9,75 ¥2 liter van 0.93 voor *-EXTRA TIP* 1O nieuwe modekleuren PORTRET VAN EEN KLASSE AUTO M0"uls.//a</ic- ZANGFESTIVAL te Makkum v/h Scheepvaart Kooistra Deinum's Autobedrijf JOH. FEENSTRA Uitvoering Matthlius-Passion ZIJDEGLANS r T A lil i DIJKSTRA SPANNUM ZAALKAATS- PARTIJ op zaterdag 17 mrt. ’79 OFFICIËLE MEDEDELING VERENIGING VOOR CREMATIE AVVL BEJAARDENHELPSTERS- VERZORGSTERS WOENSDAG 14 MAART 1979 Pagina 8 BOLSWARDS NIEUWSBLAD I I 3 IEDERE WEEK IETS NIEUWS IN Aangifte tot vrijdag avond 19.00 uur bij B. Bons en F. v.d. Hauw. Prijzen: eretekens GEVESTIGD TE MAKKUM Jeugd en dames: aanvang 9 uur; Senioren: aanvang 13.00 uur Kaatsvereniging „Bolsward” Kaarten a f 12- en f 6,50 verkrijgbaar bij: 1 koster D. de Way, tel. 05157-2274 Boekhandel Osinga, tel. 05157-2044 Stichting „Elim” Bejaardentehuis te Bolsward Peugeot 604, geruisloze souplesse door z’n V6-motor, inhoud 2,71, vermogen 136 DIN pk (Tl-versie 144 DIN pk), dubbele carburateur, economisch verbruik. De SL is te leveren met elektrisch schuifdak en Grand Contort uitrusting. De Tl met airconditioning. Beide zijn er ook als automaat. Ongekend rijgenot vanaf f30.000,-. (incl. BTW). Kies maar wat u erbij wilt doen: Gebrande nootjes, toefjes, slagroom, chocolade- hagelslag, geschaafde reep chocolade- met-sinaasappel, koffielikeur, vanille-ijs VERENIGING VOOR CREMATIE AWL Seer.: A. Brouwer-Z ij Istra, Arumerweg 69 - 8748 AC Wit- marsum tel. 05175-1423 of 1597 Gaat u verhuizen? Bel ons even. Goed en Goedkoop Modern materiaal vraagt voor tijdelijk: PARTTIME OF FULL-TIME Kerkstraat 19 Zurich-Friesland Tel. 05177-2 73 b.g.g. 383 Zaterdagochtend geopend voor noodgevallen Edisonstraat 1 Tel. 05150-12834 Sneek Verkrijgbaar bij: HOBBYZAAK PARREGA - 05157-9258 op donderdag 12 april a.s. ’s avonds 7 uur in de Martinikerk te Bolsward. SAMENWERK PLAATS VOOR ARCHITEKTUUR rein de valk en jan appeldorn b.v de zalm 51 - postbus 14 TEL. 05158-1952 De Federatie van Muziek- en Zangvereni gingen in Wonseradeel organiseert op woensdag 21 maart haar jaarlijkse Zang- festival. Deelgenomen zal worden door 13 koren uit de gemeente Wonseradeel. Jury zal zijn de heer J. Veninga, zangpedagoog te Leeuwarden. Bovendien is er een gastop treden van de heer Harm Haagsma, bariton. Ter afsluiting zullen alle 13 koren gezamen lijk een drietal liederen ten gehore brengen met begeleiding van orgel en koperkwartet. De aanvang van dit festival is 20.00 uur precies. Entree f 3,00. Programma’s zijn aan de zaal verkrijgbaar. De 30e Algemene Vergadering van de Vereniging zal 13 oktober 1979 in Utrecht worden gehouden. In deze vergadering komen naast het verslag van het Hoofdbe stuur over de jaren 1977 en 1978 o.a. voorstellen van het Hoofdbestuur aan de orde ter versterking van de financiële positie van de Vereniging. Verslagen en voorstellen zullen in het volgende nummer van Journaal worden gepubliceerd, dat omstreeks 1 september a.s. zal verschijnen. Leden van de Vereniging kunnen voorstel len, ter behandeling in de 30e Algemene Vergadering, vóór 1 april bij hun afdelings bestuur indienen. Deze voorstellen moeten, na door de huishoudelijke afdelingsverga- dering te zijn aanvaard, door de afdelings besturen bij het Hoofdbestuur worden ingediend vóór 1 mei 1979. Bestuur afdeling Witmarsum en omstr. S Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij de direk- teur van „Elim”: tel. 05157-4555. ’’Deze aanbieding geldt voor de week van 13 maart t/m 19 maart 1979.” daudtee1’.v.cf.1 A I I TC ËvTlA GESPECIALISEERD VERHUISBEDRIJF TEL. 05173-1312 Maten 38t/m 46 79 b.g.g. werkplaats in Drachten, Klokhuislaan 59, tel. 05120-11893 Verhuizingen binnen de provincie Friesland vanaf f 125.- (excl. BTW) Lading verzekerd Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. ■PICO elke dag vers de weerbare verf voor binnen en buiten UIT ONZE ES21TA KOLLEKTIE Modieuze poplinmantel met vlotte plooiverwerking op rug- en voor pand. In de kleuren bois, camel en reseda. 1 Marktstraat 9 Tel. 05157 - 2641 Bolsward Fnco Chocolade vla 64 A 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 8