300 BROEKEN 50 VESSIES SKILWYK VRIJETIJDSKLEDING KERMIS IN ARUM BOSCH AUTO KOPEN? OOK VOOR U I BLIJFT ZWABO VOORDELIGER ADVERTEREN DOET VERKOPEN Boekhandel Osinga Bolsward nu a 39,90 nu a 19,90 VACANTIE S. S. VAN HETTEMA rp de boer interieur DIJKSTRA K K K REKLAME SLAGERIJ ANEMA s VEILING WOMMELS GESLOTEN LUS DUBBELE WOONHUIS aan de Trekweg 80 en 82 TE PARBEGA i VAKANTIE W. Louwsma - Bolsward F. v.d. POL 1 i I ïi iü STULMEUBELEN Z ANTMAN 2.50 JEUGDTRAINER 2,00 2,50 DOOR ONZE KWALITEIT STEEDS VOORDELIGER!! 1.75 1.75 1.30 7.25 1.25 1.30 2.20 4.50 DONDERDAG BIJ JAN SWIER OP DE MARKT 2,50 2,00 GROOT KERMISBAL met „DE HAPPY TUNERS’’ KOMPLETE WONING-INRICHTING slagerij HARMEN ANEMA S. ANTONIDES Nü f 898,- SCHOOLAGENDA’S ul EN NOG VEEL MEER, ALLES MOET WEG! „DE HAVENZANGERS” s BIJ f 15,- AAN BOODSCHAPPEN: Tuincentrum Bolsward WIJ ZIJN MET VAKANTIE geadviseerd voor veeleisende tuinliefhebbers. „Ik verkoop graag een goed stuk techniek en zo’n Wasbosch da’s echt bijzondere kwaliteit. Vooral in deze lage prijsklasse!” EXTRA REKLAME!! Pagina 8 BOLSWARDS NIEUWSBLAD WOENSDAG 25 JULI 1979 P TUINHUISJES - PALEN - SCHERMEN - PERGOLA’S - STAPTEGELS - HEKWERKEN - ZONDAG 30 JULI: RIETPLATEN/MATTEN VAN 30 JULI TOT EN MET 13 AUG. IS ONS BEDRIJF GESLOTEN van 30 juli tot en met 13 augustus 3.50 TEL. 05173-1312 S.V. „WORKUM” WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE VAN 29 JULI T/M 8 AUG. LUS MEERMALEN BEKROOND! Bosch een verantwoorde keuze. het dubbele woonhuis met ondergrond en erf aan de Trekweg 80 en 82 te Parrega, totaal groot 3,85 are; te veilen in 2 percelen. AANVAARDING: op 1 september 1979 of zoveel eerder na betaling van de koopsommen: perceel Trekweg 80; vrij van huur en ontruimd; perceel Trekweg 82: in genot van huur (verhuurd aan de heer J. de Haan). BETALING: uiterlijk op 1 september 1979 LASTEN: vanaf 1 januari 1980. BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 17.00 uur tot 19.00 uur. Die laat u natuurlijk financieren! Dat is heel gewoon tegenwoordig. uitkomende in de 2 e klas KNVB (zaterdag- voetbal) zoekt voor het komende seizoen een jonge ambitieuze FEESTSFEER ARUM MAAKT HET WEER 1.00 1.20 2.75 1.70 0.70 1.50 1.50 GROTE DIJLAKKER 21 ALLES UIT EIGEN WORSTKEUKEN! BOLSWARD Sinds 1903 1 KILO MAGER RUNDERGEHAKT 1 KILO HAAS- EN RIBKARBONADE 1 KILO MAGERE RUNDERLAPPEN SAMEN voor slechts 25.00 GR. DIJLAKKER 58 Wasbosch V428 Richtprijs f 1168,- Sollicitaties met opgave van referenties bin nen 10 dagen te richten aan H Bandstra, sekr. s.v. „Workum”, Tettingburren 19, Wor- kum, tel.nr. 05151-2110. Weer ontvangen: Mooie TURKSE ABRIKOZEN 250 gram I Iedere dinsdag verse aanvoer onbespoten groente en fruit Notaris A. L. Hansma te Makkum zal op donderdag 2 augustus 1979, ’s avonds om half acht in café De Harmonie te Parrega t.v.v. de fam. Eekma-Jongstra PROVISIONEEL PUBLIEK VERKOPEN: Gaat u verhuizen? Bel ons even. Goed en Goedkoop Modern materiaal Lading verzekerd Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. VOLGENDE WEEK GAAN WIJ MET Inl. over dit unieke systeem bij: 3e Hollandiastr. 17 - tel. 05157-4262 ZATERDAG 28 JULI: de swingende formatie „ALL MEN’S COMPANY” VRIJDAG 27 JULI: het oergezellige dansorkest installatiebedrijf Turfkade 15 Bolsward tel. 05157-2780 b.g.g. 3780 Wegens Marktstraat 5 - Bolsward .7: a :::1 4 4 4 VLUG-KLAAR-ARTIKELEN TARTAAR, per stuk 0.95 SCHNITZELS, per stuk0.85 SLAVINKEN, per stuk voor0.75 4 stuks hiervan gehaald, 3 stuks betalen! 100 gram boterhamworst GRATIS! 200 gram HAM voor 200 gram ROLLADE voor g 200 gram BOTERHAMWORST y ■lllllllllllllllllfflllllllffl VEILINGBILJETTEN verkrijgbaar ten kantore van bovengenoemde notaris, Kerkstraat 20, Mak kum, tel. 05158-1346. afd. van Bloemenhuis v.d. Weide Dijkstraat 13-15, Bolsward, tel. 05157-2203 Dit alles in de feesttent Aanvang der avonden 21.00 uur. VAN 30 JULI T/M 20 AUGUSTUS voor de training van diverse jeugdselekties, één en ander in overleg vast te stellen. Vereist is het E-diploma, echter onze voorkeur gaat uit naar hen die in het bezit zijn van het D-diploma. VRAAGT VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE TELEFOON 05157-2188 1 kilo SPEKLAPJES voor 100 gram FILÉ -AMERICAN 1.30 3 droge WORSTEN met turf gerookt slechts Notaris A. JAARSMA te Bolsward zal op maandag 30 juli a.s. provisioneel en op maandag 6 augustus a.s. finaal, telkens ’s avonds om 7.00 uur in café- restaurant „It Reade Hynder” te Wommels, in het openbaar verkopen: de goed onderhouden hoekwoning, Dr. Sipke Stapertstrjitte 21 met garage en grond te Wommels, kadastraal bekend als gemeente Wommels, sektie A "hummer 1588, groot 3.12 are. Bezichtiging op de verkoopdagen ’s middags van 2-7 uur en op zaterdag 4 augustus a.s. ’s middags van 2- 4 uur. Aanvaarding vrij van huur en ontruimd bij de betaling, uiterlijk 31 augustus 1979. Biljetten verkrijgbaar ten kantore van de notaris. Inmiddels uit de hand te koop. NU EXTRA VOORDELIG: 5 inplaats van 150 gram: U nu 200 gram SNIJCARAMELS voor 1.30 3 rollen Zeeuwse BABBELAARS 0.75 g 3 rollen F AMENTA voor 0.75 EIKEBLAADJES, ’n heerlijk koekje 6 P-P Roomboter KRAKELINGEN p.p. Grote zak MINIMARS 200 gr. HAKNOUGAT 200 gr. AGAR FRUIT x 150 gr. RUMBONEN 150 gr. SINAS FRUIT STAAFJES Volop REFORM- en DIEET- A ARTIKELEN 1 1 kilo BRAADWORST5.00 J 1 kilo nasi of bami (eigen gemaakt) 3.50 g SOEPCOMPLÊT voor 2 SOEPCOMPLÊT, groot 1 kilo SPEKLAPJES v„., 2 kilo gemest KALFSVLEES 6.50 De zelf slachtende slager Blijft doorgaan u het leven goedkoper te maken Met een kwaliteit, die niet is te eve naren f En natuurlijk weer onze speciale aanbieding! Nieuwe Hollandse aardappelen 5 kgS 2,50 Let op de markt op onze speciale diepvries-aanbiedingen! 3 bossen WORTELTJES 2,50 hierbij 2 bossen BIETJES voor 1 gulden IV2 kilo VERSE SPINAZIE 1,00 3 dikke kroppen SLA en 3 grote KOMKOMMERS samen 3 kilo TUINBONEN 2 dikke ZOMER RODE KOLEN en 2 kilo SPITSKOOL 4 kilo 8 pond lekkere HANDAPPELTJES De vakman-specialist zal u graag demonstreren wat Bosch verstaat onder perfecte kwaliteit. Die geen cent duurder is dan nodig. Een roestvrij stalen trommel, binnen en buiten voor een zeer lange levensduur. De Wasbosch V428 heeft ’t. felectrische deurver grendeling tijdens het hele programma, voor absolute veiligheid. De Wasbosch V428 heeft ’t. Kom ’m gauw eens bij ons bekijken! 1 kilo RUNDERBIEFLAPPEN 13.50 1 kilo BORSTLAPPEN7.00 1 kilo fijne RIBLAPPEN 8.90 1 kilo KLUIF (dik bevleesd) 2.75 1 kilo mag. VARKENSLAPPEN Vi kilo LEVER 1 kilo fijn gekruid GEHAKT 4.00 1 kilo SCHOUDERKARBONADE 6.50 5000 36 x 171 12000 60 x 263 8000 - 48 x 217 15000 60 x 327 Andere bedragen, ook voor andere doelein den, zijn mogelijk. Premiewijziging voorbehouden. Uw nieuwe auto moet ook VERZEKERD worden. De premie daarvoor wil wel eens tegenval len. GEEN probleem. De premie voor de autoverzekering kan in uw maandtermijn worden verwerkt. RUIMT OP flBMB a 3 GESPECIALISEERD VERHUISBEDRIJF 'l Verhuizingen binnen de provincie Friesland vanaf f 125 - (excl. BTW) i:: ■3' voort houten huis&tuindomein. I U HOUDT VAN APARTE MODELLEN. I EN TOEGEEFLIJKE PRIJZEN? 1 DAN TOCH EENS KOMEN KUKENI ?F si: K •F E E El E iii 1 VOLTAIRE WING CHAIR BERGÈRE IN STOF OF LEER TIJDLOOS BLIJVEND FRAAI AMBACH- TELIJK MOOI. Appelmarkt 15 A, Bolsward Bij de trap op, eerste en tweede etage. Geopend van woensdags t/m zater dags. Tel. 05157-2475. DIJKSTRAAT 17-19, BOLSWARD, TEL. 05157 2144

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 8