GALA SET UP 'sk f VOLLEYBAL VERENIGING -518 Koppel Giliam/Van der Meer wint puzzeltocht in Wonseradeel Makkum pakt thuis punt van CVVO na een serie nederlagen Wiep Folkerts en Sist Posthumus winnen tennis- tournooi „De Boskranne” haalde finale schoolvoet- balkampioenschap net niet Heeg nog kans op titel na zege op Broekster Boys zware nederlaag tegen IJVC Radio Fryslan mei jonge boer nei Dütslan pas- P* foto Bloemen bestellen 1 Brandsma bellen X f FOTOSTUDIO VAN DIJK SNEL EN GOED Meinie Bangma benut strafschop TEK 252^Hq^omH^rde^ J» ^LA SET Wli VRIJDAG 11 MEI 1979 Pagina 6 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Winnaars Intern Toernooi Gala Set Up: staand v.l.n.r.: Antje Haagsma, Simone Klaar terwijl u wacht!’!I IJLST - Bolswardia heeft dinsdagavond in IJlst tegen de plaatselijke voetbalvere niging IJVC een zware nederlaag moeten incasseren. Keeper Gerrit van der Veen werd maar liefst vijf keer gepasseerd. Bij de rust stond het reeds 4-1 voor IJVC. Bolswardia was nogal gehandicapt omdat hetmet een aantal invallers speelde. IJVC heeft daar goed van geprofiteerd. Reeds in de eerste mi nuut nam de Ulster voetbalformatie de leiding door De Leeuw die later nog twee maal zou scoren. Na onge veer een half uur spelen in de eerste helft kwam Bolswardia op een 2-0 achterstand toen dezelfde De Leeuw nogmaals doel trof. Er gingen stem men op dat deze speler uit buiten- spelpositie zou hebben gescoord. Via een strafschop van Meinie Bangma bracht Bolswardia de achterstand terug tot 2-1. Veel baat zouden de Bolswarders daar echter niet bij heb ben, want via de IJVC-spelers Van Beenen en Hoekstra werd de rust stand op 4-1 bepaald. De tweede helft gaf aanvalsspel van beide kanten te zien zonder dat beide ploegen erg gevaarlijk konden worden. De Leeuw trof kort voor het eindsignaal voor de derde maal doel, zodat de wedstrijd eindigde in een 5-1 nederlaag voor Bols wardia. Morgen speelt Bolswardia thuis tegen het reeds gepromoveerde Heeren- veense Boys. In het kader van het 25-jarig bestaan organiseerde Gala Set Up afgelopen zaterdag 5 mei een tournooi, waar aan alle leden van de vereniging konden deelnemen. Tevens waren er 2 uren ingelast voor de jeugdleden van 10-12 jaar. Het tournooi begon om 10 uur en verliep in een gezellige sfeer. ters, georuiKmaKenae van een oua roetje, waren hier de wat meer ervaren deel nemers op een grandioze wijze de baas en kwamen door deze opzet de minder ervaren deelnemers wat tegemoet. De uitslagen: le prijs: G. Giliam/J. van der Meer, Pingjum/Kimswerd, 33 strafpunten; 2e prijs: J. Wind/Mevr. Wind, Achlum, 38 str.pnt.; 3e prijs: A. Bulthuis/Mevr. Burggraaf, Bolsward, 60 Bulthuis/Mevr. Bulthuis, Zurich, 41 str. pnt.; 5e prijs: S. Burggraaf/Mevr. Burg graaf, Bolsward, 60 str.pnt.; 6e prijs: P. Lemstra/Mevr. Lemstra, Westhem, 60 str.pnt.; 7e prijs: P. Hibma/Mevr. Hib- ma, Witmarsum, 61 str.pnt.; 8e prijs: Mevr. Tr. van de Wei/Mevr. D. Eekma, Pingjum/Bolsward, 61 str.pnt. De poe delprijs met 250 strafpunten was voor R. Bakker/mevr. A. Bakker, Pingjum. Jongemastraat 31-33 Bolsward telefoon 05157 - 2325 De rit bracht de deelnemers in de dorpen Pingjum, Kinswerd, Arum, Lollum, Hich- tum, Schettens, Wons en Pingjum, een afstand van 46 km. In de genoemde dorpen waren strafpunten te „behalen”, om zodoende tot een uitslag te komen. Met name tussen Schettens en de oude rijksweg, een afstand van een 200 meter, vielen figuurlijk de klappen. De uitzet- PINGJUM - De kulturele kommissie Pingjum organiseerde Koninginne dag een oriëntatie/puzzeltocht. De uitzetter, de fam. Huizenga, deed dit voor de vijfde maal en nimmer was er zo’n grote deelname (70 auto’s) en nimmer was men zo voldaan en zo geweldig enthousiast, als deze vijfde maal. BOLSWARD - Na de laatste competitie wedstrijden zijn de volgende uitslagen binnengekomen. Dames: Animo 7 - Gala 3: 0-2: 6 - 15, 5 - 15; Gala 3 - Animo 8: 2 - 0; Animo 9 - Gala 4: 1 - 2. Heren: Animo 3 - Gala 1: 2-3: 15 - 12, 7 - 15, 15 - 8, 13 - 15, 10 - 15; Animo 9 - Gala 3: 1-2; Gala 3 - SMS: 2 - 1. Bovendien werden de volgende teams van de Gala-jeugd kampioen in hun af deling: Mini jongens 10 -12 jaar: Gala Set Up 1: Louis Dijkstra, Mark Tersteeg, Theo de Jong, André Regeling, Willem v.d. MAKKUM - Na enkele nederlagen op een rij heeft de vierde klasser Mak kum eindelijk weer eens een puntje gepakt. Dat gebeurde afgelopen dinsdagavond in het treffen tegen CVVO uit Lemmer. belblanke stand. De tweede helft stond in het teken van aanvalsspel over en weer. Halverwege de tweede helft startte invaller Feike Hobma een lange rush en gaf vervolgens de Broekster Boys-goalie het nakijken. Kort voor het laatste fluitsignaal was Heeg via een kopbal nog op een 2-0 voorsprong gekomen doch de Boys- doelman redde fantastisch. Woensdagmiddag trad het team van de Bolswarder school in Sneek in de halve finales aan tegen de schoolteams van Heerenveen, Koudum en Sneek. De start van de Bolswarders was flitsend middels een 2-0 winst op Heerenveen. De tweede wedstrijd tegen Sneek eindigde in een gelijkspel: 1-1. De RK Basisschool hoef de de laatste wedstrijd slechts gelijk te spelen om in de finale te Leeuwarden te mogen uitkomen. Luttele minuten voor tijd maakte het elftal van Koudum aan alle illusies van de Bolswarderes een einde door de enigste goal van deze wedstrijd te scoren. Jan en Klaske Bakker üt Warkum, koartlyn troud, binne mei 32 kij, it nedige jongfé en it hüsried, nei Westerstede yn Dütslan gien om in buorkerij op to setten. In reportaezje dêroer wurdt kommende moandei ütstjürd yn it pro gramma „Simmertwirre” fan Radio Frys lan. Oare ünderdielen fan dit programma binne: It tobekrinnende toerisme op Skylge en de aktiviteiten fan in miljeu- edukaesjegroep yn de gemeente Hasker- lan. Radio Fryslan: alle dagen fan seis oant sawn ure op FM kanael 5, 88,6 Mhz. Ieder team speelde 7 wedstrijden van een half uur, dus 3% uur, uitgesmeerd over tien uur. Na veel spanning en gezelligheid werd om 8 uur de prijs uitgereikt aan het winnende team: Harrie Haarsma, Jan-Peter v.d. Zee, Simone Altena, Antje Haagsma, Simone Heeringa en Aligonda Wynia. Hierna bleven de Gala-leden gezellig nazitten in de kantine van de sporthal De Middel zee. Het was een geslaagde dag, dankzij de organisatie waardoor alles op rolletjes liep. HEEG - De voetbalvereniging Heeg heeft nog volop kans de titel te behalen in de vierde klasse A van de zaterdag- amateurs na de 1-0 zege van dinsdag avond op Broekster Boys. Heeg was in de eerste helft duidelijk de betere ploeg en kreeg dan ook enkele mogelijkheden de score te openen. De doelpuntenmachine draaide echter niet op volle toeren WOMMELS - De tennisvereniging „De Boskranne” hield vorige week zaterdag een tournooi voor leden op de gemeente lijke tennisbanen in Wommels. De prijswinnaars bij de senioren: le prijs: Wiep Folkerts, Siet Posthumus; 2e prijs: Detz Palsma, Sjirk Overal; 3e prijs: Erik Jan van Putten, Geert Post humus; 4e prijs: Jan Joustra, Aaltje Zijlstra. De prijswinnaars bij de jeugd: le prijs: Tjeerd Dijkstra, Wilma Noord- mans; 2e prijs: Rienus Tiesma, Anneke Zijlstra. BOLSWARD - De RK Basischool uit Bolsward is er net niet in geslaagd de finale te bereiken van het school- voetbalkampioenschap van Fries land. Ruim halverwege de eerste helft kwam Makkum op een 1-0 voorsprong dooreen treffer van Johan Dijkstra die met een effektvol schot de CWO-goalie verschalk te. Op slag van rust was het de CVVO-er Soeten die na een foutieve terugspeelbal van een Makkumer de partijen op gelijke hoogte bracht en derhalve voor 1-1 zorgde- Het publiek dat van een leuk voetbal- avondje heeft kunnen genieten, zag irt de tweede helft twee gelijkwaardige ploegen aan het wer die echter beide geen echte kansen wisten te kreêeren. De wedstrijd eindigde derhalve in een 1-1 gelijkspel- ontbreekt Jan Peter v.d. Zee. (foto Studio Steggerda) i LU». Lu De mini jongens (10 - 12 jaar) werden kampioen van de afdeling Sneek in poule B Gala Set Up 2: Staand v.l.n.r. Pat Huitema, trainer Coach Ben Sibbald, Peter v.d. Weide; Zittend v.l.n.r. Donn v. Hettema, Peter de Jong, Frans Houwer, (foto Studio Steggerda). Adsp. jongens 13-14 jaar Gala Set Up kampioen afd. Sneek. Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Galema, Nanning Galerna, trainer/coach Hein Huitema. Onderste rij v.Ln.r.: Auke Galerna, Bert-Jan Albersen, Paul Albersen, Meini Visser. Op de foto ontbreekt Martin Wetting, vanwege een blessure. (foto Studio Steggerda) Mini-jongens 10-12 jaar: Kampioen afdeling Sneek poule B Gala Set Up 1: Staand v.l.n.r.: Theo de Jong, Louis Dijkstra, Willem v.d. Werf. Zittend v.l.n.r.: Mark Tersteeg, André Regeling, trainer/coach Ben Sibbald. (foto Studio Steggerda) W L jl Gala Set Up 2: Peter v.d. Weide, Paul Huitema, Peter de Jong, Frans Houwer, Donn van Hettema. Adspirant jongens 13 -14 jaar: Gala Set Up 1: Jan Galema, Martin Wetting, Nanning Galema, Bert-Jan Al bersen, Meini Visser, Auke Galema, Paul Albersen. SS’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 6