Kingma’s Bank biedt de Kapitaalrente-rekening Rente: hoog IQ OLKE De wierheit hat in skel lud o Parade de luxe een grof genopte maar fijnzinnige aanwinst LJl De Kapitaalrente-rekening een profijtelijke, individuele spaarvorm. de Blaauw BV 1 WONINGINRICHTING J| I ért Heyn) i I I I l ’t Hoogje Opzegtermijn: geen van forto Parade Uitnodiging VOORJ AARSSHOW 1979 KINGMA’S BANK NV regionale vertrouwensbank I sneeker assurantiekantoor DE BOER b.v. frt Bolswarder tapijthal Wommels Mechanisatiebedrijven 'wi WOENSDAG 14 MAART 1979 Pagina 14 BOLSWARDS NIEUWSBLAD voor maart 1979 200 Erkende interieurverzorgers staan erachter! Vertegenwoordiger: I. Y. van Hettema, De Oppers 2, Bolsward. Tel. 05157 - 3300 O Atv (jww Voor een bezoek aan onze Het bedrijf waar KWALITEIT en SERVICE samengaan! 21 MAART 22 MAART 23 MAART 24 MAART uur uur uur Dan nei de saek dy’t efter jo stiet mei mear dan ferve allinne. Elke vestiging van Kingma’s Bank zal u - cliënt of niet cliënt - graag het fijne vertellen over de Kapitaalrente-rekening. Wilt u tele fonisch een uitvoerige folder aan vragen, belt u dan: 05100-23643. BolswardNieuwmarkt 7tel. 05157-2231/3561. Makkum, Vallaat 20, tel. 05158-1471. TAPIJTHANDEL - COMPL. WONINGINRICHTING Doorlopend voordelige aanbiedingen, contant bij al onze artikelen. Reischeque gratis voor damesreisje. GORDIJNEN - VITRAGES - ZONWERING - LEDIKANTEN - MATRASSEN etc. NEVEDA- EN SCHEEPJESWOL Tel. 05157-4686 b.g.g. 2124 Niet de grootste, maar wel de goedkoopste P 5 LL. CC UJ Stationsstraat 22, Sneek, tel. 05150-16825. Nuchtere beschermheer van uw inkomen. welke wij organiseren op: WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG DIJKSTRAAT 35 - BOLSWARD - TEL. 05157-2227 R". Een ’prima de luxe' taPÜt’ deze 100% zuiver scheerwollen kwaliteit, in grofgenopte stoere bouclé struktuur. Zwaar genoeg voor dag-in->dag-uit plezier in uw woonkamer. Zeker ook, dankzij de solide legklare foamrug. in sepia, lindegroen, berber of camel 400 cm breed per strekkende meter 229** Hoogstraat 28 (achter Moert I van 19.00 tot 22.00 uur van 10.00 tot 22.00 van 10.00 tot 22.00 van 10.00 tot 16.00 in ons bedrijf aan de Kamerlingh Onnesstraat 6 (Industrieterrein) te Sneek. U kunt kennismaken met ons komplete leverings programma, waarin opgenomen verschillende vernieu wingen. Ook kunt u weer profiteren van verschillende aanbiedin gen in onderdelen. Elke bezoeker ontvangt een aardige attentie! Ook u bent van harte welkom!! Wolle jo nij bihang en bypassende ferve kleuren? Hoge rente! Deze is gelijk aan het Ideaal voor mensen die verwach- maandelijks berekende rendement ten hun geld voor langere tijd te van 3 langlopende staatsleningen; dus kunnen uitzetten, maar het toch te zeer hoog. De rente kan derhalve allen tijde beschikbaar willen houden elke maand variëren. Voor deze ’’voor het geval dat maand bedraagt hij 8 op jaarbasis. Geen opzegtermijn! Op elk gewenst moment kunt u elk gewenst bedrag opnemen, waarover terstond 3% rentekorting wordt ingehouden. Voor wie? De kapitaalrente- rekening is een hoogst individuele spaarvorm. Door de wijze waarop u de Kapitaalrente-rekening gebruikt, bepaalt u zelf het uiteindelijke rendement. M3' it SINDS 1869 L nva-assurantieadviseur OT o o schenk nu ekstra aandacht aan de voeten van uw kinderen, door het vele „nood zakelijk" lopen op rubberlaarzen in de afgelopen periode misten de voeten de juiste steun. zoiets mag je alleen van de garant winkelier verwachten. D t.o. Stadhuis BOLSWARD m o in a> in in o o> co co I <D E E j juist nu vragen kindervoeten ^ekstra zorg natuurlijk is dit voor een korte periode niet zo erg, maar wees dan nu ekstra kieskeurig bij de aankoop van een paar stappers voor de kinderen, stap eens bij een garant schoenwinkelier binnen, want hij verkoopt niet alleen de beste merken voor een scherpe prijs, maar meet bovendien de voet vakkundig op en zorgt voor een juiste nakontrole. Als je een gezin hebt, dan heb je verantwoordelijkheden. Dan moet je er 84/» BAKHUIZEN, telefoon 05148-215. b.g.g. 584 SNEEK. telefoon 05150-15235’ b.g.g. 13494 OOSTERWOLDE tel 05160-2696. b.g.g. 3405 voor zorgen dat - wat er ook gebeurt - het gezin beschermd is: Wij adviseren elk gezin daarom een Ongevallenverzekering te nemen. Zodat - als een gezinslid geheel of gedeeltelijk invalide of ar beidsongeschikt wordt - het gezin financieel beschermd is. En L be financiële aanpassing aan de nieuwe situatie geen probleem hoeft te zijn. NORMALE PRIJS 275r W UJ z 3 cc UJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 14