1.59 1.98 1.09 98 2.50 2.50 .89 89 AUTOMOBIELBEDRIJF W. v.d. WERFF nu 1 .49 1 RQ Maak nu een proefrit in deze recordbreker J de Ford Fiesta. Desuksesauto van Europa HOMMA 19.95 17.95 59. DIT IS TE KOOP BIJ C. TRAP SUPERMARKT, SKILWYK 15 Versier’ll Fiesta 10.00 8.50 1.98 FORD FIESTA® E.H.B.O. OPROEP appelmarkt 5 - bolswardi ENGELS DROP FOTO-ALDUM GEHAKT 2.50 SPERCIE- BOONTJES HARPIC VERFRISSER GELDERSE HELLEMA KOEKEN GOUDSE KAAS s lii f. TOMATEN KETCHUP van 2.25 nu T-shirts „deco” met korte mouw S-M-L-EL Wie WOrdt Bolswards Heakeninginne 1979? deco” DASH zeeppoeder (1 per klant) .2.98 Ontdek zelf waarom de Fiesta zo ongekend populair is geworden. L___i 303 16.95 WOENSDAG 14 MAART 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 9 per stuk 5.50-2 stuks voor 152+164 - 4.50 - 2 stuks voor waf Harlingerstraat 1 - Tel. 05157-2550 EN BOVENDIEN GRATIS REISCHEQUES VOOR HET DAMESREISJE OP 2 MEI NOG ÈÈN KEER 250 GR. 1 ZELFKLEVEND 150 GR. GEBRADEN 1 SPUITBUS nu 1 GEZINSPOT nu nu 2 kilo HANDGOUDRED4ETTEN 1.98 2 kilo STOOFPEREN of ZOETE APPELS Uw aanwezigheid wordt door het bestuur op prijs gesteld. '/2 kilo le soort WITLOF 1 kilo gesn. UIEN V2 kilo gesn. RODE KOOL kilo ZUURKOOL uit ’t vat ja/nee ja/nee ja/nee De EHBO-ófdieling Easterein-Wommels organisearret dizze kear de jierlikse KRINGWEDSTRIID. Dizze sil halden wur- de yn it Dielshüs to Wommels op moandei 26 maert o.s. Bigjin 19.30 ure krekt. De tagong is frij. Elts dy’t ynteresse hat foar de aktiviteiten fan de EHBO is fan herte wolkom. It Bistjür 12 of 16 SINAASAPPELS vol sap en zoet 16 MANDARIJNEN, zonder pit 1.89 89 59 59 150 GR. 1 DOOS Als u bovenstaande 5 vragen met ja hebt beantwoord, wordt uw reaktie voor 19 april a.s. verwacht bij: heamielcomite 1979 p/a dhr. G. Jorritsma, Gysbert Japicxlaan 26, Bolsward, tel. 05157-4421 200 gr. gesneden 1 GROTE FLES HEINZ 1. ligt uw leeftijd tussen 18 en 30 jaar? ja/nee 2. bent u representatief in woord en gebaar? ja/nee 3. spreekt u Fries? 4. bent u beschikbaarvan27t/m 30juni? 5. hebt u er zin in? tot het bijwonen van de LEDEN- EN 5 JAARVERGADERING op woensdag 21 maart ’s avonds 8 uur in het Convent. 3 ALGEMENE ONDERLINGE BEGRAFENIS EN CREMATIEVERENIGING GEVESTIGD TE BOLSWARD 104 t/m 140 p. st. 3.95 - 2 stuks voor 7.50 2 KILO PRACHTIGE COX OF 2 KILO LOMBARD APPELS r V7, Als u onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden, nodigen wij u uit, u op te geven als kandidate. ALLEEN VRIJDAG AVOND 1 koffer - 2 kg Nooit eerder werden zoveel auto's verkocht van een nieuw model. Een record in het eerste jaar. Opnieuw een record in het tweede jaar. En nu al bouwde Ford de 1.000.000ste Fiesta. 2.25 nu I V W BIJ KREKT UTKOMMEN: Minke fan Welmoed DIJKSTRAAT 29 (BIJ DE BUSHALTE) I Underskreaune: Adres: Bistelt hjirby eks. Minke fan Welmoed A. J. Osinga b.v. Postbus 5, 8700 AA Boalsert R ftSllfsisN •Trochhelie hwat net fan tapassing is. 457 troch boekhannel* rjochtstreeks fan de ütjower* Gezellige porseleinen kop en schotel met een kleurig bloem- of modern dekor. 3 voor bestaande uit bad- en toiletmat. Hoogpolig en inde kleuren bruin/beige. Onze prijs Ijzersterke sisal deurmat, afmeting 35x60. Onze prijs broodrooster met thermostaat. Nu Uw Ford Dealer kan u deskundig informeren over een vlotte financiering via Ford Credit of over de voordelen van Ford Leasing. Kompleet met snoer en stekker. Van 22,50. Onze prijs het klaarmaken van al uw exotische gerechten. Compleet slechts voor antireukfilter. Dus frituren zonder luchtjes. Van 89,-Voor Deze aanbiedingen gelden alleen deze week. En zolang de voorraad strekt. A ■1: i" 1:; ■1: Doe meeaan degrandioze ontwerpwedstrijd, die Ford organiseert ter gelegenheid van de 1.000.000ste Fiesta. Haai op onderstaand adres een deelnameformulier, beschilderde Fiesta op dat formulier naar uw eigen ontwerp en lever het weer bij ons in. Dat is alles. Eerst wordt het ontwerp door een regionale jury beoordeeld; de meest originele ontwerpen worden daarna geselekteerd door een landeli jke jury. U kunt er een Ford Fiesta L mee verdienen, beschilderd naar uw eigen ontwerp. Doe mee en "versier" de mooiste Fiesta van Nederland! Betrouwbaarheid. U zult ook enthousiast zijn over de superieure betrouwbaarheid van de Fiesta. Er kan gewoon niets fout gaan. Eenmotorwaar miljarden kilometers ervaring achter ligt. Bedrukte bedrading. Zelfstellende koppeling en remmen. Voor het leven gesmeerde onderdelen. Het is allemaal zo doordacht gebouwd dat de Fiesta slechts om de 20.000 km (óf na 12 maanden) een grote beurt nodig heeft. i i R ftSTLÖfsN HEAMIELDAGEN BOLSWARD El Ei K Ei Ei E. Ei Ei El Ëi l Ei Ei Ga naar uw Ford Dealer om de Fiesta zelf te ontdekken. Maak nog deze week een proefrit. 4.50 nu 3.50 Veiligheid. Stap maar's in. Heteerstewatu zal opvallen is de enorme veiligheid vgn de Fiesta. Het extra zicht door de royale ruiten. De precisie van tandheugelbesfuring. Het feilloze remmen in rechte lijn door hetgescneiden remsysteem met schijfremmen vóór. Veiligheid vindt u ook terug in de extra grip van de staalgordelradiaalbanden en in de stabiliteit van de grote spoorbreedte: de grootste 160 bis. f 12,90 ISBN 90 6066 344 6 Mei de laits én de trien fan ’e humor komt Minke spontaen op üs ta. Dy earnst en koartswyl hat se net fan frjemd. Har heit is tige koartswilich en syn spontanensi fine we by Minke werom. De earnst komt fan mem Welmoed, dy’t yn har jonge jierren troch de striid om it bistean in swier probleem forwurk- je moast. As Minke letter as forpleechster yn it sikenhüs wurket, rekket se forseinoan in studint dy’t yn militaire tsjinst omkomt. Hoe’t se dit greate fortriet forarbeidet en hiel hwat minsken ta stipe wurdt, forhellet de skriuwster op meinimmende wize. Juffer van der Molen i GENERAl^ELECTRlC Elektrische wekker van het bekende merk General-Electric, met 253 744

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 9