I L 1 Hu 5 I JlWfi h&P iifeitwt’ -g.8.2® Idti-fii’ii fijlF g T5 G B 5 ps B 4= c te te K 45 te- C C <8®^^BB-ggox.!-A g. G 45 o müü: bD 75 -q d r s ^'1 pirflHi 1.1 in s ii]f s Hipiii si! ■i?huO Sgi-a 1 I^bI -O Eg 45 n W ft fl Si te w ng fuMl llfH5 •S rt g eg •g a q o o ot o Lp c q q o hfiis MÜh* Ish .-28-S-S Gte x G 2 4 MD® q q 03 Jiïi 111“ p.§B Eu s=aS :us;oF2W’i !?sliïriyiP?<ÏÏIf$f!^iie:i|=i Mi! 11 iHlF W0t2lf1|F ^S.ftgig^r^gaa z 1 r i q n, N i - a b 4 Hl S3 iiSji a^J S s3»S •Isa si - s<B=f=d - -q co -E 5 O >4 O K3 E bi c T5 x >E^ i^p^trr - 145 2 8.h| !s|8.lli{hlh:|plg gsf-hsSf Ws-sl &«s Sss^sl i s éii £-sl Si °3| I D T? s«s.ls 1 pipsKifM fl 01i gii lOsAa; 1 iWIiyiRHIBfsI itsllhf’C'lihDD =ïsS«|Z§.Oi?si^s8" gi-ëpcSgó^&oi f ëgfi IsÊ^S' 03. Wllii 2-g-g r "Ssfalff I S ^ris-^hr^ g «-gris sss i §Ls-sra ’rif. ï^sllï^.g&=l«Èa^.ö-=, al “b iff si j i 1945 Lp sgs.g-s.ps s g=i g s s 5 «-§ gë gSg® &S ®M 3 g.s.s ws g o 2 a *5 cr\ s X c <g .x o CS 75 03 O 9 o q 5 K W 0 A P CC s o T5 a o rong Z W Q Z O N Cd 0 Z MM 2 o o tc <5 - C s o - s S -s 2 c"' i c •:5 ■dS 'S. a z '5& -5 .s" *2 - >-ê S o u.’Cr-p -s P o "c i O j 5 s c a s a g c b S'S»lgfiSg -2 .2?- :6-a< èc z u a z o fi. s «s _c -B fl 2 -» "ïo J2-P of ■^C 03 Jc>w d 03 GS 03 X? q OQ s •5 s -Z 5g>.8©©2 B-dB 2 z B a g-dGi 2 g c1-1 G MDP.B SbS w i 2- •■v 8 p o ®£goJ 3 iS> - 5 s cx 2 i 3 s s-s efes b£1 §^-5^3 g ?c?é g g 73 g-2 g S£gM'-S’l 2 x «ri# H-o 3kW 2 - 5 - - s ©g’sI’S:- ^3 "Bl'S® Sg ;75 ■°l§£ C3-ÖX3 C 8b^ gC - hr N Ï8-- B^ g-2 o M) G G »r—4 ^^b| •©£b - 85 8:g S °3'0 ^©■g J oB^S Os— SGo+^pcxg J|© ’c S 2 )««- g 5.g -«©cgf §*QgS1§* si |s S.--51 ëc,8>g3aS§c sispsll^«t§gö5qs|.2 m>-° H fe ©3 a g.^ 2 >5a C G^ 2 ^giB 2^ g gg|.B_^.^ê 2 •S ~G h -F rt-Sd®. ggS-S g g«s ëX Q.G 03 ^f-sf 2Ët5a§‘ g ojp - 2-C’G-g"= teO ©-= B g ®S ©®SBtt© c-G G? N S s i |ra ti-o .-£ .„.B :=.-s^8s S 3|hSHsSSèI s ge^g g gë’c 4?§j|al - :s Ba g" 2 .a Eg o 8-2=0 ggZ<5 "§Jb ^-s§ "L q e -q C 7 o o t-H S jd >-h 8-ïS aH|! g r= 3 3 C ■«- D 0 ■g 2! =r slaS^B d Bfe-Qcgg§ gw.SH ®£.-s hïgi 0 bt.d g 8 G*> 2 2^ e £.8tdd2BB®S k IS'ëS ^^l-G B *B 45 C 8 ^8.2-8 gG^g-g^Sg^ ^■s^g>Gsl-sis &|s H i f 15 s|-If ii M S SB SBB3® ^.|b ëte- g 5 B 2- -= eLf-n^^ls C i. |&£fiJ SS-g l s ®Fb g> ?5'*<.GG®t£’>te® 54 2<Z2 g -o 7 teB^° aB 3 i^Sgg-S”»^ 4= *5 TG 45 ©tg 5 84 N |t3®^Séé=ë®W,S •g§ Saks'S 6 G MD G 75 f I cd Gp|^§-S a^’s-s c T3 G G d 3 7 S o - ®:2..dg-£ p u te a as n Bk h 3 -3 ££S-s§è§B ^2’g^’gëS'S MB g ®.®W G= ëo t ®B, 5S<BSB^44>2^S£'§x' r g g g.2^ g g£S gés-® GGn^^-o— EaB^s-agaEG S-§ ièi2%ha fiS r-s s sg|i|5ajiHS;i|s^a H 75 h-1 r5 blo W hc””» d g 2 3 gj a|B 2 ëWf gB g C G-g| g 2d*q*'-<-*-,4Jd9 8-^q^ u03*r,b7dodo'“1s~i A d-S^.2'3 g-q ^j?êCÜ aS g-o sw^w g £2 Sꧫ 'ë73 73 -Sa® O|| (D C O ■o ®M b£ i -É sa 4 s s.sr g-5 S oB=.®BB.®'E B o'— 0 B g x c 6:-® 44.g &a a® o —.44 o G y "g 2F -ê O te-gB-g G B. ag-s-s2gg.2 Bg^d3 N B-a g^-s £^|£a3p-i ^-^IS^IBgS £g b^T!i|~T-^ÏCG-.C’?C^£j5 =te -GS o 5^-£^§-2-58«5 5te?£?egö|®3 I^g .2 iSoaGÏPp^^2-g--®ra^BeS- g -.„ fl^B- ra-^rg^B^ë g ®B^£« c-o a 2S-te® a^B^J B o “bI-S-S's^ ?tUÏ?- r“ tt4~ G-^7 ferxB®C® 4-ï.^^ 0 g B g. 8 g g -44 ®c te' e^73^ M-a.2 n S c g.®5 ©B X3+J'~ G >B gi®B^-^i®8i^a ©■^b c w>.a= s* 8"® i ^a^^B^^G©* -=§^Ö§*®B>® ö®"®3 a!®©^45B af>G ’Ö45® •273 g ®’sBEo :=sgb a S^.a l-g 'ft=15> 3E-2'^ ■^:n G^-gB ®t «ggM^g-bbSBgp,^- G 5 5 ft ©-5 g o 3B© ©GGO SsBë’g Ë-p'3 .a°Sfé- bbIb-2 eNu- 03 O d O ■°’d A - ■3 ïtds 03 ^G® G^® ra B c E - d XJ .‘d 13 73 te - 73 te- md-p s .3 G - S o x MC®"7 •2 ags.tssSs“°i“fsjs 8 sau^4l^ÜEi^^.r5Hjf§= iiÊldFïisrt::ii:i ©©rjfDoWc:-" s S'g -* -Jb^I É- «G-p te- §1 a G -o X a <E o G S'" mdB b :g> I -2 Mag^|F| -SSra^ 2 'gg£ë>B-a.®te>” gB»8 3GêëfaI-S q©B M-ë 8B N ®’M*E.32’EtS SgB« I 5ö1 pf^® 7§ böra” s §S§ o 03 d h, ®t g ir® fc.2 pó ë.sS H t> 03 03 O X* bc a d X. 03 d j-< §ê-*- «Sag.G_ dW PI h ■C«4> bet? §.®£p£ - gG •te -8 u0 o b b a &B^ë-a©„ a g ©B >-0 -a o q 8 ©B g 2 .,§44 S® S g g-G ®S gb a a ^gog-a® _go §M s- 2-® «6 3 5^© JtB o 13 <5 c a M- a® i7©4pëb w.ö.;t«i735i’Es ”4 SB ?5.8 s *i 1'3 £§5§L 84 £s?'ih m G g g ra g 74 G G B -■ j ftp ur. _j tep bC *p cl d 13 q cd 7 U’S’ a -s-i s es e -sa 5 §®a®l’s^^B.è® *M=® 2 B S x g aBra^’;®Bë|g®2SBë' 03 h ‘Jp d Q£-X 0) bc ra d q ^p d Sm d - -3 03 ft—d 03 d 0) d X X 03 X d O? 03 03 .tra o^aë^ ë’s a a >-c^^® B O ©H cg Ig^gö MDB ra ft-Ê-a’5. ÉBjS ^■hë.®fi^biD i ^Sb^-nS® p g 74 ts ftS’sft g O te S|-2 J.2 8 S g gQ o Sb.2 b« I&Bb^ O <3 2 d c 75 c.S&§dB C WS®^£®&|gl52G ?'P*>A‘>'PteC:’-'C)P>13r^O>ra >G -®^®28®44-=o&£- isiiisf-gégis1 g.s’aigSaP’Sg Ba® Bra ra M, ©^ra£^^'ft®’®®"“ 7 :>i-> fa.® Sg||E ft Stefefelf^ra’-s^ Isl^isë *-^11ee3§ £!>;-~l-C „ë^cs g-agg54® fi-pplÜHifhliflIf "i^|^£’|-§lti cl"-gc~« ®§£S£^ë| Vl^^raB3? Sa Sc- ’3“ s.g|:§^te a.aja Bs s o RA Bz. o Dominé U4 ffl O o AAN. c 2 c t M— c -S fe o-?ce®®s8 fl®>>C|STj«o'ÖJ3o *c Q d ,03 g 2 73 03 d o O o 13 0) SJ 03 o C V.H V F 75 75 X ^ftë 03 bc as o'S^ g o 03 03 GO d o O MD f- 945 n Pietertje o M O *-* Q-J .WM kB B c I a C5> m O\ O ai 8 8 "c 8 3e Nederl. n Friesland ■beteekenis een gioote an beter e publi- ie Sneek, oorzitter •ol c w •ex u. Cl C5 a 03 b£ 03 03 -ra ra -S 75 d o o SJ r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv SU bolt irden,) FT ft 4 d 'ci a Cl «er z ■*V o 5 D E 3 X Q CL. O MD _C B o SJ 3 <x> aü> tofl .tap J E= a 'Q£ CS 75 u< 03 c5 N o "2 o u O O Z c inhoud m Q N d Cd, R 75 ^d JD a o d i <D 02 X 03 C/2 \D O .E 0 z 03 W e <u te en -M c ■H M i B K r/2 H <1 C b B H H ffi J top S g ■EP o o I a> :.p- o Q- sg >S"a£®P® 2 K> -£ ’-Cg'E X ±f ïkrx '~H l-L C •2 Q. 1 O t - <B O luiten in Jmmissie f met de Nederl. ijk Over- jke Vrij- oppelijke stichting pgericht, van alle rele oor- knde pro- comité’s Strict- en .vat Dis- jmeenten r =2-®3-'- bD d N O »C5 'Ji M W U b C e E o •£5 e o? _l3 -U3 O d d <D e. O s •et .5 0> 1 OD O O e,w O 00 pm s .s s a. J 2 a 2 "-‘triil 5* 'o V. o i 00 S f z W -4-» "-4— o s o _Q O o C bt, es :5* 2 CiO 43 O X H Pö&g r—t_. S'- ‘2 -) o 00 O bc a o a Q O o O 75 o :5? b££ L. dj <- 2 CC •r-* C y O N 03 C it-* L2 - 03 •^5 nde personen en ngen een uitkeering per dag, tot een )°/0 van het laatst werkinkomen. ig van de uitkeerin- met verschillende rekening worden o 75 6 .E SB c3 a d BB Tl cn t i 2 o o "2 .2 N cd O'S ■5< CA - s af - af o o G lH cj 0> GJrf S -r G S ,P O C £-|g §BS - - r^. »-> penwer- h, moet jaronder neerliet alle ge- lienst in Ij’s zal op m, om in offers der Dit kan sheer wij ouwen en Wij doen •te plaats, zelf niet le zolder, ar in Uw ikens, om st degene, iben geen nen, geen o zouden t zij heb- leest, be- gelukkig 1, te delen eer heeft, pel in sa- ttie Rode aande co- haar op- dat voor iet omdat worden, illes een- in alleen eens ge- ichtoffers vorden niet ont- lelen met m. worden i, die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog 'ins daar j en ruim el. hrikkin- and, dat is leeg chonden dwillige in den izenden, f, schoei- inz. enz. t aan al arin on- pederen n afzien- m. Grote lade ont- [ederlan- particu- ipen was in dien te groot .eken, zo M) MD I ®B dS.S k-c c ®-B c r a o Bc o JZj 55 U< CJ75 -trf '3 a ÈP§ e o 70 c ce O O cn CÖ C <D G O §’S g^BB 5 üLo WW >.2,cz2iöB O -Q C 75 l-< O 03 C5 O CÖ b£ s cS -o t ®B ij -4-J -3 d C- G 03 >-U CN 0 o •o *c o o •O D O q t£ C I d w G 3 G-- Q. N o B Q. ïq Q. 9 G S> C qz r£ 03 03 0) <33 75 N S-. co c6 cO ’S "o •2 _q 03 2 ï^f 25-®^ u S -4-9 a ja S B B^Sg-gB S -> q s-4 ■g C op O N ®B O c O o s C3 O q co A r» -4— - Q -C2 s- 75 m «2 CS .d a «3 o Jt CQ ®:dc 4lsi 03 ^2? fl 03 S-* er-J Q o bD 9 <33 s.s a v -p 6 05 E 15 O G -:g>® G-03 G S g 5 .^.E2 c5L=s - ®B t g aj'- c-£ B O siz -<• X* 03 Q U. 4^- R - J Jr 9 75 75 c 2 o O o O «♦-! 75 75 O O O 75 m ®B - ’'r'~ 2 ="g C m l? t» B p :p-.B =S G G 44 T3 3 9 75 S3 M C5 03 b£ 75 «3 <33 r~ 03 d 03 3 bc 75 4J 4~> e*_. C75 c3 o q X o s-m .-4 -- r 1 03 q S3 03 H 0) N 03 q biQ 73 C^to-~®5a) -U* ec ■E’>-c-«2, S|1= °S Ufsis X’SH| l m t_ wc q" -AS 03 03 E 03 oB S g a 244 m;g 2 a s g ’SdB 2-5 o - k ay c z M G-® 75 ’2 g^_ G G O Ïgiiïz-S G as*r'0 B 75 5* <3 03 75 M •S I s 2 e .2 ri ^7- C O •5 o M a o N C3 B t» 3-0 o .2 G3 O- MO a g o 3^1 4= a g -G '"O ^>bc® -s ®-H 44 G G N o-ö G G Q CXOM G T3 p- O 4-> _x - G_C_ g r-. J G M;:—B G N G G-d-® Z C O G ÓÏB -W PQ 75 s 2 bc fB-S a O’" 2 y G o co 44 o B cc O aa ck> r» o <5 P^.PQ r*5 ï-7; r*j G3 J i-4 S-4 <3 5-4 &-4 B &L B G3 <X( q 7 q ^■3 42 a O gb4 n© 4« K mj* B.2 5 4= g-=££;GSlH Bgg.2 ©S ©44 G è-g O SX> fe O °B~ g^- --ka^g ?v 5 SÊ 2 o 2 Sq d c c V rd M)©Oj=GJ G -a P.XI t>44-2'öBtSla)’G®;z<p.P:-d G P T3 X) 45 ■^8*^ O? §3'c S> 4© tnG. ft - C G 45^4 'S C G t> N O 34 ca «2 B ©.24= te B 03 ©TJ73 .q ta 03 d o q _q - obco^j^co qbO.J o q o 03 q d 03 g.q 73 75 03 CC 3^75 <375 b£53X C G F G te a g G s r öB w ®44O G.5 a G^ ®^«- 0; d G ar 4= G 44 44 ®g GD G w c G p-G H O G Bf [®©r* 75 4_a GQ q I—4 c :^G p MDtj 2 A G U - B -G G r~ 05 S G-G C- G B te .^5.. p md o e- g -i r- 5s G -G M)© G 8 bco ©42 44 gB 8 3 t> BW X O ^*O O c£ 8 ps 2 c •g> -.®<~ "O c J C X O c c G :P ^i=i d 03 O 2” te o y o g g‘~ 03 -4J - Ba©G= s -B ©B’S ®B44’3=© a i M Sfi u: i W i o "g S ...d^ 8 g o fLÖï - -o S&>c~H ZB O 03 C rt k"E-g g> E44 ■g-S.2 C n en Joure 01 G g co MD G Wd^pÖ©d?©!n© ©o®o©g©g N G G te 4= 8 te G CZ2 ILB 2B ®_g-o- G G4= G-r G ,-< 03 G fl) i'l 03 O i-H r-f 4, 03 03 O 03 dJE.q r jNX4>75bD>C3p O 03 03 si/ g <n e -2 q <13 a 03 bn 03 g'g iS >S§tegB| q co -*-1 03, r-?d 03 03 q>75 55 d ■B- O G.a te-y bo^2 GGD G G S g ©-© md£ n’S^B 8 B g co r -'■ ©S - t •X tob - - O Q H 02 «4 <4 e G= .2 B G N te -G G G ©r ö-“ B ®G3 G -LL> 45 - G 8-1 S 4-> 44B B G S N c-y o ©-*-•■£© a EB M>2 "3o®oiÖGu-iG - c 2 2 ïc-gG-G S*te§T3G c 44 ÏP _r!> Pd-2 -4 G «4-< d <u ®B rd B .2 te g ,8B=o G g ®H-j G ÖN 2 "~-g -G G G 2 •2 -G© o 44 b£ 73 C G x .a ®-o .8 g a Md GO 03 r 03 03 03 75 d_- Qjj c q t£75 0> 03-7 g 03 45 C n g 7 d «5Gfc§2-gB£^^OG -go rt B C 7 q CG BW Cw ^|s;FG£2£-">!z;:^"gc3 G.2T3.8 o c oï’l og o s o g .2 g md te-G* a4= 'G 44 d rG r- TT GT ;^s mdB -r g m 5^2 -GS B GM l. g’-Cg’^ G O x G C G .8 G GH-S G te 87 Qte U MD MO G .2 G G G _- 3 5 i - G P H o Cl) 5 n 1 G G O g 8"5> 8 - B &B-Ö g S c.E CB G7® s L B®G©a©©.2GöG'©g£3©G©GG©©GG©O© Cte te -Ö 45 B te -G TG -d O te N SB GX> te ©B-ÖTG te45 MD44 j© ®.845 ®>2ë - O 03 d x q gx? bc^73 <13X1 - M> G®Gccte'P.G 5 -DD 5 g 8 55 G X g ®-g MCB §-0 -o* hn-Ö E S G o o 7. fe - g g' G Bfc ®,-5-a® - c§c‘-lGKG®8’aB® gm 5 g W ftr. S3 75 q -M 03 >-H q rtfi ®.®G g J P Cj .a B ©45 G <-> 2 -S 44 B C C •- BS G md^Boh -5BZBB0 a2Bê5-G>B EftZr CaJ e= 1= ca -ü d o <x> “1 bn g FQ‘*fl«^o5qcQ^ <i3©g§o G G a MB r fei 44 B.B 00 B 2 S B sBBg®..g<‘' 5 4 SC O 'G CS G X3 rZD :P=Dg fp G Bts] -Ö N 8co-Go>g..Gp.©= DC d -7j 44©M:pB X >-Gt41 *57^5 5 0 -•6,.J4 4Bg =W L- >-> d tn o ri /i-> ty 1 r-< H Ai o o o> q o-x q o ©B m-S g g y g CD CD •’-' Q O _4 Q ,g®W)>5“ogB o q bCN 0 C §a§J-ë g B M;45 Z> hn g G »£5 <13 j3 rq o d ^bo^ d .PP T* N t O o 1 x I te I fa B.Ï g G SC G ö-G éB £B 2 te te^lë^-^MS^®^ B ®rD z - g - g - O a, a x^ ®M43 ?’°ëg1§-23ë’gs®s- >ggmd|-2 35B^7^ ®lr?2 AC 5 4 5 5 5 4 i s 5 B fe sB^ rpd 4 C c K T :^teG teG0®®.2 5>®G--rG73 ^MDW G G -?■“ s g MD Mo p te g -te MD ^HO-as -B-5X --- §go ë:B B •a®-®^=®>-5^së Sm MD -G G G ^B r~ g *P-J5 ®i©B Mc^o G s-2 ©o ©.g B.B 2 g Q g g -g o g .G G te X 00 N mg ®®^©44©.*1É GteC'="*ri“ B ,te -G -■ - G SS> B©73? X 845’© ©T5 g md® er:? -£BM§a©te B ®GlS45-®®Ma 5 03 o XJ .'tg -X •q ëS0E?S l^£ri£Bg“®£®i;SóE2 c g.- 5 3 oiS £2 s"Zö‘5--2 ca O -?te 44 4< GS E 8 te - g,® H „-2 2 c p §-c m.£ ■s§s®>*1 W c3 NC 2® te 2 te g- H® %-£ ^*®Ufc£g®cSteg§P®>® g^S-cg §g ’!pl-it^LlSa=|t.8j»fih-sf3j?Iïh &h?F *1? h il£Pi!*5ïE ril U6il Ifs .‘.J hsi!l ïtó“;*1teR ?i lil =-l I L’i rM* |i« M i<! ?h«sI:-s Hr -Smê Ipi ^1 Stemtït’B k 2 i 8 i.E-S H c to-® j 45 B g.®”®® B te>2 o ra 2g©~ |_S<2‘c-g|cBB<2.Bte^ c M 2^5-z ”teB®‘5'Dra te’"'^-B z-ë 3 o.o°^ Ote’B ®-^B-S - Mee 44 te Q te-gB§CT5B“8©ö^7j SB ®.p gB-S B §“^Sb _/=’®B 2.5= SS-2T - J® g ^ra'©.®73 °Gg‘B’g^^®©£ G gO p® ®-g Cte ®Q-ö-g >.ra ^8-aB BaraBgBragEsB n G s’~ _g t o 'E ±e d d o O o O N 75 O .5S ^7 4 s o G qt5 G G M B ategsg-GGB0^ T5 t Md d :3:z?7 "O x 92 C3 .2 03 S3 03 03 •f—I -4-G 03 13 o? *8 x q d 03 r-t -U® 71 ^BM> <Z? o -*-» - - 44 B 45 T34544 Q q 13 4-a f •d 03 d 03 ©§3©£ ‘H b£ 03 P t- q£?;g d 75 €0 8 S3 O bc o o 75 T! O bog :=i d «2 ?-< 03 G0 «2 -o CO -q d 1-, '8® c:N o Q ME c - B-® G Mï N 3 q <zj r 03 - 03 O G I r—I J. -fc-S 75 q d P 03 d -®G B b4S.gE=GSÖ S3 d >®§g°>®" 72 44 B g X :g> 6 .rara oMDSG-a-®8n®te Më ”óte-®.>^'al G sas^® W 5" edn-g O ®7 'Sjipï1' PS?W5' P /5 2 d—1 cc *q 4-3 rt Sx m r u, u« o x -P N &XX X t’ Soï'g M73 G te T5 B G x bO p, MD G .-te MD^ 45 o G r- rai O O O O te©G©® -®0I©2 ®c3- pëX^^cS^te-te-cgsss I'g8c^.ïï-=BBB G .9 u j 45 —.-o ©te ©2.2 B®S Md CZ2 d r" 4-3 ®5® c VD te 8 B 2 p B„.-o 1 >G SB, l ra B’-g g mm 2 N C .w B G G 74 B 44 g B ra B y te ra-© a 03 52 d *03 E>® -ra S^Mte©g _®®g®’S h >^©m1®gS-.ïï» S G G S’S ^gra P O STP.X 03 03 03 sh d bcSid nxXtj ^G®c^g®«5£gci^-te®-§.£|« g te g-ö te g ?44 M®~ .te gte.fi C gj3« l-S guj ~ïc g g- c g k gg-g cteJ:=>x ®£ra£^Bs|®-^ïïg gë®’^8-g^>g^^ó W^£l>f C£S$|^ro Ste» JgflkS -f ®|^§S%te g grapte 73 &B S43® £-2 £B O-fi.tete 5-0 2-fite g ^T3_^ g 3 8.2^-® 03 GD *5 75 b£ q o d q J ■te CT3 rH cB C GG©teteSi©Pte MD-p 8 8 OJ5 F 44 G B 2 'G J o S - -p 03 4j .13 75 M d d 1 C75 Sm O O o 03 ra o a S3 a o cn tl ce ex ■S3 o O c 75 03 o N d O 44 te.® te MD-§ B©-B>a32,’^>a® G G o S73 O C bJ! •te c ft G G o a^ë'E b ra^B g rac Q§md>^- B o teO.® rP CO O-4 O 5- GteTO^ ■Sc te a te” 4^ >s44 3 h-J-it ra te r 44 G -o 73 8 ’z X Qj --- d cn o .2 bT13 07«d^^ T3® q 03 d-; X d Q o 75 d.g 2§® B'H 2 tej^ ®u 03 13 03 MD - S M) g te te. bO® MDn ©-Q O T3 te-Gte -4 45 te te S4 te bÏDG 03 -ft 'te a 75 o p tig M-ö 73 §-8© “feG^tete®., a-® a B B ft SSSB h. ra' CZ3 ra c ©44 be G C Oft E® pg d O d> 03hpx: 03 X ÓP O d 25- s 2~-® ©B -Ba G G 73 C B-©74 a a te- frdU-S a t: p-b G >®5 N -ra d o' 03 5 €3^q-q - cSa^ d d 03 «_g3feë qj «ra ra te fe’-= G’© - 44 44 3 te te te te te- ©®s,©o©Bo - - •■-‘f s-o ■gB m «2 B 2 tefe B |-S o ®S 3 s ■g73 -ra o O ’P ^--■5© 8 U S-ö -X d o f>.^° P 3?G 2^©© d 5*75 75 jtei-s^ra w 3b 2,a ®tS te a ’•^s-his alSF-s-s r- ra 8 ®,8q q .d5 q X 7 Ki d 1 ra 1 te >g'^ .8 MÏ~-g «ra ra t£‘ 8 2 ®te. r oi3b£ g t, te te cO r E o» tê e ro cü ra G i ra <D CD G 44 ’-6 5 te. Q- .2 i c 5 2 Ss73 M g ®^-ï -*-h Sc B-® ^^|.te£G CC.fi®> os.r s i S»B k '3 L 75 d 3 O 03 03 hW d dfpPq03cSXq I-* - V ra ra o bc3B 4 co ft o" G M5BB G G C"® - - 44 ra D s-Q-te'^ MD®.2 u te Q GB ft 2.a^ g’^b ©ra ©B §B 0 p 7 x >-• ct C s ,®ëgl g’5 g-8 I 1 g’S. -ë §,g fe fl te© -g 00 C top c c MB.8^22 - .8 3 ra 2 c .2 -ft G g irMsi c G U C ,n fe P «ra “G 61) go oSa Sra. 5 E® ra r»- ft-» O S-® ©- G T5 C G 5 O73 'o ®BK= F S’teB 55■-sE7 G x^^ S^5 - js 1 d S* ra© MDG573 G GCZ2 44 ©-O .-Ö EU G g’© r ©b te q s-® P-Bft? a g G O-ö ra a ft :g= 2 x ra-® -te bt-te ■te G ®-^ ra ftu «ra »r— O a ®-® 2 ft- O x ft3 -ft -+-» 13 o 03 E; 4J X 03 ra d mj ft-© 74 44 2 8 74 m CG-ëSS^x3 045 Spsir d d d a G.a ft - e-B bc G G G te &©UB O ®Bë a G G GGoB®®5ote G O 2 G G t> (>45M45 bcë45 p. 45 45 a r» c* 03 S-® 1 'c gB te G G Gte. O B G? fi ft s- a 03 +-* d 03 M§®ëg® 8 N-P S 8ft©BG®='N fen 45 ^O®5-®-^2®.|©® - - 2* r br te B S 73 44 M-ftB G G B O .ft g bc73 g br >44 te E Z a. - 8 - -te o t bB"b> b ra MDq j> G ra ’44 Es'2® §®B-® aS2 G - E ra •S ë2 g s G-B ®©_Cra®oBftCC o.2ëoBo©®©G C/2 ra t k> 03 O .S 13 <- =®Blwidhtlfs ^B® “ra.ft-.a Ofttej-g^ os-c- bc©^73 GGPGg 44»®-® 8 •«u EB ie74 B£®©®®©® g:G.BB g; Q-75 ÏBi^b£qo3C5XX - 03 d ex. 03 ïd o f' N H.®Bë g3” g Z E-® ra S'"74 te iP«4fa S a g c B CD03d03qRqXia3-4300L"^QJ*^,a-;dQL'<;jlTOX^ir'^13<:^*x'OrftC,cl X O X-75 03 d 03 (Z2 75 55 45 75 d 75 75 X' Q B4 03 X X-< CO W 75 75 75 d o d 13 q b£X b£ d -+p teX 03 «2 ra 13 q^ b ft g^d 5 03 N qb n'' 13 Q b£ ai •p 73 -< •Q C J4 P-ra C g cn 75 e ^4 o o o i e d O-M® Mc 43 ft bi)® c te G <n£®©aﮑ7S_£®2 g§B"P ®fl’5®b£’S Sa U ■ö.S-g £P-9-S S o C G ra hnft S -® Z ©ft o - - -ft4» tft -c G O OB te te ra te a ft G -Bs ft 74 44 B|®-Sgë=- 9-b®^2 e O te MD O ®te- ft G B G 44 ■O ra Sb G ft ft .SS* 13 "X 75 .s y xr o O o 03 '<5 p- g3® G ©Bg3 03 4f.|-ó ra-t ra rrs era •'-"! ra ra x O s-ï' 13 03 ra _l J, q 03 q kjr X d x A i-75 §2 2 03 d oï: 13 13 g 03 o BraS<BG2’2a:,B>’S®ë=:.a>-2 ra 'p 7ra X ‘t> O) -ra -t 03 -O 03 d b£^ 03 03 C Sm m- ra 03 q '*- O ra 7^, 8 te ©B b^G ra te ft 8 O Gfi ÖB te te. 2 ra .te -ft te. G r- d X jfiTl A3 q ra ®<3tera©ftG®ft’:5ë® „BBB^BagrasëB ra 13 5nO^>’£fc.r.13‘N—- *q 13 rï, 5? bJO o ■x ©i® r te^fe'® - ft G 8 T*-S l ÖS^raB2 >g§®-a°fld' J -d 13 C3 13 G 2 o be G *p -r? t> ra* el 03 75 O 44 TS ft 74 G o 'a e q dX 03 -S ^ë-oB *-B Gë g go >B o g te G 75'Ote®ftft®B -<• 2~ g te73 o o s-< te ft 2 5 ^ft;©. B©-®ëB 03 Sm 13 ft° ë-2^a5® 2 4) 44 2 J g CQ d ra 2 ©p o g£ g oë bc-o S 5 bc G g G g B - ^BtG w ®^f.®^5 B B te- 44 te "G te te/ra te C 73 hr,SS»BB ft-® bc O >ë- g S _- s c p' - bc ’§|g --G G 'S S s X r/D rrt m d 75 <D CD —ra -q. ra -rra qj ra ft- cr g ft 44 "p„ o s.rX r3 O Or, sJte te 44 G O te o te ra n ft ®PB G B B© sMdB.8 d *p rale T5 O G G ft ®B c ê-gs 03 bC’rtt ft ft d PQ ^5J r-j ,raN g ®-ë ®b g «2.5 574 te. te S5 s ra g g g a’s g Ö5 Q/‘ 13 03 13 ra B 74 B bc-o M B 03 d 13 - H. b£ jé ra-l Ci—1—1 O 13 o O O C ft O1? r® 03 Q1 h kp.2 G b S Br. ft B ftg®O25 G ra 44 -O ^55 B B ft te '<c a"g 1 IPS 75 te o B ft 53 G O ^ëra G •P g o g ,5®-^ te’©o ■s G F 8° g iC' G - ft te””» - te ga<»ft^ B G o te te g E 03 >44 ®B >7 a d X q 03 c bc g 03 Sm - - MD a bc ft’^gra bCte ft ft B G gG®2B®Bgag®XteB®ë 2te_ö®74 27?.2 .bcft g 2 44 is’® 3 O’S ©"g ^B.ë^-%3® 73 B ra G O C ft2a3Gra®'>?B'te® B -te B >B G ra G G bC^ •2 ft B G73 ^■g ^££«5 ft£ dj 3^®.ft graGggB te bc’£ B te te 2 03 O rP 03 ra 03 - - (Z2 03 q x 5 o 5n~ $b ©b~ G ©C c Q beo B ÉTC ^44 g g <E B B G73 G 44 x B-ë 3 03 d J s -> a S o B c - -s 74 J G G 2 G !-g 1:4 S O B X G ®CZ2 ■ft fee ft ft oB 4®B rn 75 4-i O Sm 03 >'ft x 1 ra O-B .B r-® te B74 ft Sgo ft o t~ a .2 "Q G K N :B~' bc MD 2 ft-® fi. 3 74 aêS^Schï E-gft-graraS^ftï-crge irate£®O “^ê-§A “>-£2 te £b cg1? c g 2- i 3 2 O.-S S S ®A g c 2 S te g ft.2 g^N o X 4P 75 d O 02 &DT3 X cO CC CS C 75 CO l> bD-U C O X cc 2©Lft:®»£®2a® .ë=5 u 2’ .2. bcE bc B G 1. 2-:o> h B B te 73 p :F g b -c L te te -ra te -2 G e ft te g sag,g^s;^-s“ ^•Sg4- - G L_ r, - 2 -5 O 03 03 2 03 d 52^^^. i3>Odd^ ?i3örö^„ W -X e 03. C> o ft CZ2 NO M< =D C7 GbJ CD

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 7