CL ft ft' JU p 3 3 ft 3 a 3 CD S- t- O B C n> Cu ff B ff F o B Ct w b£ w o C© g 3 3 H ft OQ 2- nT crq a 3 ff' CL ft ft ft TT ft 3 3 oq CD r 3 CL P 3 <1 P W N o 3 CL 3 90. U) 09 c/s o X (P 3 w 3 3 3 3 JU -*> 7-, CL o S ft 2 ft c 3 ft 3 Q. O E ft 3 ft 3- w crq T3 O. CP CF ft 02“ O 3 CL 02 ju 3 Ck> O VO 3 3 ft N JU 3 o o CL ft 3 erq 3 w 3 02 ft ft 3 ft’ ft J3 D3 Q- J© O E Q- Q CD O CD 3 ■o 3* ft 3 CL CD B E c: N CD 3 CD 00 3 s: CL ju crq 02 O ?r CL SP a. ft o' o 3 CL 02 1 O ft 00 <S’ ct> w 01 2 02 mi-ers geheele toen d; „Jonge de „W door d Volk „Dolfiji 2de „d S. A. Scho Wieren De 1 zal geb de Ouc 3 Q. 'T' O O T5 O O 3. 3 j°. o ff C3. o cx ff o* o B P ff B cr vj CA B O: 3 o S ®- p N ff B Door i en Mate zijn spjjt h< voorlopig S. 1 CL «ff Ki I td o C B ts> \o B 3 E P ft ft 3 ft n ft c cl O o n> cro ft - CM -0 ~7’ ■~X Ct ha TT 02 3 oT &3 m O) NJ NJ 9- p o o E* cl ft 3 O 3 3 ft O- 3 p 2 5r 7T ft CL ft e 'a* C— 3 p 3- o 3 Ct rs. s r P JU D CL n O 3 f/Q 3 c« 3 02 ft g o B 7T ft P P oq ft R CL Q r ■o a 3 w" ■Cj CD Voor d langstelli 25-jarig Spoorweg namens hartelijk ft CL O ft ft 0 *ïj ft CL ft co CD p ft p p p 9 *3 CD 3 co 6 CD *3 ft 0 (P ^5 W r o on CL SD JO. IZ> ff ■o Ft On b tra K> Os O) tt ■o - ri ■j 22 3 B <x 5. 2 o y B- ff B .- C tr<l o g B &E, ïr K N s= Ü3 2S2D - c c ju 3 3 pp Zi F» 02 J= s= =r 7T ft 02 H-,0 ^g- B-ae 9 O CL ft ft yq -» ft D vo CL m» 01 O u c W M SH o B ft Q go ra ai» ra GO =3 1 09 w ff B ^.cra O* ft t- ju S.' 2- aq ft 0 Si - s- 00 S B-cra N P1 ’l ft wrj ft, 0* LFl JU tt 2= ft c4 ■o ft -1 S33 0 s g O o CD 3 5-3 cr- n tra Het B Opsporing bekend, c het publie zal worde dag van 3 3 T ff ra ff o B Q. S h3 o W tt 8 X >Q S de S tq n 3" to 0 *1 3 I CL- rS-. CO CD CC O aj js 3 C. 2 3 ,<K ^-3 0 3^ E tn pi O N *1 ts> V© 2 o y. K O a p lil °SS 8 rf* N P H O ■T3 O n> 0^ «- o tra 2- n 3 z o - s cn 00 E. b°? O tSITO c - Q. P c o B '5’ tra-ra Cl> L S.tra u. CO— CD 1 tti CD P-Q P P’ ff ff *2 B ff 3X3 B B ers tr> C-2T ft CD fiD CL £3 - PT 3 3 g a c m2 2 CL CD ft N CD p 8 O Q) ■5 a 03 X3 cS k— c=> o 3 CL p‘ B 0 3 £-0 o 5 3 a> CL ft 60 O o o n CU O B 3 8- cu e. o a>’ >o CZ) w cr JU 3 B o a Co 3 5- S S B ft’ ZO a m H S 5 ft tr o 2 ft 3 tr K 3 Q. «3:^ 2. 2:^3 CU CU o B 3 Ër ox ju 00 ft 3 - - era ft 3 ju CX N ff es: gro g<ra CD ct O h, 2 c: a CD £2 CF CD 3 3 «3: 3 ft N 3 P CL w 2 CL 3- O p O ft Sr SU ff 72 JU P oq cl -> ft '♦tra tc! CD C* cd 2 x x x 3 CD P" C— 75 CJq 2 h77 tra 2 E. S3-?? JU 0 crq ft 0 CL MB* ft VO 3 3 M g F. cr ft j CfQ O cd S-5 5 ft CL CL JU - ff CL ft B n> ft 0 0 0 CL CL O ju P JU 7t> P- CL ft ft S 0 CL er O ff i-r- ff cr o C/2 00 ra ra ra SU B tra 5* 2.g. ra ra >5. - 2 B qT Z 5= O O P EL O N T5 FT a ft ff 3 9 N <-* ft HHH ‘l-§ 2^§3®® ®3°®h??3®23^^ï§ 5' 2- CL ft CM Dn) 2-w ff o X ff; p s B X 2 B CT ff £.2 71 ft a S’ S’" ff cr a:^r ft p p I—R JU H-O ?.«- g- -'3- E. TT E 3 kE* F o (t? T3 E -t CU 3 60 o o 2 ff B g.rB - w 'c- X 2 o tra 2 - ff h 3 cr et» .=9 rT r* O o JT - JU FT P ft aq O) - CL<D 3 crq CD o 3 O CL GD CD 3 o 'O Z. n O 2. ju N a' (D rr-; pipls- §|^ff 3 2B f? B 33® ra ft o o a cr sr S "3 Gt ra o CL 00 CL 2£cra "a i—j a C B 3-8 3 CD «CETJ CL C~ Ci et- o S- r" kj 2 ra D ra r}- O U S' ■-< - Os >8 ?r er ra ra w 3 re 3 o. ra N ra gj K JU ft ^P p >i 2 E 2. rq o 2* a b. g. gr? e: o g .r 3®® g-ra 3 CL CD 3* ra g"? g 3 2 a CL <r CKJ 3 'T ic t< i< C’ 4L o» O 0- Cd: ju B w u, tra'* F 3 p p - --> X CP ft CL ft. ft <-r 7) q -t O X B g ff 10 3 3 P 2!?“ 2 g.8oS Z es: ns ff tn X u. tra K tv ft g b ?d M’’ J- 5' 75 •£*- j CL 1 ft "|b ff^ 1 CL ft - 0 ft 7) JT ft P oq c<s. C5. 3 X t\D O f ^<s e o p ft O 3’ S 3 CU ra 5’ 3 Ox CM O O P P s 3 o. E- B 3’ 5'2 X H- 2 ra ff H ff c ff S' 3 ft rS. r>. ft 5 Q-X ft 75 P bT o 7T ft >r ft r. 0 P- p o P o 3 CL Ui u-. ft 0 crq w ft 3 CD 3 - Q S 2 S 3- 2, ff g ff o PT 0 o CD 09 *3 P anwa N ff B CD B «3 O crq cr ft oT CL 0 1 T. 72 UuJ ff X ff W ff o u- ff 3 ff 1-1 o> ,3 <4 CO ü«g O Lh «g 73 PT £- X X o gt M.xS 5 2 F9o r ff 2 5 rr O ff K s-3 - to ra, c+ et- x B v-. ff- V1 X B ff C b ra ft 2 K P <p 1 «h3 p a cr a’ ft .ff TJ D Jl pj v> C =r o n> o ff ttB P o O 0 CL ^2 B B a.”'=:B x®«:c e.B 3. e.3® Xg-55 X 3 5 CD ct- ^CTQ CD ^OQ iiH tj|§ J H - J H ff' x s ff B 8; 3. <jq I B crq _.O. u. O O S3 P CL 0 p CL 0 P 73 yq p oq p cr 2 ft 3 73 3 8 ff ?r x ft p 0 o "O DD P S- CD - 3 ff 3 .(TO. r* ft 0 CL ft’ ra s’ 8 S Pr 2. r 3 ff- tg u 6 8 5 s- t s- i S? O- <S2: Stzs- 3 C 3 ?ff CL CO C-4 ff o 00 C - ra x -ff c B c- w o' 5 00 3 O 2 2 3’ K M 8 2 g. SL co <1 CD <1 B w Sf H 5 w x co O’ O 3 g.2 ff ^-ff ft ft n o o *0 frq N) ft ft 0 B O <N tra g. 2 ff x B ft p cT, 0 N »_a; c CL ft =Tft o ft -1 00 O g ff 3 6 S 35 p^ ft L* 00 -- 0 73 BL rr p- crq ft ft ff* 3 CD ci* a 2 3 3 S - B 2 b x* ra 2 b B X rt s 52. O 03 03 E 03 ton 03 i tus 1 CX 03 toD .top pr ra c p tra 2 x 52. ff o ff ff OQ p ft O x 3 os G 75 ft O O B n crq' ff’ S n E ra 3 M Tt ra - Os ?r E rrp z o C0. £3 0 i> S B ■rg’l' K&CW KSsCM g g 5: ,3- B W w os ff 5 *1 ra B td c <J o o w g Kra 00 co t* 2- 9fi S X— ff. tt p 0 co* 7? co 3 23® 03. a 7 - r* E s CU ra E g tra x cr ?d ff ra ff s>r J_s - cr ri <tt ff ra B Li Q_, P ?r ft p at m r+ 3 ’8 i X "sr ff 7) S b o ■S x ST P 5 B i’ s ff‘x w ff ff S.ff Zs-B - ff’ S' c ft o sS*. 50 ft o p p j p O r- o $o/q c 3 *0 <T °2 N> c 5 0 N >-*> %s: cl Ui <S ff 6 B "t x -1 O CD tr O'S c r>B 8 o ff ft 0 crq 1 2 ff ra ff tra ra <- P-tol K* - B ff P B ff’ B "t Lr7 - P ft ft ft ft ft O 0 CL ft JJ p cr ff ff U» L_X n 2 cr cr - -> Q ra x b i- CL ft B 3 H ra ff m 0 2 ►O ff n ra crq CD ►c? B’S o ^§--B ng. ft ®n euos eB-’st o3 ra®? 5'ra ra sj S rag3ff« ft b” CD ft 'a 3- CD O ft Sg =J°: Ui CD Ui 3 rr> CD 0 P CL 3 CD U F-r" O' o o ft £- o ra- JSS CD 0 TQ CD CL O' s C: q' 5 O .2° ra 0 o "U 13 N 0 1> 43 u H B ff X 3 C g ^5- cr- ff* 03 ra g W x S Ui o c «ECffq ff f- tr o o o ra< O C CO o raf B oq' ff g; ®p®2.2 L1 g S B#|g o=» gg ff- ft CL ft c ff ra-£i, ff^x^KB13 ra tv ~l u B p ra ff 2 2 x n g-=S^E.%ff~raf? a«2 - 3 -' <-Bcgrararaa2.g crq n .ra ff’ g S ra crq ff rag-- B t: w o P 2. S3 i’ ff; 9 crq b g 2 x ft sr p- o H’a 9 o L> ft X ft CL ft ft ft B to: ff 2 K- P s B js lq ciq 1 x t«s cc o t5 Q B cr <s <T> n X 2. B g ff ff c ff to: B - ff o ff X* cr <t> <T ff E" ra p 77- 2 C? P >T- ra co SS B *5 52 - 3 - 2. ju 0. g.’xg X e-r ff» N crq ff x B a g'g-’S <2 2ÏI Z Ei ff s S 5’ ff B 2 cr n u=: ft p p o n p O JU tsl y> hu Q 0 a S <u jq O E S U 1 •o E to -o h 0 s g O ■O .■ra n nS*' ff ff sr slHr3 c cd cr- Lu* m ff B S1 M. 2. B- m ff «'^g g"g CJQ -r B 3 2ih’&® p -'OQ B 1“ C t k> tsj S crq K re tfq" O cr g K-< C B TT -ff g5- 3 B CU'ra-’ E ra B O Z r» tt- ?=5 gr® a- N Q- g oc: p B 2 >?- B W‘ ii£5g 2Sgg.g 2 s-2 (z o O o o •0 P Ui a CD 3 o 0 ff. aq'ö 00 2 ff. O Prt Ca" CL 0 ja c ft -T 52 •3 KB - g.^0 ra g tore c ja SS ft CL *M ’B g -u p c O M- X X- B -■ 7* ft ft 50 ®-3 o, J tt ff X pr 3 Ui O ft 0 £2 ft o p 0 0 3 00. ft 0 90. O B ft o oq a ft ft P CD 0 ff 12 ^=5 tt ff. 2 Ui O p crq ft B ft IV 0 JÏJ C Ca ft 0 C p’ 2 w ft o w crq cr'O P p w cr ft 5’ n c ST PT? o -t 0* CL (Kj <L cr 0p 0 p p P p 2. ft-’T* 3 12 er ft no 2L E. 75 pj ft a 0 CL T5 si’ ft ft o c c B^ N CD O rt- B r«rrrt> B o'E gfë tt*1 Xff g g X M ff ff. 2 O crq X’ n w su B rr c ft tt” g 03 x g tt. toX rt 7TC. E ft TT 0 P ft ft CL ft r ff. U. IV E- ra c3 ra u,' y 5’-’ ra B B r» n ff. 5 b ®-'O rö tt 2 B B o B su “raq-tt ff 53 x ra ra CL O O X 5" tt«E. n' g ra -" ff UffuEi ttl ?r tt3 n ra c 2 B O c o 2 3 ffff» ?r x <t> tr n - ra 'E* b ra ra x SA ff <2 o =t cy u ff. 8 ff tt SU ff_ 63 B su x cr cr b cr .Br =5 £i s rt B SU ra ff c-t- cP; <5 CZ2 CD J) u PT 0 O £0 (D <b: E aq ft ft P CD 0 c; cd td g. X1 cu 1.- ju o b^SbbSS^ 292222.T? 2. tt 3 M’ S' JU p ft JU 0 ft 5 8x8 to;B X’ 72^ .a. zr C O CD 0 3 ft a Ti O r* P* er ft Ju 1 0 o ?ln O ft 0 ft CL ft <- O 75 N9 tx> O cr 5 Rx" 5 tx> ,-n o c 3 b yr ra \o x 3 crq x-Li^ff. r n B 2. Sn tt r n tr tt tu tr 3 X tt O 3 O 2 -o ra- cr 9 b 2 Cr tt B <1 Sra-ff. <1 cr p ff}; ct- <1 CD Q- 0 CD CD T;'8 5’^ 0 E ft 0 N So tt n r* n in 2 re 2 a: tt s“ tt 2. -4 o 75 po p. r*T ft CL -Tt ■- sr-T g 2. p tö ff oq m 0 (K. ft ttl.la Jc- 0- qq ffi ff »J“r iï s? ft JU o 55 tt X- a E tt S’ F TT to. B M- 3 w 2 ff ff 3 ra oq n ra E *r 2 tt« 2 3 23 ff g b ?3-2“ff 3ff, tt^to: 2 B ff .2 ft s—T.— ff b S' x B - X, o L o Cfl n' e* CD 7» ^^>*0 w p p - ju e- V CL N X* ff TT 7C - p-* ju O O ft 0 75 CL C J 03 Ui Kff 0 ff'^ 8 ft 7) tt 3 JU 75 ra 75 - 3** CL ft 2 ft 3 D o JU 0 a’ - ft ft ft S-rato. 2 to. o a> B tt Ui r+ B CL to Q C 82 o o n Ti ft CL ft ft P Ff tr r B ’--ff’ 0 2 '-® n EE ra ff? p tx o2ff Ntrq ff X X to: 2 3 2 tt n crq g 2.Ê 0 e ff ff 30 O B S o 0 O B r B 2 B rn t c. o - e» - M N s c B X - 2"rt fffS 0.(1 p 2- g- X O tzq ffi X O g ~Z ff^’ g ff g.£ X|-g £ff 8 Sttff^ra3 ff^^lgra-ttgSggxS^-raff- 4? a p a a S- n>£og- ft 50 rra’ cr S ^tra a P p^.g<°2. ft<p ft g N) o o 0 crq ft^q^-^tx)©-* a 0 crq D L 3 5 o o ffffrP E^^SjuBftftO^1 X CP a 0 X- w 7) «a« f* ft Kr- re3 prcLcr CD CD crq ff- K S. 'to 2-5’^b Zl ff. cc - c ff. C E’ 0 e-^g- b ttff^r 3 <n 90. crq oy o cr a c. 2. ff o tStt Of ff I X 2.crq ff, g 3 s t n m r 2 E c G) ~'3 O O) X c cr UUff ra. X ra- Sc 01 ft 5-- ft “•ffxtt. xggEgffg 2 7 'tt’ rt ra b 3 7 ff N O PT a ft JU CL 0 ft Oq O NtoS r r rt o" ra"™ g 2 x X X o ff. ra ff ff ra ra- o rt* ft 0 0

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 14