GOHL BV - ra Hotze Schuil Bokaal voor Jan van der Molen B-Kampioenschap op Thialf h.l.uan dijk© bolswak» tel 2517 II Fokke Schouwstra nieuwe trainer van C.A.B. Mikro-markt blijft in prijs verlaagd Zieke iepen zijn door Van der Meer verwijderd Deze week is de laatste week van onze verbouwingsopruiming. Wij hebben nog vele aantrekkelijke aanbiedingen voor u in onze noodwinkel boven de gracht. Henk Nauta uit Workum, knappe derde plaats z v.v. Oosterlittens juwelier-opticiën VERZEKEREN galama bolsward Jongens DES uit Makkum eerste in Sneker sporthal RES-CAB- Bolswardia kaartavond Bloemen bestellen Brandsma bellen verkoop van uw WONING Bridge- Viertallenteam BEB (Hoogterp) kampioen •VERHUUR en VERKOOP van „Lige is ek in fak” BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 11 •w Z TOT ZIENS! KOMT U DAAROM VOORAL NOG EVEN LANGS! makelaardij en zorgen. HARLINGEN - Zaterdagavond vond in de Waddenhal te Harlingen een wedstrijd plaats voor 16 uitgenodigde parturen vrije samen stelling. Het komt ons voor, dat het verschil tussen de topparturen en de rest in de hal minder groot is dan op het veld. Hieraan is misschien niet vreemd het feit dat iedere speler beurtelings een eerst moet opslaan, waardoor de vaste opslager twee van de drie eersten in ’t perk staat. De mindere góden hadden hier minder last van, daar ze op de d.e.l. en 2e klas vyedsU'ijden vaak beide onderdelen moeten ver- 550 44.6 TEL. 2525 Het komt in orde Voor de B0LSWARD - De afgelopen veertien dagen zijn door het loonbedrijf Van der Meer uit Makkum, met groot materiaal een groot aantal door de iepziekte aangetaste bomen bij particulieren uit de hanzestad verwijderd. De laatste bomen werden eergisteren bij bewoners van de Hid Herostraat en de Nanne Reijnstraat uit de tuinen gehaald. Op de foto ziet U twee werknemers van het Makkumer loonbedrijf, de heren Brouwer (in de cabine) en rechts Cathrinus van der Meer. Zeer tevreden toonden beide mannen zich over de gastvrijheid die hen in Bolsward door de mensen was geboden. Brouwer: „Oeral wie der kofje foar üs”. 2e klas vyefjstyijden vaak beide onderdelen moeten BOLSWARD - Op maandag en dinsdag 5 en 6 maart werden er op de Thialf-baan te Heerenveen de baankampioenschappen voor de B- klasse gehouden. Reeds na de eerste dag met de 500 en de 3000 m. was het wel duidelijk dat Sicco Jellema uit Achlum, lid van de Eskimo’s uit Franeker, deze titel zou veroveren. g XW. WOENSDAG 14 MAART 1979 ’9 i 4973 pnt.; 8. mevr. Velting 4927 pnt. Snekerstraat 39 - tel. 2850/3451 51.7 51.3 Makkum de heer Jelle de Jong, tal van klanten in zijn zaak welkom heten. Op de foto ziet U een gedeelte van de Makkumer supermarket. Gro te borden wijzen duidelijk op het grote prijsverschil. 5000 8.46.9 8.30.0 9.15.6 3000 6.08.2 1500 2.49.1 2.52.5 Lid NEW [assurantiekantoor en adviesbui o Twee weken geleden, waren veel Ku- baarders door de sneeuw geïsoleerd. Vrijwilligers hebben zich toen ingezet om hulp te bieden, op allerlei gebied, ’t Was geweldig! Saamhorigheid, waar in een klein dorp groot kan zijn! H.S. KUB AARD - Op Vrijdag 2 Mrt. j.l. werd, onder grote belangstelling, de, door de ver. Dorpsbelang in samenwerking met de Kubaarder toneelgroep georganiseerde, jaarlijkse toneelavond gehouden. Met veel succes werd het toneelstuk: „Lige is ek in fak, van B. Westra, opgevoerd, 't Publiek heeft zich kostelijk vermaakt. Lachsalvo’s en applaus waren niet van de lucht. - Tot slot van de avond, werd er gezellig gedanst, op muziek verzorgd door ..The party players”. Daarentegen reed de STB-maratoncrack Franke Bouwstra een uitstekende 5000 m.. door de latere B-kampioen Sicco Jellema in een rechtstreeks duel te ver slaan en daarmede tevens de afstandszege binnen haalde. Bij de dames speelden de'STB-rijdsters BOLSWARD - Afgelopen maandag was er weer een gezamenlijke kaart avond voor de leden van de Bolswar- der voetbalclubs. Deze keer was het in café „De Beurs” op de Nieuw- markt. De opkomst viel wat tegen. Slechts 40 klaverjassers en 28 schut- jassers totaal 68 dames en heren. Ook op deze avond was er een loterij. Men kan terugzien op een gezellige avond. Volgend seizoen gaat men door en de eerste keer is gepland op maandag 1 oktober a.s. Uitslagen: Winnaars loterij: 1. 374 K. Ferwerda; 2. 638 S. Palsma; 3. 110 H. de Jong; 4. 291 G. Kolkena; 5. 743. R. Langendijk; 6. 522 mevr. v.d. Weerd; 7. 55 J. v.d. Werf; 8. 466 H. Hiemstra. Schutjassen: 1. Sj. Koopmans, 123 pnt,; 2. R. Rijpma 118 pnt.; 3. F. Negerman 115 pnt.; 4. D. Altenburg 115 pnt.; 5. P. Ydema 113 pnt.; 6. L. v.d. Werf 113 pnt. Klaverjassen: 1. J. Altena 5731 pnt.; 2. Joh. Leeverink 5623 pnt.; 3. H. Feenstra 5367 pnt.; 4. Diederiks 5261 pnt.; 5. mevr. Robijn 5083 pnt.; 6. J. Reitsma 5003 pnt.; 7. K. Kuiper BOLSWARD - In de eerste klas west had Sneek 5 aan een minimale overwin- ,ning (11-9) genoeg om kampioen te worden. In de laatste (inhaal)-wedstrijd ging het tegen het viertal Capriolen uit Joure. Of de zenuwen bij de Snekers parten speelden, het wilde niet gelukken: langzaam maar zeker bouwen de Post- ma’s een grote voorsprong op en het punten verschil 40 - 108 leverde een 2 - 20 nederlaag op voor Sneek, waardoor BEB (Hoogterp) zonder zelf te spelen kampioen werd en volgend seizoen pro- moveerd naar de Friese hoofdklas. Eindstand: 1. BEB (Hoogterp) 72 pnt.; 2. BEB 2 (Veldman) 62 pnt.; 3. Sneek 5 (koning) 60 pnt.; 4. Capriolen (Postma) 48 pnt.; 5. Ready 2 (v. Raan) 28 pnt.; 6. Sneek 4 (Besken) 23 pnt. een bescheiden rol. Jammer dat Tine Jellesma uit Workum, na een goed begin op de 500 m. tijdens haar rit op de 1500 m. kwam te vallen en daarmee kostbare sekonden verspeelde. Alleen Hinke Kur- pershoek hield zich goed staande tussen de B-klassers en behaalde daardoor een elfde plaats in het eindklassement. Jammer dat niet-goed uit de verf was 2.32.0 2.30.1 2.35.1 1000 1.50.4 1.49.6 2.57.2 1.47.9 klass. 193.240 3) 195.733 6) 196.626 7) 144.917 (22) 147.466 (28) 147.483 (29) 148.933 (33) 149.667 (36) 149.900 (38) 184.717 (44) klass. 226.434 (11) 164.000 (14) 164.317 (15) Heren: Henk Nauta, Workum Franke Bouwstra, Sch.brug46.8 Jan Haga, Burgwerd 44.4 Bernard v.d. Meer, Sneek45.6 Bauke Teerenstra, Sneek 45.0 Sjoerd de .Boe.r,„Exmorra 45.4 Greeult de Vries. Workum 46.5 Th. Westerhuis, Workum 46.7 Pieter Hellinga, Burgwerd47.4 Bouke Reidsma, Koudum 78.0^:, 5.30.1 Dames: 500 Hinke Kurpershoek, Workum53.5 Jannie Reidsma, Koudum Tine Jellesma, Workum V.K. 10(T i: ..I SKI’S SKI-SCHOENEN SKISTOKKEN SNEEUWKETTINGEN IMPERIALS spor thuis /dierenspeciaalzaak Bolsward D'i,kstraat9 tei 05157-2397 De eerste omloop bracht, geen verras singen. Bij het partuur Sjouke de Boer lootte Bert Rinia bij voor de aan zijn hand geblesseerde Klaas van Wieren, terwijl Sipke Saakstra bij Piet Jetze Faber en Flip Soolsma zijn bij een autoongeluk geblesseerde broer Sake verving. De nieuwe formatie Jarich v.d. Veen. Bert Rinia en Dirk Talsma sneu velde in de eerste omloop met schone telegraaf tegen de formatie Joh. van der Mey, Minne Hovinga en Joh. Brandsma. haar 500 m gekomen. SNEEK - Zaterdagmiddag werden in de Sneker sporthal in Sneek rayon- wedstrijden gehouden voor gymnas ten. Van de elf deelnemende jongens- ploegen werden de jongens van de gymnastiekvereniging DES in Mak kum met vlag en wimpel eerste met 114,55 pnt. Dit zijn acht en een halve punt meer dan nummer twee. De vijf onderdelen waarmee zij de hoge score haalden, waren ringen, brug, rekstok, mat en bokspringen.. De deelnemende groep meisjes uit Mak kum eindigden op een zesde plaats. De evenwichtsbalk was de grote handicap voor de meisjes. Niemand voerde deze oefening feilloos uit en dat scheelde aanzienlijk in de punten-waardering. Al met al toch een prachtig resultaat voor leidster Gé Nieuwenhuis-van der Meer uit Bolsward. 3 voorsprong. Toen slaagden De Boer c.s. er in de opmars te stuiten. Een buiten slag van Blümers op 5 - 4 en 6 - 6 bracht de partijen op gelijke voet. Dé winst kwam toch terecht bij de partij die er het meeste recht op had. Op de stand 5 - 5 en 6 - 4 passeerde André Blümers de kaats, behaalde punten 64 om 50 voor Blümers c.s. Jan v.d. Molen werd met 2 - 1 stand (Willem Hiemstra) tot koning uitgeroe pen en nam de Hotze Schuil bokaal over van Wiep van Wieren. De prijzen bestonden uit waardebonnen, beschikbaar gesteld door de Harlinger middenstand. De verliezers deelden ook mee uit de prijzenpot. De afvallende parturen van de eerste omloop kregen een tientje voor elk behaald eerst, die uit de tweede omloop twee tientjes. De uitslag was: 1. A. Blümers, J. v.d. molen en W. Hiemstra. 2. Sj. de Boer, B. Rinia en W. van Wieren 3. E. v.d. Akker, B. van Noord en K. v.d. Akker. 4. Joh. v.d. Meij, Joh. Brandsma en M. Hoovenga. Dezen bleven in de' tweede omloop na spannende strijd overeind tegen het par tuur Saakstra. Op de stand 4 - 5 en 6 - 4 passerde Joh. v.d. Meij via een trik-trak de bovenlijn. In deze omloop hadden Sjouke (ie Boer c.s. een hele kluif aan Jan Vaas, Herik Leeuwen en Tjisse Wallendal. Ze keken tegen een 3-5 achterstand aan, maar herstelden zich nog tijdig. Op de stand 5-5 en 2-6 sloeg Leeuwen fraai boven. De B-rijders van de Schaats Training Bolsward konden dit helaas niet voorkomen. Maar - al te graag had men hiervoor een stokje willen ste ken, want de man uit Achlum hoorde eigenlijk niet meer in de B-klasse thuis. Bij andere wedstrijden over de 1500 m. had hij zich reeds tweemaal ingehouden om maar niet een A-tijd (beneden 2.20.0) te rijden. Hierbij ging hij zelfs zover dat hij tijdens de laatste ronde vlak voor de finish- streep stil bleef staan. Op deze erg onsportieve wijze, welke hem van alle kanten erg kwalijk werd geno men kon hij dus deelnemen aan het B-kampioenschap. Reglementair was er niets aan te doen! I BOLSWARD - Fokke Schouwstra uit Akkrum wordt de opvolger van CAB- ’s trainer Sietse de Jong uit IJs- brechtum. De heer De Jong heeft be sloten na vier seizoenen als oefen meester van Bolswards oudste voet balvereniging er in de hanzestad een punt achter te zetten. Hij gaat met ingang van augustus naar IJlst, waar hij de selektie van IJ.V.C. onder zijn hoede zal nemen. De opvolger van De Jong is de 33-jarige Fokke Schouwstra, die nu nog de zaterdag- afdeling van de v.v. Joure traint. De heer Schouwstra, die als ambtenaar bij de P.T.T. in Heerenveen werkzaam is, heeft 1 jaar als beroepsvoetballer ge speeld bij de v.v. Heerenveen. Daarna vertrok hij naar Akkrum, waar hij drie jaar achtereen meedraaide als voetbal- ler/trainer. Drie jaren traint hij nu de zaterdagmiddagselektie van de v.v. Jou re. Fokke Schouwstra is getrouwd en heeft twee zonen; de achtjarige Chris en de drie jaar jongere Dirk. In augustus komt Schouwstra het eerste van CAB trainen. Aanstaande vrijdag leest U een interview met deze nieuwe trainer van de rood-witten. De latere winnaars, André Blümers, Jan v.d. Molen en Willem Hiemstra moesten ook alle zeilen bijzetten om zich C. van Seijst. D. Fokkema en R. Trienstra van het lijf te houden. Dit slaagde pas op de «tand 5-5 en 6-2 door een buitenslag van Dirk Fokkema. I" een spannend duel met veel gepraat hieven de broers Eelke en Klaas v.d. Akker met Bote van Noord op stand 5 - 5 en 6x- 0 de baas over Yde Haarsma, Oepie Laröi en Wietse Punter. De eerste halve finale ging tussen de sterke for maties De Boer en Van der Meij. Tot de stand drie eersten gelijk hielden beide Partijen’ elkaar volledig in balans. Hierna raakte Van der Meij c.s. volkomen van sh»g, ein met slechts 6 punten tegen pakten De Boer c.s. de ontbrekende drie eersten. Op de stand 5 - 3 - 6 - 4 retour neerde Bert Rinia tot in het perk. In de andere halve finale gunden Blümers c.s. het partuur .Van den Akker slechts een sPel. De finale ging dus tussen de Parturen De Boer en Blümers. herstgenoemden namen hier met 3 - 2 de leiding. Hierna echter werden ze een tijdlang volkomen overspeeld. Jan v.d. Mplen en Willem Hiemstra groeiden naar een topvorm en passeerden de bovenlijn aan de lopende band, met als gevolg, dat de 2 - 3 achterstand met slechts twee iegenpunten werd omgebogen in een 5 - OOSTERLITTENS - Dit weekend werd er weer een voorzichtig begin gemaakt met de amateur-competities Het veld in Oosterlittens ligt er nog slecht bij, zodat WO-Franeker niet kon doorgaan. Ook WO-Geel Wit voor aanstaande zondag wordt dubi eus. Voor de rest van dit seizoen zal WO-trainer Mathy Zijlstra moeten missen. Bij een partijtje zaalvoetbal in Oosterend ging bij een ongeluk kige trap zijn achilles doormidden. Zulks werd aanvankelijk niet gecon stateerd, maar enkele weken later bleek operatief ingrijpen noodzake lijk. De training wordt op dinsdag waarge nomen door oud-trainer Haije Stelwagen en op donderdag door Geert Engbers of Mathy Oost. Laatste nieuwtje haalden- we uit het „FVB-nieuws”. De destijds gestaakte wedstrijd FVC 4 - VVO 2 bij 0- 1 wordt voorlopig op die stand bepaald. Mocht de uitslag van invloed zijn op de stand, dan moet het duel alsnog uitge speeld worden. MAKKUM - Door een landelijke re organisatie is het mogelijk gemaakt dat de Mikro-markt in Makkum voor taan 105 artikelen blijvend in prijs kan verlagen. Al direkt na het be kend worden van dit nieuws kon de eigenaar van de Mikro-Markt in I W 1 1 Gelukkig waren het na de eerste dag 'vóoraTde STB-rijdefS Henk Nauta uit Workum éh Jan Haga uit Burgwerd welke goed mee konden komen met resp. een derde en vierde plaats. Vooral de 3000 m. van Henk Nauta in 4.49.5 (nieuw persoonlijk record!) was van grote klasse. Hoewel na de 500 m. ook Bauke Teerenstra en Bernard v.d. Meer nog redelijk meekwamen, kwam met de '3000 m. de klap. Uit het totale deelnemersveld van 48 B-rijders werden alleen de beste zestien van de 3000 m. waaronder ook de eerste acht uit het klassement na drie afstanden, geplaatst voor de 5000 m. Dit kwam er op neer dat men met de tijd op de 3 kilometer onder de 5 minuten moest zitten. Van de STB waren dit: Henk Nauta, Franke Bouwstra en Jan Haga. De overige heren mochten dus op de tweede dag alleen nog de 1500 m. rijden. Had men op de eerste dag goede omstandigheden getroffen, op de tweede dag, zoals zo vaak gebeurt, was het geheel anders. Er stond een stevige wind over de volle lengte van de baan en een hoge vochtgheidsgraad waardoor de ijs vloer snel werd aangetast. Daarbij kwam dat men het vertikte om de baan tijdig te dweilen, wat vooral op de 500 m. erg nadelig was en voor een dergelijk kam pioenschap beneden alle peil. Vooral Jan Haga is hierdoor ernstig gedupeerd. Na een sterke 1500 m. startte hij in het laatste paar op de 5 kilometer. Het ijs leek toen wel schuur papier! Dit koste hem een vrijwel zekere vierde plaats terwijl hij nu moest afzak ken naar de zevende plaats in het eindklassement. 3000 1500 4.49.5 2.23.1 4.53.4 2.27.1 4.56.0 2.22.0 5.07.5 2.24.2 5.15.2 2.29.8 5.12.9 2.29.8 5.11.4 2.31:5- 5.13.8 5.14.8 ’.X. i r f' r Or tf It - 'hit k

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 11