Eerdmans! RSEXPOS1TIE SBB Autobedrijf E. Boontje Eerdmans assurantiën I Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed, SNEEK PASAR MALAM GEBOORTEKAARTJES CITROËN* aktief persoon I sneek X/ „’t DOK” Algemene School voor MBO m h n o i o A. J. Osinga LT.C. „De Drie Posten” m «L Wommels WOENSDAG 14 MAART 1979 Pagina 12 BOLSWARDS NIEUWSBLAD F V J Sykje jo sied, DE TROUWE 2CV. <s i s in een enorm assortiment (boeken ter in zage). En een leuke verrassing voor de gelukkige ouders. js A. KORT-WORKUM Sneekerweg 8, Bolsward 2CV. Zuinig, comfor tabel, royaal, onverwoest baar. Verbruik 1 op 16,6 (bij 90 km/h constant). Met standaard open dak rijklaar* f 8.185,-. Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 Ó.g.g. 2593/3776/4055 DRUKKERIJ VAN DER MEULEN M. H.N. O.-opleidingen: Kinderverzorging/j eugdverzorging Kostuumnaaien (K.N.), duur 2 jaar; Interjm Algemene Schakelopleiding (INTAS), duur 1 of 2 jaar; Vormingsklas (V.K.), duur 1 jaar. potgrün, droege koue- dong en VAM siertün-com- 14-15-16-17-18 MAART 1979 BOEKHANNEL HONDA. i Aanmelding van leerlingen vóór 1 april a.s. Informatie aan de school. F. v.d. Sluis, direkteur De Visa, inmiddels door pers en publiek uitbundig ge prezen om. z’n voortreffelijke weggedrag, is er in drie uitvoe ringen. De Visa Spécial. Lucht- gekoelde motor met volledig elektronische ontsteking. Top 124 km/h, verbruik 1 op 17,5 (bij 90 km/h constant). Z’n prijs f 12.650,- rijklaar*. De Club heeft dezelfde motor, maar is luxer uitgerust. Rijklaar* f13.000,- De Visa Super heeft een viercilinder watergekoelde motor van 1124 cm3, top 144 km/h, verbruik 1 op 16 (bij 90 km/h constant). Prijs f14-300,- rijklaar*. Wij nodigen u a.s. zaterdag uit onze showroom te bezoeken om eens te komen kijken en zelf te ontdekken dat de combinatie van goed en goed koop autorijden heel wel mogelijkis. En als we praten over goedkoop doelen we niet alleën op het brand stofverbruik maar op de totale combi natie van factoren die de prijs van het autorijden bepalen. Lage onderhoudskosten, lage af schrijving, een gunstige prijs dus lagere verzekeringstarieven, lagere motorrijtuigenbelasting; het zijn alle maal zaken die het autorijden aanzien lijk goedkoper maken. Aan een auto- mobielbouwer dan ook de taak om in deze het onderste uit de kan te halen, maar zonder concessies te doen aan prestaties, comfort en veiligheid. Dat die taak Citroën op het lijf is geschreven blijkt uit de wijze waarop men erin geslaagd is auto’s te ont wikkelen met sterke en zuinige mo toren, en met een maximum aan ruimte, veiligheid en comfort. Neem de 2 CV en de Dyane, beide inmiddels beroemd en gezien hun populariteit ook erkend als zeer betaalbare wagens, met sterke onver woestbare motoren, die de kosten van het autorijden stevig drukken. En dan is er de nieuwe Citroën, de Visa. Onvergelijkbaar anders, maar ook weer gebouwd met comfort, veiligheid èn zuinigheid als uitgangs punten. De Visa Spécial is zelfs uitzonder lijk zuinig, met z’n volledig elektroni sche ontsteking die een optimaal rendement uit de motor en brandstof haalt, en de onderhoudskosten beperkt door het ontbreken van mechanische onderdelen. Kortom, wie gevoelig is voor zinnige zuinigheid zonder concessies aan comfort en veiligheid, mag niet nalaten om zaterdag bij ons over de drempel te stappen. En kennis te maken met de vele mogelijkheden die Citroën op dat terrein biedt. Omdat wij graag willen laten blijken dat wij uw bezoek op prijs stel len ontvangen alle bezoekers een aardigheidje. De Citroën rijklaarprijzen zijn complete en dus eerlijke orijzen. Inclusief BTW, leges, tentekenplaten, transport- tosten, NL-sticker, tectyl- lehandeling en volle tank. En inclusief de unieke Citroën Kroongarantie. Dyane. Verbruik 1 op 17,5 (bij 90 km/h constant). Schijfremmen vóór, verstel bare voorstoelen, naar keuze kunstleren- of stoffen bekle ding zonder meerprijs, vijfde deur. Rijklaar* f 9.820,-. Ook op de expositie: de LNA. Een handige, pittige wagen, die moeiteloos door de stadse drukte glipt. De LNA heeft een volledig elektronische ontsteking (als Visa Spécial), verbruikt aan ook slechts 1 op 19,2 (bij 90 km/h constant). Rijklaar* f 11.630,-. DE COMPLETE DYANE te Bolsward zoekt een voor mede-onderhoud van de tennisbaan. Inlichtingen tussen 17.30 en 19.3.0 uur bij de heer J. Kuipers, tel. 05157-3653. post foar jo liltün? W SYKJE NET LANGER Q2 kin’t by üs Q krije VISA. VERRASSENDE NIEUWKOMER. A edereen verzekertde auto, de fiets, zichzelf, een I abonnement 20,00 resp. voor 5 dagenf 10.00 Ooievaarslaan 13 te Sneek, tel. 05150-12324 uw outboardspecialist Tel. 05151-1708 o tn o> m o CO co I 4) E E o Q UJ wordt gehouden in de: VEEMARKTHAL KL Dijlakker 42, tel. 05157-2473, Bolsward reis, ziektekosten, het huisEn vrijwel iedereen die een huis koopt sluit een hypotheek. Bovendien is financiering van bijzondere uitgaven een normale zaak geworden. Maar niet iedereen kan zich een standaardverzekering, -hypotheek of -financiering veroorloven. Een persoonlijk financieel advies, zorgvuldig afgestemd op de persoonlijke omstandig heden, is immers altijd beter en voordeliger. Eerdmans kan u zo’n advies geven. Informeert u maar eehs. op openingstijden: woensdag: van 14.00-23.00 uur donderdag t/m zaterdag: van 12.00-23.00 uur zondag: van 12.00-18.00 uur G. R. Groustra DE SLACH BY STARUM Biskreaun neffens de Sldste boarnen, mei in oersjoch oer it foar- kommen en it komóf fan de tinkstien op it Reade Klif. Wy kinne wiis wêze mei dizze wiidweidige boarnesamling, dy’t sa’n klear byld jowt fan hwat him dêr safolle ieuwen lyn öfspiele hat en fan hwat de mids- ieuske Friezen bisiele. 112 bis. Mei 20 yllu- straesjes en kaerten f 19,90 BOALSERT De HONDA 4-takt buitenboordmotor: volgens de test, het allerbest. De enige buitenboordmotor met het knterium „zeer goed" in een recente, vergelijkende test. e Gewone benzine. S e Volledige 4 verbran- ding. e Zuinig, e Geruisarm. Krachtig en soepel. Gemakkelijke bediening. Lange levens- M duur. Leverbaar: 5,5 kW (7,5 PK) en 7,35 kW (10 PK). Kort- en langstaart. organisatieburo „HOUDA" direkteur A. BERRADA, postbus 576 Heerenveen, tel. 05130-36609/25808 organisator: A. Berrada. Wij bieden u, op onze 5 dagen durende en plm. 100 stands tellende OOSTERSE JAARMARKT een gevarieerde en uitgebreide keuze in exotische produkten, gerech ten en lekkernijen uit landen als: Indonesië, Suriname, Israël, Marokko, Afrika, Japan, China, India, Pakistan, Afganis- tan, Philipijnen, Tai-wan, Turkije, enz .met hun uitzonderlijk mooie kuituur en kunstuitingen in de vorm van’ HOUTSNIJWERK, MET DE HAND GEBORDUURDE EN GEWEVEN STOFFEN. SCHILDERKUNST EN SIERADEN. Dit alles omlijst door een GRANDIOOS non-stop programma van show - muziek en dans. Tevens nog zeer vele attrakties, zoals bijvoorbeeld een te.hduden loterij EERSTE PRIJS: EEN REIS NAAR INDONESIË TWEEDE PRIJS: EEN WEEK-END REIS NAAR LONDEN; DERDE PRIJS: EEN WEEK-END REIS NAAR PARIJS. entree: volwassenen f 5,00 kinderen/65+ f 2,50 t/m 13 jr. F" te

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 12