Vogels in Friesland SPORT B.N. SPORT B.N. SPORT B.N. SPORT OSINGA BOLSWARD J KOMMA I EEN ALLROUND BESTEKZOEKER ENIGE FLINKE KRACHTEN B.N. SPORT mode trefpunt Bolswards Nieuwsblad een advertentie in treft altijd doel Mulier 4 kampioen Siepie Altena hoopt er ook v i RB Gewichtheffen en powerlifting I Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 -3636 i S. 0. DE VRIES B.V. - IJLST Driehonderd wedstrijden in le elftal RES LTC De Drie Posten in de districtscompetitie Politie wint volleybaltournooi Verlies en winst voor Bolswarder waterpoloteams Workum vloert Hollandscheveld Jeugdbestuur CAB organiseert drie voetbaltoernooien Start Ie klassers in de kaatsresidentie 0 I I I I I \volgend jaar weer bij te zijn i JAPONNEN \95,^)enz. ra Nieuws voetbalvereniging Oosterlittens Hubert Sneek-speler Ype Anema uit Bolsward volgde training Ajax-selectie Pagina 5 1 1 s 5 i Bent u uit het goede hout gesneden en hebt u belangstelling? a fit DEEL 3 Deze week met 1 paar panties naar keuze GRATIS! voor een gesprek. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BS Teken nu in bij boekhandel Groothandel in naaldhout/loofhout/plaatmateriaal 7 BOLSWARD - „Mijn eerste voetbalwedstrijd speelde ik op schoenen, die ik had geleend van Evert van der Werf. Dat was toen nog bij de pupillen van RES. Ik was 12 jaar; ik weet het nog best.” Aan het woord is de 33-jarige Siebren Altena. De sympathieke middenvelder van de Bolswarder voetbalvereniging RES, die aanstaande zondag zijn driehonderdste wedstrijd voor het eerste elftal speelt. Door de steeds toenemende groei in onze onderneming is er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor B Tevens is bij ons plaats voor a die beslist zelfstandig alle voorkomende bestellingen in vuren en hardhout kan behandelen. Geen ploegendienst. Goede beloning met tegemoet- J koming in reiskosten. ter assistentie bij de ontvangst en opslag van hout/plaat- materiaal. Ervaring is niet beslist vereist, een juiste instelling wel. MAKKUM In de sporthal Maggenheim in Makkum werd recentelijk een demonstratie gegeven door de Krachtsport Vereniging „Sneek” met gewicht heffen en powerlifting. Powerlifting is een vrij nieuwe tak van sport; de oefeningen bestonden uit kniebuigen, handdrukken en dead lift. De Nederlands kampioen zwaargewicht tweede klas KNKB, de heer Klaas de Vries uit Sneek, gaf tekst en uitleg bij de verrichtingen van de deelnemers, tevens was hij belast met de berephting bij de wedstrijd. Bij het gewichtheffen werden de officiële wedstrijdregels in het trekken en stoten toegepast; de oefeningen werden verklaard en berecht door de heer Valantino Selva, oud-international KNKB. Aanvankelijk was er weinig publiciteit aan deze demonstratie-avond gegeven, vandaar dat er ook- maar een geringe belangstelling voor bestond van de zijde van het publiek. Op de foto de heer Klaas de Vries uit Sneek in aktie. BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 11 MEI 1979 A u'-‘. Kleine veranderingen worden gratis gedaan en t F uuim muïzelnnr een plaats op de links-buiten en FVC was voor Siepie de eerste tegenstan der. In de loop der jaren zwierf Altena over het gehele veld. Zo was hij geruime tijd te vinden op het middenveld; later verhuisde hij naar de rechtsbinnen („naast Wout Mul der”); hij stond in het centrum en fungeerde jaren achtereen als laatste man. Nu speelt hij weer als midden velder. „Op die plaats kom je naar mijn idee meer aan je trekken.” WITMARSUM - Na elf magere jaren is voor het veelbesproken Mulier 4 eindelijk een vet jaar aangebroken. Zaterdag 5 mei moest de laatste wedstrijd gewonnen worden tegen mede titel-kandidaat Tzummarum 4. Onder het toeziend oog van enkele honderden toeschouwers floot de naar later bleek erg kundige arbiter H. Hageman om 6 uur voor de eerste maal. Na de pauze hetzelfde spelbeeld met Workum als een iets sterkere ploeg, met veel kansen. Uit een corner werd hands gemaakt: een penalty, die echter door Henk Landman gemist werd, omdat het leder de kruising raakte en terugstuitte. Na 25 minuten echter maakte Wim Venema, die zeer snel toeschoot bij een Workumer aanval er met een prachtig doelpunt 2-1 van, wat ook de eindstand zou worden. De gasten probeerden nog wel de gelijkmaker te scoren, doch hadden geen sukses. Workum heeft de beide puntjes dubbel en dwars verdiend. Men heeft nu 20 punten, en wel 9 punten uit thuiswedstrijden en maar liefst 11 punten uit uitwedstrijden. De verhou ding ligt meestal andersom. Het laatste deel van deze serie wordt een boek van 400 blz., rijk geïllu streerd met zwart/wit en kleurenfoto’s en verspreidingskaarten. De intekenprijs is f 29,50, daarna wordt de prijs 35,-. Met zijn 33 jaar is Siepie Altena nog niet de oudste in het eerste team van RES. Sjoeke Huitema spant met zijn 35 jaar de kroon. Ondanks zijn leeftijd draait Siepie Altena nog bijzonder goed mee. Hij vormt samen met Huitema dat onmis bare stuk ervaring bij de blauw-witten. 36 t/m 52, een grote kollektie; speciaal voor iets oudere dames vanaf 1 X'X'N: ‘-N ’X: 'X 'X 'X Qua resultaat verging het het meisjes* team van Bolsward beter. Door een goede inzet en samenwerking werd het team van de Skelp in St. Annaparochie met 5-11 verslagen. Door dit resultaat werd het meisjesteam derde in haar klasse. Voor de teams van Bolsward zit de com petitie 78/79 er nu op. In de komende zo mercompetitie worden ter voorbereiding van het nieuwe seizoen enige tournooien gespeeld, o.a. in Sneek op 23 en 24 juni en een eigen tournooi in Bolsward op 1 2 september in het Sportfondsenbad. RES toen eerste in de vierde klasse A. Een klasse waarin de Bolswarders niet thuis- hoorden en dat hebben ze overduidelijk t weten te bewijzen. Tevreden is Altena over* de manier waarop trainer Johnny Ligthart i uit Harlingen te werk gaat. Bijzonder* ingenomen was de konstruktie-bankwer- ker dan ook, toen enige dagen geleden. bekend werd gemaakt dat Ligthart zyn| kontrakt bij RES heeft verlengd. De kans is bijzonder groot dat het eerste elftal can| CAB dit jaar promoveert, en dat voetbal- minded Bolsward volgend seizoen naj jaren weer kan genieten van een derby. aan,” zegt Altena. „Daarom hoop ik ook dat ik er dan weer t l Al gauw bleek dat geen der spelers ook maar een duimbreed toe zou geven. Toch bouwde Mulier een licht overwicht op, wat na handig samenspel van D. Wely en F. Schakel resulteerde in een treffer van C. Nettinga. De tegenstander liet het hier echter niet bij zitten en kon ondanks stug verdedigen van rots in de branding J. v.d. Valle en H. Posthumus de ogenschijnlijk onneembare S. Grijpma passeren. De strijd was weer open. Een slim „hakje” van J. Brandsma en een schijnbeweging van K. Haitsma zorgden echter dat de bal bij J. Cnossen kwam, die afrondde 2 - 1, tevens ruststand. Na het amper rustgevende kopje thee van mevr. Reins- ma moesten de laatste 45 minuten nog worden afgewerkt. De door M. ingezette troef G. de Wind kon de stand ook niet meer in het Mulier-voordeel wijzigen. Het bleef 2 - 1 zodat M. het feest kon beginnen. Genoemd dient nog te worden C. Hellinga, die een puike partij speelde. Hoewel het niet aan shirtjes wisselen is toegekomen moet gezegd worden dat Tzummarum alles sportief opvatte, wat ze in hun felicitaties kenbaar maakten. Aanvoerder Sj. Vriesema mocht namens het bestuur uit handen van J. Joma bloemen in ontvangst nemen welke weer werden doorgeschonken aan mevr. Cu- perus die na elke wedstrijd borg staat voor het lessen van de dorst. De spelers die verder nog hebben meegewerkt aan dit succes zijn S. Visser, J. Brouwer, B. de Vries, E. Boomsa, G. Zuidema, D. Eysinga, W. Koops en J(oker) Leyenaar. Grote man achter de schermen is ge weest super-visor J. Cuperus. BOLSWARD - Daar zaterdag en zondag j.l. de le klas wedstrijden in resp. Drachten en Weidum wegens de slechte weers- en terreinsomstan- digheden moesten worden afgelast, heeft Franeker zaterdag a.s. de pri meur met een wedstrijd le klas uitnodiging. Zondag volgt dan Dron- rijp met een wedstrijd le klas vrije I formatie. De tweede klasser kunnen zondag in Grouw terecht; het betreft hier een B Bel ons even (05155-1544) zodat wij u kunnen uitnodigen afdehngswedstnjd. De weersomstandig- H heden lijken dermate gunstig, dat de B VOOr een gesprek. kaatsers het komende weekeinde volle- dig aan hun trekken zullen komen. pupillen. Deze jongens in de leeftijd van 6-8 jaar zullen ongetwijfeld weer voor een serie spannende wedstrijden zorgen. De ploegen die mee zullen doen zijn WZS en Black Boys beiden uit Sneek en de plaatselijke verenigingen Bolswardia, RES en CAB. Na dit tournooi starten de C-junioren om 1 uur met hun tournooi. De deelnemende ploegen zijn Nieuwe- schoot IC, Black Boys IC, WZS 2C, Makkum 2C, Bolswardia 1 en 2C, RES 1 en 2C en CAB 1 en 2C. De sponsors voor deze tournooien zijn respectievelijk het bandenservice bedrijf RUBA en het elektronische bedrijf Gebr. v.d. Weerd Freerk de Wit tournooi Op zondag 13 mei om 12 uur begint het 4e Freerk de Wit tournooi, waaraan wordt deelgenomen door de D-junioren. De ploegen die om de Freerk de Wit bokaal zullen strijden zijn Blauwhuis 1D, Robur 1D en 2D, Black Boys 2D, WZS 1D en 2D, RES ld en 2D en de organiserende vereniging Cab met een 1 en 2D elftal. Houder van de Freerk de Wit bokaal is de v.v. RES. BOLSWARD - Slechts heel even scheen deze week de zon. Maar wel op het goede tijdstip. Tot ver in de middag konden de drie competitie- spelende ploegen van LTC De Drie Posten genieten van het fraaie weer. OOSTERLITTENS - VVO - Geel Wit werd wegens slechte terreinsomstandig- heden afgelast. Ook het schoolvoetbal, dat zaterdag zou worden gehouden, werd wederom afgelast. Het tweede veld is nu hard nodig in Oosterlittens. Sparta 2 - VVO 3 werd 0-2. Willy Hofman scoorde beide doelpunten voor Oosterlittens in de laatste wedstrijd van dit seizoen. Bakhuizen 3 - WO 4 ook de volle winst met 1-3 in de laatste wedstrijd. Dit elftal van leider D. v.d. Molen vergaarde 10 punten. AVC 2A - VVO IA was 0-6, hiermee behoudt Oosterlittens kansen op het kampioenschap. De beslissing moet in het treffen tegen Wirdum vallen. A.s. zondag ontvangt VVO 1 GAVC thuis, hopenlijk gaat deze wedstrijd wel door. Dijkstraat 29 (bij de bushalte) Bolsward, tel. 2615 Het team van 3 Posten I speelde een uitwedstrijd tegen Gorredijk. Via over tuigend spel een op het kantje af gewonnen herendubbel en een afgebro ken damesdubbel won het viertal hier met 4 - 0. De puntje waren weer binnen. Het team van de 3 Posten II speelde ook al „uit” en wel tegen Wolvega. In deze heren competitie werden leuke partijen gespeeld, die vrijwel zonder uitzonde ring lang duurden hetgeen de spanning ten goede kwam. De uitslag was 4 - 2 in het voordeel van 3 Posten II. Ook in Ijlst was het mooi weer. Dit voor kwam echter niet, dat Ijlst met de winst ging strijken. Het team van de 3 Posten UI deed er van alles aan, maar het mocht niet baten. Wel kon het team de „eer” redden, uiteindelijke uitslag: 4-2 in het voordeel van Ijlst. BOLSWARD - Donderdag 3 mei ’s vonds om 10 uur hield Gala Set Up 5 heren een leuk tournooitje in de sporthal met 4 teams, te weten 1. Politie; 2. leraren Ambachtschool; 3. Trimmers Gala Set Up 5; en Gala Set Up 4. Het was een gezellige drukte op de velden en de vorm van verschillende spelers was op timaal. Als winnaar kwam tevoorschijn de poltie met 4 punten. Maar helaas men ontbrak bij de prijsuitreiking. 2e leraren Ambachtschool ook 4 punten; 3 Gala Set Up 5 met 2 punten en 4e de trimmers Gala Set Up 5 met 2 pounten. Voor iedereen was er een leuk prijsje aange boden door ’t Kuufke, Koos Houwen en Jan Houwen. Uitslagen: Poltie - Gala 5: 25 -12; Gala 5 - Leraren: 16-12; Leraren- Politie: 15 -13; Trimmers - Leraren: 4 -19; Politie - Trimmers: 15 - 7; Ga la 5 - Trimmers: 16 - 17. Rest nog te vermelden dat de leiding in handen was van de dames A. Miedema en G. Knol. De vader van Ype, de heer Harm Anema sprak de verwachting uit dat zijn zoon waarschijnlijk door de Amsterdamse ere- divisionist zal worden ingelijfd, maar dat °P dit momnent nog niks getekend is en nog niks honderd procent zeker is. Volgens Anema zitten er nog al wat haken en ogen aan een en ander. Ype werkt in de slagerij van zijn vader en studeert daarnaast aan de slagersvak- school. Voor een eventueel kosthuis in Amsterdam is al gezorgd, voor een eventuele baan nog niet. Hoewel vader Anema wellicht zijn knecht kwijt raakt wil hij zijn zoon geen strobreed in de weg leggen in zijn voetbalkarrière. BOLSWARD - De Amsterdamse voetbalklup Ajax is hevig geïnte resseerd in de Hubert Sneek-speler Ype Anema uit Bolsward. De 17- jarige Anema volgde afgelopen dins dag de training van de A-selektie van de drievoudige Europakupwinnaar. Ype Anema die bij de junioren van Hubert Sneek speelt werd op zijn reis naar Amsterdam vergezeld door zijn trainer Gerrit Abma en een bestuurslid van Hubert Sneek. WORKUM - Dinsdagavond om 7 uur werd deze wedstrijd gespeeld onder goede weersomstandigheden op een prima bespeelbaar terrein en aan schouwd door vele supporters. Het was een flitsend spel met wisselende kansen, over en weer. Na ca. 15 minuten spelen kwamen de gasten vóór te staan. Uit een corner kreeg een speler de bal op de voet en schoot gemakkelijk en onhoudbaar voor doelman Koldenhof in. Het zou ech ter 10 minuten later gelijk worden, toen uit een voorzet van Henk Land man, Eelco Hooghiemstra inkopte, 1- 1. j_. RES is de enige vereniging waar voor Siepie (zoals hij altijd wordt genoemd) heeft gespeeld. Zijn eerste wedstrijd speelde hij als invaller op schoenen die hij leende van zijn buurjongen Evert van der Werf. Toen hij 16 jaar was kwam hij in de selektie van trainer Schuil. Hij kreeg „Ach, bij de sprint kun je merken dat je niet meer zo piep bent, maar konditio- neel kan ik het nog wel aan,” meent Altena. „We hebben een goed seizoen gehad. Ik hoop dat ik er het volgende jaar ook weer bij mag zijn. Het is niet zo dat ik, koste wat kost, volgend jaar weer in het eerste wil staan. In IA zit veel talent; en dat jonge talent wil ik niet in de weg staan.” Het absolute hoogtepunt in de voetbal- „Da.ar heb ik zin karrière van Altena is het laatste kam- pioenschap geweest. Ongeslagen werd bij zit." BOLSWARD - Afgelopen zaterdag speelden de heren van Bolsward 2 tegen LZC ’29 3 in Workum. Nadat in het eerste kwartje goed werd ge speeld, was het spel van Bolsward in het tweede speldeel niet best en bij gevolg stond Bolsward dan ook met 1-7 achter. In het derde kwartje werd behoudender en beter gespeeld getuige de stand na deze periode van 6 - 7 voor LZC ’29 3. De laatste periode van de plezierige wedstrijd ging redelijk gelijk op. Helaas werd uiteindelijk met 7 - 9 verloren. BOLSWARD - Aankomend weekend 12 en 13 mei organiseert het jeugdbestuur van de v.v. CAB maar liefst 3 tournooien. zaterdag 12 mei start men ’s morgens om 9 uur met het tournooi voor de F-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 5