Kom nu al in Rabo Vakantiemarkt 1979 Zuidlaren Rabobank Q Winst voor eerste damesteam Sparta Arum te sterk voor heren Gala Set Up kollektie voorjaar 1980 vakantiestemming op de I Op de drempel van 1979 tonen wij u de nieuwe BOEKHANDEL OSINGA BOLSWARD reizen in de Prins Bemhardhoeve te F. O. in Burgwerd 26,50 13,50 13,50 19,75 32,50 Gouden CNV- insignes voor inwoners Makkum en Witmarsum Kerst- en nieuw jaarswensen voor het kind zijn de beste wensen! NIEUW!! vervolg van pagina 1 Pagina 9 WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD i Openingstijden v De ideale kombinatie-mode waarbij u naar eigen inzicht uw garderobe kunt samenstellen. Door de basiskleuren marine, kobalt en rood en de F stofverwerking leent deze mode zich uitstekend als F kleding voor de komende feestdagen. 3 dagen lang informeren 22 landen en vele reisorganisaties u uitgebreid over talrijke vakantiebestemmingen en vakantiemoge lijkheden. Ik Wapen Kijk op kerken Hi-Fi Video Koopgids 1980 Nieuwe dierenverhalen uit de wildernis BOLSWARD - Zaterdag 8 december j.l. speelden de meeste Gala teams hun wedstrijden in sporthal „De Middelzee” in Bolsward. Vooral tijdens de wedstrijden van het eerste damesteam en eerste herenteam van Gala waren de tribunes zeer goed bezet. Vooral tijdens de herenwedstrijd leefde het publiek intens mee met de verrichtingen van het Set Up team. De resultaten waren als volgt: Gratis toegangskaarten kunt u afhalen bij de Rabobanken in Groningen, Friesland en Drenthe (kaarten aan de kassa ƒ3,- p.p.). De Lincoln Jagers San Francisco, Los Angelos, Las Vegas 22,50 De heer De Jong (rechts) speldt de heer Quarré (links) de onderscheiding op. De heer Beetsma kijkt belangstellend toe. j "f vrijdag 14 december van 15.00 tot 21.00 uur zaterdag 15 december van 12.00 tot 21.00 uur zondag 16 december van 12.00 tot 18.00 uur V ‘'V’ V4 Uw' MARKTSTRAAT 2 - BOLSWARD -TEL. 05157- 2309 Charles W. Runyon: Gradivus S.F. de goede Sparta-aanval, waardoor en de set en de wedstrijd door Sparta gewon nen werd: 13-15. Swette Switters - Gala 2: 3-0 (16-14, 15- 11 en 15-13); Gala 4 - Olympus 6: 0-2 (8- 15 en 3-15). C. W. Mönnich: met meer dan 300 kleurenfoto’s C. Bernard Rutley: te zijn; en de heer Andries Quarré uit Makkum (beheerder van de sporthal). De insignes, vergezeld gaande van een oor konde en een boeket bloemen werden uitgereikt door de distriktsbestuurder Auke H. de Jong uit Leeuwarden. Het was trouwens de eerste maal dat men als NCBO afdeling Bolsward/Wonseradeel gezamenlijk vergaderde. Beide afdelin gen zijn kort geleden samengevoegd en tellen 135 leden. BOLSWARD - Tijdens een algemene vergadering van de NCBO hebben drie leden van de afdeling Bolsward/Wonse radeel in het Gereformeerd Centrum te Bolsward de gouden CNV-insigne opge speld gekregen, vanwege het feit dat zij 25 jaar lid zijn geweest van de vakorgani satie CNV. De drie heren zijn allen werkzaam bij de dienst gemeentewerken in Wonseradeel. De heer Anne Beetsma uit Makkum (chauffeur), de heer Harm Dreijer uit Witmarsum (hoofd-opzichter); hij was verhinderd om bij de uitreiking aanwezig Heren: Gala 1 - Sparta (Arum): Deze twee herenteams maakten er een spekta kelstuk van, waarvoor het publiek veeltallig uiteraard gekomen was. Al snel keek Gala in de eerste set tegen een ruime achterstand aan: 0-6. Dit kwam doordat de opslag van Sparta moeilijk te verwerken was en daar door de aanval niet tot zijn recht kwam. De eerste twee punten werden bij Gala gescoord door een goed- blokkende Auke Buren. Desondanks liep Sparta uit naar 3-9 en bij deze stand kwam Willem Kuipers de plaats innemen van Auke Buren. De aanval van Set Up ging beter lopen en doordat Sparta nogal wat dubbelfou- ten maakte (waar deze scheidsrechter Dames: Gala 1 - VKH (Joure): Het Bolswarder zestal Elly Breeuwsma, Greetje Kuipers, Tineke Boekema, Elly Laverman, Siepie Westra en Suzie de Jong had in de eerste set geen enkele moeite met VKH. Door een goed aanvallende Siepie Westra en goed serverende Elly Laverman en Suzie de Jong was zo een voorsprong verkre gen. Voeg daarbij de fouten die VKH zelf maakte en binnen 15 minuten stond de stand 15-1 op het scorebord. De tweede set duurde 3 minuten korter. Door gerommel in eigen gelederen stond VKH plotseling met 1-3 voor, maar de opslag van Elly Laverman trok de stand recht naar 4-4. Ondanks een 6-4 voorsprong wist de aanval van VKH de gaten in de Gala-verdediging te vinden, waardoor het Jouster team Gala voorbijstreefde: 6- 7. Toch herstelde Set Up zich en mede door een moeilijk te verwerken opslag van Suzie de Jong stevende Set Up op de setwinst af: 15-7. Met Aggie Brouwer en Aligonda Wijnia voor Siepie Westra en Greetje Kuipers startte Gala de derde set. Dit betekende aanvankelijk geen verzwakking want al snel ston Gala voor met 3-0. Doordat Elly Laverman 2x de VKH-verdediging verrastte met taktisch geplaatste ballen, werd de voorsprong nog vergroot: 6-0. Hierna liet de Set Up- aanval het afweten en VKH maakte 3 punten op rij: 6-3 en door allerlei misverstanden kwam VKH dicht bij Gala: 8-7. Ondanks de time-out van Gala-coach Wim Ketelaar nam VKH een voorsprong, daar de aanvalster van Gala de aanval niet af konden maken: 9-10. Toch liep Gala weer in op VKH en bij 11— 11 kwam Greetje Kuipers in de plaats van Aggie Brouwer. Ondanks een tweede wissel van Gala (Siepie Westra i.p.v. Aligonda Wijnia) kwam VKH op setwinst te staan: 13-14. Gala vocht zich echter langszij en hoewel VKH nog eenmaal wisselde bij de stand 14-14, wist Set Up de set en de wedstrijd te winnen: 16-14. Gala 2 - SMS: Ondanks de tegenstand van het team uit Wommels in de tweede set en de derde set, behield Gala het ongeslagen record en staat nu bovenaan in de le klasse van de afdeling Sneek: 3- 0. Gala 4 - Shell: De eerste set werd op het nippertje door het Galateam gewon nen: 15-13. In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Van verweer van Gala-zijde was echter geen sprake. Bin nen een mum van tijd was deze set afgelopen en de winst ging naar Shell: 2- 15. Ook in de derde set had Set Up aanvankelijk geen antwoord op de aanval van Shell. Bij het wisselen van speelhelft was de stand dan ook: 3-8 in het voordeel van Shell. Deze voorsprong werd zelfs vergroot tot 3-10. Plotseling werd de geest echter vaardig over de Galadames en aangemoedigd door een handjevol supporters werd een stevige eindspurt ingezet. De eigen aanval ging weer draaien, terwijl de aanval van Shell het liet afweten. Hierdoor wisten de Set Up dames de set en de wedstrijd te winnen: 15-12. Gala 6 - Animo 13: 0-2; Gala 7 - Animo 16: 2-0; 15-6, 15-9. Gala 8 - Olympus 12: Het jonge Gala team miste net dat beetje om Olympus op de beslissende momenten voorbij te gaan. Hoewel Olympus steeds een voor sprong - zelfs een ruime - nam, kwamen de Gala-meisjes terug. Juist het ont breken van de finishing touch in aanval lend opzicht deed Set Up de das om. Beide sets werden door Olympus gewon nen: 9-15 en 12-15. Wilson Tucker: Gradivus S.F. Dr. A. J. van Zuilen: BOLSWARD - Nu Sinterklaas achter' de rug is wordt het de hoogste tijd om Kerst-' en Nieuwjaarswensen te verzen den. Het Nederlands Comité voor Kin derpostzegels biedt u daarvoor alles wat nodig is: wenskaarten in allerlei soorten, bijpassende enveloppen èn de postze gels. Kinderpostzegels uiteraard, waar mee men trouwens alle poststukken kan frankeren. te goede aan een groot aantal voorzienin gen voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen in ons land en in de Derde Wereld. De verkoopstand van het plaatselijk comité voor kinderpost zegels is van 10 tot 22 december in het postkantoor Bolsward voor een ieder te vinden. zeer streng op floot), werd iets van de achterstand afgeknabbeld: 7-10. Het spel wisselde nu snel van beide kanten. Door een goede opslag van Lolke Westra kwam Gala weer in de race: 10-11. De aanval van Sparta draaide echter beter en zonder in moeilijkheden te komen werd de set door Sparta gewonnen: 11-15. Doordat de aanval van Sparta het in het begin van de tweede set even liet afweten, wist Gala de achterstand die opgelopen was bijna in te halen: 3-4. Hierna verzuimden de Set Up-heren echter hun aanval te dekken, waardoor Sparta weer afstand nam: 3-7. Het Gala-blok beperkte echter een al te grote voorsprong tot 2x toe: 6-7, 6-10 en 9-11. Door netfouten van Gala liep Sparta voor de zoveelste keer uit naar een voor sprong, maar nu werd deze voorsprong teniet gedaan door een goed aanvallende Wim de Vreeze: 13-14. Bij de stand 15- 15 werd er van beide kanten gewisseld om het leven. Uiteindelijk bleek Gala over de langste adem te beschikken: de tweede set werd door Set Up gewonnen: 17-15. In de derde set ging de strijd gelijk op tot 4-4, doordat beide partijen goed blokten. Door taktisch geplaatste ballen van Wim de Vreeze en Anno de Vries nam Gala echter een 7-4 voor sprong. Door twee technische fouten in aanvallend opzicht kreeg Sparta echter de gelegenheid in te lopen tot 8-6. De Gala-aanval wist geen punten meer te maken en ondanks een wissel liep Sparta uit tot 11-12. Door goed blokken kwam Set Up echter weer op gelijke hoogte met Sparta 13-13. De eerstvolgende Sparta- opslag leverde een punt op, doordat de bal in het rechtsachterveld op de grond viel zonder dat een Gala-speler de bal aanraakte. De volgende aanval van Gala belandde door een foutieve smash in het net: 13-15. De start van Set Up in de vierde klas was sterk: een goede aanval en een sterk blok leverden een 5-2 voorsprong op. Terwijl de Gala-aanval stokte, draaide de aanval van Sparta wel op volle toeren: Sparta kwam dichterbij (6-5) en ging Gala voorbij (6-8). Door een goed blok raakte Set Up weer in de race en na twee technische fouten van Spartazijde stond Gala weer voor, 10-9. Door goed blok keren van de Sparta-aanval leek Gala op de winst af te gaan want het werd 13-9. De eigen aanval liet het afweten en hoewel er driftig gewisseld werd kreeg Sparta gelegenheid om gelijk te komen tot 13-13. De verdediging van Gala had vervolgens geen antwoord op BURGWERD - Verleden week donder- dagmorgen hield het Frysk Orkest een informatiemorgen voor de jeugd uit verschillende dorpen rondom Burgwerd. Kwamen de voorgaande jaren de leden van het FO naar de scholen, nu stond de Ned. Herv. Kerk uit Burgwerd tot haar beschikking. De jeugd kreeg heel wat te horen en te zien; vooral de harp had veel belangstelling. Een erg goed idee van het FO om de jeugd zo met de muziekinstru menten kennis te laten maken. Japicksweg 63, Witmarsum, (sieraden t.w.v. f 200,-); Tj. Bootsma Sanleas- terdyk 16, Roodhuis, slagroomtaart t.w.v. f 15 bakkerij Kuiper); S. de Jong, de Zalm 29, Makkum, (een boterletter); A. ter Veen-Wiersma, de Gear 6, (fotoboek A.J.O.); E. Mol-Louwsma, Molenrak 1, Arum, (friteuze en eierkoker); S. Leijen- dekker, Pannekoeken 1, Witmarsum, (1 persoons matras); L. de Jong, Burg. Praamsmalaan 17, (lektuurhanger); A. Plantenga, Bonjeterperweg, Exmorra, (taart ’t Zwaantje); E. Foekema, B. de Vriesstr. 37, (gereedschapskist met in houd); B. Siemonsma-Andela, Jelmerstr. 20, (rollade); J. Altena-Tolsma, Dorps- str. 25, Exmorra (kleding t.w.v. f-150,-); Frijke Brinksma, P. Moenstr. 6, Kubaard (cirkelzaag hobbyset t.w.v. f 100,—); M. v.d. Weérd, Kerkstr. 2, (waardebon t.w.v. t 50,- Kooistra); J. Lageweg, S. v. Haringhouckstr. 4, (waardebon t.w.v. f 150,- Bruin); E. v.d. Meulen, Joh. Prooststr. 15, (2 persoons wollen deken t.w.v. f20,-); J. Hardenberg, Marienpoort 12, (deken 100% scheerwol f 159,-); A. M. Rinia, de Mieden 25, (slagroomtaart); Th. Huitema, Workumervaart 21, (slag roomtaart Nauta); L. Wynia, Cl. Fon- teijnestr. 35, (slagroomtaart Nauta); N. Nauta, Mej. G. Veenstr. 29, (planten uit zoeken t.w.v. f 100,- Brandsma); H. Brander secr. Haitsmalaan 45, (stan daard boekwerk); P. v.d. Weide, de Pleatsen 15, (kleding t.w.v. f 150,- Wol- ke); R. Husner, ’t Hof 6, (waardebon t.w.v. f50- Kooistra); J. Jansen, 3e Holl.str. 4, (bloemenbak t.w.v. f 150,- v.d. Weide); M. Ketelaar-Bos, Jelmerstr. 11, japon t.w.v. f 200,- J. A. Wobma); J. v.d. Hauw-v.d. Pol, Kl. Dijlakker 2, (slag roomtaart t.w.v. f 15,- Kuiper); J. J. Overwijk, Fijfhüs 4, Wolsum, (mini-trix, promotieset f 175, Sikma); S. Galama, de Dammen 51, (waardebon t.w.v f50,- Kooistra); M. Sonsma, H. Heroplantsoen "27, (Frysk fotoboek t.w.v. f20,-); J. Hibma, Sneekerstraat 41, (schoenen waardebon f 50,- Botermans); H. de Haan-de Boer, Oosterlaan 1, Schraard, (frysk fotoboek); D. Oostenveld v.d. Weystr. 25, Exmorra, (smyrna kussen- pakket); H. Berends, L. J. Timmerstr. 27, (boterletter); L. Feenstra, Roordastr. 5, Nijland, (Frysk fotoboek); P. W. van Aerle, de Drift 31, (Frysk fotoboek); Y. Spijksma-Rienstra, secr. Haitsmalaan 52, (Frysk fotoboek); P. Zysling, Baburen 2, Tjerkwerd, (polaroidcamera t.w.v. f 120,- foto Van Dijk); M. Rijpma de Oppers 18, (Frysk fotoboek); B. v.d. Valk- Siderius, Bolswarderweg 2, Exmorra, (boterletter L. W. Landskroon); D. Hoog- hiemstra, B. a Bolswertstr. 11, (Frysk fotoboek); H. M. M. Tijsen, Grootzand 10, (slagroomtaart); Th. Sonsma, Harlin- gerstr’ 11, (slagroomtaart); fam, Luinen- burg, Sam. v. Harinhouckstr. 26, (slag roomtaart); H. Berends, L. J. Timmerstr. 27, (slagroomtaart Nauta); F. Gerritma, dr. J. Halbertsmastr. 42, (slagroomtaart); J. Hibma, E. Mobachstr. 6, (slagroom taart Nauta); W. Holwerda, de Warren 5, (waardebon taart t.w.v. f 15,- 't Zwaan tje); T. de Jong, Klaverflat 8, (waardebon taart ’t Zwaantje); Wim Drost, P. A. Bruisnamstr. 11, (waardebon taart ’f, Zwaantje; Jacob Wagenaar, de Tillen 6, (waardebon taart ’t Zwaantje); J. Jón- gema-Hoogeboom, ds. L. Touwenlaan 29, Makkum, (waardebon t.w.v. f 250,- Lotstra); W. H. Daems-Visser, ’t Heech- hout K. 213, (Tefal friteuze f 155,- v.d'. Óever);B. Bakker-Poelstra, Kerkstr. 14, Tjerkwerd, (wekkerradio t.w.v. f 125,-); W'. Holwerda, de Warren 5, (kleding t.w.v. f 150,-) E. Engwerda. Stoombootkade 9, (waardebon kleding f 100,- Jeanet); D. Tilstra, Hayumerlaan 5, Comwerd, (rol lade Van Balen); M. Zijlstra-v.d. Wal, de Drift 30, (waardebon f 50,- Kooistra); Aly de Jaeger, P. A. Bruinsmastr. 31, (fruitmand); Jelle Wierda, R. Cammin- galaan 7, (fruitmand); A. E. Visser- Bonte, Nieuwmarkt 11, (polshorloge t.w.v. ?ƒ%.-.■ J'. ffïbma, E. Mobachstr. 6, (Frysk fotoboek); A. Buma-v.d. Zee, de Mieden 25, (boterletter); A. Schipper, de Greiden 9, (smyrna kussenpakket); P. Huistra-Hibma, Ivigeleane 7, Scharne- goutum, (één persoons matras f 150,-); 7’iitsk,e Wind ..Aester-Hoeve” Burewerd. (steande kapstok f 150- M.C.M.); P Wybrandi, H. Heostr. 27, (2 persoons dekbedhoes, J. B. v.d. Zee, Hid Herostr. 10, (slagroomtaart); Mevr. W. Hylkema- Visser, de Harst 7, (Frysk fotoboek); R. Veenstra, Zilverstreek 8, Arum, (een boterletter); A. Plantenga, Bonjeterper weg, Exmorra, (haarkrulset); B. Kuipers, Singel 18, Tjerkwerd, (slagroomtaart); J. Wenselaar, B. de Vriesstr. 26, (haar krulset); Alie de Boer, de Gear 24, (doppendoos); J. v.d. Hauw-v.d. Pol, Kl Dijlakker 2, (fotoboek); T. Brinksma, Industriepark 10, (fotoboek); T. Breeuwsma-Wiersma, S. v. Haringhóuck-g str. 6, (boterletter), H. Heeres, Hissedijk 3, Abbega, (draagbare t.v.); L. Wijnia, Cl. Fonteijnestr. 35, (fotoboek); S. Luinen- burg, de Slinken 12, (klopboor); G. D. De opbrengst van zegels en kaarten komt Huisman, Kl. Dijlakker 10-11, (haar krulset); S. Leijendekker, Pannekoek- sterweg 1, Witmarsum, (fotoboek); S. Dijkstra, v. Panhuysweg 2, Tjerkwerd, (waardebon f 50,-); R. Andela, G. Japicxlaan 10, (waardebon f50,-); N. Bangma-Kroles, de Mieden 9, (fotoboek); mej. A. Postma, St. Jozefstr. 7, (waarde bon f 50,-); G. Tjerkstra-Dijkstra, B. de Vriesstr. 28, (waardebon f 50,-); F. v.d. Velde-Terpstra, Achter de Smeden 2, (fotoboek); Aukje Kroondijk, Hichtum, (japon t.w.v. f 150,-); S. Postma, de Dammen 5, (tafelbiljart t.w.v. f 300,-); H. Cuperus-Keitsma, Makkum, (Lancomv beautycase t.w.v. f 275,-); J. Dijkstra, B. a Bolswertstr. 8, (boterletter); Kees Meyles, Doniaweg 10, Burgwerd, (rol lade); Tjalda de Roi, Siboldusstr. 5, (22- delig koffieservies); J. Feenstra-Haitsnu, Witmarsum, (boterletter); J. Hoekstra- Ham, Brunostr. 34, (boterletter); H. M. M. Tijsen, Grootzand 10, (slagroom taart); J. C. Witteveen, Pingjum, (stoffen naar keuze t.w.v. f 50,-); L. Jorritsma, Ludolphusstr. 5, (bedset); L. de Jong, Burg. Praamsmalaan 17, (Pontiac quartz- horloge t.w.v. f 99,50); A. Terpstra-Vink, Gabbemastr. 2, (slagroomtaart); W. Wa genaar, de Tillen 6, (hang- legkast t.w.v. f 225,-); T. Houben-Terbraak, Bagijne- str. 8, (boterletter); Th. Bakker, A. Altstr. 4, (fotoboek); Herco van Brug, ’t Rak 6; (waardebon t.w.v. f50,-).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 9