Piet Stilma OSINGA 695,- Lewenstein’s filosofie: Betaal nooit teveel! deze geweldige keuken kompleet voor f1950, BEKLEDEN VAN UW MEUBILAIR g WEET U Voor maar f29,50. Echt waar! 8 g Werkplaatsschap „Zuidwest Friesland” W. LOUWSMA NIEUWJAARSGROETEN 1980 BOLSWARDSNIEUWSBLAD DIJKSTRA SPANNUM Keuken Corner 585,- PR Meteen l verzekering van de Bondsspaarbank bent ii in h veiligs haven. M s BOEKHANDEL OSINGA Marktstraat 12-13 Bolsward kom ns vrijblijvend boven kijken. o B n c 1 Compacts 5 y □□□□□□□□□□□□□□□□□□O DE KLEINE STAD weer verkrijgbaar VERHUIZEN? A. J. OSINGA B.V. Leu/ensteLnattijcL'nsteelye. voor! Dc kleine stad n Voor al uw verzekeringen, hypotheken en financieringen 5» rILMA BOEKHANDEL XlirW.IAAKNMMMIH 1 Dat kan’ f7 J\ |385— JAARGANG J 1 1 Ifkai MARKTSTRAAT 12-13 BOLSWARD TEL. 2044 IJlsterkade 39 - Sneek - Tel. 05150-17255 De Drift 6 - Bolsward - Tel. 05157-3764 I Een rijkdom aan nieuws in huis? Zelfbediening „Weltevreden” Ga vandaag nog een vast lezerschap aan met de Firma Gebr. Romkema Appelmarkt?Bolsward. Tel. 05157 - 2931 Vtokum. Tel. 05151-1495 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a BAKKERIJ „NIET TE BRUIN” DAT WIJ ZIJN INGERICHT VOOR HET OPNIEUW l/EM A IXEUR vrijdag 28 december Stel u voor: een schitterend, reuzegroot sprookjes boek met wel honderd-en-een sprookjes van eigen bodem... Verzameld en bewerkt door Eelke de Jong en Hans Sleutelaar... Met onvergetelijke kleurenplaten van Malsen... (Vanaf 1 januari a.s. kost Honderd-en-Een Sprookjes van de Lage Landen f 39,50.) LEEUWARDER COURANT Er zijn al Lewenstein machines met KEMA~keurvanaf f399,-. H -ftTT fifi- Een komplete bank als de Bondsspaarbank kan u ook van dienst zijn met alle verzekeringen. Van dienst zijn! Dat is allereerst een kwestie van goed adviseren. Van rustig praten over alle aspekten over wat echt nodig is, of overbodig is. De mensen van de Bondsspaarbank hebben alle tijd en aandacht voor u. En er is altijd wel een kantoor bij u in de buurt. Waar u zich kunt verzekeren van een polis die extra houvast biedt. Of het gaat om leven of goed, of u veel of weinig te verzekeren hebt... de Bondsspaarbank heeft zekerheid voor alle mensen. En 't is daarbij de bank met de S van Service. BONDSSPAARBANK 9 JONGEMASTRAAT 13 - BOLSWARD zaken voor alle mensen. Enkhuizer ^Almanak f 1980 na J I a WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 6 Totale lengte 2.50 m. Lnl O 60 50 !Si F. van der Meer: BOLSWARDS NIEUWSBLAD verschijnt ook dit jaar met een Model A Prijs f 7,— Model O Model B Prijs f 26, MODEL E Postbus 394, 8901 BD, Leeuwarden I Hoge kast links óf rechts te plaatsen. j Keuken in eiken lamel. U is er dan zeker van, dat u van uw relaties niemand vergeet, want Bolswards Nieuwsblad wordt huis aan huis gelezen. Boven dien bereikt u er vele Oud-stad- en dorpsgenoten mee, die thans in de vreemde door het lezen van ons blad de band met de eigen vertrouwde omgeving bewaren. Spoedige opgaaf bij onze agenten of aan ons bureau, doch uiter lijk vrijdag 21 december a.s. Om het u wat gemakkelijk te maken, laten wij hier enige voor beelden volgen, waaruit u een keuze zoudt kunnen doen. OOK IN HET KOMENDE JAAR STAAN DE WARME BAKKERS WEER VOOR U KLAAR ontvangt 14 dagen gratis de krant en wordt daarna kwartaalabonnee. (Deze bon in enveloppe - zonder postzegel - zen den aan de Leeuwarder Courant, Antwoordno. 123, 8900 VC Leeuwarden.) Vanuit Amerika wenst PIET VERWEG al zijn vrienden en beken den in Bolsward een voor spoedig Nieuwjaar toe. Oost - West - Thuis best! m Vï Naam: Adres: Plaats: 50 lompleet met R.V.S.-blad Etsmotief, met 1 of 2 bakken. g o Goed en goedkoop! n Te krijgen bij de boekhan del en de uitgever: Postbus 5, 8700 AA Bolsward incl. B.T.W. Als u even belt, komen wij gaarne bij u langs met onze stoffenkollektie. Wij verstrekken u dan vrijblijvend prijsopgave. I Prijs f 4, H. DE JONG S. DE JONG-ADEMA en bern voor bovenste beste keukens Leeuwenburg 28 (boven Minkema) Sneek Telefoon 05150 20015 Openingstijden: dagelijks van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.15u. tot 17-30 u. donderdags koopavond van 19.00 u. tot 21.00 u. zaterdags van 9.00 u. tot 17 00 u. maandagmorgen gesloten. MODEL D Prijs f 14,— Wij wensen al onze cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1980 NIEUWSTERHUIZEN BtOMJF Prijs f 5,50 D. DAMSTRA H. DAMSTRA—DE VRIES wensen familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1980 Keuze uit: Naturel of Rustical. vwHuia o 3e Hollandiastraat 17, BOLSWARD, Tel. 05157-4262 Onder de eenvoudige naam F. van der Meer heeft de bekende kunsthistoricus en literator Prof. Dr. F. G. L. van der Meer, die in 1964 de P.C. Hooftprijs kreeg, een boekje geschreven over zijn geboortestad: Bols ward. Het boekje is eerder onder de titel „De lytse stêd” in het Fries verschenen. De L’warder Courant schreef o.a.: Dizze „Lytse stêd” mei om my wol in lyts juwiel hjitte. 72 blz. Met 15 foto’s f 12,50 KADETTENLAAN en wel op een daarvoor zeer geschikte dag, namelijk op verhuizingen binnen en buitenland antiek transport piano vervoer bergplaats voor inboedels overzee verpakkingen Lichtgewicht portable machine met super eenvoudige bediening d.m.v. één selectieknop. Unieke knoopsgaten-automaat, bovendien vele s-t-r-e-t-c-h steken, dé ideale steek (Autoverzekeringen desgewenst betaling per kwartaal) naar FRIESE KOERIER -4 Ér zijn vele mogelijkheden om uw familie, vrienden, kennissen of cliëntèle een nieuwjaarsgroet te brengen. Maar de beste manier is altijd nog dit te doen via een advertentie in uw streekblad en voor West- en Zuidwest-Friesland is dat LJ voor alle moderne elastische stoffen. Geheel kompleet slechts Compacte 65 Deze machine biedt u dezelfde mogelijk heden, maar geeft u bovendien de beschik king over de praktische vrije arm. Met luxe kassette. Prijs Symkewal 3, Koudum Telefoon 05142-1545 en 1546 O k 1 50 50

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 6