Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio met toestemming van de Leeuwarder Courant en Hunia drukkerij uit Workum gedigitaliseerd. Duizenden artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn hier te ontvangen Nieuws. Binnenkort wij de serie kranten verder uit.

Zoektips

  • Houdt u bij het zoeken in oude kranten rekening met verouderde spelling: 'kopen' werd vóór 1940 gespeld als 'koopen', mens als mensch. Ook worden letters niet altijd goed altijd: bij kranten uit de 19e eeuw lijkt de s op een f -> fchepen. U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van een woord in andere klikken met een * of een 'wildcard'. Gebruik het teken naast het zoekvenster voor uitgebreide tips bij het zoeken.
  • Filteren: kunt uw zoekvraag aan een aantal edities proberen.
  • Sorteren: weergegeven op relevante: zo worden weergegeven in de koppen weergegeven op relevante. U kunt zelf de sortering aanpassen met oa datum oplopend of aflopend.
  • Bladeren door de kranten is mogelijk door rechts op het scherm een ​​kranttitel aan te klikken.

Bolswards Nieuwsblad

De Bolswardsche Courant werd tussen 1862 en 1926 uitgegeven door drukkerij Kuperus en daarna een jaar door uitgever J. Mulder. AJ Osinga nam de krant in 1927 over van Mulder, later werd de krant omgedoopt tot 'De Jongs Nieuwsblad' en gecombineerd met de Bolswardssche Courant en Wonseradeel. De Duitse bezetter verbood de krant, later Osinga samen met het Sneeker Nieuwsblad. Na de oorlog ging Osinga onder de oude naam verder. Maar omdat hij een nieuwe start wilde maken, doopte hij de krant om tot de huidige naam Bolswards Nieuwsblad.

Sneeker Nieuwsblad

Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave is een samensmelting van het nieuwsblad van Drijfhout, Nieuwe Sneekercourant en Sneekercourant (jaren 20 - 1941). Ook ging het blad samen met het nieuwsblad van De Jong , dit werd ten dele voortgezet als Westergoo. In 1953 werd de jaargangnummering overgenomen van de in 1846 opgerichte Sneekercourant.

Friso

De allereerste Friso dateert van 29 maart 1871. Uitgever was Hessel Brandenburgh jr. Yme Kuipers zette het bedrijf voort onder dezelfde naam. In 1901 wordt de zaak overgedaan aan boekhandelaar Bauke Gaastra, consequent de Friso tot 1906 verdween. Ook in de oorlogsjaren de Friso niet. Na het overlijden van Gaastra zette zijn weduwe de boekhandel door en werd de drukkerij met de Friso overgedaan aan Bauke Kemker en Hendrik Hunia.