V) L t; X f.C fa fa fa li 5ihilo Jl -G G,2 ©75 tï •-* o s^1sta lift pfiü a?« I •M* RS* U~ih S g<2 s e -e e i hf -1 11?!^ ^2 >-g .8 èiethmp’t t&iM- iss i|F o a s c 1 v=-mh§3 fe bs Ö---3 gcErtgg p ^Fla ibl jg “lb6® IlitSh li-Shil s |Is« i |O-S“§#1 «f*las 's .K-snï I I i w I t M t Fl 2#~ nda|= noj 5! ITs ■SE- z 15 f ■S ssf f O I •2 Hl eh 1 igjpS G G s- 72 3§i f:: e s "873 e x 8S^^5s !S I'S 9§lel= r lï ~o iii i “È-S =S l*S o »*- ^|e-§ stiSfa’S 8 M cs- 11? •siigl-«=o iasM3! Ml?3)8 ,hfe - i 1945 Dominé Ml 02 75 N ,AAN. xfa tex i3 Agfa'S fe a fe <n flfa fa fa £fafa ^g^x®,^® •p-2 _’3®,25 bh-g bp n Pietertje fe de ;eke De Nederl. n Friesland -beteekenis een groote kn beter e publi- e Sneek, oorzitter egei UES 6 Z .2 i ■e x fa I •5 2 p 12 ji !1 j E w ^2^ si. hrikkin- and, dat is leeg chonden dwillige in den izenden, f, schoei- snz. enz. t aan al arin on- foederen ti afzien- in. Grote iade ont- 'ederlan- partieu- ipen was in dien te groot eken, zo fe s eens ge- ichtoffers vorden niet ont- lelen met bh. worden i, die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog bns daar j en ruim fa fa fa z z o fa m aak, e> S ai 2 o 'S br "S XI e 2? f b 2 o •o g® 2 s £fa -Ss S ÓD 5 8 8- s r“ I’s zal op in, om in i>flers der Dit kan meer wij huwen en Wij doen te plaats, zelf niet ie zolder, ar in Uw ikens, om It degene, iben geen nen, geen a zouden t zij heb- leest, be- gelukkig i, te delen eer heeft, itel in sa- ttie Rode aande co- haar op- i, dat voor iet omdat worden, alles een- tn alleen .2 8 c =SS £-a 83 a 8 rn 2 -I ?2S Gi 72 rG •>-< £3 -3^ ■2.2 nenwer- h, moet aronder neerliet alle ge- lienst in luiten in immissie f met de Nederl. ijk Over- jke Vrij- oppelijke stichting jagericht, van alle tele oor- inde pro- comité’s strict- en vat Dis- imeenten ©K £_s 2^ i g g g ■5 cc _o u a) a o fl z S U ?i -8< -rr -Sslggce I a 2 c- «.2-eo g P P 72 o a_© |e-S£ lè8'ls's S: co 'w a r-M G tJ 2 &e b£> 8 8 Sg-lf °'F ■25 .8 2 o •fl^ 8 E s) r .*>.8 ;p8 S ■°s a si fl - fa-fa i M5?8-Sg’gS C5 °C- - ©H fl^- 4 b* 2 83 A 1 P •ag-g a faj G ®-ë x> 2 S-5- 1 5 S s-o I 5 SO --g s je n s Ta rfa 4-0 72 ’g fa 3 A •WH o JÊfafa»-— - 8 E 2 O S’ >fa:=u - 35 8 ■"Os* „83 8 -X3 ^c- 8 &F £c Zé h s J - -s g’S® I 8 g-» Sg’sSfa >a-°©^o®® a--° fa 72 3 fafa-c-g ë-S 6a CoPS,££®°fa£feo®®ö®a fa3§ s^y^gcc£:=-.ssg a^gO^-Sfa^©”*®^ fl8a_bDfafa_--fl_M.®^- 33 8 fa o C1?fl t* O fl J 3S88 CM CM e»i &||csha bD.® E Spfap ©^ai^l^|fl§S S)Êo3 P «o fa fa S -g ©Th. g t sS g •lis? si8 lï4«hp gs x-> -*fl> i r IJ8 e-&®-’5 0^83 ^Ifa»- J 3-b -> -fa^ te o ^fafas3 S G>S”^fa c- fl -fl 02 •sH’Kï fa è-«3* - -12 ®sg 5 •r-< 7^ 8 ’fa |g 2 P Ó2. j- Jc-5.£s-3dl - fe g c c >fa g-g.^o fc’gfa-gs Eëg' j cs.§g.£ S g 0.2 8 g ©té Sfa2 4 8 ta £fafa 3 S-S fa o 8 T§” 02 ■3 03 fl 8 .2 3 <2 03 G 3 o.2 k.x ê- t g, "c= 4,0 bD G P- C a h—Cv S13 •S bD®fa4 J4 GtSf bh<l US S I zoen >rgen XI eider. o “"g S hoei m. p fa fa” 22 45 C - - G 83 fa^fa 2 bD 3 o fa o «fa 3 s gfa g gfa cq^°fa^ en :p> ^■SSÉ-S’ ’■gof-'.s G l“5 fa'— 2 N t 3> S g fa q tefafa fl Tl G rj^ I® fa> 83 - s JS 8 Sfa ■s s fa 3 ■?- fa •s ®£?nfe2o8Js§s- b-Ofe.3 o £-a>&S-g-§t!5c2S§.|t siÊr-lMisieMS |h8-hi J^-g o c5 ^l^^!iias||IJïis=3|.ïigi G'”'S? S)g 3 te3? fl «•g’fa 8 u Sié’S-éSèS^ g §.®w Ik a 3* .^SgJS g g FS®§§3Jg^8EF^85 ■e G 2-fa^fa^ Gfa fa Gfa Gt! 2 12-g 8 52§-2feflfe4 83 s S ©T3 G o-E 3 8 23Sfabh^?g© o’0 G G O - O Sa^ ^S-°&O3fa c 8<N I'Sfa&G' o 2 6 S1M-2- §S^2g§ g gr o en Joure o. 2 a fa^G^^s ife fl2-s>: fa'°'g5 “^I3f®l .a a 8 •2. fa u ^©:g>g5ö- 75 42 43 .E E8fals 0 G QO XJ G G q CM 2^>S A f= gfa^ fa ©afl ÈlP 7 fl -Se-S® 5§°êï (fa fl £.8 fao-ëfel 72 4- A-« 8.=y?si^s‘— c cd baleins itebl" Z O boudjöS eron oor pen.? OT,.|fl 'kum^o'fl ©Sfl§ fax: 4 &a fl'-faH 3 £r> 02 G ®-4fa 5§h*~fa 5.2 feagd-ë O 8 G 8 - ,7g£ ®^fe£ fa ^®®S m fa.M 3 o 8 I s ’3£- 8 qo ^a a ,'te^fa Sfa XXZ18 >.ï-f E o §3i 0^ 5 3 te fa s 2 §2 <1 8 3 s ^ifa' g=3 tó3§ T P g»'s -3 el fa faQp; r±eqte;te) £fe 0 -fa a§fe o 40 72 45 ©flfa K O fa bD "A g 2 o 8-° -M fl bC .S 2 S fa33 b3 fl g?^o ^S^fa^?? fa? ^p?? Ss® i”i^3fe §§®§'2.2®G X 3 fa -- fa 2^ a^ *- O bD® s-g fl* ^2 e sfa g5! 3 -I’3 5 ax£ ©fa-fa .flfa fa 83 83 3 &X- 3 ?^3 G A 3 aS o 0000 .SP o E-S-fa.2 "S £Sg.a B~©ïL £^fa o 3 - 8 G a bha§ fl-ö -E M fl 'S fl - a s> 3 83-2?^ 2a?®© -ar aefa 72 72 w a a g bsM ümh.2 öjg 0 O 0 0 75 a §*5 o^a 31 ^-fe-3 a g,a© 3 a-M sSfl-3® q-£ ■18 «s ®fe21 a e fa |1 a -Sp^ öZg~3' s s fai:>-s?|3g)SS7' ^S®£g©Efabf® M teteMMM g h g 3-oËk bDfa a g -2 *§?iï 'P* s s S. 3 3 33J 5 f=° 8 "§»§S§Mg^ggSs tf §>S&=°Si)SS)?5-ss fa?g>K 2-a s' fe oS s a b?k4 g fa ócog W fe J> ES :bnds ?kers a ’g.. 1> bD O 0 a e-P ïfl-2 8 fa fa ©ïfl’Cfa XGfeSfafagSaa”gflfafe©!g® efeï fa -X te fa a o a bn” fa’^flte-qbcflS^a w§b5® afawfao8sfe©, fe G fa h 4 05 fa_a a - Sfa c •°-- fa te 83 a tefa 83 te bD83 X te bDÜ 83 ?fa&?fl?b£fl| Ifa S 2 fa 2fc° 8 r® P bD fl X o fe te [cë3fa cö a7fe®fa©‘^®x.fa5 ^5 ^fexfa-fefafatefa 2fa« fa’s «*-< g 8 fa>(S -S.S 8 g u 5-S gc -- L-g gf-O. ?- is 5 MM®fa;S«O8 -^?©O©^feü®8®o2-ASo£ fl te 3 A 2 ©.s te’^A-fa G te 3 ©x-flfa fl N N tefa 2 £.2 S 3 S o fl bnSi-gS-flfa E^ Efa a g p q— g fl cfa.3 - *i fa ^fa 2|ifafafa fe^^ 2 |:|3 -<5 E1 hp |fafa1I-G fl 2 3 G 3 E3® 3 §8 g bDfa-fl G- 8 A te bp-A &©fa- ap. I falf®x gfa Ste-öS®x>fa fefafag 3 o G Ex gx fe G bhteWfaxfaabc 2Sg 3 k. 8 2 fa aX 3 fa ■°flS ©Efafa sL® fa fe fa P X M. ■2§fe3 GO 02 fa fa faxfafa-ÓS ■S^fafa 0245 75 02 0 0 - Q E s&bh^3-© 3 §r C 2 fex g Êhteffifaxfa feg S b«>§fa-g§ a ^fart:SteP Jog r-, 7* ÉS 2-S S-2 X O 8 teM fax O 8 fa 1 l-H MM K 3 g -fa§)8fa^gfafa J 3. long RA Bz. t o 0 0 45 02 Tt a 02 'g i g^^E'S ,bh G G bD 2 03 <11 d-i <r« S3 G 3 I _cn c cd P G 0 02 g c m S ÏZ <13 r bD 5 3 S 43 te *JD I o 945 a 3 <u 3 WS a 3 G 57 ji -a x x x a W a T O O o te te o o N o o te N bO o a a X Q. r zv Pieter issen 19 jr Ironingen.) dv Sjjbolt irden,) fl Z H X tn 2 <X xf LG Ox ■CO C a -an bD 0 o.® a aS ■o s T3 CO t_ cO Q. C <u - CT? ci 8 a 8 8 8 Os E 3 *c£ CO 75 02 G N g be be 02 45 02 75 P TQ 9 CM O "2 o u O z 02 g 7 be s co a E 0 s? "S inhoud - x 00 O>r g a o o •o x* C *u o V o - GO J_ -1 Q 0 ee in CD r- ao M M 'N GM GM GM -rf ■'■f '-f -^r S o o b 2 s fa fa O P S 3 bt c •c o a a> 4^73 'rt ci aak x rf\ nS. o ©^Q a cs GQ CT3 «X 5= 1 M >‘S CD 7* Ü5 s s-fa. öQ N 4) bc 0.2 O-Nfa <0 83 ex. O fa 8s MBO «3 o o c N a «3 c o o o CD o i Q ..in TT 2 r-< -faS •0 V J .0 fa O ci oo O o ‘■'C N -'O 'r’ co J C -c o -- 73 o k cC "2 'S es C 4J GS Di X Ï'S X3 G bD O u o o 73 2-2 r O c’E 72 'o aE o s o O q Sc «S 2 g a C r* lO «5 00 -8< LC 40 ZC> ZO ■81 ■8’ 't TT bc£ §-3 b£ q .9 8 ■Ji 00 g c ffi c O V- z., J'C-r-, fa’s 'fag o o O S3 hb g "g S fa st .2 g SZi ■S ■S5 o o fl .G ce ic CD ‘D CD TfTt’f pqpqö 2 g 2 GQ P4 z© O ftfa Q G O C w fa. c GQ |C O *-< ‘Q §7 2 c 8 j 3 K N fa 8 8 T?c« q 72 .ti S-i X c ©iG O >fa fa o fl S i HS O bcS-g 8-gfa m tl', Ai o 7 5&-|S-ö’2 - J O G co co CD CC f 8 3 fa G -G G ci -G ca C.-G>G M 72 G :tr>5 8 ï/ckerl fe c o ce A c 5 5 (Z2 :g> Pi 03 CD CJ toJO 03 CO 03 ta> CU) E co o o a 8 ©•-. Z; hc5s 4> 8.® fa£83 05 tsa :s> 8 ‘S 8 2 8 83 8 8 e-c ©Pa J 0 c a3 70 5? bD o (D fcM’C 03 - 73 S Cv IS - 3 C! ƒ3 S 8 A S StG •fa^hrë 8 "2 'C 8 A O K* fa-» 3 §2 4> G J3 fl 1 .p G b/X0 75T3^ G fas fas S* S S S 2 aS O G T 72 Prr0 fa 8 O S 8 8 ■O ‘fa ij OS G U5 U 3 8 a t> 4> ^©83^3 80 -Q - g O t' ’Z N g G T5 G Sm -*-1 8 bcS a*5 ra 8 g I fl ©H'fl '2-oS flM 83-fa 8^ 8 8 r ih 8 8 J—GO 72 r- CM bL N Q t£S oQ SIS'® s £3 CX> 33 O 11^ m o E V uur tl <3 -ai t* o -rt T3 73 P 5 O OT5 P J- o c g.E gSi JG o N GQ GQ :p>© fa^ -fa bh’®'®’ M G 8 q G ®fa ®£3 bJO Sm <1 883 S'0-” ©K-4 GT5 G G -S G g-°5 ^^iai®l!§ -fl .8 fa 2 fl 8 o.c 8 S O O fa. .2 fa O bó a .3 tc»^ o 8 L Sm fa .bJO b- G 8 q d GP,rH - „©OG©©©^_< >75^45 45 UG G fa8* s -2 g c ■g^-ë'EI-cgo^ ’«8> IfaScl’&S^ e o t G g G K ei •5 8 a 8fl O 83 U Q bij <?!i 3 8 T GO fa> c P-G £5 G ©-O-G ©fa bD fafl G W O s 8 m - -S fav s 8 ^■8 b B 3 44 o ■E 2 Q N <T x m E K n_ C03 flgfax G ®- 'fa O «2-5 s r—GQ -1 bc*- 8 a2 c® bC®£ fa .G A> O 8^ ”£§•2 c ”8 o 0 s SS c a rg G P -- ©J2 g'p.S fl^fafa bip£ fa Cb *-> G P g|Hi£"O fa S fa ©>C T3 G P ©T3 xj 9 U 5 >43 g"© 2 G 77 -4-v G G 83 8 d o, E-fl 8 G 73 TJ 5 fl 2 - «’i 5 83 k fl _hd fa- ^==*.2 g u 5 fcc3^ h 5 Q.© 2 MM flfa 3 öt fa ©fa oe bccifafa •---fa s- C 2 ©fa O bD 3 8 ffl MM •fl M M •o I #5®* w fa C G ïfa ?E t 5C c u - S 8fa 8 fafa’o i J= <8 bjj© A 3 2T3 s' 1 ®83 ®le - £'gS? MM 45 b£ 75 Sh 8 bD W) •S-S ®fa «A- P O *T -o 4^ .5 fa fa 32 8 8 2 8 8 A bh bD.-2 SS- 1O CM aC G O •O ae S bc G*£ bbg gfa 'G s-i O Tl O o o fl g 72: fHii fl Sx s_ 8 bD® bhbD ^lOfafa'fa CM CM CM r—(CM T5 G P. *-< O 4d ft fl 72 -< JO Tc 4C -- t G fl 3 ®fa 8 fa 3 s 83 q, 8 G J4 8 8 o a S ^'£&®-S fa^ <bhfl§£2 P G G r CQ S3 fl n-< S-4 883 o’© t» bD ®- 3 p O Ofafa C3>fa fa ■iaat ÜÏS J-M <-> _ofl®Naaa 8 8 8 bDbDbDfl bbfl - 8 8 M tJ VL/ G 75 5 G fl ©©- T3 4-> rj S-^ E G *1 _M Si c fa— 8 04 'E «a 8 fl 5 fl c ©73 ©tt^ti© N Q fa fl -2 fa GJ a OG©~MQflfl8GQC.Sfa. q fa 3 8 te 3 ^fl^'ö’F^Pt? fl fl - LJ ©75 □o G bD 2 'S ©83 bjj© 8 33 83 JZ - 73 ai 7 fl ^©©T3Gfl-AG' G 3 ss -s e I LL' 8 4 fa= ©®£33-;5 30 &DQ 3 fa 3 8 Tr G 3 'flfa G E 1 10 Q. ID —JO W 3 M-M O 83 •*-» -t-J flT ffi fl fl J A* A- - o O -M CQ T3 O A fl 2 O ua «a* O O o:g>:s?:g>® o? s-fa j2a.p.p.©tS5®2bD fa q ©O'S 8 «r-INCQ *=g’g®’3 J0 bD8X> N 3 fl £faI M.’ fi^-~ 2faSK-*:S flgS'flSfM’faN. C fa bte^ fa fl 2 ®fa®’ -:=?fa 8 p G ■54-2-2 S-fl - „1 3 4 A fa bJD I 75 83 C c Oh bc bp ■fl.2 3 Gfa 3 S ©AS 8S 4 ©bD® G T- -fl - bD o •<-A 4-J G G ILm -7-t 8 M K C G G “J pj e flêl-p" £^1®:^ C S-s «-• .Z fl 44 H '0 fa P g r 3 Q G^ G-ë ©fat E Agfa'S fl q q o - 3 ®>-g r-t tiD o fc£ cq5 g :o> C ÖDE CXJ 70 3s ■^at ©83 -3 fa 3 bfl 3 oófa 8 g \C ■u c‘" S4 J 3 fa fa ®fa o 8fa c® c ra o h g •U 5» oa 5 X o 03 C~ S G 3 ES) M-J •G 72 Pe 7) 7) O ©3 fl 75 bL *5 gelül CM 4) rha]i u W »- M- Z* F CM S-. <*- o x 22 G GQ 72 3 8 o t-. Q fa fl G G bDMM- i Cfa^^MM fa 2.2 fa 2 g G Cfa afa 9fa®8g383§S-_. w G 3 - «2te^ ^G« ^fa£^><- S®||&;kq®^ rë m m g-g _:2>©:S’:S,:Ë’ 2 !sg q.a.cx 3 t5 bL 02 e -. J MM (M co M g'S^_ To 75 42 To 3 3 be* T G 1 33 N bD - g-3 3 bD§ 283 Q-© A S S 8 fa fa do: S r-O CO i> O--3 fl S fl G 72 2 (fa r*- co Bs .£BS24faS 3?S ^S 75 <d rj 5 bo o c SSS’fp OWR? ...=S^18’a?S3 ta. - q q u ■E«g“eSgaS s|gg*=s?- C -g ri g G N 2 :g>.G83 fl C e •fa Q-Sfate Z,” Ö-r! O fl u o O fl- Q o J 45 O *-• y rt 3l-) G fa o- 72 'G «*-• O 75 S s - *a G C0 8 fa 83 G 75 2 83 bD °T &bp fl .3 a-oefa a 3 O G -m-° 3 G G g bD - 3 »M> ©.2 \2- UJ G G g o &3P «8-® - bD 5 MM G3 E fl g 3 83 O A G -o 2 fa o fa d 3 MM 8 M. G e 5^ o Q O Q fa ©ffl® 3-“ gt ®fa ©fafa P*. Q CQ ÉS .fi bhfa fa E CQ fa "8 A fa bD83 TM(Lfl®£.faOfa£ •E,a3-2§33g’ö|£S’S® 3 fa G O 3^G^f m &C®'C E °2Ssfe 2.S 8"’ B 3 ®fa ©fa 7 3 “fa g 3 ®Wmm^ N22 G G 3 fa G p.8 -) o 9*0 ®fatc 2 cl 83 83 g m G fa O SfaXJ-g g.® Sm K - 8:4mm O S O gjfa ^72 A c3 boss* :qp cs o cf^fa-5 a g.h& '°oo®g^“®,aac oc^§3ccM>s&-ï« 'gL J= ©JSmSmm te USB .8, te G> O.GJ3 be J2 J2 8 te fa 8 ifa-^ Ss* te a 8 te 8 E fl -fl 8 3 A oo «83 G JiJfa ©fa 3 £1O G E c G b£ 75 bü o5 3§ M fa bD fa g fa 8 co S, 3 S N cj-g-GMMG tetefafa.S fa®® 4J 7} •ga“Jjto£s=s: ®m£ feJ.Xh2.fa-fa ©8 «mmSS So A O rt bio-g e -o l£?w <=>o CD O CQ -*>"£ 4 «8 2 8 O fa o §c c S“|£ SflL- OS I ë^s-g O O co o 5 8§to A O MM bo *5 •ë^-gö J-M i^ï i Fs I £4 teJ:-* 3 S ■Sl§g§ O >HCQ ffi j o N G fa A te £fa t °M te o 3 b G® fa G Efa 3 E fa Bfa 8 feo5 b eS-3 3 flfa? G G E .2 -*-■ o 44 fc E(zr o-?® a sé- ■4? Ute t 0 bD®fa^;.A o- fl?êis’4'q O fl fa fa 8 fa G S2 02 H V fa fl 2 fl G r’ »>-A -fl >1 fl g cx® 3±<d r P '-’ hn© fs te fl 0 044 O A fa - fl o ,M Êfo fa c? G 73 75 fl 0 K-* fl 22 8 Q,^ g fa O Lm 3 Ld MM fa bD m r/} Sm O 3 .8 G _j_, -r 3 3 o 83 ®faifa Q®^ -"bh§>£ 3 8^ tefa d“!>Bbf^®£fa§c h-~£<h 83 NK 0 J° b£ G 83 8 S3® G 8G83 3 te a 40 G g g 3 fa 3 0 75 -Gq O 72 g G 3 J X3 bD^83 a”S F® ■^•fl 2 G bD 8 fl G a §83 to bjo fa b£> 8 o 8 fl ©X fa-S Lm bf G G O .-a .s 8 8 a 4® V 8 bD fa r§2§<- ®fl^®.. 8fe?®®2 «o bD - rt 4 fa fa „o 3 I E a ®®fa’ ’flfe S®.®® A fa 83 O ’m o X a fa fa 3 8 fl o AS - A PA “fa 3^ 3 4 g- 3 e 3 ca »- 3 E-2 0 4X> ^2883 U, g? MM A) 8 fa ofa> ‘ofax’iïfa fl o bO 72 G G ®^^d co G U i a g £®.x ■flS O fa fl fl G ®fa bD t5 01 83 fa 3fa8 •A A- >8 G G 8 X ®g£? X83 3 3"“>2 a 8 a 3 S&ö fa aSlM 'S 3 bD 4 SfaS’g 3 P o boE fc 3 a bD te •fl 3 g1® 3 -fa 2 §fa 3 O tes S X o 3 3 8 te-.'o bD83 a_® bD°X CXJ4 tS-fl’fl’^'SoCfaT ®fl®’°3 3 fl^ 43 «1 S tes-fl-8 2 ®fa S 45e E’u72§^72O© Ë45CG g 45 fa?£® 8£8®fefe’O3A h 8 8 te fl fl flx jsd O 8 8 bD G £-A Q bDMM 3 A fl GfafabD^^I 0 O 5 -A 75 0 <1> c75 3W /©fa d;bD&®g^g|§8o EflS?^^3^ 83 fa E -- ®tbD> O a >7: .-• O. l-L |«x o g 2 fl -^©cSjMfl^©^ c - - 3 E G g-42 G 3d 83 4 fa ■?iSfa>'0 g® fa fl 03 3 «3 fl o Di G 75 E o fl 'o 7) G ©45 O O 72 O 44 O x 0 G ’©a00^^ bps 0 r P* G 75 Q G 93 G >.E G N 0 G'g 2 fl o Q cq M H .1 ©GO 72-*“ 73 73 Z3 02 fa’" CQ 1 K to i f V 'S -tó 0 C* 7 o O g'©« bc G< M J ^§- - 883 bD G .8 3 fl 72 O G O O CM 075 G 4-» u. bc -ri e 'a' fl-G ufa ®fa G 8 H s- g .Szi a 8 Eg *G H bC i—r— 72 G 72 'c o •E A fe a o A 3 o'3 o x-S-gfa fa fl 8 a OT MM Sm O 8 O 8 M X S •s s e»-» 72 7 - 75 S 0 4T fapfl> G 8 C c. ©fafa O fa 83 Cö fl G fl - x - 73 bD 8 fa A.S g33 0 83 te U, N P fl fl 72 72 72 O r-! t> fl za c2 O 75 bc O G i G G b» O 33§-fl| gosll 8fa:lol 72 0 G .0 0© £75 O ©ifl5 ?X bD MM 2 3 x 3 O rH N 02 UW E fl_ 75 sl-& 0 Sr 75 4-i o I ?8gbD®>3 Sa3 2fe 3 ^-2 83 ao-3 8 a fl s?-°b$3 s §--°Ë 2. M a G G fl -j flr» fa 75 fl G-r* S2a^3 - fa G G •fl G fa 8 "fl 83 8 Sm O c3 3 te - j G 0 bC G §??s?® NO G O 73 bofa3 eg o 7ï G 0 O~ G 73 E A o bC-S 72 0 75 1 bc M, A fa te MM- 8 C fa bD fe G G fa A 3 o H MM fa Smm E qfafa 8 fa -fl 'S O G a 3 G 8 G •fl A MMfa <1 G bD 2 §K 83 O 3 02 ©83 Sm If 72 ”7 OC fa bDrfa.fl 8 §fa bD bD fl 8 a X 8 fa O 8 „fa! O fa "®?s? -r-t 42 o) ©X a,2 43n-t IZ? ZZ S «3 0 2 bc? - ?.;2« ►q fa (2 EO 8 9 gfa -S 8 MM S 8 •fl» e §U-^~ 8- ?-§•§§.' M a o o M - g fl Q S 0 r— te te 3 Ml 8 ?fa a 'bl>M ®fa fa G bc© 3 fa 83 bD£ O 75 3 G© A E £4 ^3. 8 2 .3 8 fa fa U G 42 t c 075 O r- 83 o< G X ©-£ ®fa3 ,2 a bD •8 J72 O 75 G O O bD. fl E 2 fl 'te r£ 72 X MM "E M M M.m .Mm O te 83 fa C O K fa fa bÓG-ë fe-ifH teS G '©'3,® a Xte-fl 3 ©83 a? ®faQ S o G O c~2 te tefa- bpfa a a a 'S 3 3 75 7: hr)7J g O fl G 2x^ a 45 0 E bcfa.2 ®r£® .5 b£^ G 83 -fl o •o’S.fl '§'S.£§'gö§do CV£ <D O O bD gg~ 6 g-g-0 8 g o 2 e M fa Gfa o G fl§ -® G G O C G 0 0 ■fl g M G m3®3« 75 0 gg^-s 8 8 fa 3 xcGgbngA-a-.LMo !|8s' ?2»fl te bc© te te 83 3 fa A b C - 3 P fa 33 8 fl3>T33§ g-C 3 fe 3 3 -> O O K A Q 00^ ®2 p fl 8 o te G r te arpc'E 83 o - fe g 3 p 3 Gfa ip£ £-a SM-0 s G 0 cd >_5 G os ■fl :z? ^.2 2 O s -§ S 8 - S3 8 g -o ?ihr •S>A s JSSiT? 7? g 7? -faTi-Ab ■g 8 N 8 g -g 83 8 g 2 8 SP*- 44 G 5*7^ 3 fl 7* 7 cd fa—J y 8 SS 2-, T bD fa ©CZjrSfa éll“sSïS a 2 x 0 O' - <8 0 5 JFj 4: P r< ;’3 a-23 o fl-^fl§^°2 8 3 £83 S 0 N 0 - Q O .2 o .bc MS 8 fa A bd 044 c 0 O ©.2 a bü2fl® fe bD ff fl® 8 O fa te O 0 5 E33 bDgbD8 0 •P ?faM 8- - m-©x2® Q S g :P> tl C bC .5 g rG j b 5 S P - 83 G .op CO CQfa83 0 0 0 p^.- 0 42 o-) 0 C c -.■® fa mm bc faCfa feflfa c3 c3 fa S"fl 3 8 a> c i O X CO N fa c P’S^GO^^GxjJ-^^tsjts: bD© 3fa~ fe a fl-ö fas’ fl te ©fa. LCS Kr8 3-fe bC Sm bD 8 s 0 0 G S o 0^2 ^--0 0 P 75 G G ^O0 bC_± 0 r« -x 75 0 p-^ S 'P br 0 3 P O *2 o bc 8 o CX> “T M.M l 0 G G G bC •C te fa u fl-O fa §X o-a C sifa E a -r^sh§ óg©i|2ffeaa 72 G 72 02 C a r- P G G “fcgUsi^ fa o fl flfa fa .-- fl ©fa fe fa bofe I “•q-fa ML® 8 2 5^ 72 0 0 0 .JM o .0 72 O fa83ffl -X-A-A fa G 0 0 0 75 75 0 7? §SSfe=o 00 72 75 O Q O rf) 75 0 73 73 C -■' p- G O ©fa 8 0 75 0 G 044 5 fa- c q c 2 -i*M ,-3 gfl &'c h^.J c§^§ sfa-g rtë M- C|*S 1> -g o r Tm -X <d S -a o fe fa 3 fl®Ateete"aAflte8egHT'“ l-§5 3?xfl5 8-e gfa 073 ?gs 3 8 ®«j? ®©.^SaC8©.®^ >:a>S8©.©< ©SDfa’flfa - G££feo8NSfl83£Ao® Q/ ©a®tMfa.22®-A©3©8gT:; - Oï O ^5 O S 45 O a 3 8 3 lh|i! N Q O fa -fl .4- C72 GÓ^SC> G O O O O rP O O x <12 45 75 G J O G G EfaïïS* fa oo a^ G *0 g n - XX S CJ fl~fa 3 g-S| Dm 5-B 0Cfe’“ a >-fl fa flfa U - 8 fe O.Ï.E «>8 ®.2:g>8 8:te bD> O 02 45 72 C 73 oC 02i0 -A-» 0 O-ö C G rr-t fl.2 fe A G D-> 0 o •-—- tL 0 fe fl G 8 Tri ©GGco-pfa-AASM. - te o 8 O 8 G fe 2 8 8 O bD83 NteXtebCslfaCfateXte faO •»-3 q t 72 <12 g bC ’7 X bog.fl Q 75 0 0 fa'flfa 3X g-fl "8 bC •2®te>®ö’S,®3S ,5c!mmOr8® 02 CL P 0 GOGbC72 .02 G2 flegma® ®fc® Mfallffl «iisSHiyi G G fe 72 fl 02 G 72 o 72 t> _q (0 oj 02 J12 0 CQ bD—0 E 02 0 02 cö P.-H G JEfe 0 45 G c C te fl :s>fa fe®oSMCofa§XN©g- £G£A©©8o®g8«AO.a fa©Xa8tetetebDGLMcna83 G ©83 co r G ®^d fa x a5 a 2 75 0 45 -0 02 bc G ,bp bC^ G - 3 te X fe fa A CC® X te a®fa5 ®X befax £co33fa^3C-g©g8terf 02 75 02 02 G ^44 75 75 e ’T" 02 G 02 02 102 02 q G N 0 G fa G c fa 3fa A '(ted ©-P J0 *H 02 02 x r 0 0 44 0 0 o G n G^JhP M G^OGcGrt^^ 02 075 O 73 .S fe fa bD d 3 ^Xfl te §3 te fa>fe g S g Êfl G te fe fe g =S?Js--^'2 2gfafe ’fa G 02 75 0 0 h 3©^A®fa c-fl> §g “fafafa^E ff G £-Ate 3 A a 8 ©-3* g 8 fax 3 ®-2 '*-x QQ S 3 8 gfa afl faX-Q 8 8 G X 8 N A Gj Tl CL j -fax c fl ©flkg ©©8®®®®-r2 .r- -— bDNXXX fe 2 tefa o 3 fa'bh fa'" A c 02 ,5 k/ G -D S te ®*X ‘—fa A A A £83 - SS 3 8>5 ®- N fa fa^fl - - 83 M_ C> x 3 A fa bDx fa £- cn CaG m*. 8 a 83©©©x®——O© flfa© Lrt S 8 Pm c A bo te M, fl -8 g^hsifh*:^: .ssfe :.s3zxrs« 3 d o E 8-gbD£WfagO axfaS5xEtee§E pq£ cfa> X te bD -A 3 fl g 3 «•S-^cfal ®A te fe ®fa g S’te £££®-«am£ O X 3 ,fe G fl L.fa bCX 3 G bc3 fl 0 1? 72 fa 8 G Pm 0 02 02 -m' 02 bc e ^5 'fe b 8 X ‘fl G 75 *0 0 gxj 0> *7 0 02 O O 02 ted L xxxx ®x>> 8 g O 8 O te fe fa O bDX O -' G "a p<-£ te ca ©x *■■4 L> teM 4 fa ^©XjMgGGG 2 fc te s d) fl-fa1 O te 41 G G 02 X 3 G 4J 72 73 G 8 bD ©^.S fSX - G G.ïfa G - - bD^ bC Of x «o fe fe o’3 J teöfa ’2 •3^ X id a fa A A a G X Q W ”fe- Sm CQ - e. *>lv qy ~x* G 02 02 G G 0 3 02 73 \O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 5