GORDIjNENBOETO het frïese schathuïs MARKTHAL SCHILDERWERKEN ALLE AUTOSCHADE HOLFRIBA ALUMINIUM ZONWERING FABRIEK DE KOETSLANTAARN SLAGERIJ ABMA DOTINGA VERKOOPSTER IN ONZE TAPIJT EN GORDIJNSTOF AFD. BEDDEN t 't PIJPENHUIS Henk Stuurop VOOR AL UW ZONWERINGEN DEZE WEEK SPECIAAL IN EETHOEKEN OTAX Maar STUUROP Voor betere BEDDEN Wester. COUPONS Grootzand 33-35-37 - Sneek - Telefoon 7215 Enkele FAUTEUILS met echt rundleer bekleed, kleur groen nu nog 620.- LOSSE FAUTEUILS in alle mogelijke soorten, vaak 20 - 30 of 40% afgeprijsd. WIJ ZIJN MET VAKANTIE van 22 juli t/m 7 augustus WEGENS VAKANTIE GESLOTEN tot en met 30 juli 1974 DE GROOTSTE KEUS GROENTEN EN FRUIT HEEFT U IN DE HANDWEEF- TAFELKLEDEN f 28,50 - 30,50 38,50 DIDAS DEKENS 2 PERSOONS zuiver scheerwol f79.- Zakenver. „Leeuwenburg" biedt te koop aan: H.Doevendans B.V. Grote kollektie SMYRNA TAFELKLEDEN beste pijp 3344 TIENER- SPREIEN voor f 35.- Bandenservice KRAMER S VIS Welke jongen WIL BIJRIJDER WORDEN ELECTRO - RADIO - T.V. COUPONS OVERGORDIJN- STOF f3,50 pm. mar d ni plein IO-/neek -tel.O5l5O-3775 MORGEN BIJ PIET SWIER OP DE MARKT PIET SWIER COUPONS EvinrudeHEEFT ALLES WATUVANEENTKLAS MOTOR MAG VERWACHTEN! BAKKER® WALTA'S SLAGERIJ 21/2 kilo Friese Aardappelen voor 1.08 «MiaBiiBiiiimiiiiim llllllllllffllillllllllllllllllllN fflllillllllllllllllllllllllllMIlilllllB drukwerken voor elk doel vindt iiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM k KAMERLINGH 0NNESSTR.3 SNEEK TE KOOP DIVERSEN TE HUUR GEVRAAGD PERSONEEL GEVRAAGD Een pracht kollektie voor een DAG EN NACHT Singel 11-17 Telefoon 05150 - 4233 Sneek van 44,50 In onze opruiming geldt verkoop uitsluitend contant Gratis opslag voor later levering. rayondealer 19 IJlsterkade 132 SNEEK Tel. (05150) 2253 b.g.g. (05156) 402 Ook deze week weer fraaie aanbiedingen. Om onze kollektie over zichtelijker te maken, zijn er veel aanbiedingen van bizonder goede kwaliteiten. u bij Elke nacht pijn in de rug? Zorg dan dat u een goed bed krijgt al kost het even meer, dat betere bed, de operatie is bij ons minder pijnlijk dan bij de chirurg. En dan nog tonen wij u op onze LEER AFDELING, het neusje van de zalm, sterk, fraai van lijn en kleur, kost het meer? Op de lange duur zeker niet. In tapijt is zuiver wol favoriet met aanbiedingen die u moet verge lijken. vraagt vrijblijvend vertegenwoordigersbezoek Verschillende EETHOEKEN compleet met tafel voor HALVE PRIJZEN. t ALLEENVERKOOP OPRUIMING 20% Sneek, 19 juli 1974 WOMMELS FRANCE» Wester ruimt op Wester ruimt goed op! 20 Verlichtingsstaven van gegalvaniseerde buis, 4 meter lang, compleet met prikkabel, 25 fittingen en lampen per staaf, alles met een monteerbaar. Tegen elk aannemelijk bod. leeuwarden: hoek naauw - sneek: schaapmarktplein drachten: hoek raadhuisplein-zuiderbuurt naar GARAGE omgev. Lemmer weg. J. v. d. Zwaag, Age Pier straat 3 Heden werd plotseling uit onze familiekring weggenomen, onze zeer geliefde broer JOHANNES PAULUS FRANCISKUS KLEIN in de ouderdom van 57 jaar, lieve echtgenoot van A. van Leuken. Over dit verlies zijn we zeer bedroefd. De overledene is opgebaard in „Talitha Koem” Singel 44. Condoleantiebezoek aldaar dinsdag avond van 7.007.30 uur. De teraardebestelling zal plaats vinden woens dag 24 juli a.s. op de algemene begraafplaats. Vertrek van „Talitha Koem” om 14.00 uur. A. Klein-van Leuken Leeuwarden: R. de Groot-Klein J. de Groot Sneek: J. A. Klein H. Klein-Kok G. Klein H. Klein-Hoogma en kleinkinderen. 2.65 4.75 Voor al uw RECEPTIES, VERGADERIN GEN, KAARTCLUBS, PERSONEELSVER ENIGINGEN enz. BILLIJKE TARIEVEN, TEL. INL, 3259 SNEEK VOOR alle soorten VIS Per half september ETAGE of WOONRUIMTE voor jong echtpaar, geen kinderen, huur nader over een te komen. Corr.adres: G. J. Buys, Kanaalweg 4a, Post Bever wijk TE KOOP of TE HUUR een GEBRUIKTE TANDEM. Altenburg Rijwielhandel Ged. Poortezijlen 13 Tel. 3975, Sneek naar in zeer goed staat. Kompl. met radio, mist lampen etc. Tel. 05150-6806 Heden is plotseling van ons heengegaan, mijn lieve man, onze vader en opa JOHANNES PAULUS FRANCISKUS KLEIN op de leeftijd van 57 jaar. Sneek, 19 juli 1974 Nauwe Noorderhorne 30. UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS - „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek INTER 630 bj. ’73 met 25 pk Evinrude b.b. motor incl. div. accessoires. Tel. 05150-5090 SNEEK, Lemmerweg 23 Tel. 05150-4820 Banden, Accu’s, Schoktewkers Postbus 15 - Te bevragen bij: Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek, tel. 05150-2468. t.o. Supermarkt Nieuwe Weme van 1718 jaar bij Gouda’s Glorie fabr. in het rayon Friesland. Je krijgt een jeugdloon toeslagen. Aanmelden ’s avonds na 7 uur bij M. Grondsma, Harmen Sytstrastraat 3, Sneek. Kleinzand 87, Sneek. W. Lodewijkstraat 34 - Sneek Nauwe Noorderhorne 19 - Sneek - Tel. 05150-4689 85 ct. 1.15 1.25 1.85 1.. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk 2 FLINKE MEISJES voor de bediening en/of keukenwerkzaamheden. Hotel „de Hinde” Hindeloo- pen, tel. 05142-1478 KOSTHUIS gevraagd voor schoolgaand schippers meisje (8 jaar). Zit op Kon. Wilhelmina- school. Liefst omgeving Sperkhem. Br. onder nr. 133 bur. van dit blad. Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen ALVA ROMEO 1750 Berlina bwj. 1968 in zeer goede staat 2500, Bosmastraat 10, Balk, tel. 05140-2866 NIEUWE TRANSISTOR RADIO Bovenslag 2 FORD CAPRI 2000 GT Uw Schathuis heeft meer hulp nodig. We zoeken daarom een Het is prettig werken in de gezellige Schat huis- omgeving. Bovendien goede voorwaar den. Ook voor reparaties uurwerken, goud, zilver, brillen naar J. DIKHOFF N. Burgstraat 2, Sneek Tel. 05150-2963 A. Toonstra-Klein J. Adema-Klein W. Adema M. Veldhuizen-Klein H. Veldhuizen A. Kroon-Klein H. Kroon Amsterdam: P. Klein G. Klein-Helder 2 kroppen DIK SLA 2 BLOEMKOLEN GROTE BLOEMKOOL 2 KOMKOMMERS 25 kilo dikke AARDAPPELEN 25 kilo middelslag AARDAPPELEN 9.95 AARDBEIEN - RODE BESSEN - KERSEN bij FA. DE JONGE EN CO. Johan Willem Frisostraat 22 - Tel. 2892 Smullen iu de Opperdoezer BORGERS 7 kilo 14 pond 3.50 Puikbeste EERSTELIN EN 7 kilo 14 p. 2.50 li/2 kilo EXPORT TOMATEN 1.75 2 bossen WORTELEN 1.75 4 dikke kroppen SLA 1. 2 kilo GOUDGELE ANDIJVIE 1.25 3 KOMKOMMERS 1.— en 1 kado. 3 bossen JONGE UIEN 1.— 2 kilo RODE BIETJES 1.— 6 GROTE GRAPE FRUIT 2.50 8 SUNKIST CITROENEN 1.—- Dikke GELE PRUIMEN 1.75 per kilo 11 hele grote SUNKIST SINAASAPPELEN 2.50 RODE BESSEN, KRUISBESSEN, AARDBEIEN, SPERCIEBOONTJES en heerlijke GRANNY SMITH HANDAPPELEN. 2i/2 of 3i/2 kilo SUPER GOLD. DELICIOUS 2.50 2 kilo HARDE UIEN 1.25 Volop hagelwitte BLOEMKOLEN. Voor iedere klant 2 grote RODE KOLEN 1.50 Neemt u lege kisten en dozen mee DUS MORGEN ALLEN WEER IN DROMMEN OP NAAR DE MARKT NAAR Komt vroeg! Komt vroeg! BANKSTEL tegen elk aan nemelijk bod. Liaukemastraat 96, tel. 2821 16 M2 beschadigde romp 500,— Looxmadwarsstraat 1, Sneek, tel. 2266 SMEEDIJZEREN WIEG. KINDERWAGEN en BOX H. Doekesstraat 48, Sneek. direkt en repareren het Voor 2 visvrienden of rus tig echtpaar 2 pers, eigen bouw CARAVAN, met in ventaris. Uniek plaatsje bij boerderij in vis gebied. 15 min. per auto vanaf Sneek. Tel. 05104-488 na. 18.00 uur JACHTBOUW.MOTOREN-VERHUUR J Kruizebroederstraat 45 - Sneek I Als u vrijaf heeft doet Evinrude het werk NYLON TAPIJT 69,— kamerbreed. Gratis gelegd met garantie. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Gedempte Pol 8-14, Sneek Telefoon 05150-2441 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. 1 - Dinsdag: 750 gram WORST I Woensdag: 750 gram GEHAKT 1 KIP 1 Nauwe Noorderhorne 1 Telefoon 2453 i f Wij zijn zaterdags na 5 uur gesloten. 1 1 P.S. Alléén telefonische bestellingen opgegeven f f vóór 8.30 uur worden dezelfde dag nog bezorgd 1 1 vakkundig. B. HUISMAN Bordine 7 Sneek, tel. 05150-5055 Werkplaats tel. 8008 DAMES GRIJP DE WINST’! Alléén deze maand zomerkorting! Duizenden korte en lange BONTMANTELS bonthoeden, colliers. Nu eerste keus uit volledi ge collectie 1974. Nu kopen en in de winter betalen, gra tis bewaren. 3 jaar waar- borggarantie. Desgew. zeer soepele kredietservlce. De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland DE BONTKONING, Voorstreek 71, Leeuwarden-C tel. 05100-20 7 13. SAJNT-CtAVOE automaat ’71 van le elge- Bij koop krijgt reisgeld voor 2 pesonen door geheel Nederland terugbetaald, dus gratis reizen. TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS Tel. 3775, Sneek „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 BAKKER B.V. SNEEK Rayondealer Yamaha en Evinrude buitenboord motoren 2 t/m 135 pk. Reeds vanaf 569. Bezoek onze showroom IJlsterkade 132, telefoon 05150-2253. Halve kilo GELE PRUIMEN Halve kilo BLAUWE PRUIMEN 10 FLINKE PERZIKEN Kilo MORETINE HANDPEREN Kilo RODE EXPORT TOMATEN 98 ct. 4 GROENE PAPRIKA’S 85 ct. Halve kilo SPERCIEBONEN 1.25 55 ct. 1.00 85 ct. 65 ct. 8.50

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 8