h IW ih- ‘■arags^'uE'O 2 3 3 cu o ML J-2 r-H n h! ®oo Q. S Wi; lp gsLit^ s cx M O 3 46 P J0 u Èou’0 ■J.5P S 9 H hl Is: <■<1 Hspgr=g J flx^ 0fl <D -4?^ k CD fl rt O 1 Sssslïjf^t rt^O OO 8 c fl g rt fl o ƒ5 1 CD UQ CQ CD O M Lh - 42 x rt fl ih 42 fl tuo S Z< 42 fl o X H *2 d 2 I I rt - s as o 8 5 s j|.rM sH^s •5d| el •isss:j .-•F fe - -I5 «1 ?ihs? ïïw* <D ro rt ra CU rt rt trt f-< t> <D "I J --c 42 S 1 .-t r- o|sSSIJS-ïïi»a°^8 e-s'Esi: 1^3-s •h e is ^e-ü •a 2 ra ra K 3 in :laan. ■§0§U»I!"ïM«“P 8^S£ 8 g fe u p CQ 5 Q is .5 M .8 .51 z M c w c: x r+ 2 u s Z a ^3 o Z a 0 Z R a a Q a Q a a a a =a u M a a O a a a a a a a a S a Z a Q z o N a e z M P- E .8 g ■a a J *E p a z M p a a cn H a a 8 w CD Q. s rt "2 JU x eens ge- ichtoffers vorden r niet ont- lelen met m. worden j, die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog )ns daar j en ruim e <U .1 a bezit der Christenen. Moge ik een ander liefst nog verder gaand voorbeeld aanhalen: Enige weken na de bevrijding had ,gK .s^s&is’allsêasSS as~l'sS S2 2 a 5 S w a so 0 PJ so r M S 2 a fc •s O -O *3 42 42 8 42 bJO '8 .2 S w .S d -o S ci a a§ si 2 n 3 5 o 9 J Js a -2 •X ce •O E u m e 5 .2 S ES a b 5 S 2^ *v meer dan voor de oorlog, en ook niet minder dan tijdens de vijf oorlogsjaren. Velen, die het ingezonden stuk van 30 Juni gelezen hebben, zullen vreemd •r-1 3 g 2 gig <U 2 s -a-s “8* g.w N u "u ■o u 3 Suu u a o o 3 *.E 8 Z "d as <X> bD fS ri fe a'® •d 8 8«° 3 3 o J cd 42 •Sf. S .3 I •g’S 3. £e ó2 a 42 Sog u» g s w 2 a B °ic.. ÉS k: -J- fe3 5^ fe B.S' U eleo S-S-j? .8 -5J 5 c 'fi jl 5 ^^g-3g X-S s 3 -1ö s jl ag^fe^S E37ls 3| R £o JE 3 -S E i 3 -F) s.E U s’3 42 X3 £3 o •- P 8 *-> •5 co °.E 3 3 3a 2^ bio 42 c '8 xi 0 5 v U JS M •a s rt Q 5 2 -o E j 2 .8 ^2 c 42 u .8 s: ^’Zlao g’ë R S oH 5 E E S - o vn Tt< rt\ ïf S 2 S o g - _p 13 42 *rt bo g. n <*- 4-» rt 42 ^1“ 42 3 8 O 2 ES S o fe a "fe cn Xi u 3 Jj O S4 x s 42 a S3 rt i <u a2 33 S.E” tuo 3 g*Pg>8 S rt rt 2 2 Zd-O S3 *3 C rt ”5 grara|g>fe 8 5 3 "E 3 g a o 2S - 3 w 5 &>5-S •3 -2 f X X rt 2 h a J 42 X S 5 X g g 8 8 -g U .S g. w> 5 6 o S s 2ss c *x bxi 42 feQ a w rt 8 Ij? 5 B o, 3 7; <e a I 2* 5 §3 g 3 2 o 1 g O 3 o s erf w>"o 0.0 EQiJQ ra ra t> 2 ^3-S^aêfe °|5"=“=s“"S’6:°s-sS *2 sis’s g X 42 P< 4-> 42 J 42 a 42 s - 2 e ra® £1 ^4 p p 4 s *3 o P 0 J E rt 13 S3 42 O X 9 2 „fes 3 E S 2 ra - S a r o o. o ’-S 1 rt X co fe e u I Cc 42 42 g -g 3 u rt s E - c 5 - o S.E 5 s u ra 2 'S^ h q rt W ra: oi k. om 3 a rara a '2x o 0 fe few S g-2^ a«Sra^S E.ogÊglg O 4ra*-M> 0 4-5 X -SfeS-êra? c®lojo rara M 2-g 5EdS®Ss„ I Jgfe^-S* fe E S 5 O 3 3 P fe fe S fe •5 g M 3 3 fe E bo ^3 fe 73 m£ 5 S o 3 3 fe.2 Sara 3 fe fe SSg g. 3 g-ra .2 8 5 5 3 o u fe fe 8 8 8>Ig'=-ï-°’eg’e E 'ra m 5 ,3 &8g §g fe Q ■KW 42 CU £0 trf v -fe .- - ra ara R E 3 5 2 3 5 N O:fe, fe s u ra 3 ra fe 3 Je U 4» rt x 0 2. a s :£-s s 2 8 fe d-gü B fe M fe 3 'S 5 a 0.^.2^^ O H 3 ng 2 3 5 HH *- M O i? fe fe i? G- a- ra *1 a Mg 5-8 3 fe Q S fe 4J ra fe.E fe '3.5 o Q 3 •gj’-S ^.9 12.2 c°' S^ra E 3 73 o •- 3 EQ<3 E ra g S S a ■o M xs> 2 a S ra 3 c ra ra v t- M o JS-s»2 g-a fe §-° Q ra 3 0 CO R fe 2<8Ss 3 S p Z tn z* fe fe Sgglrfra g - 5S 3 M A 8™ C Oh feO M M 1111 g*5ie p| s g g g o rt o o ra» ra 2 fe ra ^|a3êag§ElOö:®^®^a?3*-S ®®g-S$fek.|®5“ri 5gg®«3| ^i^J^raaj|3ra»o?^§||g®®, H-g C cSSfe E rt -E a. C s gjs^g«2fe “oraSra" ®’g°-SgS>3-S>ora".giei a^> ®-~S u rt 3| «ra o -E- 3 g ®^l 3 ^:i.ïo^^isi^|s.2ig-f°jöfe o g.® 1 2 g-i* “3 P c® të ®5 f >g:5ö§sS8l.2§li-g1--zgl3-3®3 3feë>is I feE.s’ëi^Ira^^ Sri fl rt ill 'g^fe-fe’og'-Soi;^ M> aJ ra ra E 3 m fe V &rafe feOoü-S 7 o£ J i5 S O s .2. fe -g -2 5fS°42 fl fl r JE - g Cu a <s 21 cc O g 0 S 2 s3 fes 3 u 42 fl C .8 e 5 O E to ra n o 3 a a rt 3 Mra p re ra rt ra» 3 n. Sg 31 o-o fe fe o 3 5 L 2 2 z 3 0 3trfra 3 Ji ra fe 33 3 c '3 "O <U 3 •w gra 2 o 5-° 3 rara^2 fe2 rt Is rt <U kyj S ■O -Q 3 N 3 41 O S..E S fe 3 ra h .E J! M S--3 S-| 83 &ss-:i.Uï s'5?» fe -N s g-E-fe >^8^ a a o -ü a m v E g-H-g -51 n k. g-5* 73 .fl cü rt O fl fl_M42fl8 fl feM ^&otitódS ESiuüE 5 ra a °fe fe o E ra ra “?£S,S» -i-h^^slü J8S'i-sss-ê<i«g§^& 8 m o 8 -o 2 .E E -E 3 S 5'1 s 3 fe .B 1 1 3*^ fe 2 2 rt J? •O N rt 10 g.^ fe 8 -S •^Sfe73©&273S3^ S S7. ffl -a p o 3 rt -O m rt ra» N ra S! 2 3 u ra O fe 8 3 i g M E a .s’— O g ra S'0 5 >U 80 -ö M M 2-0 g 'H -g 3 1 a k. 8 a 73 2 >£O4>M;2<UE?'Ul>ES fe fe 2» S ra ra ra o 2 c w X •o a •S-Stj S E J-3 gra ra fe-& •3P 4j rt O <u 70X 3 E 5 u s ^>felgfe >f®73«^-g2a”«tA^^fe .Brat ^ra -“«„feagiï oAjsf»p=:^ 7®£Sagg> rtga’^^ q 3gJ2§,“|-3S3fe^.J2'|.3f «s|= l«ë$g2S.,i| êlslpl^aMfs .•Ss >.s fl 4> 42 X 42 rt fera fe^5 fera ra ra 3 S o bz) *C S-Ml E-g E 3 o 8-g 8 a E t> j fl o o fl u 42 ofe fe .i" fe -9 «J 5 - E u .2 2 5 R S 2 ox^ bo O. 42 rt -o S 1 -S 8 «-.£5 J S 3 2 i •f3 o Ai x t 2 z-S 3 •p.e^ rt a) H 2Ë fe.E jE* M-c E 8 fe fe 5 .E y <u m X E fe -9 a X©©©k.®«S 3-3'1, Q ra -c -o Mra ra erf s ra 3 5 <s 8 O S fe o O 3 73 -o -9 ,s £.0 .5 - 8 s J- raH 0 2j e; «e sfl t-< 3 O:? x o .8 a rt 5 8 K&&S.2 8S-8§ 5° I 3 2 i- Sï«l?J|SsS s> 2 rraSÈss’- ?.s •gfe I M 23 -o 2 3 2 X "fe 42 X 3 fe •E s- fe£s|afe o p a <u a< J fe .fe 1-2 gfefe nii^fet^w ra E 3 0 3 E 1 u». rt 3 S E fe - 73 ■Hra-5 rt O 3 -9 g u X O fe 3 3 g -2 -2 fe s «qI’-s e s g S^^fer^S^^gE ^aao3oSo,©-S8" ^ggcJujagra-OTa^- M£rara«^“feE3OM SfelgL’^rag^giSra.3- E 3 -2 fe 3 3 3 M 2^ S ra 2 ra =9 6-“ 3 p £;E d o 7? S 5 x u 42 x 5 8 u rt :fs g'jSS-s-g ^5, >2Ë *5 ara’s a 3 ra 73 w P ©fe s© fe 42 42 J N L cug.^ fe n 42 X g 3 r 0 3 g J is 0 e o fesj-S M fel -3 o a n fe 2 o Wra> U- 3 5 bO S3 a «J g-1 Ëfe E R u’a.w o ra o ra a ra Om ra ©^•3esrSs| -a bfi fl w -fe^TJ-E-3 S-°ra g j3^Q fe Z fe' Ëfe ©r S 1 9^J 5 a -a a fe S g feM2.§©_" -s 3 - rzr Mra 3 2 ra *fera w ra a -9 a fl rt k ofe 9 a LP - ra g fe^^dSS g fe a ra E h 3 3 fe rt 2 ra a fei© °^.s trf Q 3, -- o 5“ ©ra te ra ^a© 2 S £e 3 p* v-a o-g-^ra ©3 ©°£©pfe©fe 3 u fe 0 •s S-M p ra o> g 2. 3 fe 9 g a ^•2. ra fe 3 fe a s -e Q o - L" o> a 5 u r M 73 g -2 5 8-°vsS ^si^<© O fe ra 2 2P •2SjJ fr S.^.ra rt 0 s ra a ra 3S o» 5 -0 a> ra kn 3 "- a§ 3g§® -® sS-g S .5? 3 73 m 3 g g t 3 3 fe ’a fe 3 Mfe 3 -2 S E x 2 o 2 U rt o rt X X s- 5 E fe Sfeife’ 73 •a 0 fe 3 3 m g s o 2 rt fl fe - s a .2 o >,-a ABONNEERT U OP „FrisO c c >1 fe 8 2 Cu 2 personen uit allerlei godsdienstige richtingen, die zich in het gebed lieten te drukken, van de gemoedelijkheid, waarmee de woorden „dat allen één fe a cc -ï T >’F. 42 X <42 ferac^^ >n ra o ra fe 00 ta g, 1 ^ra° •a£ b 2s3 ra g -g s .2.ÏÏ fe fe fe fe —p - - £.2 3 fe g E -“ M— <3 - 3 <2 3 -a - kj k. r*1 IS £-9 §“3 9 3 8 fefe u 42 e 4-J 10 rt fl glra fe 3 ra 1 te fe gerf g 2 - -fe -5 -w 5-2 fe B’S 3 3 2 traUELg fe 45 3 ra ra ra ra» ra u fl ■g 3 M^ m2 u ra° §Z '3 p >.fe 3 -fefc ‘rJI3 5 q wa 42 V bJ) 9 g ;i 2 p z fe mz g s L>>,x O °S 8‘SI ra 9 K -fe ra fe K u "2 -M a ra T3 2 -5 D rf iarh (3 T. Dominé o U. V* o .2 o a _o a 2 42 a 5 3 p- bn o W o ort.©©^^.*3 _S o 2 C o 3 .3 q o ,_p-, ra c- W cu 3 M m >-J •a js“ >-B’S g'g:- ®S®cs-§-2^ *25 O’S.® fl S'S-S-g^ o p-i 03 bjo 42 o u co V o a 42 N 42 42 O bJ3 X tuo 8”H O 03 co mx a bo£ 03 X *-» O r 42 o 42 42 o Ï5 2 MD x fl o 3 O\ .945 in Pietertje w kJ H WS éénder Friesche dagbladen onder oogen C3 C3 03 Sfc» a oS 47 V c h 42 42 V a 42 <u 42 OO CSJ M P W c cö 00 N T« as a a 3 a rt unenwer- 3in, moet laaronder nneerhet alle ge sdienst in sluiten in lommissie g met de t Nederl. lijk Over- ijke Vrij- loppelijke stichting >pgericht, van alle »rele oor- ende pro- s comité’s strict- en ivat Dis- emeenten ;e Sneek, oorzitter kan beter re publi- u V« Stic! LO ’’T o\ 'CjJ c 03 ’QD 03 03 O X cU X X O a 42 X aS a o Cu O «2 X 42 73 fl -o o a <u a 42 X 42 a rt öC P w ca ai 8 c n 2 V C c co =3 03 O tn o o Q Z C H CA ra o o c J3 r zv Pieter issen 19 jr Ironingen.) dv Sljbolt arden,) 03 03 03 42 43 42 o a tn fcuO C <D Q rt ^5 o o 3 o ’CD C3 a N S 3 'Ö2 <u 43 P 42 a w 43 nJ 42 nJ a 42 42 S 42 O 43 P 5 8 CÖ 43 42 43 s a 42 42 8 42 E o <p 37 g 42 o 42 a -j 42 42 bD ÜD C "p o P3 Ö2 XJ P s ci 8 n3 <2 co \D 42 N *W a 42 o 3 2- cd’ CD* rt 2 o -P c> E 42 a xj c T‘ o e o co C <25 8~ <2 v- cl. a *2 ri tJ3 -8 42 r* 0 x iviuiu^vH) en ook niet J g ®a N <p 42 bjo 42 a s r/) 42 42 42 X H 03 E= 03 toO _Öp C3 Q 42 42 42 42 ’ce a •O N M rt a u 42 C bD 42 ^2 CQ WORKUM, Juli 1945. De Nederl. Padvinders beweging die in Friesland voor de oorlog van geen -beteekenis o - a 42 42 bX) 42 X *-• c 42 42 X3 42 O CL. 42 O C- o 13’ÖS 42 42 X5 <2 .8 ra o <u a v -5 Ê3 J o a W e ■o - é’s zal op en, om in offers der Dit kan nneer wij ouwen en Wij doen >te plaats, zelf niet le zolder, ar in Uw ikens, om it degene, )ben geen nen, geen o zouden t zij heb- leest, be- gelukkig i, te delen eer heeft, stel in sa- 3tie Rode aande co- haar op- i, dat voor iet omdat worden, alles Ben in alleen T. H 2 c S a 42 t. 42 rt O .2 a n «>t; rt rt u, T) ja o 3 D K r» M - a j S M o o a nK“5 »3 5 o- - K 44 J E W^^-2 ?S I g o bD r3 bX 42 O U3 03 42 - u <U a 42 42 O -O X) en r 42 &0 42 42 c.y r a 9 •a S dl O tn Oh M o cn qj U o ld m l .2 d ex - o o S3 42 42 te a 42 42 cn 4-» O* 3 O ex a u -.«8-2 c a c a o E -* c ca 42 a xi o ce 8 42 CU 2 O ^"5 .2 - ie pvrxiiiviiuv vvikjuiviiü®!^ a a. nJ c -S 42 42 O - 42 a 42 X» cê -*■* a "o a Q 42 W tn S3 42 42 42 T5 .SP 3 “2 X in *-* E Q'5’ tu> a o (x, -a W ”0 o '5 o N S .2 Cj Q «S 1 fl J 42 bjo J 42 cn V b/) O .t3 CJ X Cd 42 Qh 42 CO Cu 42 42 co g o T> C kregen, bleek een klaagzang te zijn. De schrijver ziet de volle „earpelskuten” 42 X3 co cv-3 V, 3 3 ba ja e 3 K ÖP' 42 42 42 42 42 O’S rt cö X5 a neer »ern! den “St a 12 tel. chrikkin- land, dat i is leeg schonden edwillige i in den uizenden, g, schoei- enz. enz. rt aan al aarin on- goederen en afzien- ien. Grote hade ont- Nederlan- r particu- 'epen was i in dien s te groot deken, zo ac 3 o X N isf fl Sus M o a 5 (Doopsgez.) 's Avonds 8 uur da S. Treffers (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Jansen, Nam. 2 uur Lezen. Koudum (Doopsgez.) Nam. 2.80 uur ds J. Krijtenberg, van Twisk. r* I - O1 c i r* k D Q i l v s 5 "3 4-> CL. CO co 4) 02 a XI 42 42 't§ L? O O 42 'O 1 03 X 42 0 X* ■*-* u rt co <-> 4-1 V- 42 co O 42 S az) a a i 42 42 42 co a 42 a 42 42 X) <3 co rt S' 5 42 O rr-1 42 U 42 O 2>d rt rt 42 £3 'O 42 X) u •>-« .2 8 42 a o 42 42 8 O N TJ 42 X) a S .E m t3 u V fl-Ü g <1 CD X* M o a _j of d ‘Z5 o ^25 .U 42 a 42 S3 42 co a a a rt 42 42 GO CD ^2 4-5 X s N g fe 8 oi 00 rt a 5 a <2 42 t blOi E E - 1 o S-.2 -x -j OQ PU O 3Ö o S o o _a <n X S 3 E u js e 2 3 o x Ego jd u g -o 3 a kJ S s-- U u l> c •O J3 -O U O a a o JS u a. v) rt 43 0 42 42 X3 42 c 42 X) a 42 42 a rt <U T3 u n - u c o d 2- 9 rt O V5 a -2 42 o j Q a a 3 bo h o y 42 a 42 O X x> a rt 42 a. 3 .tï ‘5 5 u '3 3 u E 4> 3 5 3 c O x a 42 x 1 rt 42 N a a 42 42 42 C3 cu'ê o a rt 4-j a. 42 U-3 J y>- o naar Holland vertrekken, doch ze komen helaas leetr temer In Holland hangt ex’3 o 3 O u. W.-Ï u 42 rt o a G 42 »- O C3 _rt 43 5 42 43 o o 42 42 +j XJ - X c Q, tuc 2 bf^ C3 42 O 42 G O X a rt 42 O a o' a ^4 Cd Z g t> -d a rt ••S'W Ld ai k- O) rt g-go s- a -3 ai a rt ^4 a r K f-rl rt tn X5 42 42 kJ’E X rt M 3 i s> S s o.S2 O u 2 ca •F 43 co K’3 S-S C3 x e °S SS O _a> P 9-i 33 “2 2f> 2-S ®tl ra S p. C5 M 2 PU O - X9 ^8 co r rt u S U- - 42 a 42 42 X .2 a 42 o 42 - L. 42 O 43 rt U.’ is m - o 42 X 42 O .9-4- 42 42 ’8 8 rt H W o co bo 4J W rt JD Tu 4J 42 w 42 E rt u 3 ’t? 52 a Ja 3." o fe co 42 42 •c- O t- r o o o\ x 42 xxx d rt ej a x 42 9 t; 45 rt 42 8^ bO 42 4) O d a o» r? ln ®gix§H fi” 3 rt 2 XI S 5 d C <D O W o r« <D 454 O (D rt CD rt rt rtpq k-ra Ï3.‘o b .2 .2 s feI5> g*S 3 a o .«o, 5 S o 42 Et, 42 -q e 2 1 X -T- .- U rt 42 Q- 4.) Q sgJS J fljJ u U H3 tuo-E n 42 O co CO I rt •- bfl’3' 5-2 X 4- J 42 P-< X rt >X -) 42 a <0 12 E 3 2 O IX O O.kX -■ -> o o 42 5 3 bn 3 O rt nj 42 332 ^3 j o m •o a rt XL 42 X fl - 42 42 a 8 CO 5 3 3 o -H t> - O k- 3 - bz> 3 -E m U U IE >-o 5f’3 X 42 X X rt X 42 42 C - Si S T3 3 H 0 3 rt O rt 4; .t jo wa 52 q: 42 N rt a 42 42 42 X S ti 3 rt 42 o -5 1 42 0 V X x QX a ög^.s'S’S t- ••-* a *42 8 43 rt a 3 cd co !P a A 142 9 u - 2 3 a u •rt* rt -o ‘o ra v== V Ofl.—k X, ra i> ja «1 V y> lo^43 0-2 ra .9 g o M V fl 3 tuO 3 L - ?,.9 "O 3 «rt -Q a a u 3 -a I2*ra* 2 - J c 42 3 M g -Q 2 M -o 3 a.rt 0 e-° o, 73 ■o ra o -- ^-o 3 u a k. CU cv O 0^0 o 42 rt 3 42 _rt u O a Cü X 2? rt X tn «j "MN a a v U'S "00! -O JJ E 5 cq •3> U •- K M 3 3 3 4J 4-» 02 8 42 G 4-» C bo 42 4-» a v 2 c ra a u a - 3 3 o ra o. - o 1 0 t a j orO ras O ra? i*! j J Z^ o ra“ Ob ^5 o 3 5*3 o il a ra’ 3 rt 4, a: ra h 3 rt 2 rt N X 42 ,x e» a rt «tf ra ra 2 o 3 5 J rt o c V ra U 3 3 5 trf 3 a ÖS 3 c _c g 2 «J -S ra 3 ra N "a u S ra ai 42 42 42 4-» ’•■s^.d e 3 In Cl) 3 &lis I rt o- a .E u r 3 m u <u P U>_ k> ra ra ra rara o ra CQ ra mo X o ra fl ra 5 3 n a - ®IS ra u- rt 2 CO -s 3 2 4-» - co o a 2.9 X a rt <d rt 2 O :ra 5 Eras tuo S3 X X X 42 42 03 g M Ut 1 s fe 9 w-0 rt U. 4-J 42 42 a 42 -- - rt u ’rt' rt ’q 42 1 o o -H rt o 3 O v .9, - - ra M O M 3 Q. o 0 42 rt X rt fl a 0 42 rt rt 7* 42 X <U X X O X 0 O a 0 a rt X 42 fl O 3 V - rt X 0 rt co C u. C <12 42 >a N :g> M< <D 2 raS 3 ra> 3 2 3 ^ópË S3 ra“ Q^S I’s gfe ,.35 MO5®3 5 g«« - ®ra 05 o> a o e te 4-> a x rt j i. X rt 42 rt bo S O 8 2 fe* ra u i> o ra o. I •»-* o fl 42 42-0 fl X isï 42 X fl G 42 fl fl 42 X eó 42 X 42 42 X O a3W*^° g 'J«’2a’“’ c O <D 2 ro S3 rfl 3 u ■3 ra §3 CO 0 O <J N V) 0 4j 4' 9 O 42 .9- O 42 O V W E 03 s M ca s ra C« ra ÖJB S Ü2.8 8 0 JB .9- - rt 42 X Mg u"‘ g M fl 42 O fl rt WA “S 2 -S 3 M 3 3 4> a :ra> rt ra ra M N 5* ra ra ai 2 u u <L> M F -- ra o v JH ra-25 E fe ra 3 O co 9 w 3 o o -q cux 42 X rt .So 0 42 S3 U 42* 4-< O o 3 u o k. o 3 0 S b R o ra m .2 *-0 rt 0 N r9 X s? ö-g .E fl C 0 42 42 42 f 0.2, a 3 ra g 3 0^0 4- C 42 o 0 42 .^X x o. >- 0 ra-ï X 42’fl42XCtj'-’Xfl0 42 tw m UI44J rt 1 42 42 CM 1 0 x rt x E tó ra o Z 3> Strf 3 CQ 3 42 B> Q 42 42 X X fl fl t> 3 5 ra M s U Q O N 3 j 33® w k. ra L~raN «2 p.afeujak.®''’ fe 3 Q- rt E 8 x rt k t> O'’" r—- 42 X 42 X rt 8 rt rt CO 42 *-* CQ 42 42 42 w— O 42 X 42 X co 42 4> tuo 4- 42 42 rt o S 1 k. CUiGk M O N S 3 ra gü g id a 3 a erf gr - 0 3 3 73 -O M g k. M 3- 3 3 .9 ra u fe *0 73 m - O 9 3 - *oE o ra e M k. *3 a a .S 3 cn 3 q <3 O fe ra ts 3 o o go g fe V •fe >,2.? 3’F u d 5 rt 42 H •*-' 42 -o 42 8 g CU*0 8Ë-.S ■2a*S .8 0 g ’S3ra S g O N 3 x-1» S V, 42 X X 0 fl fl rt 42 42 42 rt •0 bfi fl 42 rt g 42 fl m^es g 3 s Et: •r. 3 (D n X - (J co 42 2 2 42 3 o Ma .8 *42 42 X 42 fl X 42 •n V u M 3 o ra 3=-:wë 3 fe 73 *0 73 3 rt 1 ®ra 4H 3 v ra -H J3 u o x oL’> k- 3 3 B <3 u ra w M^3 u 3 A <0 X zn o, a X 42 0 42 «n o —’9 42 rt rt 42 X 42 O O tuo ra 3 g 3 - r-issii a ra 3 8 S fe 3 fe M V rt "O Ji •fe u5 ra M 3 ra o 3 ra S 3 o ja rt 8 rt X X o u o N X rt 42 - bfi 0 *9 .2 v ra 1- ra ^73 g 73 fe rt o M k. M-kC ra s o ra 0 H «J s J2 3 ro - -- u 2 _a - 4-J erf ra j cu ra t> ra -1 4, a ra 3 42 O l *0 8 .8 8 o 42 42 TJ 42 42 ü2 co X CO 42 fl fe R X <2 0X0 z a 1S, m-E s <D rt ‘1^0 k gt? o fl x 42 fl. S3 TJ o 2 Crao fe 5-ï'3 ®S d 3 -5 rt 3 rt :3>. Z - W ra E> 5. c z* 3 iX o k. ra 3 2 03 ■3?.3<3®ra^®3art§®.2§s?gg®2£o.E_ Ph 10 E-t 'o cu w o w co 42 o 42 .8rt42 42j5’^42OC-M ®feSóo^p“»H "O u <5 O o o U rt v JJ M. - ra :g.tó ra 3 ra m ra w w u M-g o -g g o -ra 3 •Erao ra N 3 fe g 73 3 5 S 3 73 m8 •o ra 0 3 ra fe V - ra O b/) 42 I 42 42 tU) <n ^?Crf S3 O v co fl 4) M rt ra M N 3 3 '3 v E 3 Ë.E E rt O G ra X 42 tuO 42 0 X u. *- O <2 42 o X g rt u. 3 o O 3 O N ra o "O 3 3 a» T=» O ras s IZ7» o a rt X 42 fl X ‘F? 42 fl 9* rt 0J3 rt fl O.X ai X -o bo J 42 -rag fl 42 .9 fl a 8 42 u 42 co - .E! S^|ë7ë G 8 0 •- I 3 N 3 .E rt N 3 3 .2 3 u ra '5 42 42 fl Q4X 0 rt o fl *- X a 12 d U A ‘u <J cu g rt a ra •O 3 -3 ra .E 3 <n 7? fl o t. 0 0 O 42 42 fl Ö3 'O^35 fefeoOH cri 73 a -5 e‘ èfi v Q -Sk.E ’O rt ®A <u M ra -_g ra 3 42 PO M 3 3 M «3 ra*E-c >fe* a rt M >,73 E IA Sb ra - O Q 42 *- H </2 O 42 X 0 ÏS t» X X fl 421 3 - 0 Q M .S a* 2 oC fe rt ra j ra u ra u _Z Z 3 - ra vd D fl' r? 42 rt -M O 42 biO Jr" N cu a rt J* E"0 a - .3 p dTS Mfe-O ■9 8 S ^ra^ w 3 73 -o ra 'V MaÖ n s* rt 42 -0 40» o dl O O 42 fl o 8 x ,-, <n o m -fl 55 ra ra S0 42 X X - Mu S 'C 2«! rara=t in 73 t> o ra ra -a ra o a CU 3 "a, a U. 4-> »-> o rt 42 O X u rt a :F *-> 42 rt X 8 - fl co 4_, 42 fl 2 K. '3^ X fl w rt fe0 p - -fe 73^ <42 .2' 3 S^ra fe -g ra g M ra x •- flr tJ *J "a o 42 .9 x a o c o «H M <n bpS 0 42 42 o 42 O fl rt rt fl b/5 42 X c rt -k co 0 00 8 rt O 42 42 co ‘n rt X 42 a. êux q 3 'fe 4> a a o o Oi g£ -ö ra H H j 3ra o a u ra 42 42 UI 42 1 X X ö9fl59bjofl>fl x 0 o jo fl fl 42 fl fl 42 42 X 42 X •9 ra o ra J - X 42 u 42 >s*rt x ra"3 fe O M <u 1 ra K tn -o w 3 2 <3 3 Ë-ê fe rt 42 fl <2 ”xx fl co U C 42 a"’" 3^ S-ï'êS 5 c h x X c 53 8 <a 42 E X 42 ■42 fl fl r» 42 42 rt o .O 42 fl 0 X c 0 8 •^0 5 rt -4-3 <D - .8. (M CZ2 rt f> Q :fl>.S .X Z fl g 42 42 fl rt 42 42 rt 0 42 O *«0 O X 42 0 bO 42 fl XX fl 42 o fl 3 a 5 ra -o h-"3 M a w ra -p ra ra B 3 a ra fe °- o fl fe 2 8> 42 O a S 1 I 9 tuo ^rt X *42 fl X M rt - - rt 42 X fl 42 fl bX) c Ö.S •8 J ra cu O 3 73 2' M a v E S-gëS o 3 O Oi N OS 3 1 S.s 42 X* O X O S 3 N b/) rt C en •T' O ■*-* cm cn O X 42 W ■o 3 m a J O O 73 ra CO 42 CO -' Lj <ro X X 42 X 3 ra .fl rt co 42 3 3 3 3 - o jj ra u -O 3 •^di i> t> ra m T3 3 O ■5 S s 05 3 O ■2 Q 3 7? <D -Q «g a^ 4) Cu CO <D -0 t£ 42 -ra- W Lfl - 42 X fl X 42 42 o 3 ra 9 X 42 fl 'O 3 «T <v 42 X 3 3 ®ra Sfl o M.-S <D 0 3 c c 2 g ëggii2 O'-sffl -g3 llira-H affipH cw 4-» ra—I U +J 42 fc* 42 42 0 42 u. 42 fl 42 fl rt A x x 0 c X X 42 rt «t-» O fl 42 rt e 8 42 c *N 42 »j bC 0 X <D 0 Q m “O <D -c fl 42 42 'S 42 X rt 0 42 O X X X 42 42 ra. w --X X CU 42 8 fl rt iMsiO^ X X 7k 42 Q-X 42 X :=7 42 fe 7; fe 73 X ‘ife’ ra ra 3 - S 3 5^ 3 - 3 ra a 3 o 3 v. -o o h m S rt L 21 o n a 42 fl 42 g 42 CL g i-J fl 4> A 72 - uw - V d S fl fl bX fl 42 *42 42 il - 42 cu J2 XQ« 42 <12 v 5 •o tn ra -M ra— <3 *2 o ra M 42 ra-M M.© x> u M’-' X 42 ©-g ©u^ Mfe "O -3 a .Q 3 ra ©73—1 O 3 ’ra fe o -o - MÖ^ X gs N - ’8 0/3 "-fe S fe fe m73 •^■g S -ra» rt O g 3 fl 0 co 3 rt M'S" w 2 g 3 .j 73 rt ra - 0.73 ra 3 ©EX £ra E- o a lis fl 42 - 0 o xu fl x X QxJrt42X''.„ ^r- 3 3 ’E 3 5 o 3 I O co X J 0 X X C 42 - 42 X X S3 rt 31 -g c-Ifesra* 5 -"^i* 5 a rt -j 1 0 5 ra45 J|!(r 3 g o® 3 42 C—i ro s-u t- O 42 q. 04 LflTUN! 42 ra0 rtS.5 rt 42 fl fc* rt ra S 3 ra o- <2 a E E 3 ;a> ra O 4- 2 2 bx)4JÖ42|Mflcogi: 5 3 3 .5" 0 X X .2» rt X X X X .2 X X X fl ra O *~M- .JL ra9 o fl •fl' 42 42 O fl fl 42 42 O 42 42 OT u-i O 42 42 g rt -Ö e 3 o o E .2- ’OO 0 0 •0>' 42 42 X X fl tuo rw -0 O fl X x •- rt O zs X X flj o - rt 3 T3 3 -O ©era 3 rt - - - - - tuo 42 *42 rt rt u X 4> X X ra A - J\ x 2 co *o x fl fl fl tvo C X Q 42 fl rt fl rt co rt <u 9>Ö^©«nS Q 2 ©--'3“-6©5o 'E ‘a 5 ia»-3 m 3 -S 42 X ,tï O 42 X 42 42 O X -ka X tuO bfl - .2 O X X 42 o 3 I— ran 42 O fl 42 X X '42 F. tuO S3 42 qj 42 42 O u J2 "42 O 42 42 ■ra - 42 3 3 ra 'rH 0 3 rt O fe fe ra ra fe 3 -2 42 X 42 G O-S S3 42 X O o fl O 42 42 X 42 e 3 *- =*ra •S 5 g-5 bJ5 o o >W Wra 3 «V 0 <w *-* fl rtj ra a-S go e E o, ra co X 42 -- 3 3 M-a <n .B ra 3 ra o a 3 O fl M O O 73 X X ■V -fl 'H fl q o fl rt rt n-Al 3 3 ra ra o’S 3 Tf O O 2 0 3 rt ’fl •ë-“ 3 có 42 §j .Era a 3 3 - 42 s 0 3 fe C N rt X o fl rt fl ^ra -^ra cura 3 0 fe - fl 42 Jr" Ka A 43 X W) 42 x 42 u •E ra ;a» g rt o 3 'O 'O g o a’ X 3j 3 fe fe -- g-fe 3 3 Jet'»334©'2a-'3rax©ra33 2rt3©©feES©-9Sraa©© o ra a.-Q £©®3o3:3'©ra" 2- 3 3 3 2 -- o -- o o u s -J ra fe 3 ra 42 N 42 X A J fe a Mra ora a fl rt rt O fl x rt O ?- rt MS O 3 ra fe .-2 g o ra Pu 3 a - M - 3 -9 - 3 ^.fe ra - 3 S rt 3 3 ra -§ g HaS o 3 ^^«§>§>0 0 2g«&rtgrac’ E ra §(u o go o®2 S S ®Mra 6da o S^ó2 §E - 0 P< <D .2 •*-> k. 42 3 ra ra o n k' rt 3 3 -P O w k» M C 43 M43 45 ra ra 3 42 fl fl 42 fl u_ 4<ora©E 3 73 a3 fe„ at .b 3 ra no 3 m 3 rt a Q.ra -o a is l- g n 3 o 2 3 g S 3 u- a fera S’* ©o 3 45 ra 3 a CU 4-» co fl O O c 2 V 5-fe ra fe 3 73 “Au Mg-0 ^ra 5 a a ra 3 O -R ■2^ S'0 a rt «S fe fe 3 2 g ra m fefe .fl fl u X 42 X Q2 d» rs - fl X 42 JJ M rt '5 fe Ti si-0 2 E 3 - k. ra^© 42 fl zelfs al weer cigarettenrook, maar deze veraangenaming vat» het leven is voor 42 X fl fe inhoud um o ra 05 o vlucht. In Drachten, Heerenveen en Joure u <u rt TRA Bz. 5 -© 43 •a g ©2 TC ra v u N CO x fl 42 fl SI 42 X 'A «U .2 X fl n 42 fl 42 u C X 42 42 'O 4J Q<§ ra fc CU M 42 fe 2 0 42 73 k3 ra ^<3 O« 33 S cn u KA 42 42 tUO- fe S'0 v ‘u .X 'S 2 - CUCU*4 «42 O --1 ra rt^ 5? 3 3 M g 3 rt 'S - - q ra 3 - ra a E g <rt >».E ra fe Ë<-e^fe .s3 a fe m4 O X co O rt .0 42 X Mg; rt U Zn °f- L? E a ra ©■••s ••-’ w 45 3 ra 3 ra 1 -.B’S- rt 42 >- O 3 0 u ra ÉS •'E'"’-' fe E3"3 xHcj?*j. **-• 0 2 3 ra 3 N O 3 M -a 45 fe>ra -9 M-a 3 ra PQ 3 g 1 rt 3 3 ra ra o m ra£ I Q X fl M 42 w-< •-< 4-J 0 CO fe.’S -9 q’ ^fe’En” 0 42 ra Q oi - U ra .e-q rt 3 M M B«a 2 o?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 5