m VAN LSC CONTRA SNEER Amsterdam/Boemerang alleen begin moeilijk voor Olympus ONGECONCENTREERD ANIMO WINT MET 3-0 VAN MERNA Bezoekers „De Fuik" willen via acties op koninginnedag kinderen Z.O.-Azië adopteren UITSTEKEND TEGENSPEL a Zü 1 J 1 iBN GESX FOUTEN ZESDE 3-0 ZEGE IN SUCCESSIE Glasschade BAMI en NASI Bar slechte wedstrijd van de Animo-dames ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner HOTEL HANENBURG SNEEK I OM DRONKEN TIMMERMAN SCHOOT OP POLITIE EN VOORBIJGANGERS I 31 i ISALA 2 EN DESTO GEDEGRADEERD BEL: 5923 1—3 NEDERLAAG TEGEN S.V.S. TAMME VERTONING IN DE SNEKER SPORTHAL MEDEWERKING VAN ORANJEVERENIGING Balans van vier dagen: ACHT INBRAKEN EN EEN AUTO GESTOLEN Uitslagen van LSC-jeugd LSC laAkkrum la 31; Sleat lb LSC lb 3—2; LSC 2bCAB 2b 3—0; LSC 1c—Black Boys 1c 16—0; LSC 2c WZS 2c 2—0 en LSC 3c—WZS 3c 0—1. gl L 1 Maandag 19 maart 1973 NIEUWSBLAD SN E E KER Pagina 6 VERANDERING (Foto Studio Ger Dijs). De heer De Vries 1—3; STUKLOPEN TE LICHT OPGEVAT Er waar MEE TE NEMEN ge- uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf 2.25 bij Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in ons huis! geval niet volledig aanwezig name de die o c TELEFOON 2570 SCHILDER DE VRIES VLUQ EN PRECIES OUDE KOEMARKT $3 SNEEK Gokw«f<wgi«*»tutefcf «arawl - i 2 31 (Isala gedegradeerd)Lycurgus 2; Sudosa-H—Achilles Olympus 2Ruba Orion 03; o KWALITEITSBUFFET t REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 X i zijn in" deze divisie, waaronder Animo, Zelf scoorde Boonstra vier punten met zijn verwarringstichtende opslag. Welk huzarenstukje door Wim Mendel werd herhaald, zodat de stand weer gelijk was (88). Zelfs kon door prima aan- valswerk een 98 voorsprong geno men worden, maar weer werd door on voldoende concentratie en de supersnel- gespeelde opslag van Merna deze om gezet in een achterstand (912). In de eerste set veroverde Olympus een behoorlijke voorsprong. De verde diging van Amsterdam-Boemerang (vorig seizoen nog eredivisioniste) speelde onattent en de aanval bleek zeer zwak. 72 verscheen zelfs op het scorebord; toen kwam er een verande ring in de Amsterdamse ploeg. Gesta dig liep zij in en op 1111 (het punt werd gemaakt door nummer 11 Han- neke Woord-Schaap) en toen schenen de Sneker dames de kluts kwijt te zijn. De tegen de degradatiezone aanhan gende Amsterdamsen wonnen de set met 1511. Een aantal opvallende fouten wa ren er wel aan te wijzen. Nog steeds rekenen de Sneker dames er in zeker vijf van de tien gevallen niet op dat een bal die in het veld van de tegen partij is geslagen, geretourneerd kan worden en zelfs direkt. Verder was de aansluiting achter heft blok van de ach- terspeelsters soms slecht verzorgd, Het werd duidelijk dat de zwakke men taliteit van bijvoorbeeld Remie Wierd- sma funest kan zijn. Zij speelde overi gens als hoofdaanvalster een voortref felijke partij. Stand: Animo 18—47; Dedemsvaart 18 —45; Olhaco 18—38; Vicofa-BRC 18 33; Sudosa-H. 18—32; Levo 18—28; ZGHBS 18—22; RAC 18—21; Merna 1819; Drachten 1817; VSC 1817; Desto 185. Sneek en LSC hebben vrijdagavond op het verlichte Sneek-terrein aan de Lemmerweg een oefenduel gespeeld. Omdat de KNVB voor zondag een in haalprogramma had ingelast en beide teams niet voor een kompetitie-wed- strijd in aanmerking kwamen, was het besluit van beide verenigingen tegen elkaar uit te komen, met het oog op het „trachtten vasthouden” van het wedstrijd-ritme, geen slecht idee. Ook al gezien de dan wel niet direkt re den tot paniek gevende, maar zeker ook niet rooskleurig te noemen posi ties van beide ploegen op de respectie ve kompetitie-ranglijsten. Tot 88 kreeg Merna de kans om bij te blijven, maar daarna wist Animo enige afstand te scheppen (11—8), wat echter maar tijdelijk bleek te zijn, want op 1312 kregen de Groningers plotseling weer mogelijkheden, die ech ter door serves van Jolt Stienstra met een de kop ingedrukt werden (1512). Deze 32 minuten durende eerste set, had misschien iets teveel .van de iet wat teleurgestelde Mema-spelers vergd. Het einde van de volgende speel periode kwam na slechts 8 minuten. In vijf opslagbeurten, waarbij Jan Smit vier, Jolt Stienstra vijf en Wer ner Matszat zes punten op hun serves scoorden, was de strijd bekeken. Bij Animo klopte en lukte even alles, maar bij Merna lukte niets, op het scoren van één puntje na (151). Er valt niet meer in positieve zin te berichten over het eerste Animo-da- mesteam. Het niet meespelen van Jeannet Speelman en Whyty Douiha schijnt van beslissende invloed te zijn op het spel van de pupillen van Jolt Stienstra. Tegen het onderaanstaande SVS uit Schalkhaar werd bevestigd, wat zich enige weken geleden al mani festeerde. Een aftakeling en een ver der dalen op de ranglijst van het Ani- mo-damesteam. heren. Maar de grotere routine van Animo gaf met derde set de doorslag. De tweede set was een „vluggertje” lijk niet bij het gehele wedstrijdverloop. Het leek erop dat Amsterdam-Boeme rang eindelijk het juiste wapen tegen het blok van Olympus had gevonden. In de vierde set werd steeds weer ge bruik gemaakt van de taktische smash of van de gerichte pass in het achter veld. Duidelijk werd daarbij dat het middenveld achter de midvoor bij Olympus nog steeds één van de zwak ke plakken is. De aanvankelijk hier mee opgebouwde voorsprong van vijf punten verdween echter snel van het bord en daarna is de zege van Olym pus eigenlijk niet meer in gevaar ge weest. Rita Strijdhaftig zorgde met een uitgeslagen bal ervoor dat Olym pus de volle winst binnenhaalde. AFDELING SNEEK Dames le klas: Animo 2Olympus 3 1—2; VKH 2—Makkum 1 2—0. 2e klas: Set Up 2—Swette Switters 2—0. Heren le klas: Animo 3SVW 1 02; Ani mo 4—VKH 1 2—0; Olympus 2—VKH 2 0—2; Sneek—VOG 2—0; Olympus 2 VOG 20. 2e klas: Animo 5BEO; 3e klas: Animo 6Pickers 12; Vo- vero 2DBS 12; ImsumSRS 21; Animo 6—SVW 2 2—1. te zien en slaagde er zelfs in enkele verrassende tegenstoten te plaatsen. Een harde schuiver van Kracht noop te Sneek-doelman Feenstra tot een grote krachtsinspanning. Ook Johan Or sel liet zich in deze fase niet onbetuigd en eiste met uitblinker Jacob Bos voortdurend alle aandacht op van de Sneek-defensie. De kans op de gelijk maker kreeg Kracht toen doelman Feenstra een voorzet van Dick Brou wer verkeerd beoordeelde. Kracht had met een simpele voetbeweging voor de rest kunnen zongen, ware het niet dat hij blijkbaar verrast vergat te scoren. Het duurde tot halverwege de tweede helft, voordat LSC de verdiende gelijk maker wist te produceren .Orsel be diende Bos, op rechts geheel vrijgela ten, van een bruikbare pass, waarna deze doelman Feenstra omspeelde en Orsel vanaf de doellijn een niet te missen kans bood (11). Hoewel ook daarna LSC het beste van het spel be hield, zou een eventuele overwinning voor LSC bij de niet talrijke aanwezi gen toch een geflatteerde indruk heb ben achtergelaten. De ontmoeting tussen Olympus ’63 en Amsterdam-Boermerang, zaterdag in de Sneker Sporthal, is er beslist niet één geweest die in aanmerking komt voor de schoonheidsprijs of zelfs de prijs voor de spannendste ontmoeting. Het is een tamme vertoning gewor den, deels door het zwakke spel van de Amsterdamsen, die zonder coach naar Sneek waren gekomen, deels door het weinig effectieve volleybal wat Olympus vooral in de beginfase liet zien. Dat de zege toch in Sneek is ge bleven is vooral te danken geweest aan de betere techniek van de Sneker da mes en het vermogen zich op tijd te kunnen herstellen. Animo heeft in de slotfase volop moe ten strijden om de wedstrijd in drie sets te beslissen. Er werd intelligent op „safe” aangevallen, terwijl met name Jolt Stienstra verdedigend eni ge knappe staaltjes verrichtte. In het door scheidsrechter G. Harmelink uit Akkrum prima geleide duel speelden aan Sneker zijde Matszat, Jaap Boon stra en Stienstra een goede wedstrijd die met 1512 de Snekers toch nog een 30 eindoverwinning opleverde. Dat het zo niet kon lieten de Sne ker eerste divisiespeelsters in de tweede set duidelijk blijken. Een 1 2 achterstand werd effectief wegge werkt en gestaag werd een voor sprong van 132 opgebouwd, waar bij de hoofdrol gespeeld werd door Remie Wierdsma, die met harde op geslagen en felle smashes aan het net liet zien dat men bij Olympus wel iets anders kan dan zich gelaten door een lager geplaatst team naar de slachtbank te laten voeren. 154 was de eindstand in de tweede set. In de nacht van zaterdag op zondag om ongeveer twee uur begon de 18 jarige timmerman T. A. uit Sneek vanaf het balkon van een woning aan de Gongrüpstraat met ’n zware lucht buks te schieten op voorbijgangers. De timmerman, die danig onder in vloed verkeerde, raakte de 19-jarige W. B. uit Sneek in het dijbeen. Ook de gealarmeerde politie werd door A. onder vuur geenomen. De timmerman, die voor geen rede vatbaar was, is door de politie van het balkon gehaald en ingesloten. De buks had de dron ken schuter enkele weken geleden, ge stolen uit de winkel van K. Visser aan de Lemmerweg. Sinds donderdagavond zijn er in Sneek acht inb gepleegd en één auto gestolen. De auto, eigendom van de heer Joustra uit de Worp Tjaar- dastraat, werd in de nacht van vrij dag op zaterdag ontvreemd. De wa gen werd de volgende morgen in de Wieringermeer teruggevonden. Daar bleek vervolgens een Opel Kadet te zijn gestolen. De inbraken zijn nog niet opgehelderd. Het spel van Merna rechtvaardigt de gedachte, dat deze ploeg zich in de derde divisie wel zal handhaven, was een gezonde strijdlust, waarbij ge steld kan worden, dat de Groningers zeker talent en mogelijkheden hebben. Het vier jaar geleden nog in de twee de klas van de Afdelingscompetitie spelende Merna ontbreekt het op be slissende momenten aan de nodige rou tine. Een tekortkoming, waar Animo gretig van profiteerde. BIJ OPBOD In de stad zelf wordt op de markt een kraam ingericht met goederen die van de Sneker zakenlieden afkomstig zijn. De waren worden bij opbod ver kocht door een veilingmeester, waar schijnlijk de heer B. Poiesz uit Sneek. Meisjes zullen bloemen verkopen tegen door de koper zelf te bepalen prijzen. Kortom alle activiteiten zullen erop gericht zijn geld in te zamelen voor de adoptie van kinderen uit Zuid-Oost Azië die door de oorlog hun ouders verloren hebben. Na deze even vlugge als gemakkelij ke setzege zou Animo de strijd wel even beslissen, zo dacht men. Maar door nonchalant serveren (vier foute serves in de beginfase) gaf men het initiatief aan Mema, dat hier gretig van profiteerde. De Groningers wilden zich revancheren voor hun matige spel in de tweede set, terwijl bij de Snekers een zekere verslapping op trad. Dit resulteerde in een 08 voor sprong voor Merna! Intussen was Jaap Boonstra weer voor zijn broer Johan, die beslist niet slecht speelde, in de ploeg gekomen. Bovendien had coach Rein Posthuma via een time-out ge tracht het spel een andere wending te geven. Maar dit gebeurde pas toen Jaap Boonstra op 08 aan de opslag kwam. Ruba Orion heeft zaterdagmiddag in de Sneker Sporthal het treffen tegen de re serves van Olympus (dames) in een 3-0 zege omgebogen. De gasten, die nu bijna zeker zijn van de titel zegevierden via de setstanden 6-12, 6-14 en 7-15. Hier een spelfragment uit deze belangrijke ont moeting; Gea de Vries (12) en J. Stam proberen een smash van de bezoekers te onderscheppen. Alie Tanja (5) wacht af. DERDE DIVISIE B Uitslagen: ZGHBS—Vicofa-BRC 0—3; DestoDedemsvaart 03 (Desto ge degradeerd) SudosaOlhaco 31 RAC—Drachten 3—1; Animo—Mema 3—0; VSC—Levo 0—3. De vollevbalcompetitie begint in een beslissende fase te komen. Al duide lijk zijn de kampioenskandidaten aan te wijzen, terwijl het aantal degra- èz 'UI 2 meeneemt naar de derde divisie. Het was overigens de eerste overwin ning van de Plan Zuid Heerenveners in dit seizoen. Dedemsvaart maakte korte metten met Desto in de derde divisie heren, zodat de Asser ploeg het weer op districtsniveau moet gaan proberen. In de eerse divisie dames zijn er nog maar twee echte kandidaten voor een plaats in ^e eredivisie. Dat zijn Lycurgus uit Groningen en EAVV uit Arnhem. Vicafo-BRC staa nog onderaan, terwijl theoretisch Drachten en Amserdam-Boemerang voor vertrek uit deze divisie in aanmerking komen. DERDE DIVISIE B DAMES Uitslagen: HK ’9—Be Fair 3—0; Be Quick-TLC 2Dedemsvaart 30; Su dosa-H. 2—Olhaco 1—3; Zwaluwen— Achilles 2 03; Animo—SVS 1—3; VSC 2—Vonk 0—3. Stand: Achilles ’12 2 18—46; HK ’9 1844; Zwaluwen 1840; Be Quick- TLC 2 18—38; Olhaco 18—28; Vonk 18 27; Be Fair 1825; Animo 18—23; Dedemsvaart 1817; Sudosa-H. 2 18 16; SVS 18—11; VSC 2 18—8. Weliswaar gingen twee sets met mi niem verschil verloren (de eerste met 15—17 en de derde met 13—15) en werd de tweede game met royaal ver schil door de Sneker dames gewonnen (156). Maar het vertoonde Animo- spel in de vierde set was van zo’n matig gehalte, dat er zelfs vergelij kingen met „brandhout” worden ge maakt. Zeer nonchalant en technisch zwak spelend kwam het einde van de zoveelste onnodige 13 nederlaag, die de dames van SVS zeer blij, maar Ani- mo-coach Stienstra zeer ontevreden stemde (415). heeft namens de Oranje vereniging Sneek zijn mede werking al voledig toegezegd. TWEEDE DIVISIE DAMES Uitslagen: PZHIsala 2 31 (Isala 2 gedegradeerd); Lycurgus 2—Volco 03; Sudosa-H.Achilles ’12 03; Olympus 2Ruba Orion 03; BBSC Wivoc 3—1; Devoc ’70—Caraca-N. 3 Stand: R. Orion 18—52; Achilles ’12 1846; Devoc 1735; Volco 1734; Olympus 2 1827; Sudosa-H. 17 26, Lycurgus 2 18—23; Wivoc 18—23; BBSC 1823; Caraco-N. 1721; Isala 2 18—5; PZH 18—3. In de tweede divisie dames nog twee kandidaten voor de titel, namelijk het Leeuwarder Ruba Orion en Achilles ’12 uit Hengelo. Vier kandidaten in de derde divisie dames zijn na de wed strijden van zaterdag overgebleven. Daarvan staat Achilles ’12 2 er nog het beste voor, hoewel het verschil met HK’9 slechts twee punten bedraagt. Er moeten wonderen gebeuren als Zwalu wen en Be Quick-TLC 2 nog in aan merking willen komen, maar de kans Verschillende activiteiten zijn al con creet te noemen. De kern van de ge beurtenissen is een tocht met een tan dem naar Lemmer, te volbrengen door Jan de Vrede en Gerrit Nieuwland uit Sneek, met de heer Brandsma als eerste reserve. De tandemtocht wordt niet over de gewone weg afgelegd maar gaat dwars door het land. De hindernissen die genomen moeten wor den zijn 200 sloten, 8 vaart en het Prinses Margrietkanaal. De hele „reis” kan vanaf de weg worden ge volgd. De weddenschappen die afgeslo ten worden over de vraag of de pres tatietocht al of niet met goed resul taat beëindigd zal worden, moeten geld in het laatje voor de pleegkinderen brengen. De intocht in Sneek zal door het spelen van verschillende muziek korpsen zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Spannend was het verloop van de der de set. Olympus veroverde eerst een voorsprong, 30, verloor deze op 44, kwam achter te staan (in R. strijdhaf- tig-van Dalen en H. Gevaert hadden Amsterdamsen harde smashters die eerst echter op gang moesten komen). De Snekers kwamen op 77 weer in de gelegenheid om aan de positieve kant van de score te komen en dit ge lukte iryierdaad. 12—9 werd zelfs be reikt. Op 13-12 werd de situatie weer kritiek voor de pupillen van coach Ke telaar, maar via 1412 zorgde Tinie van Diggelen met een slappe tik vóór de 21 setvoorsprong. Onder dc vaste bezoekers van de sociëteit „De Fuik”, in een steeg aan de Oosterdijk, is het plan ontstaan om onder het motto „Feest voor ons, ook feest voor een ander”, de jeugd van Sneek iets te laten doen voor weeskinderen in Zuid-Oost-Azië. Het is de bedoeling dat een actie gehouden wordt, waarvan de opbrengst bestemd wordt voor het adopteren van de weeskinderen door, als het even kan, Sneker ouders. De actie wordt gehou den op Koninginnedag, zo mogeltfk in samenwerking met de Oranjevereni ging én de Vereniging van Sneker Zakenlieden. Donderdagavond heeft de woordvoerder van „feest voor ons ook feest voor een ander”, de heer J. Brandsma uit Sneek, met de Oranjevereniging gespoken over eventuele samenwerking. Voorzitter D. de Vries deelde mee dat het bestuur „niet onsympathiek staat tegenover het plan. bestaat. Vijf degradatiekandidaten iTTTnnrnnrlor Al er 1---- dat er nog het beste voor staat. De he ren van Animo voeren nog steeds de ranglijst aan in de derde divisie heren, maar Dedemsvaart en Olhaco kunnen de weg naar de tweede divisie nog ver sperren. DAMES EERSTE DIVISIE Uitslagen: EAVVIsala 3 0; Be Quick-TLC—Lycurgus 0—3; Olympus 63Amsterdam-Boemerang 3 1 SOS-DPC—Orion 3—0; Drachten—Vi- cofa—BRC 3—2. Stand: Lycurgus 1643; EAVV 1741; Be Quick-TLC 17—35; Isala 17—31; Orion 1629; Olympus’63 1724; Ar- mixtos 17—21; SOS-DPC 16—20; Drach ten 1713; Amsterdam-Boemerang 16 —9; Vicofa-BRC 16—7. Sneek beperkte zich steeds meer tot een weinig verrassend middenveldge- schuif. Enkele „snoeiers” van aanvoer der Anno Abrna en een schot op de paal van Johnny Veluwenkamp daar gelaten. Dat deed ook Klijnstra, toen hij de komplete LSC-verdediging, inkluis doelman V. d. Meer, achter zich had gelaten. Na de rust, toen voor Sneek Herman Hofstra en Harry Koenen in het veld wanen gekomen, is het LSC geweest dat het beste van het spel had. Goed positiespel, met name van Jacob Bos en Auke Nijboer, en een felle inzet waren er de oorzaak van da, ondanks ’t voortdurende veldover- wicht. van Sneek, men nauwelijks meer in gevaar is geweest. Hoge voorzet ten waren doorgaans een gemakkelijke prooi voor LSC-doelman V. d. Meer, terwijl de overige varianten keer op keer op de verdediging met Zoethout aan het hoofd stukliepen. Districtsklasse Dames: BilgaardSet Up 0—3; DBS—WH 3—1. Heren a: Dosko—WH 2 3—0; WBS—Olympus 0 —3; De Wikels—’t Westen 2—3; DHC Klapstuk 31; WHWardy 03; Reva—R. Orion 0—3 (Ruba Orion pou- lekampioen); Set Up—Bilgaard 3—1; Drachten 2—EDO 3—0; Animo 2—EDO 3—0. „Wij hebben die das; belang bjj een optimale feestvier! r Ik zou haast zeggen hoe exentrieker hoe liever. U mag in ieder geval rekenen op een uitgebreide vermelding in ons pro gramma van Koninginnedag” zo zei hij. De heer De Vries vroeg zich ver volgens af of de Fuik-bezoekers die iets met de actie te maken hebben als tegenprestatie niet zouden kunnen proberen programma’s te verkopen. Een suggestie waar de heer Brand sma zeer positief tegenover stond. Donderdagavond werd in vijf woningen ingebroken. Ongewenst bezoek werd gé bracht aan de woning van de familie Hartog aan de Ath. Bonningealeane, de woning van de familie Van der Ploeg aan de Groenedijk, aan die van mevrouw Meijer aan de Leeuwerik- laan, aan de woning van de familie Jansen en familie Van der Werf, bei den in de Meeuwenlaan. Er werden geldbedragen variërend van enkele guldens tot 500,ontvreemd. In alle gevallen drong men binnen door het forceren van het slot van achterdeur. Alle bewoners waren avond afwezig. Diezelfde avond werd ook ingebroken in het benzinestation en de garage van de firma R. de Jager op de hoek OppenhuizerwegMaria Louise- straat en het servicestation van gara ge Fritsma aan de Leeuwarderweg. Bij De Jager werden de sloten van een paar deuren geforceerd, terwijl bij garage Fritsma een raam uit een der toegangsdeuren werd vewijderd. De buit bedroeg respectievelijk onge veer 200,en enkele guldens. Uit het pakhuis van de heer Meijer op hoek van de Prinsengracht-Woudvaart- kade werden in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf armaturen ont vreemd. Er bleek een ruitje te zijn vernield. De heren van Animo hebben hun supporters zaterdag tegen Merna tot aan het einde in het ongewisse gelaten, of de zesde 30 overwinning in suc cessie geboekt zou worden. Pas in de slotfase van de derde set, die een heel grillig verloop had, stelden de Snekers de zege veilig. Waarschijnlijk hadden de mannen van Matszat de strijd tegen het nog niet vrij van de gradatiezorgen spelende Merna uit Wehe Den Hoorn (Gr.) te licht opgevat. De concentratie was in ieder geval niet volledig aanwezig bij de Sneker in de eerste en en paste eigen- Zowel de trainer van LSC, Marten Zijl- stra als de Sneek-oefenmeester, Klaas Stoffels, hadden deze mogelijkheid aan gegrepen een kleine verandering in hun ploeg aan te brengen. LSC was op drie plaatsen gewijzigd .In de achter ste linies stonden Ane Bergsma en Har ry (Kaper) Kamstra opgesteld, terwijl de snelle Julius Kracht zijn aanvallen de kapaoiteiten mocht gaan tonen. Sneek startte aanvankelijk met Joop Abma en Johan de Jong in de basis opstelling. Sneek begon overrompelend. Dat zou zo blijven tot ongeveer een kwartier na het eerste fluitsignaal van scheidsrech ter De Groot uit Heerenveen. LSC kwam in die periode zeker niet slecht weg, gelet op het aantal kansen dat Sneek toen wist te scheppen. Zo vuur de Tjitse Klijnstra, na zich met een handige beweging van z’n belagers ontdaan te hebben, in vrije positie te gehaast. Zijn schot ging buiten bereik van keeper Tjebbe v. d. Meer net naast. In de tiende minuut lukte het Klijnstra wel te scoren. Van der Meer was reeds geslagen, toen aanvoerder Rommert Zoethout een listig boogbal- letje van Klijnstra van de doellijn wil de halen, Via het lichaam van de fel- doorzettende Sneek-aanvaller rolde het leer tegen de touwen (10). Ook daar na bleef Sneek in het offensief. Maar naarmate de strijd vorderde en verde re doelpunten uitbleven, luwde de aan valsdrift van Sneek. LSC, aanvankelijk wat onwennig met de ogen knippe rend, begon het iets minder duister in ander”, over deelde mee dat het W-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 6