TILBURY NAJAAR 1979 RES 10 ovenverse TARWEBOLLEN 1 25 voor slechts OOK VOOR U I BLIJFT ZWABO VOORDELIGER restaurant nqnkc pleats piaam SUPERMARKT SKILWYK FVC SSv.d.Werf I BEL nieuwtjes BOEKHANDEL OSINGA BOLSWARD HOTEL DE WIJNBERG BOLSWARD DE DEMON f 7,50 nu 250,“" nu 125,” EN ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN T/M 30/11: ’N DELICATESSE VAN DE WARME BAKKER: “I VRIJDAG 15 NOVEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 3 Ynsté fan kaerten KLAAS FOEKE 50 jaar getrouwd. t W. Meijer Wolvega, 13 november 1979 Den Oever: Lemmer: J. Visser J TRIJNTJE TIJMERSMA Enschede: Bolsward, 13 november 1979 T. MEIJER-TIJMERSMA J Bolsward, november 1979 'A1 hl 8845 SG Waeksens (post Frjentsjer), „Sminia-State” 13 novimber 1979 Fam. B. Graafsma Fam. L. Sikkes Fam. C. de Jong Fam. K. Hylkema Fam. A. v.d. Zee Fam. T. Ypma Bolsward: Noord Schar- woude: Dinsdag 13 november overleed onze buur vrouw Bolsward: He erenveen: op de leeftijd van ruim 80 jaar. Ps. 234 Hun kinderen en klein kinderen W. Bergsma-Tijmersma A. Fransbergen- Bergsma Sj. Fransbergen Jan en Wenda Piet Bergsma Dames Sierdsma Fam. S. Kamstra Fam. W. Louwsma Fam. A. Siemonsma Mevr. Bijvoets Fam. R. de Jong Ek nammens myn frou hertlik tank foar de bilangstelling, fruit, kaerten en blommen yn it sikenhüs en by myn thüskomst. Skuzum, novimber 1979 Brekkerwei 6 Wolvega: J. ,S. J. Peters U. M. Peters-Moust Bertineke Corine Marieke VRAAGT VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE TELEFOON 05157-2188 BOUWBEDRIJF JORRITSMA B.V. ’s Avonds van 8.00 tot 9.30 uur is er gele genheid om hen te feliciteren in „De Doele” te Bolsward. weduwnaar van Cornelia Bot, op de leeftijd van 72 jaar. Op 25 november a.s. zijn onze lieve ouders en grootouders HENDRIK DE BRUIN Na een gelukkig huwelijk van 54 jaar, heeft God tot Zich genomen, mijn lieve vrouw, der kinderen zorgvolle moeder, groot- en overgrootmoeder TRIJNTJE TIJMERSMA KOMPLETE WONINGINRICHTING GROTE DIJLAKKER 21 Mutsen, sjaals, overhemden, truien: VOLOP KEUS en SIEP DE BRUIN-HOBMA VRIJDAG EN ZATERDAG: POCKET VAN DE MAAND: Duister, verwoestend, verschrikkelijk, maar schitterend van de akteur van „Last Exit to Brooklyn”: Hubert Selby.’ J. Meijer J. C. Meijer-Panneman T. v.d. Werf-Meijer J. v.d. Werf J. Meijer A. Meijer-ALberda r- X Kleinkinderen en achterkleinkind 7 Bedroefd maar dankbaar voor datgene wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mede dat zeer plotseling van ons is heengegaan, onze lieve pleegvader en Opa THEODORUS PETRUS DE JONG Bolsward, 13 november 1979 Ververstraat 14 De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 17 november a.s., ’s middags om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Gasthuissingel te Bolsward, waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar zal plaatsvinden. Gelegenheid te condoleren een half uur voor de aanvang van de rouwdienst in de kerk. Mei tank oan God en greate blidens litte wy witte de berte fan üs jonkje Bezoek zondagmiddag a.s. de wedstrijd Fijne jacks - vanaf 69,50 ,;iFfaktische spencer, in diverse kleuren F. Wijnia K. Wijnia-Noordmans Bruorke fan Sytske en Eelkje AANVANG TWEE UUR Heel rustig is van ons heengegaan onze lieve zus en tante echtgenote van W. Meijer in de ouderdom van bijna 81 jaar. Rust zacht lieve zus. va 49,~ De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zater dag L7. november om 10.30 uur pi de Parochiekerk van de H. Fwuaciscus. te Bolsward, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de begraafplaats aldaar. U wordt hierbij uitgenodigd. Correspondentie-adres: J. Peters, Sneeuw- heide 16, 8471 VR Wolvega. Tilbury CORDUROY STRETCH PANTALONS: LAMMIES draagt heerlijk! Kleur bruin, 398,-/379,- groen (zacht), beige Normaal 139,- Broek in fijne visgraat. Met jukstuk, steekzakken voor en afsluitbare zakken .7.: a acKter 89,” K| r MANNEN, WAT EEN i JACKS BIJ gS r VOOR de mensen die de kou te lijf gaan! Ascona thermo- lana warmte isolerend en e- nergie besparend gezond- heidsondergoed bij Homma, Dijkstraat 29 (bij de bushal te) Oud van naam maar met een eigentijds karakter. Sauna en lift. Kamers met douche/bad en toilet. Telefoon 0 5157- 2220 - 3120 SPOORBIELSEN en wissel- houten desgewenst op lengte gezaagd en geschaafd. J. Stienstra, Noord 17 te Wom- mels, tel. 05159-1428. - 1 I BOSMA DIVERSEN BVBOLSWARDAJOf 7ARDAJO ZARDAJO r IGABVBÖLS WARDAJ O .mroni qwapda m WELKE bassist en drummer willen met ervaren zanger en gitarist rockband beginnen met Fries en Engels repertoi re. Inl. 05157-5054 na 18.00 uur. EEN uitgebreide sortering in handenarbeid vindt u in Verf- behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bols ward, telef. 3239. VOOR alle sporters Thermo- lana gezondheidsondergoed met isolerende werking bij Homma Dijktraat 29 (bij de bushalte). ASCONA Thermolana als u er warmpjes bij wilt zitten. Ondergoed voor dames en heren bij Homma, Dijkstraat 29 (bij de bushalte) IK ben ontzettend eenzaam. Wie kan mij helpen om de eenzaamheid op te lossen en praten over allerhande din gen. Ik moet meer liefde dan begrip hebben. Br. onder nr. 543. Leden, en. donateurs hebben J bij deze bekerwedstrijd geen gratis toegang ALLE soorten lijsten en re- produkties. Verf-, behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43,Bolsward, tel. 32^- f X KUNSTGEBITTEN repara- ties ’s middags, volk gedipt tandprotheticus P. den Bree- jen, Lanen 78, Harlingen. Tel. 05178-2463. THERMOLANA buiten gewoon gezondheidsonder goed! Wapen u tegen de kou. Kijk es bij Homma, Dijk straat 29 (bij de bushalte) WASAUTOMATEN: boven laders: Bosch A 400 van 1125,- voor 798,-, Bosch V 940 van 1748,- voor 1298,-, Bosch V 955 van 1828,- voor 1348,-, Frigidaire 525 van 1145,- voor 795,-. Voorla- ders: Bosch V 428 van 1188,- voor 898,-, Bosch V 447 van 1318,- voor 998,-, Bosch V 456 van 1727,- voor 1198,-, Miele 425 van 1749,- voor 1549,-, Miele 423 van 1949,- voor 1672,-. Droogautoma- ten: Bosch T 460 van 1338,- voor 986,-, Zanussi N 301 van 499J- voor 426,-. Vaat- wasautomaten: Miele G 520 van 1799,- voor 1549,-, Zop- pas 065 voor 850,-. Koelkas ten: Bosch 3-delig van 1998,- voor 1498,-, Combikast 250 1. van 785,- voor 579,-, tafel- modellen vanaf 295,-. Wa- semkappen: Bosch, Junker en Rub, 3 snelheden, ook in kleur, vanaf 179,-. Install. - bedrijf F. v.d. Pol, Turfkade 15, Bolsward, telef. 2780, HET geheim van Ascona Thermolana ondergoed, s zomers koel en ’s winters warm. Te koop bij Homma, Dijkstraat 29 (bij de bushal te) In-een unieke omgeving het gezellige en sfeervolle restaurant Nynke Pleats. Kom eens genieten van de gerechten die van oudsher op de boerderij thuishoren. Telefoon 05158-1707 f’S MAANDAGS GESLOTEN Rijkstraat6 Bolsward I AJOSINGAB VBOLSWARDAJOSINGABVBOLSVJaRDAJOSINÓABVBOLSwARDAJO( x u a |aJOSINGABVBOLSWARDAJOSTNGABVBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO< B cr cr 37R0 EXTRA voordeel: Nylon huishouddusters, S-M-L-EL, 17,95 nu 12,50. Bij Homma, Dijkstraat 29 (bij de bushal te). GARAGES, loodsen en paar- denboxen. Folders K.J. de Vries en Zn. Industrieterrein Postbus 27, Buitenpost, tel. 05115-1273 b.g.g. 1656, 1507, 1653. Bolsward, november 1979 100 jaar Jorritsma toch wel DEGELIJK ’n naam S tel. 05157-3241 of f 05157-3819 (Evert v.d. Werf)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3