M S s» H 3 a 0 B I s I I ft g M o F 5 F 1 i thh -S?^.o V P b CL o zr rr cl ftt- .^1 S-Ss f zT C B 1 I tigHsfh^^si''® ‘ö^^br*’B£L w ft n b'.’S S b S? ^nSwoJcE ocd^ocdssS q-J 2 p ft g 0® 3 3 CR 2 3 rare s i c fi a 98 08 0 g o o i M 0 *S.2 ?fOl|p s g p re B B T S-g|ref 3< &0p re 7 p -7 ra s ra g-reW P-3 reScpOft- a re P ft P l d c* o s s 0 o o I p i m i g B 0 2 0 B x SIB.? 5I h§3& - sAs s Ugi^&‘ 3 p ra>!:5 ra- p 2. cx^ 3ft 7. p 51 Oó CD S b Bs F<S^aa5 rn gf Sgg'=_ re ^0' b o b ^-c p^ 2-bj X’ rr P 3* - 8 o g-^p" MHMI Burgerlijke Stand Predikbeurten "n 1 'a B 2 w h-4 G s a CD P- O 2! a a N tc s ’-s u 9 T 5|E. PO 5’ orq s p O e-0 g tö 8 2 tT §s§ gpl - 2 z re s re o «I -”5 t -B “g“S?pr»g ft® p-ft e ^=8 -S°? f r p J» Cl CR g re w ft tö CD s gS 1 4 L ?S P 2-ra, 0 B 3 »3 8 er 5 P 7. >03 P P «2. ss- •i o n J- CZ) (D 3 g- g- g £- Ssës.s.°s m te Dedgum en Janke Grasman 21 h 3 3 3 co es* rt> CZ3 H 0 *0 a Zondag 6 Mei (Uren officieele tijd) WORKUM (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. Loos. Nam. 5 uur de heer J. Rienstra. g a ro *4 0 o *1 Q Workum Van 26 April t.e.m. 2 Mei 1945. 1 Geboren: Juliana dv Johan de Jong en Jeltje Bootsma. Gehuwd: Rein van der Wal 22 ji Pr Hi 3 2- -s L o D Cl TD. cr w a p tö ÏO bT o" S’ S3 s tr a> I r o g- 5 2 O G> P- B w S- 2 o. 2 3 n 2. T 3 p CR p. -s p 2 Z 3 O c B m e s 3 o £- r B 5 4- Qi v“ TT p B o td o iZ M 5 A td cd P cd g g- cc 3.2 Hg !Z!Z B.- s 1 u tz tz 5: p 3 P CD a n c" -n 3 o B Bg'3 O ft 3 2 z •£- I B. p 2 n 5‘ O 2- s B to r re c ►t)3 2 I- r* to>- 2 p’ "g re o P o o o B B re p o 3 o §S' ?r 1 3J r E 3 CL z p S 2-c; 1 o U 2.35 c o I 3 P-S P o B? cr s. 1i ft B-gl WORKUM. 30 April. Voor de Zater dagavond j.l. gehouden internationale voetbalwedstrijd was ondanks de regen een groote belangstelling. De Workumers hebben zich kranig gehouden met een eindstand van 33 te bevechten. Het vertoonde spel was wel de moeite waard, maar een doornatte voor over. dap. een herhaling van die wedstrijd £8? 0gp p- I I 3 I I s g oS üre L re 0 Kre ês: 2 £.g °o i g* 2 g£ C 2 In B re P ft 3 S- 2 B 2. 2-- - 5 B. cd’ co >-j - 3 p Ng l3 rr. g re W g^:®. w CD 2. só S B 3’g2 b: TT g g on t» P. -J sj iT' w plunje had ieder er niet Vandaar dat we a.s. Zater- B" 2 l. N ^g Hh Q ^2 E w gT^ e 3 p £2 2- sogg fe B’Srs 5=. si °lö 2 .*B§ >2-ss tt> L “j cd rr o ö<2ö 3 2^ o& g re Z rS CTq o) >-s CD 02 rD 3 2, p CD - ra 3 - 2 3 B’3 3 SCO 2. fep ra S ps ft cr **ac ft B B on p G p TT p TT 7 3’ re CR f re re P re p CR P w p wg ra tö ft 2 re w er -- - N j> G ra>>03>« 52^* B CD Q- CD go 0 8ü pw Ér^B ra ft p re g 3 B. L- 313 ra 5 S® p ra I ra K 3 ‘a c© 0 s. Og.§2 3 g H3 3 3 - - ra i f« 3 3 3 S- b CL 2 c 0 S5® ^.3 £32 3i Tg >Eg 5 g raEë Slra F’- a® <- k - 2 !ss :=Es»« 1 M a= J -“’ê i "3-si ®P-é° TT® 2,^ 2337 o 3 re ft. 2 g-g-ra r* <ra- o m 3 3 3 g 3 ^S-7Ï3 =p; p 332 B’®.® 3 s: £r 2 Bi” Fg .2^8 i ^ra’p jn p S p 3 ra 2 rara u 3 2 Sra35 *3 O 3 «”8 d ft 3ft on °:rao3 ra p WB'SgB'Sre^ B 2 «s-p 3 p p s- ra. N - 2 g 3 §ffi£’P 2’ a B 5 B r- 2 Tm* P* 2 re re rn- ra <xra P g Ëfisa>.B«af§ P" sit»® 'O 5 CD gg O o O 5 a 2. J B> 3 2 I i B 5^ o ft b S3 reg L ®gs§ 0re 7 3 N J cr 9-z? 2 ra ra Sa ga 5 B Kg OB a* 0 -3 g-si gSra 3§ r* 2 ft b- 3^ <d’ 02 CL - sr cd g b ft b b? -&ü§' 0 rl® r P re P" ft- e-t- CD O oj f-i- O CD >1 O ÉL 3 S’ g-^g^ë b Ss a B gggS B 8 p »2 2-2 Sraëf.J p -r - 3 K a n 0-^i !s§ !Z re- Hp 2 p a rag rara* EZ< S rag g 3 2 3. B ra.( ®P3 3 2- re 2- X B* 2: ?SsaS p P p CP JO B g rag :g ra p X- TTT^WT-- Sö o b F 0) cd c 2. CD O CD g?B’ CD b cd- o a CD P- O H-*- Sen CD CD I 5 2 5‘e g O O 3 3 a a 3 3 Óp ftf?*p gg 72 9- X '-•T2 ca CD 31 ao n ■4 II 3 iS CD os ao X—I. L— 3 o o cc cc c - tö< b o o CD -a U M b 2.o g öe£ 5 N o B P-sr <gp-g z 2.5’5’ I g*® 2-g-S’ tö O u ra p 'R a®rapp< 20 ra o 5 o c IKHHHHB KHSI L. L. .-. •W o czd 3— 1 - 4 Z c P p c 2 P P teg C C c c c c 20 O ra B 3 N O 4^ O O» CZD CD O O a CD =3 CZ* rp rt> =3 VT C tö B o CL o a CC re p P re P <2 p OP .P 0 a o C er. ra re W K co L- 0 5 f o o o b o CD p 3 *3 B F? M co CD CD =3 =3 CD n Q <5 o o FT O DJ Z 3 rT N. ÏT c. o o o I B to co CD a Tl te Cb CÖ M PC H a cc t» a TT O rr> CD tö C- w op HHÏÖ co S O TS <1 O g 2. Q HH O Q- Q O 2. F o o 4 4 4 4 4 o o z O o (D gT G> I CD- S3 fD D N et cc Q N G> 2- CD N5T CD N W ^t- O co LH hL O c p. o p. o 5 p. 3 w -I* CB P- <D aq o 1 tp a o p p. o o 2 a CL' S s to E 3 00 c ?r c p s bj c-> O z w o •1 c B O ?r c 5 QD 4 t 4 4 4 to g 2. o s s C o ■o c r» p p (D -1 c TT TT CP El 2. 'J I b p z 5H CS M H C »-4 0 z o CD O er 3? CD 00 s 2. Q Z H cfl a w M et cr o c Q- cn p’ g >-s CC S 2. •- 4- er» - - - J E.5-2.P .(r o B cd’ o' 3 c <D O O SD CD 4- Cn WOR-TCTTAf tT)<ioDsxrp.z-'ï Voorm 10 uur 8 ®- s- CD O So Q-C CD CD (D P *1 WW fö cr<? O w O W taj S’ o o tr tR - si, B- 5T §-5- CD v W»* 'r-p accres o !Z O J O jq re <7 re TT C 00 S P O P- o “S PC O 00, O .(DO 3 S& O B *-J “U o O’ o (D SS P CR g co fep’ O ?r a B w co CcS.-y CD CL 00 g p ft w^w- 0 p =5. p. 2 2. 3.® S’ 'n. 'P s 13 CR P B es: TT o CR p p. p g ts 2. C- c O X Z ffl 8 o e-r r~* c p p CR P 0 re -f| N m z PR O ER ER W O O WER ER OU4 tn ErH tö cz: CR 50 P B O <2.^ rfö 2 - o q-2 i’gp CD CD P J-p’ p- eg cd' er o 4 CD D* JO» w CD 3 Q- 3 co’ Q- JD M cx r 3 p 40 P - p. p M p p O- SS 02 2 o c CL P CD L cl r o co •T'SO CL a> o p= >-'• L-f ®-p p rt-B TT--L 53’2 L< *3 T 5© ©- CL <_- CD P CD TT o cr re o 2c^ - re 0 re po >-H. CD ?S’ 4 cro - o re o o - o p.® o 1 CD SS g-cS o 3 20 El 2»< o 2, rt CR 0=“P re re o cr re 2 re P p p g P- o - 2 re’ftp re ‘‘BP.è 2 -- &-P- cr 3 <rt- P e“* N CD p SS CD 7 r* 7 p o 2 3 CL CD .P 2 TT C B CR TT T P- g’re t-w L- I t-0 ^TT ^5’ re S' P !Z K 2 NS' r/) maBo. p g- re CD 4 N - CL cp CD CD CD h-J J hL CD ft 2 <zj 3 CD CD S’ t- CR ft r* 2 0- 3 •-S CD^ o’ P £tts® CD C P c •3.0 o <1 3 CD - 2. •Zt. CD CD fL KO 2 tö po M CD P K N CD CD B-P^ i? £.- w- TTCR B -W Z H M 0 tp CP o TT C B t i» j» i- re - po po HJ rtP S' N 3 reap S” TTcr o re T3 re (P 3 a.5 (D F g F «o |s tssp Z P. o “TÖ *g’ p. p 2 Ei P re 3 B p p B 2- CL 5* N O 00 ft re p. StR ft P ER CR ft <P: g ft ^T-- re re ~'"p g o o dp: rê CD 3 kW p re P O.P £S.kB O TT® p g> po o r re P o p <P re - p. F re fti CD '7^ p t> p - ER Srei SS LJft cr’ C3 P -3 50 O W'P® re ’e-re CX tr 3 CD C 3* q -ES 3 CL^ <1 £>tp cc F p Pc TTCR re FT C B -. S3 P P.g H, P g-ftre p CR B 50 re p p WJ5 g ft CD 2- CC CD rre o 31 e-t- W S Ki o' o re re g P- re re É.5- CR p CD 3 o 2-g cd- cr CD 5’1 0p p’ p’ H re P -4 Z O 0 O -4 ft cn ft ft c/J ft o I -0 5b.0.4. -O' 5,.0.-fl-’O. .-T- wX X - -0.-0" El? K 2. <Lh - O) 51 o 2 re ft O ft £2 00 T- O E.5 S-a-> GF O O re Cl re To. re re p- 2- rr^. CL (D SS >- 3 rre re CD CD 3 5- ÜCR^ ft re 2 ft p 2 ERftftgft re ftoftftft 2 Sö CD C5 *5 CD 3- “CD 2 CD Q- N Sb CD 3 re co qj ft CD 3' t> fL^ CD W CD er ss 3 CD*' 3 CD Sn o- =p;5 S p-re <2-^ - o O «- 2.0 ore o a.'B. P CS X P P S-(R g Q. B S' E- 3 C® 3§-3 3 «B ft B'S 0ft2ftS2ft P n re ftL ftft^ft^ft 5 re ftt_ft>fttR K aT*O oo a L o< 3 Q- g B ?r cr g g •-s QO C/D CK> CD Cfa 0 C/2 g O TT C B 'jj CR g.Sft fo en ft P re CR p 2.CR re P on CD SS CO 3- o CD '-t L. O-.JR 2 g nOTTÖ^S^ftÜP P F- - E-°K“ P-re <’«g X pc? 0 - reftg 3 g ^2- 3 ÉL CD CL g crq CD tr CD CL CD g-wre S CAP tö ft pa p ft I ER 1 cr cl k ft ft erft; re P’ 2 S re re 'p- 3 _P *re 7» 3 2-^2.® g-re ftN-~CR o p, re o re ft 2 re en >-! -- re p >CR 3 2. ■o p ft 5. - <v c P P-ftB a P - - ft!? ft EB Org g g CR’B re g CR ^.§1’2 O E± CD CD CD CD Q- CD g z K~ y cn? cr (JQ CD 0 TÖ re B" o TT CR 3- CD F—* CD CD B FT p FT P 2. P (X ft ft W en O rH re g S CD 2.3 ?ft2 CD CD 0- 2 p ss c T HJ 3 F- o g re 7 re 03 E u2- GD <1 P O O 5 re re ftp ft" x-o ^to p re cr re to ft re 1 •«ftg^ p CR re 2 p B 5= O 2- 3 I C/2 ■re eo P’S g 2. JD a> CR 2. er Sft £L C CD P CD O S N C)CD O CTQ O H- 5=2 ÏS 3 re 03 0 ro w O oo H Z CD CU si CD - CD S3 CD o a re 7 <p: bc <L .E S.-0. *83' O -c - g N S E g’ 2 E< 3 g ft re ®re^3§ S| S-ftg CD CD S. 3 >LCr^ 3 2. L ^'.D 2 2 s3 2-^ r"“ CL 3 >^g-Q-^ajSD e° Q O r-F^ <.2'opgreP3q’pg rn R n ft N 3 g Ift ®P-p z p GR 3 CR ft- o.»1 5’0 2. p M 3 S’ n c o o. g 3 P- e-»- re o ft 3 3 02 O i—j P. (-s Ek I 'S.ft 2 N -p n g- CD 3 i— Lj CD 9- Grj N 5 2g®£®® g- re 3 .ft" on 50 a p ft. ft o p.'ft 3 ?r cr j 3 o-0- z> 2^ 2. ss - Cu CS O B ft®. FP 3 ^g2B^3K^u|re2 2- S- cr 2 tr W33R»§<^re'!“ggre®>tR2(R -pp® SP^ ir-TTg £-0 reg-P ^£,B<3®5:M3-B<gftS oBr g®FT-‘ ET p. ft re v, ft(ja ft 2- o Pf»°®ERreS c- ®£g£l§ft*®hls 9b>!T0D^PgQ^_ 2^2rr2SS^£-S-2^ ft i WW C0 OD QO tJ CLQ- SS P w CJqtJq CD CD I S3 0< 3 S p i f) r^- re cx p - o ai -.-vGftP2ne CureOBftsftF’B C ft CR O <i.~ TT 3ft S m- -J CD CD C 3 K* CD p’ o. .pre re 3 re ft re x- P L* P- tZ g ft re P p a p- F-. Q-3 03 03 E 03 03X3 03 S tsü3 03X3 ,3 -L C 4 F a s Ift g 3 ft re O) vv SS 02 ft 3 - e. p ft tö re 0 3 re p re re P- ft 0 0.® - S’ ê?’5 p p p (X p ï- J 3 p. ft -. re re q. P “.o "ft g- re P ft p o P o ft3- ft l_ j CD Cl cT P S’ iZ CD 5 y "ft ER r0.4.e$.9. 4}»99rQ.9.'Q«9, O 3 ft re 5 re P ra' g' §0? ft re 3 re n ftre 2 -re r 7 p re P o TÖ P. q. CR ft p ft ftp CR re re tö s- ft J CD Bo 3’2 CR S’ CR d eg're p 3. ftCR g o ra'R C jz. ft? 2.re ■n i— r-t^L-1 CD “o> ïr c? cr cr r- cDtS:.cr sf*- ^g? 3 o p g Ff P OJ 3 ft re bsS 7 c Cl S P o CZ3 - ^£23 ft® &C0È’"g B B S^fttR g-ft^p-p MS?ftg® ft a ftift |- Jx re 2 0 L| R o ft E2 ft re u— 0® 0^ o ft 2 FT^. ft re S- re Li g^® ra >1 >CR R nra <ig ftc 3.3 0-1 5 tP: ft -4 ft 2 too J? re 4* o cn? ^-c o CJ1 3 b CL CD CL O CD C 3 o b S’ ra« p Ss? s e- 3- CD o 3 p B re 3 p ft3 ft g-re «S? p 2 p 2 7 re PT cr SS CD L- h-H p 'pE re ft b O a 5 p T P !z ra K §“§-p ai H ra g re P ft P re rep®.© p-.-<resrM^?s ft ra® B S.p re g ft 2- CL GT. - crq b z-x Qw £L CD o 3 ?s 3^ ®- e. q. 2. .- re ft- 3..< 2- ^ CD O ^-’2 00 CL o 2- 3 ft s-2°0^g 2 3 tb re p P N. ft x 3 p' re g 2. P ft^PCR n FT 3 ^re 2- g-cPiP C< 3- 2 SS O CD ft* 2-rX? jr* 7?-® 3 re *54se*A? «e4b -e rft» w4bt*4b»trS*sc4b9e4h»i4bs^4b r-e 4b*W: O Q tn ftNrara a 4 O ►-< TT, 20 f»l n 7 X ft - o p 5 o cr, S-sx j> s 2 3 i g. 3 t rare w CR LH 3 2- rap S rara rara ratarara «raratR ft. KCCf- V. o TÖ CR ft CD O CD 20 31 O CL =3J^ CD ft p -o H.L. N ftFT Fr ra ft cP:wre g-g-g 3g.p £XC re 5 3 ft S ra n “S O re P 50 0s3p 0 p 2-ratR tz £8-V’-Q- 1' D* us i^.a.(J..s .Q. ra ra<|w 50 <0 0 ft 3 3 p re p. p p ftCR CR re 5 g töft S- s - re ft cd g. CR re n g 7 -. o' 5f CR P p a6cpo2<,®3°3 ftcR_ p3 s 233 e- S. o CD -f2 dc:Crq 0L OO CD N CL CD blb-oq CD CD CD 2-re ftp J.3 ►-s p e-t- •0-Ë FT® 2 ft ►ft ftf b C> 3 O 3 Ss - O) b CL G ■n Cu ra b 2 3 R M c» sa - - 0 P o D. 2. 3. o’ co CX !Z re 1—4 tzï 5. 5’ o O 9 B 2 ft re ft EtcR’ ft P &3‘ praa üft. 2-re ®re p cx rarara 3 2 3 2 t> t> ER ft - th wtöra T- ERERft --CR ft rara-- S I co 2. - ra p> 8 ra ra P’re33® 7° Oft^^nsxre,» £§-<“2.® g P 3^ 13:3 1-7. 5.2 CR “oq &R O P C. 3 b^ftP P’> -2§ ra2- 7 r p £ft£.B P 3 N FT g 2 3 ft Tft <77 0 - re CR p ft O- B ft 3 p CL CD O F T!’ S> g g.S’(S p’<5 CR o go, Gt; O 22®2E:2S-2x-ra P n i-i p jr b ftPrere tz ra ft 2. ft o re tt 3 P 3 cr. 2. 33 -w§p’Su ra' ,2 9* re rtg «E 2 <cc“ 3. ra g p’re^ ra SS^ra 2® Sg-0 •3£2,§? o> o L^ O £’Bp pS5® 3 L o b -- 52-c BWftg.3 CD' 3 CD - - “i 2 o o'"I <e o 2 B’g-ê re"® cd h- ra - j-’p p p. 2 - CXOq 2 2 3 si g re g.2 S re rë(R N F g g-p 3 B’® raB.^°*S. 3 ^p re o re S^gP CD Ss <1 b- 1 O CD J O T ►ra CD ftt- b O CD b CD 3 re g-pre re ®Ore§; •.anraraTJpïJ'ïft. ®t exo n p cx3:1® ft w <4 ft<! “-CD 5- c-B “FT<: ft< S.3 ftdCR g 2 re c 5 re u g 2.® c --C - re c re r. 0 p're -.®. 7 R-ip30Cp2ft-:2ft®7-BNBP9PP Pftft ®cr ►to sBPTigpTtregFTreftft’t .P-ft£3 s f Sh-t^h s s-§ ii y H BB ft. 2 .rn<!ï-ö><'3 ft R 51 7 p BBft^_ ^^reg-gZ®- 4 2. CD b tz: GO O CD OJ b- 3 O U 2. S 3?g 2 2 3 ra o p 43 £X ft O i-ra 3 CD TT b re c" P Eü£.g 2 re ft B 3 Pg-P ■9 eb" p’? a ‘q* *5* *'- -o- .Q. »6 •- raj- jj o b- N P H -1 re b -J cx re 2 !Z p re o re" tö re fta P re lre< P- re N B c o ft k P tra- n CD CD S CL re1? PCR ft< P P P-Ct P ft P S p 3 b rT era CD b 3 p g- re ER 0 0 ER 0 - P- O C CL O GTi p p p p c re PR ER re pg £s :s O) >U O ^ft- cö’ o (/J o s- 0 0 P 2 7. ro O 32* b'S. co ^CR M .Sïre" o 5" 4 b >r£ N 3,ft P “'ft °- N3 S O P ft O P 2-p re -ft1? cr re re *ra <t -■ c_ tn ft- O 5’ a 2 P FT P- “2.2 p ra 3 3 o o re p 3. n re re re sx rag S’* re ft re t-. Beo PC". bCp 3 ft P ft ft 3 b «2 E B-p a- L. - 3 P 2 ftp g ra 0^ ►r re 2- p p ra Q re 2 2 Os SpR®353 2 p ER p o Hl oo c 3 3 3 g’ra >tR £p b ra0P’o cr c oq b 2. <r p n P 3 ra” 3 ft g.£re 0 P 3 =-• po - re P cr “°5 FT t> t-j w t^L CO 3 c c MER 0CR g re rara 3 re P p ER ER O «Ml éT’ rr. Tcr 0 g -3 o© 3 O c CD CL f O o b- 9 cr cd CD e”t' CD b 5 S' FT CL raj .U.J CD b 3. ra. 0 b CD ’(i? -3 reiP; CD 3 0-, b 3 S’? b o a CD N CD C rrï.p “p-i 5=§^ bOö CD CL Qu CO gu3 -j cr gp-2- re 7 p P? P-üg co ra FT-rre 3 ®g* M ft p g ra g §*B 3 b CD CC O 2 5‘ re p 0 re ra 0 ra re FTP re 3 O 3 o 7’ j O t Li. b CD cl 0w re 3 re p o 0 P-5 2- p p 2'5’ PB P' o arg-® r-gr 2 CD b i; rê®^ b SS J CD 51 Sa CL G <2 b b o re b re B 37 tö rr, h- r4~ CL 0 3 a CD CD 57-" £L h*» p p o Öd o re 7-2 o p p gr’® B 0 g’ 0® cl rai TÖ 2 CR P re ft 3 g «3. ra 2 ►3 CD o; b 5’ CL -! CD rag N< rag N< [-< Z< ii-H h8 p§s fT> Zb -Hf X ^b ft 3 ftCR Kg- K"^ 0 2 n CD P “"re B.«p:® ®g gft FT *3 as CL„ ?s xD - b CD b-o g 2 £7 5 0L <D ft p Z“ 3 m *o ~Z rat- 2- B.N 0J» Jft re ra® re’ig® gl^re 7 o FT B c 2-p re 50 50 50 P göï N B re '“Cfq I^p-Pfïrep ’re 3 0 0 P p 5XP re 2- n 2-^ 5*5 ra( 1.U re 3 3 ft ft 50 O P RR ra 0 c CD b o C CL 3^- CD o. P-raa g&' a.s'?h o c ft s n?-2 2. S P oj os r 3 o 0L 2 FT ÉL 2 cT b b SS b w b cl b j-j b b 3* tJFTbg Oq b £T^ cl Gj 0 Mra ^re 50 g re p o flip S-sigP g ft S- 0 0 0 w 3 0 cr re >B 3 O a- Z re o p re P rat- OJ g PcS re’3^P race CD g prj - 53 CD >.p 5Ó re P P ra< ui 50 0 3?: - pj® CD b g- re g J c. E g p ra“ oo p? p B- S’ ihs- .CD CD b 3* CD RT p: re 77 Q.P 3 'S 0 3 ft. ft ft 50 -re b b 3 E.» S’3 n g g-p ft g. re E.S b g B-ft-Q"3 re “0 O-ftftB Bft^reo g<öe b b P re Sr g3're&’~-5: gg&^lsalr ”CR CD b b b o B 2“ tö 0B c C RT on fo P 2 W 3 W W* ift p ra p re j-i-, ^§3 ra-ö 3 B CR ^®ft. P £tR S p q. o. as ft rr 3 C? re B CR Q. ft i°®p S ra re^3^ ®®®§S CD e+ raj b tL 2 N -- ra 3- H-4 <1 b CD rat- 2.2.0 3 B’ ra ra 3^!;,; ra 'p; re^S O re Ure re^. cd O r; O ÉLq q SS S® Z ra^ x*2 3 7 2 3 P 2 re re 2 p_ 3 g re*S:ra re - ft. N 3 S-2 3 3 2 ,c'S p ra 3 re p o 2 rara g —ra j tss re g c^re re c g*p’BB<^ 2 CR re re p M re rara® ft-0 <p: re 0ft-o ^p -3 0 CR re a_2 P re p 0 7. <ra 3 5 F1 £12 re t-cr ®-3 re ft re-p re cr W< ra raP 5 3 3 b 3 CD b X P-0:3 CD 2- <j 2- b q p O 3 - s&J'a.o ap rab re ra® *2 cd «s: c ft Z 0 2. B. p B ®o.-R 2 S5 g ft g o S' ö|E-?®3§ -1 Ottq c Q CD b CD CD CL 2 <D

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 6