Niemeijer Gala-damtournooi met rekord aan deelnemers Oosterlittens kansloos SPORT B.N. SPORT B.N. SPORT B.N. SPORT B.N. SPORT Eerste overwinning voor Bolswardia op Wolvega hJ.ym «liijlk© H. VAN DER WERF TAXI bd 05157 5050 i HET JUISTE ADRES, VOOR HET HUREN VAN UW SKI’S SVW te sterk voor Hanzestad Lubbert Stuiver te sterk voor Tjalsma Douwe de Boer le op de 3000 m. Fortuinlijk LSC wint EN ONDERHOUD Bolswarder rugbyers tegen Greate Pier w Trainingswedstrijd A-klasse 11 VERZEKEREN Damvereniging DOS CAB nu duidelijk in de moeilijkheden OOK VOOR: iW' ZIEKENVERVOER TROUWRUDEN NU OOK IN MAKKUM E.O. UW SPORT- SPECIAALZAAK: Li TAXIBEDRIJF Harlingerstraat 14 - Bolsward 05157 - 5050 Pagina 15 9 BOLSWARDS NIEUWSBLAD WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 a. e. a. 7 c. a. c. e. e. Ct 1. J. H. Krot, Sneek: 5 pnt. (na loting); a. sporthuis/dierenspe^iaalzaak Bolsward Qi|kstraa! 9 tel 05157-2397 OOSTERLITTENS - Oosterlittens sloot de eerste helft van de kompetitie af met een kansloze 3-0 nederlaag bij het Leeuwarder MKV’29. Niet alleen het verlies van twee punten, maar ook doelman Henk Ebbinge kwam niet ongeschonden uit de strijd. Tijdens een botsing met medespeler Minne Fokkens brak hij een scheenbeen. En dan te bedenken, dat eerste doelman Arjen Toering voor de wedstrijd bij het inspelen al geblesseerd raakte. t Overigens won MKV verdiend. Na een 1-0 ruststand drong Oosterlittens sterk aan voor de gelijkmaker, maar de treffers vielen aan de andere kant, 3-0. Zondag a.s. zal Oosterlittens-Franeker vanwege de slechte veldomstandigheden wel niet doorgaan. Resterende uitslag: Black Boys 5 - WO 5: 5-l.>' Behalve Haije zijn ook zijn broer Anne Jent - Fries kampioen ge- OOSTEREND - Opvallend was het dat er maandagavond in de eerste klasse van de Oosterender damvereniging DOS geen enkele remise viel te noteren. Lubbert Stuiver besliste de topper tegen Tjalling Tjalsma in zijn voordeel terwijl Dirk de Leeuw zijn meerdere moest erkennen in Klaas Kooistra. Pieter Hiemstra kon het niet bolwerken tegen Gerrit Keuning. Jan Twijnstra en Minne Tjalsma tenslotte verloren respektievelijk van Johannes Nauta en Harm Bergsma. De tweede klassers boekten de vol gende resultaten: BOLSWARD - Bolswardia haalde zaterdag zijn eerste overwinning binnen. En dat het verdiend was, daar waren vriend en vijand het wel over eens. Het gehele elftal heeft er vanaf het begin tot het einde geweldig voor geknokt. En als men dan bedenkt dat men al na 6 minuten tegen een achterstand aankeek, en dit weet om te zetten in een 1-2 voorsprong, dat tekent dit toch wel, welk een mentaliteit er in het elftal heerst. Dames Gonnie Brouwer Heren Douwe de Boer Sipke Miedema Jacob Heslinga Willem Visser 87.567 3) 92.817 (33) 92.833 (34) 94.200 (38) BOLSWARD - De eerste teams van twee van Frieslands oudste voet balverenigingen, te weten CAB en LSC stonden afgelopen zondag in Bolsward tegenover elkaar. Naar de stand op de ranglijst te oordelen zou het uel voor de Snekers niet al te veel moeilijkheden opleveren. Immers LSC prijkte in de middelste regionen van de derde klasse, terwijl de Bols- warders nog steeds de rode lantaarn dragen. Na tien minuten spelen kreeg Henk Schukken opnieuw een schot te verwer ken. Een schijnbaar onschuldig balletje. Schukken greep de bal en bij zijn val spatte de bal onder zijn arm door. CAB stond achter. Wat trainer Schouwstra de resterende tijd ook probeerde (Rein Fer- wefda en Sjoerd Visser maakten plaats voor new-comer Auke Boersma en Jap- pie de Boer), het mocht niet baten. De stand bleef 0-1; CAB zit nu toch wel zeer duidelijk in de moeilijkheden. 500 m 46,6 500 m 42,5 44,2 44,1 45,6 (assurantiekantoor en adviesburo BOt.SW AK1> tel. 2517 y 11 Was deelname aan het nationaal kampioenschap een regelrecht suk- ses voor Haije, die aan de Euro pese kampioenschappen in het Engelse Lincoln, waar negen lan den vertegenwoordigd waren, was dat zeker niet. De Nederlandse ploeg probeerde het in Engeland met vijf springruiters en vijf dres suurruiters. Geen persoonlijk suk- ses voor Haije dus in Engeland. „It is my hwat tsjinfallen,” is het nuchtere kommentaar van de boe renzoon. geweldige cup in ontvangst nemen, als beloning voor het behalen van het Nederlands kampioenschap. Bovendien werd Haije nog in het zonnetje gezet door o.a. zijn vere niging „Tally Ho” en het gemeen tebestuur van Wymbritseradeel. D. v. Beem - R. Nauta: 1-1; G. Stilma - L. Bouma: 1-1; G. Dijkstra - D. ten Dam: 1- 1; M. Miedema - F. Postma: 2-0; W. v.d. Linden-S. de Leeuw: 1-1; A. J. Bruinsma - G. Breeuwsma: 2-0; W. v.d. Linden - M. Miedema: 0-2; E. Jellema- L. v.d. Sluis 2-0; F. Postma - S. de Leeuw: 0-2. Haije de Boer is sinds zijn zevende jaar lid van de Sneker ponyklub „Tally Ho”. Om zich te plaatsen voor de nationale kampioenwed- strijden te Uddel, dienden er voor ronden te worden afgewerkt in De Wijk. Voor Haije en de andere leden van de Sneker ploeg een wassen neus omdat .Tally Ho’ de enige Friese equipe was die zich had laten inschrijven voor de voor ronden. Deelname aan die voor ronden alleen al leverde het Fries kampioenschap op en automatisch kwalifikatie voor het nationaal kampioenschap omdat daarbij elke provincie vertegenwoordigd dient te zijn. BOLSWARD - Na vorige week verloren te hebben van SVW 3, moesten de dames van Hanzestad nu in Workuin aantreden tegen SVW 2. De eerste set ging erg vlot, en voor Hanzestad het in de gaten had was de set voor SVW. Daarna liep het beter maar toch ging de tweede set verloren. Nu kwam SVW in de moeilijkheden, doordat het nogal slordig speelde, werd de derde set gemakkelijk gewonnen door Hanzestad. In de vierde set bleek weder om duidelijk het gemis van een coach, want hoewel na een 8-4 voorsprong voor Hanzestad een gelijkspel binnen de mogelijkheden lag, werd de set toch nog uit handen gegeven. De setstanden: 5-15, 10-15, 15-5 en 11-15. terend. Na loting werd J. Stegenga bekerwinnaar in deze klasse. I. E. Boersma, Oudebiltzïjl: 5 pnt.; 2. J. Smits, Makkum: 4 pnt. b. 1. G. de Vries, Damwoude: 6 pnt.; 2. G. Burna, Oudega W.: 4 pnt. c. 1. H. J. Wilbrink, Dedemsvaart: 5 pnt.; 2. A. Bakker, Warga: 3 pnt. d. 1. H. Smits, Dedemsvaart: 5 pnt.; 2. G. van Brug, Bolsward: 4 pnt. 1. A. Dekker, Lippenhuizen: 6 pnt.; 2. A. Plantinga, Heerenveen: 3 pnt. f. 1. J. v.d. Veen, Harlingen: 6 pnt.; 2. W. Beetstra, Joure: 4 pnt. g. 1. M. Leemeijer, Stiens: 5 pnt.; 2. P. v.d. Ploeg, Drachten: 3 pnt. (na loting) h. 1. A. Bosma, Drachten: 6 pnt.; 2. J. W. Dijkgraaf, Epe: 4 pnt. i. 1. C. Darwinkel, Beilen: 4 pnt. (na loting); 2. J. Schepel, Drachten: 4 pnt. j. 1. J. Stegenga, Oosterend: 6 pnt. (beker); 2. K. de Jong, Gorredijk: 4 pnt. Derde klasse: 28 deelnemers Drie deelnemers kwamen hier tot 6 pnt.: K. Sikkema, Giekerk; R. Visser, Giekerk; T. v.d. Helm, Giekerk. Na loting kreeg v.d. Helm de beker uitgereikt. 1. K. Sikkema, Giekerk: 6 pnt.; 2. F., Post, Stavoren: 4 pnt. b. 1. G. Walstra, Terkaple: 4 pnt.; 2.- Mevr. G. Post, Stavoren: 3 pnt. (na loting). 1. T. van Slooten, IJlst: 5 pnt.; 2. P. Postma, Workum: 4 pnt. d. 1. Mevr. Hania-de Boer, Damwoude: 5 pnt.; 2. H. Tamminga, Bolsward: 3 pnt. 1. K. Vis, Stiens: 4 pnt. (na loting); 2. H. Bergstra, Bolsward: 4 pnt. f. 1. R. Visser, Giekerk: 6 pnt.; 2. R. Strikwerda, Oosterend: 3 pnt. g. 1. T. v.d. Helm, Giekerk: 6 pnt. (beker); 2. J. Westendorp, Makkum: 4 pnt. Jeugdklasse: 13 deelnemers I. Anna-Joke Bruinsma, Oosterend: 6 BOLSWARD - Zondag a.s. speelt het Bolswarder rugbyteam wederom een oe fenwedstrijd tegen Greate Pier in Dron- rijp. De aanvang van dit treffen is op kwart over één gesteld. Na deze match speelt de hoofdmacht van Greate Pier tegen Zwolle. Een fel strijdend CAB, een stevige wind een spiegelglad veld stonden deze moeiteloze winst in de weg. Hoewel deze faktoren mooi voetbal in de weg ston den, schotelde de thuisklub de eerste tien minuten de volle tribune nog Vrij aardig spel voor. Bijzonder aardige mo menten deden zich voor het LSC-doel voor, doch van een echt gevaar was geen sprake, of het zouden de afstandschoten van André Velting en Jaap Veldman in die eerste helft moeten zijn. Ook een als voorzet bedofeld schot van Berend-Jan Veldman kon met enig kunst-en-vlieg- werk door de Sneker doelman uit zijn heiligdom worden geranseld. Stond deelnemen in De Wijk ga rant voor het meedingen naar de hoogste eer in Uddel, presteren moest Haije daar wel degelijk. Zoals gezegd toonde hij zich bij het onderdeel „Veelzijdigheid” de sterkste. Bij „Veelzijdigheid” die nen vier proeven te worden afge legd: springen, dressuur, cross en wegparkours. Haije maakte bij het springen, het nemen van losliggen- de hindernissen slechts een half foutje, hij overschreed de toegesta- ne tijd. Haije deed het rustig aan: „Ik fortroude it net hwant it wie der sa glêd”. Bij de dressuur dient men tot uiting te laten komen in hoeverre pony en berijder een hechte eenheid vormen. Dat Haije een eenheid vormde met zijn tien jaar oude pony „De Burgt Martin” bleek wel. Maar liefst 69 punten wist hij in de wacht te slepen. Op dit onderdeel een zeer respektabel aantal. Bij de cross dienden de deelne mers een drie kilometer lange route af te leggen. In tegenstelling tot het springen is er bij de cross sprake van vaste hindernissen. Op de drie kilometer lange route ston den 25 hindernissen opgesteld in de vorm van hekken, sloten, bomen etc. Haije was één van de twaalf deelnemers die de cross foutloos beëindigde. Het wegparkours ten slotte bestaat uit een drie kilome ter lange route die binnen een kwartier moet worden afgelegd, zonder hindernissen. Onder het toeziend oog van zijn trainer Petei Renkes mocht Haije na afloop een De scheidsrechter kreeg aan het slot van de eerste helft van de LSC-mannen de nodige kritiek te verwerken toen hij na een via de lat terugspringende bal, die op de doellijn door keeper Schukken kon worden gestopt, liet doorspelen. Met een nul-nulstand brak de rust aan. Naast het ponyrijden en het werk op de boerderij van zijn vader houdt Haije ervan een partijtje voetbal te spelen en wel bij de voetbalvereniging Nijland. Daar werd hij bij tijd en wijle node De damsport is een sport voor jong en oud. De jongste deelnemer was 9 en de oudste 84 jaar! Een ieder streed op zijn manier om de punten te verzamelen, die nodig zijn voor de prijzen. In de hoofd klasse waren 3 spelers die het maximum aantal punten (6) in hun groep wisten te behalen. Dit waren de Bolswarders J. Peters en G. Draaisma en P. Tuik uit Leeuwarden. Zij allen maakten kans op de tournooizege. Tijdens de loting was P. Tuik de gelukkigste en snoepte daarmee de eindzege voor de neus van de beide plaatselijke spelers weg. Tuik werd hier mee de nieuwe beker-winnaar. Ook in de andere klassen kwamen nieuwe beker winnaars. In de eerste klasse werd dit S. Folkertsma uit Sloten; in de tweede klasse J. Stegenga uit Oosterend en in de derde klasse T. v.d. Helm uit Giekerk. NIJLAND - Recentelijk vonden in het Gelderse Uddel in de buurt van Amersfoort de natio nale kampioenschappen plaats van de Koninklijke Nederland se Federatie van Ponyruiters. De 16-jarige Haije de Boer uit Nijland kwam uitstekend voor de dag hetgeen hem het Neder lands kampioenschap oplever de in de klasse .Veelzijdigheid’. Een en ander was reden voor ons deze liefhebber van pony’s en paarden eens op te zoeken. weest - en zusje Welmoed pony- minded. Dat is in mindere mate het geval met broer Atze. Met zijn moeder is Haije van mening dat ponyrijden beslist geen élitesport is. „It is gjin elitesport en dat moat it ek net wêze. Men kin tsjintwur- dich pony’s hiere yn dy maneges. Dat kostet it measte nou ek wer net. Wy ha it gelok dat wy plak foar de bisten ha en it foer tsjin ynkeappriis krije. As men nou seis in pony hat, mar gjin plak, dan wurdt it fansels minder. As dyn pony yn in manege stiet, kostet it al 75 goune yn ’e wike. Nou ja, dat is fansels net to biteljen,” aldus mevrouw De Boer. gemist in verband met zijn schut- terskwaliteiten. „Ik meitsje altyd goals, dat se wolle my der graech by ha. Mar ja, ik ha tsjintwurdich net safolle tiid,” vindt Haije. De tien jaar oude pony valt nog net onder de „noemer” pony’s. „De Burgt Martin” is 146 cm hoog. De „limiet” bedraagt 148 cm en werd pas geleden met- één centimeter verhoogd. Tijdens zijn verblijf in Engeland kreeg Haije een bewijs dat zijn pony 146 cm mat. Dat bewijs is internationaal geldig, zo dat de viervoeter bij wedstrijden niet steeds opnieuw gemeten be hoeft te worden. In het dagelijks leven verzorgt Haije paarden die in de boerderij even buiten Nijland zijn gestald. Die paarden staan daar in caran- taine en zijn bestemd voor het buitenland. We hopen nog veel te horen van Haije de Boer en zijn pony „De Burgt Martin”. Uitslagen Niemeijer Gala Damtour- nooi d.d. 8 dec. 1979 te Bolsward: Hoofdklasse: 42 deelnemers Het maximum aantal punten werd be haald door: J. Peters, Bolsward; P. Tuik, Leeuwarden; G. Draaisma, Bolsward. Na BOLSWARD - Zaterdag j.l. werd w’eer het jaarlijkse Niemeijer Gala- Damtournooi gehouden door de Bolswarder damclub „Mearslach Giet Foar”. In de Doele waren 155 deelnemers (een rekord voor deze vereniging) bijeen gekomen. Om 10 uur opende voorzitter Sj. Tigchelaar dit tournooi, terwijl ’s avonds om kwart voor acht de laatste zet werd gedaan. Voor een vlot verloop de gehele dag zorgden de heren D. van Foeken, K. Kuiper en F. M. Mol. Voor de winnaars stonden weer fraaie ere-tekens klaar. In elke groep een eerste en een tweede prijs. Voor de klasse-winnaars een wisselbeker, met als troostprijs een fraaie bureau- pennehouder. Verder ging iedere deelnemer weer met een pakje Nie meijer Gala thee naar huis. In de 6e minuut kopte Tjerk Boskma de bal verkeerd weg en via Jan Reitsma, die de bal ook niet goed raakte, belandde de bal bij Van Swieten van FC Wolvega. Deze I kon ongehinderd hoog inschieten: 1-0. Toch liet Bolswardia zich niet van de wijs blengen en herstelde zich goed. Bols wardia kwam dan ook vaak gevaarlijk opzetten, met schoten van A. Oving, Fr. Sprik en D. Ruis. Drie minuten voor rust speelde Jan Reitsma de bal naar Freddie Sprik. Deze' draaide zich vlug om en schoot via de paal in; 1-1. Direkt daarna maakte FC Wolvega ook een doelpunt, maar dit werd afgekeurd wegens duwen. Het doelpunt dat Bolswardia voor de rust maakte gaf het elftal zo’n morele opkik- ker, dat de mannen van trainer Romkes 1 na de rust vleugels kregen. De ene aanval na de andere volgde op het doel van FC Wolvega. Freddie Sprik was dicht bij een 2 e doelpunt, doordat hij drie spelers om speelde, maar het uitgestrekte been van de keeper kon erger voorkomen. Doordat Bolswardia vaak ver op de helft van FC Wolvega penetreerde, waren de, counters dan ook niet zonder gevaar. Maar in de 35e minuut kwam dan het zolang ver wachte en winnende doelpunt van Bols wardia. Dave Ruis onderschepte de bal op het middenveld en ging snel richting doel. Vanaf tenminste 15 meter buiten het strafschopgebied knalde hij keihard in de rechter benedenhoek; 1-2. FC Wolvega probeerde nog wel om de stand in evenwicht te brengen, maar de solide achterhoede deze middag met Harm de Vries als vervanger voor de geblesseerde Meini Bangma, gaf geen krimp meer. Toen scheidsrechter J. Kwakman dan ook het einde floot, ging er een groot gejuich op, zowel bij spelers als bij het grote aantal supporters die van Bolsward waren gekomen. Nederlands kampioen Haije de Boer één met zijn pony BOLSWARD - Bij trainingswedstrijden voor de A-klasse op maandagavond 3 december behaalde Douwe de Boer uit Waaxens van de Schaats Training Bols ward een bijzonder knappe overwinning op de 3000 m in een tijd van 4.30,4. Door zijn opgelopen achterstand op de 500 m, die werd gewonnen door Jos Valentijn in 39,9 kon hij uiteraard niet de eerste plaats in het klassement bemachtigen, doch werd hierin wel derde. Als hij ook nog de 500 m beter onder de knie zou 1 kunne krijgen en deze bijvoorbeeld in 40 sec. zou kunnen afleggen, dan behoorde hij zonder meer tot de top van de schaatselite, daar hij reeds verschillende keren bij selektiewedstrijden hoeft be wezen goed mee te kunnen komen op de langere afstanden. De overige A-rijders van STB konden zich redelijk staande houden in dit geweld en kwamen ook tot redelijke prestaties. Voor de meesten hierbij is toch ook weer de 500 m het grootste struikelblok. Hierdoor moet men op de langere afstanden te veel goed, maken. Bij de dames werd Gonnie Brouwer uit Mantgum zesde met een vöör haar redelijke 500 m in 46,6 en een 1500 m in 2.23,8. De komplete uitslag luidt: 1500 m klassement 2.23,8 94.533 (6e) 3000 m klassement 4.30,4 4.51,7 4.52,4 4.51,6 2. Joh. Lemstra, Franeker: 5 pnt. d. 1. P. Tuik, Leeuwarden: 6 pnt.; 2. P. Elzinga, Suameer: 4 pnt. e. 1. H. Vosmeijer, Beilen: 5 pnt.; 2. W. Bloemhof, Suameer: 4 pnt. f. 1. G. Draaisma, Bolsward: 6 pnt.; 2. S. Mensonides, Hoogezand: 4 pnt. g. 1. D. Mulder, Bolsward: 5 pnt. (na loting); 2. Sj. Koopman, Rotsterhaule: 5 pnt. h. 1. A. Sinnema, Finkum: 5 pnt.; 2. V. Buiten, Meppel: 3 pnt. i. 1. F. Altena, Bolsward: 5 pnt.; 2. U. Koopman, Oldemarkt: 3 pnt. j. 1. A. Sinnema, Heerhugowaard: 5 pnt.; 2. H. Speelman, Roden: 3 pnt. k. 1. L. Hummel, Roden: 4 pnt.; 2. J. Dooper, Wageningen: 3 pnt. Eerste klasse: 32 deelnemers Alleen S. Folkertsma (Sloten) behaalde in deze klasse 6 punten en werd hierdoor beker-winnaar. 1. J. de Vries, Lippenhuizen: 5 pnt.; 2. Joh. Wittermans, Achlum: 3 pnt. (na loting). b. 1. K. Albers, Wijhe: 4 pnt.; 2. P. Knoppers, Leeuwarden: 3 pnt. (na loting) 1. L. Folkertsma, Sloten: 4 pnt. (na loting); 2. J. Broersma, Franeker: 4 pnt. d. 1. S. Folkertsma, Sloten: 6 pnt. (beker); 2. Tj. Bergsma, Comjum: 4 pnt. I. J. Joustra, Stiens: 4 pnt.; 2. H. Postma, Sneek: 3 pnt. (na loting). f. 1. D. Hoekstra, Terkaple: 4 pnt. (na loting); 2. C. Buma, Workum: 4 pnt. g. 1. M. Dooper, Heerenveen: 5 pnt.; 2. J. Geertsma, Wommels: 4 pnt. h. 1. D. Siegers, Dedemsvaart: 5 pnt.; 2. J. Lammertsma, Steenwijk: 3 pnt. (na loting). Tweede klasse: 40 deelnemers De maximum score werd behaald door: G. de Vries, Damwoude; A. Dekker: Lippenhuizen; J. v.d. Veen, Harlingen; A. Bosma, Drachten; J. Stegenga, Oos- loting werd P. Tuik (Leeuwarden) de tournooiwinnaar (beker). a- 1. J. Peters, Bolsward: 6 pnt.; 2. Joh. Bulstra, Broek bij Joure: 4 pnt. o- L B. Stenekes jr„ Leeuwarden: 5 pnt.; 2. K. Krot, Sneek: 4 pnt. pnt.; 2. Freddy Brattinga, Bolsward: 4 pnt. b. 1. Wietske Bruinsma, Oosterend: 6 pnt.; 2. Jac. Draaisma, Bolsward: 4 pnt. c. 1. Martin Smits, Makkum: 8 pnt.; 2. Lutske Bonsma, Oosterend: 6 pnt. I 4'4 F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 15