nationale presentatie van een kleine grootheid I s Rookworst SF*A IA opzien - barende dagvers dichtbij Bananen Hamlappen Witlof tó I AUDI-NSU - SNEEK BIJ AUDI NSU DEALERS NIEUWE GENERATIE IN DE SHOWROOM Leeuwarderweg 1 - Sneek Tel. 05150-7287 b.g.g. 3262 f 899.- HELE KILO HALVE KILO 250 GRAM PER STUK HELE KILO 31 HONDA- generatoren TIMMERBEDRIJF D. H. SIBMA - SNEEK HONDA- motoren 7% Pk. f 1975- f 2025.- BOVAG AUTORIJSCHOOL WALRAVEN ABMA S JACHTWERF 'DE DOMP' EDELSMEDERIJ AUTORIJ- INSTITUUT DALSTRA Naast onze complete Domp-kruisers „740" - „770" en „860" leveren wij in deze serie's CASCO'S en BOUWPAKKETTEN tegen scherpe prijzen. F ffllflIllllHllllllllffllIlllllliM •r bij het DLG verzekeren zit 'm dan ook niet alleen in die veilige dekking. Maar vergelijk de premies eens. De DLG let ook op de aanbiedingen in Spar-Spedaal vrijdag en zaterdag a.s. autoverzekering blijkt dan wel bijzonder voordelig uit de bus te komen. Dat verklaart alles, zeker als u daarbij óók denkt aan die veilige dekking en de snelle uitkering van het DLG. Bij een moderne verhuurvloot reparatie-inriehting geruisarm Ar enorm zuinig 1 liter per uur sterke achter uit! BOVAG voor een perfecte rij-opleiding. Theorieles met dia's. TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS Tel. 3775, Sneek „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 chiquita malse blanke Verder: Scherwolderhemstraat 56, Sneek Tel. 05150-4454 Groenedijk 29a - Sneek - Telefoon 05150-4701 Voor vakkundige repara tie van uw gouden en zil veren sieraden. Ook voor het veranderen van bestaande sieraden en het ontwerpen van nieuwe bent u bij ons aan het goede adres. om zelf uw accu’s te laden of rechtstreeks uw verlichting te laten branden 12 volt - 220 volt WAAROM IS DE GROOTSTE VAN SNEEK betrouwbare opleiding afc hoog aantal eerst geslaagden aangepaste prijzen theorie met dia’s Nieuwe auto’s o.a. BMW, MANTA, DAF 55 Telefoon 05150-7237 of 05138-3001. r Die f 5.000.000,dekking gééft een veilige zekerheid. Maar natuurlijk zijn er méér verzekeringsmaatschappijen die een flinke dekking kunnen aan tonen. Het feit dat zo onwaarschijnlijk veel autorijders hun auto en zijn risico’s vrijblijvend gesprek met de DLG verzekeraar (die geen winst beoogt) ontvangt u nog veel meer nuttige informatie. Sm kvifJdo Auösöo I UITGAVE VAN DE AUDI NSU IMPORTEUR VOOR NEDERLAND NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VOORHEEN FIRMA VAN OORSCHOT -ROTTERDAM-3022 honxm. ■:>Vf W.A.-gezinsverzekering f 18,75 per jaar. nieuws in voorraad. Verzekeringen DLG, Oostersingel 23, Assen, tel. 05920-24444. 25 J25 >371 9?8 /PUCHy i U kunt ons wekelijks bereiken in het postkantoor te Sneek op dinsdag van 15.00 tot 19.00 uur. Nieuwe Skytracks in snelle kleuren. Nieuwe Skylark met 4 versnellingen. Nieuwe Maxi's voor haar en hem. En natuurlijk de laagste prijzen (dat is voor Puch geen nieuws). Wip even bijzijSftxons binnen. Wij hebben alle Dank zij een uitgebreid machinepark kunnen wij tegen zeer scherpe prijzen leveren, aan: de „DOE-HET-ZELVER”. RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN, verschillende soorten LIJSTEN en PLINTEN, in elke gewenste maat en in elke houtsoort en in diverse modellen, tevens een vakkundig advies. TEAK VOORDEUREN VANAF f 275,00 Neemt u eens vrijblijvend contact op met: Kleinzand 79-83 Telefoon 3845, b.g.g. 5309. .♦F Enkele tarieven per 1-1-1974. Personenauto's f 5.000 tot 6.000 f 7.000 tot 8.000 f 10.000 tot f 11.000 Bromfietsen All-risks f 390,— f 430,— ƒ505,— 40,—tot f 120,— W.A. ƒ180,— 190,— 205,— 20,— HET KLAVERTJE VIER Singel 14, Sneek Tel. 05150-8044 - rodenüur I I vagelijk: watis het grote verschil tussen def.5.000.000,dekking van DLG autoverzekeringen en dekking van andere verzekeraars? oosterdijk 85 - sneek BAKKER B.V. L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 6