Ga ook mee naar het Brandnertal Buurtver. Wommels wil slachthuis graag weg Stank van kadavers Babe Skroar mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Toch Sinterklaas- aktie in Bolsward SSv(jvyerf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel ïS 79 118e JAARGANG Nr. 89 Uitzicht op het lager gelegen Bürserberg, temidden van sneeuw en ijspegels. Berghotel op de Tschengla hoogvlakte temidden van de skipistes en langlauf. Speciale busreis van uw krant Naam: Verblijf Adres: Extra service Op de Tschengla hoogvlakte temid- plaats: m/vr: leeftijd: Wilt u nog meer weten? Geheel verzorgd met de krant op reis Datum: Handtekening: Teletours reisleiding apart Inzenden aan het bureau van Bolswards Nieuwsblad. Tel 05157-2044 Als de bus arriveert staat Sonja op u te “Hwat hat Uitgave A. J. OSINGA b.v.- Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktièadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag It libben is koart, mar de kunst om to learen hoe to libjen duorret lang. wachten, zij kent alles en iedereen in het Brandnertal. Daarom kan zij u met vrijwel alles van dienst zijn. Dat is de bekende service van Teletours. Redaktie Bolswards Nieuwsblad tersport van 25 januari t/m 3 fe bruari, dat is het unieke aanbod van uw krant. Pak die kans en ga ook mee. verenigingen inmiddels laten we- zie vervolg pag. 7 skipistes, skischool en langlauf naast de deur, bevinden zich onze hotels Burtscha Hof en Dunza. De eige naars Herbet en Sigi Maurer, in derdaad twee broers,kennen de ber gen en de wintersport door en door. Herbert leert u - gratis - langlauf en Sigi, de skileraar en eerste gids van het dorp, kan u alles vertellen over alpine ski-en. De hotels hebben roya le kamers met bad of douche/toilet en deels met balkon. Beneden zijn de gezellige zit- en eetruimten met mu ziek en vaak ook met afwisseling van een tyroleravond of andere folklore. Op basis van half-pension - met de snelbus heen en terug, betaalt u maar f 610,- p.p. Tien dagen win- BOLSWARD - Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat men in Bolsward dit jaar ver stoken zou blijven van een Sin- terklaasaktie heeft het Bols wards Nieuwsblad het initiatief genomen deze maal haar jaar lijkse succesvolle advertentie- puzzel uit te breiden met een Bolswarder winkeliersaktie, met een bijzonder aantrekkelij ke prij zenpot. Ondanks het feit dat de organi satie van deze aktie nog niet helemaal rond is, leek het ons goed, u een en ander mee te delen. We attenderen u derhal ve op de advertenties in de volgende edities. Beleef ook eens een wintervakantie, heel apart en toch iets bijzonders: Voor iedereen die wil sporten (op elke leeftijd) en voor de niet sporters (genieters van de De 10-daagse uit- en thuisreis ver trekt op vrijdagavond. U reist in zeer comfortabele lange afstands-touring- cars, uitgerust met luchtvering, royal leunstoelen met verstelbare rugleu ning, stereo omroep en geluidsinstal latie. Gemiddeld om de twee uur wordt gepauzeerd. Vakbekwame chauffeurs (twee) brengen u snel en comfortabel naar uw hotel in het Brendnertal, waar bij aankomst een warme lunch op u staat te wachten. Na een volle week verblijf vertrekt u - na het afscheidsdiner op zater dagavond - terug naar Nederland, waar u in de loop van zondag arri veert. Kleurenbrochure van Teletours en van het gebied liggen voor u klaar. Bel even 04904-4858 of 6845, Tele tours in Waalre, daar weten ze alles van het Brandnertal en kunnen uw speciale wensen invullen. Daar kunt u desgewenst ook meteen boeken. Of bij Bolswards Nieuwsblad met on derstaande aanmeldingscoupon. BOLSWARD - We gaan naar een heerlijk ski-gebied: Het Brand nertal, gelegen tegen de Zwitserse grens bij Bludenz. Fraaie skipistes, natuurlijke langlaufloipes en prachtige wandelwegen op hoogten tussen 1000 en 2000 meter met rondom de drukke hellingen van de Zimba of Shesaplana (3.000 m.). Ook geschikt voor een vakantie met gebruik van verschillende skicentra, zoals Schruns en Lech/Zürs, want die liggen dichtbij. Vele gasten kennen de gezellige sfeer van onze hotels met alle comfort. De liefhebbers starten vanuit de voordeur, zowel voor ski als voor langlauf. De ski-school ligt naast de deur. De stoeltjes- en sleepliften eveneens. Al dat levendige sportieve gedoe op die hellingen is een pracht gezicht voor de niet-sporters, wie rust zoekt kan deze ook vinden op de prachtige, gebaande wandelwegen. ’s Avonds treft men elkaar in de lounges van de hotels en onder een gezellig muziekje en een glas heerlijke wijn worden de belevenissen van de dag uitgewisseld. Want er valt veel te beleven in zo’n levendige sportplaats, want ook doen de Oostenrijkers ’s avonds hun best met Heimatsavonden, dansen, muziek en folklore. Uw Teletours reisleiding zorgt voor een excursie-aanbod naar inte ressante plekjes en steden in de buurt, een pracht gelgenheid voor niet-sporters. Het gebied is ook erg geschikt voor beoefening van de langlauf. Pistes van 5 en 8 km. door het schitterende bos en veld op de hoogvlakte, een belevenis apart. Uiteraard krijgt u les, zelfs gratis de eerste dag van Teletours. U hoeft geen ski-materialen mee te nemen of nu nog te kopen. U kunt alles huren en praktisch alijd nieuw materiaal van dit jaar. De reisleiding zorgt dat u materialen krijgt, schrijft u in voor de school of lessen. Ja, u wordt helemaal verzorgd. Het Brandnertal is een ideaal ski-gebied voor beginners en gevorder den. De ligging grotendeels op het zuiden, dus veel zon en toch door de hooge van 1.000 tot ruim 2.000 meter met veel sneeuw. Zo’n 14 skiliften helpen u de berg op met de gratis sportbus naar de stad Bludenz in het dal, alles voor 1 prijs. U woont temidden van de skipistes met pracht uitzichten, ook vanuit uw kamer. AANMEtflINGSCOUPON WINTERSPORT 1979/1980 WOMMELS - Het bestuur van de buurtvereniging Hofkamp in Wommels heeft het kollege van b. en w. van Hennaarderadeel laten weten dat de buurt met stankover last kampt. Verantwoordelijk voor die stank zijn een kadaverbak en enkele grote olievaten waarin sla ger Germen Bootsma „afval” de poneert dat bij het slachten vrij komt. De Hofkamp ziet het ge meentelijk slachthuis het liefst verdwijnen. Mocht het slachthuis blijven bestaan - de buurtvereni ging vraagt zich af of het nog in een behoefte voorziet - dan ver langt ze dat in ieder geval de stinkende kadaverbak naar elders verhuist. De brief van de buurt vereniging aan het kollege ging vergezeld van een lijst met hand tekeningen van op twee na alle bewoners van de Hofkamp. Ook de vereniging van dorpsbelangen heeft het probleem van de „need- slachting” onderkend en zich mid dels een brief van gelijke strek king als die van de buurtvereni ging tot burgemeester en wet houders van Hennaarderadeel ge wend. Het kollege heeft de twee O schrijft in voor de busreis van O wenst eigen autoreis van t/m Stuur informatie wil ook O reisverzekering met/zonder wintersportverzekering: f 14,- of f 34,- p.p. O annuleringsverzekering natuur). Maak dit eens mee, het kan nu geheel uit- en thuisreis met de krant, zonder zorgen. Een reis om ontspannen van terug te komen. Als u kunt skiën is er een ski-pas nodig. Daar geldt die voor het gehele Brandnertal -14 liften - sportbus etc., volle week vanaf 550 shilling. Een oo driedaagse kursus op de skischool vanaf den van het sportgebeuren met de 480 shilling. Voor wie het eens een dagje wil proberen betaalt 170 shilling. Zoals gemeld is de eerste (vaak voldoende) langlaufles gratis van Teletours. Ski en schoenen ca. 100 shilling. De natuurzuivere lucht, de beweging van sport' of wandelen zullen u goed doen. Sporters kunnen hun hart ophalen, want men hoeft geen uren, maar slechts minuten te wachten op de liften naar boven. Het is er gezellig druk, maar niet bomvol en wat dat voor voordelen biedt voor een aan gename sportdag kan men in het Brand nertal zelf onderviütlen. Omdat niet iedereen in deze week met de geheel verzorgde reis mee kan gaan, maar wel op ander tijdstip, biedt Tele tours in samenwerking met uw krant een extra service van de eigen auto-reis: een week al v.a. f 95,- p.p. in het Brandnertal Vraag kleurenbrochure. Ook nu nog plaats met kerst en karnaval. xb 4 I t Bolswards Nieuwsblad organiseert wintersportvakantie naar Oostenrijk üs hjoed to sizzen MANNEN MODE lilbury HA Straat 6 EotswarO Bolswards Nieuwsblad 1’ 1 L ‘4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1