z r I i "Ir 2 Wl Wipi ilh^'s 9- -*sh ’pïilf|lk„a z m z m z si I I lit f S° a 5> fts’iao» JÏ3=^?8 B B <1 cd N ^laf If&f PlFF|h J| fl?i 81# -s. H rr1CD ®tra§ s; 1 'H- e g g. c w TT XL4 t"— b a Élfl n 2 lil ’g ’ll-s £SHdHh E 3ff^crqffg ra ra3 iBph N sworkum L" >p igfp w s^lggggst isiry f <rc rj- CD C> rt' cv O> f 1+ M z ÉS- IX’I gij m ££11:30" m x s 4 P s es: B B MX >5 xg li 3 Hl- «Ihs- U-P. CL g. W 3-p g f OÜ P B §0 ©êis^gsèsgiè^^sss i cm rj.g.= I 3 z CJ I 0 3 c 99 sH ft s^ 3 O. ±2 ST CD o 3 I tP'lalg §pl N B 3 CS' <D CD - Q 5B’§ S - O E o£ t i r t g z m r 90.’ i-sig’Ü 4t2=r;ïo 3 <ra ft o. S eUi •1 I X o 1 i p-£s§ s 5? Ma 8 g S - g. s T1 <5 C P g 2. E. S’? S3 öSg- c r z B Q <o M w m 20 o 3 <n c c 1 3 o o o 75 c 3 B es o z cr o c" 2 51 o w w <3 K 2 Si N r* ft n Q. Co TO 3 35 B a> S-' p a 2 S- I s 2 £- u g B Z o c z »-* B e 3 o B 5 ft cn 5 3 >o B'S B I B a q 5. 5 •o o *-t - g o* o 2. 2 2 - S' S’ Oft O cz. >-l^W 1 -1 9 ft a> ew>ote> I gw o >3 K !z! co i. S» rS- B CD 3 5 Q 3 ro rn z m 5 r.C N a- o CD Ci- CD £5. 2 22. s E S' T 2. o? Bo H c b g 2 S.S- B’ 5 5 PT 2- - 9 I?0 P9° B s 2 3 0-75 P fb 5- o' o s CD 5 - _UX -X ao' ft - 5-<po ft rt- tF? -2 o- 2:*?. E I Eg a g’s J£.£g^ê ^7? 5° 0'2 5- - s s'2 R 2- c^.g-< Sm 2. >2 S' no o w g -i 3 a n z. X w m I—<CD sr CD g'o- xift' S-' p 3 Q- B g, 2. J5. &i?S ?f g p 2( S S3 3 S n o’ Jc? i2sp& -w«£ C p S-B L ft 3 n r* o n> BT ft 3 3 ll M 8;^|- sp^-lHï 75 2- 2 L ^4 ET p p 3 g." 3 uz ps< wo F g g c- S's-g 1—1 5- 2. <5- o* JO» rr cd 21 5 2 3 cgg.® S-2 OW>OCÖ>3.§ ^E= e pa 3 S »- p <z>' ft F» ql s r s 2 2.2 - S' 'o B’X g - 5:g 3» B 2 g g* - D CL g 2. ffl-5 9S2HMwn>xs^ B m x? Q o SMW5‘ •Li® M-sl£- 3 g 5-a 3 'B r- E o 2- g 3 3 2 ft 2- r"+- P5 7) 3 75 P icHfflg. 3. s s S: J ta' Cl rt> =3 9 -- S &t3 rt 2 S 8 E?» 3 g p e S.O 2 S E. - 5 aiOt©^d’©Oog<O^U>OC5CKfefc^« B b B O K- 2 N g-sgsfc c S- rg-B B p S 3 :g o o o. g-- 2— e-t- CD 2.“ L B'S- pap S-.Wcg >-» <W 3 CD <D CD B 'X 3 S’3 P o S. B >-+» o •g5^ 7Tq_B CD 3 g -££■ ?S® K E-L® *S hetNie en O. verkort E& p B sas, •ra s& ft i CD O. s-öcra £cra g.2.g rg^ESgÉ S'S-Tj gj ■- s 2- 2 BB? 3 g g 3-s era 2 t» 3 h o 2" n 3.g- g o-&3 3 2 3 o* S ffi - 2 I g e-. g- o «era 3 'F w 2. C ft ^--ü pr <x q ?a.-§ - o x 3 r s 2pftft'o--p£ S? g.S &S-.” 5 0D. E" 8 B 3* sr 3 34 R M gS|' 5 er®. 0 3 g§S8=S84aK a o 3 <r> „e'b 2 oq tra pcra 3 §-- g-g-3 2 O I 2 2 p 2 2 ès® p-j cd ?r a8| gS'S 3 M sr'Sg.S'SS B CD B ê-1 s 8 o 2 2 p ©B B B 3. »-• 75 O Tl CTQ 2 3 rs ja T5^ 8Shg S S B 5' 8 r g3 m 1- g.s a ®B»s£ggi~ft FÈ3j g®8 B'S 3’5 ©s o^l 5’ o O 3 2- s sga 57 -—3 3 3 Rft E 2 - ££S- 8| 2 3 0,0 3 B 5 P, O- fb 5 3 tóB’ N ffr» 5T 3 2 a B 3 S 5| 5^== «a -7o h: ft 5 cr©® o q ©o cr© pr ©S B c&©ft g 3 cl§ 2»’ft’ '£og®p~©®©£ B pr 3 £0 p o .-ö 2- g£g"§“&BS®^©© 5 “5>1<ju^b:§ s 3 g 5 2 3 g gB’ft ft-g s w a o g’ssj 3 p 8 v 7 8 o?B O'’3 5© o o A <31® ft"o“ ©s B’ S' o o P B s: w-b S’3 <2 sp ~?®5® B 5^ è'S g era 2 s- 5 z 8 w2. B 2 ff 2 S' 2 3 2. ff «"ora ft 3 tS 2 2 O 2 2 2 3 8 - o-’S 2 23 2 43 g £~ra g»s®3 ST 2 g 8- ÊB B-8 3 ffB CD cT <pr 3 pr o t-J I— &8 Sge g E 3£ X <4 5-5 8 3> o O S 3 2 S P Q. B/ffcra 8 o -_. 2 P o JO ft cr ra p» X B ra. 3 3 3 S 8- 3 o 2.3 Égsg.ffè ff 2. S 32 O ff -B.?Z ft LJ T ra LV ^CD—>^» rc 2 5 °-g 3 g o E s 3 5 O g ff W 2 2 ff ff£:' ro ff 5 B'S ff 0 ff ra, 20 0-0 F «A 'S’g-.S®'* td 2 np 9 E Sr f- jo 9 ra F g CD g tr CTQ rf 2.^®. O'S 3 2. o. ?§^§9 Pb? S gSgrj: 3 - 3&B.S “g 2. 2 3 S B 3 ff o a 3 g 3.ff ff ff SB §1 ff B 2 2 2. gg iff0 5 CD =S 67ste J; 2 re 3 eng E CD ra P CD CD T3 9 FT' B *- ÊLpt^ 2 s- 3 Z S.*S 3’ n n 3 78 B. Z8 cx CD ra 3- -•g dq gg - O re n a. raL 3 <TCX rat Cn 2; cd r~ B 3- S - O 8 B 2J, 2. 2. 3 2. B> 2 3 •S.-Ï CTQ I q I fix o p a p p a (D S. 2 O P T1 9 cd 73 O 5T CD ff 8 8 2 re b p B’ 73 CD 9 73 s 9 9 cd 73 73 rf Q-g ft 55' tF M P CD P- O1 F EX 3 <1 O co 5 I CD CD o- CD z—x m m ra if 75 N F O WOpOF O. ffC 4^ 4^ S’o 3 ©ff 3 CCD c o ft JO o c p •~J t- CX QX ti 73 CD 73 e-f W U CV m P 3 P indie CD K Q 5 Q D Q Q 3 CD CD cn=? 3 Io. re re 3 CD —C CD p 9 4^- 4^ 00 4f O Q S' 73, CD O 5 bD Ob n> o “C m cd o C c P2 ft g CL CD CD fD CD •O cn=5 CD Q- O O O 1 00 oo <Z) CD CD B P cr cd B NJ N CD CD p B N b' p B O o B- CD 9 fT> S CD CD cd cd B O c ex <r> 0 cd B 9 P S tT o 3* M F4 o K W cc H W CD" c a p p OT R C re W o co 3 oq B N j— co «5 H 3 O SO 75 c 2 3 ef CD 3 3 (X CO PT *3 -’I ?r aq (D 53 I 00 CD O P E CD O o a* CD B’ 3 s - c cv ST B CX CD *1 QC 50 C3 C_ o 3 B o* o o ?r o 73 <i CA PT •O I o r (D bO 00 Q o CD I p p *0 2- cT Q. CD •o ■o 2. o* 03 W c w M B B, oi ex tt CD CTQ co’ o o q co DÖ Q- O E at PT o B CD B CD CD Q- •a3 o CD «3 73 CD B o B CD 3 o B Cl 0 w 2 w pr p n> B* H-l es: b a N E. P-’ Q co CD B p K- B E B CD P P CD B KJ K 4^ O CD CD CD CD B B (Ta B- o c cx CD B B P CD CH5 t- «o’ P CD B- P P, 7T CD 03 ►a g Q- TO* CD X B. B OQ O bO CD CD CD CD B B o B Q- CD a o B <i P B cr e: B P VS g 5’ 4U LJ CD CD CD CD B B bC 4^. CD OCJ’CJ’ DC Ci 1 CD CD CD CD B B w o QOCH 4- OO &-B P h CD co - CO 3 o co TS »pb3 '23 c s 75 ex g 5’ 2 - 3'5-2 0 n. G Q- B b2 IO CD 5-3 <f 5- r® 2-3 -i CD 5 K PT CD 3 7 co DO w o a M W c: pr g N: 5 T3 P o cd 5’ 7 ft rg -1 E. o o •a B t- r/? O^ o c B 2 <D B 75 05 a Q- 5’ -u o 3 CL Ui 5’ S CD CD 3 3 CD CX 3 (f; o o o o ■to"*-* bS W4L LC-l'J'P <X n P p'-ercS- ex B a. B co 2; H ft ft B >-s FT CD 2 OTA i BD R»«»* 9- W C/3 r> a CD o *B CD O er j* CD C> CD CD CD B 3 B CD o- ce CD c B 73 B t? O H t> 3 CX CT p B - S’ g S a n El'S OO J— 3E o’^ 2.® B «1 5 CO C 3 3 o B «X CD oiz; M o B OQ a B o CD *0 ttü 2M 3 as «7 CD go O ft" X- 3 C Cl HI CL ft 2. cr ft 3 g~<- £>8 T’b 09 Ö3 "s 3 r- CD O L- CJ< ft ft (0 <0 3 3 M ft «3 to ^-‘ 4- ft ft ft ft 3 3 8 <S 8 sx 5 2 2 K 5 g g 3 ■c ?2P 3*- o CD B er 3 2 '-T H So CD 5 exo O-- O B 03 Q- CD <1 O O CD y P, T5 CD ^CK) <72 ft ft 53 T- Cn CP 3 3. 4^ q- c 3*- cd' St cd' 3 73 <rt- CD o S' Qi 4* w <w 00' CC C'. 4- Ct: 4- ft ft CD ft ft ft CP <0 CD CD CD CD 3 3 3 3 3 5 S3 TO 5 CD 3 CO CO ft *5s* ft o., 3 73 3 B Q- r S‘p-4j o' „O g XI CD - B O C 2-a td^SSO td .cp- 73 CD o 73 CD t >-z CD B N B 0’ B s B* CD 5 Q- CD 3 g ft ft U’G ex' o a l:. ?Tft ap 73 CD 0^ s® 2 o p CD 73 5B CD Q B B Let De pi houdt rel CD CD - 73 73 CD Q B- cr^ CD 2. <1 n' .2. CD 51 b’n ftep s*r JO a’bocT’^bsaioobs^i'oi O 4^ GC bD 4^ O' Oi 4^ K OD I Q-£j B CD CD Btfq jlp CL CD B <Z> ft o T5 L >S-£ 2 B tr1 oo a co fD B p CD B Wtd 2 g co 2 o B s 73 er o 73 CD 3 73 S’ r- g -ö B e cd£ 2 O, tt B. OK? 2-ft Q- B q cn- o bo-St CO o1 ex ft 05 O O' q" 5 ft ft ft -Tj ft’ B B B <f? i—i co p-p-fxB a> o >k B c— - >-i <-■ ■-4® E r o B 3 <-> a wat voc vooral I dit oog aan de: voor kc wordt, z’n zel st inwone: verdien Voot RECEPT 4 dl zoi Verm .S3 en zout Verw; o I genoeg een laa^ O Giet eei wanneer aan eet bak den de pani wijze- troensaf geraspte het bes geef ze rold o vóór he hartige b.v. een gebaket of ande r A n 4 O O CD jo. '1 as 3 0! Cl 3 M W £0- ÊD Q. 02 go o C 3 ft 5 O O. 3 t» G7 - ft O-«t5 O Q B (D B O Q p r, CD P- s c 5 ft •o <3; O. n O CL® ft 7 E co s K-J 3t§ eo CD CX CL 2. M- O - o. ÖCDCDCDCDoCDCDCD 3 3 3 3 3 r 3 3 3 ‘y t^CTQ 3 51 01 p' DO cd E3 1 :3ön p •s^ës o -0 7? UP p 3 EXft'Sig'Sg'® - O 50s rt-O 4 ft 2 g 3 o w 3 <e 1-1 hd CO ta o <3 M-O 2 W R-ffi c <3 3S S J3- CL rn H-111 tl e”* e"** w w w CD p PD O CD CD E' D (t r- ®Eg Wp W Eot B CJQ q 1 =p°S®2„g 1 g-p slï Sto -3 s 2 S 5 s 5 2 5- '-d-e 2. cL c g. er CD P- I O? Ncrg N CD 55 NP 3 o p tx 3 g £T. 3. 3 5 P o- c CD CD cz2 CD 3- 3 2 ®-- «S o CL <D £3 CD o B 72 B ét- ö»2 OT 1 ®2 3'^ 3 gr<§ S g 3 E1E ft (X -> ft ft CD 5 5“CX CD 3“C - 3 o-fttn s co E CXCX® 5" T>CXO<? S- p 3 ft o o ft g 00 CD <JQ CD CD Q- g> Bg§ OC f - - O O 4^ 0 OO QC O CDCDCDCDCDCDCDCDCD CDCDCDCDCDCDCDCDCD 3BBBBBBBB -*- ♦- r* e-t- e-f- r-t- sa o - PO'* »-s HH ^2- rrs B cr o--' IE 3 O 2. 1 r? ert- O J® rt- O CD C/9 c*- öcrq s on? N ft CD STï ep: 3 B’ ft Kp S 3.5 «=:e: B N O 'b’" i 71 CD B CL *1 C 3 s.s hS-®*' p 2 c CL -• cr 2. cd’ 3 o Ci'B CD td 9 CD S- 2 o 5 o- -, 2 5 ^d n CD ^4 _a B p 5 O s c 3 5 M- Cl or £e- O q f cr? F p 3 o o B B B- CD P B B pr Sg- CD 5‘® P •-5 3 CD W S ©-<- CD 2 O> 3 w (D N &CA O o p. 0-2 3 O - <j CD crq cr K N lx.. cxStW® CD ft ft 2 ft ft ,u CL ft •t ft PT H-- 1—to L—- ba to CDftCDCDftcDftCDCDftOOftftCDCDOCDCD 'Dftftftftftftftftftftftft ■ööp5pB55B333 B* o <5 ft CD >-j rT o ft 3 3 3 CX ft r-b pr g 3 2 2 pr g o Be 5' a o P O.TO Cl. P 2. N £- 5' B Cn^C^^ODOD 00 00 0 4^00 4^ CD CD CD CD CD CD CD CD C> CD CD CD £3 B B 3 B 3 CD s o B CD CD 3 2 ?r Q- o o S 0 2 N B »2; SLctq n’ B rt> O cr o B O 3 n Op B 3 Q- S. pj r 8 I «1 o cx p p "■aq ■3 pr <T> N ft n hi e ft o. ZL’ B O O 2 O n 3 -1 p p p 2-P r’ 0 5* E a J 2.3 o s 5 QJ !-*■ o'"* ffl o ui et- H-1 2 td x tn CL frj te H W Of> 2 t— 2 o S PT P 3 Het i*Ü> 5 éénder kregen De sch naar H helaas zelfs a veraan B hrj» 3*” p- p cr S2. 2 5T<J- S' F CO- cin ft pr o o w ft era g h tenziekte 3 3® den, P. 1 B JX 5’ 9 s» 3 3 CD B* CD B C Pi k» 2 p cr ft Ui g o 00 E E OftOS-iLOLlOO® O O ft ft O O O ft ft CDCDOOCDOCDCDCD BBBBBBBBB 3 ra ft - PT r. -- cn CL ft co O> lx. r 5? ET C O ft 5' Cft B era S« co 4^- OO O 00 o CD CD CD CD CD CD g B 3 3 3 Eft'^ rs m B O' g 3 O-- o ,^cra 3 3 3 .P- u ft „5 o cx E 2- o. S P *7 £-=:g ft o S'3 O 9 9 m <T> - p B yhi ÉL <- cd p T3 3 O 3 B CD 2 cx rt ft 8 s Wft ■*- e. 3 2 'Q c 3 I’S tnx c; o a Cl o c J O ft o S3 g© cx 3 Cb CDs CD CD O- B •o p ft CD X’ B CX ft p B cx 2 3 5 CTQ Z°3 ?- 3 CL 4 p -I n 2 ft 3 B CL 3 2 9 X. 5. 2.® g. 0 w® g 2 CD p 3-^ft o 90. r c B x 5’ 00. o B CD ft CD Ti Tj 00 B CL O B O O B •O O S 00 o bC t-4 bo bO o o o o o® ft ft ft ft>o o n ooft o ft o ftftftftftftftftftftoftftftftftftft® 53333PPBBP3P3P33333 OOOOOOOOOO W O O O O? o 4^ 0004-00-40000^0 «»22 "3 3 2 M M CD 5 O N C ar r* o O V© o’ O 4X cn rï. w O n. 2 <73 B g- O O 0j0^0^0^0^0j0s0-0>0.0s0'j o o 2L 00 bD bC 4* V» b3 1 bO Cï 00 bo''—l'o'*| 0—1 00 K --- - - - IbSO "t 7“ f* r* ft •n W s s 2. 3 w ft 3 CZ9 CD CD O T CD 4 n, B OQ ?T 3 E cx 7t w^O: O 00 O CD CD CD CD CD CD 3 3 3 ts X I-C o ®- o’ HO r» p o' E- c D o g 'r- - 3- O 8 a CL ft P ft 3 PT '?r2 3 a e -T? S ft 3 O V) 5 -r - g ft SX CL era 2- F® .3 ft p X K 2-u-. cr’r* n 3 3 «2 co g SU Ml *5’ ï^'e’ -< CD CTQ &5 CD P5 3 3 £O g'E’p t" £.<S 1KH R E S3 p w Q- >-1 CD CD 72 S •f- r— CD jn het n Sgevonden w Het is s Sieder, die ^ken is to 'qie de ke 10 overla vaak in c en bij he 2e de rot die gaten —of het bl 3e oranje l zijde des ^van uitwi ^4e. aang< q op het aardappe dacht te - in anden planten i 2: Wanne de verscl dient rr mededee huize of sr s 90. 9 -•N 3 S ft ft S’! era 5 3 5 L-.a tra p ft P 3 CXp 3 ft ft <- u ft o ■p £3 u - 1 c CD S“ cd" oq CD B <9 3 o w w -, 5" cr ff K - p 3 - p'&’ ps H-J. P CD O cr£.$ S ci- cd a <- P B B o 3 O fX cn Ut Ql DJ *-! p S 3 5' 5' P B boq5 P et- Cl. «2 <R. O S lingen [u po p P <D O 7 3 *0 3* 7> C P cx p rt> •-t B q- 3 e o 2 pt o 7 ■-* ft) r p q- b b w^cra tra 2 Bfff o N 45 5 3 ft =3:© ft 3 f?®-® ©3 a3-?? -■ o,® pr i (T, 3. 3 r? <t> lj cxcrS"1 tr 3 ft «3: crE.cx£X3, ss o o 2-g g®«- B CD o, r-r- cr o 3 7J CL W o3' ’“S 2D 7 2-2^-S-®"0 ft era ft ft - '5 p-o 3 2-<g 9 ©S' e-h O- CD CD CD PT *-S CD 3 OO 03 O O -o- n> 2 -d e 2. ss 0 rn J O CD CD CD 3 O B'B'B.CD ^g-g.3: O CDÓQ 2 cr 3 or. CD B Eg E pr B ïx 2 CD CD CD T' Cl CD S'’ CD 3 M p p 3 q> rr ra so ft73 2 £X<! g. 0 rs o ®C' p,3 teert ft 5 tra i 2 3 1 75 ^2 cl ex rr P 3 3 Q x- n> a n' N CD R 9 9-2 s M 3 W S1®- ft O R B Fr 3 ST <LL o - X1 2, 2- 2. ZS?^2.“a.3- §ssi§gs|^ 3 sr ca 23- fcao to N 3 N CX© 3 CD CD c-r B cf ir 5’ r r* O 9 f* 3 1“ 6. C n> N cr sx o 1-3 CD M B JX S a Q 2 2 CD /-b 2- o SO 9 -• 2. X 9? N O cb •-*» Cb ftB a> 3 B. cr 00» o o Cm cr O t-i t— ft c a ra 3. 3 Cl ft CL ft |®®B 2 o* era ft f» t© ct> era g 5'CX o 5 o <-l o Oq ft ft CL ft "'2. w O-g. V, n:o= 9 CD £2 CD 3 ^2-g ►1 O Q. E, ft 2?ö 3 cr hj 5 es: ft 3 n 2 ft 3 3 £5 P- N -s cB:c P K 2-pt 0 ’-l CK? (D g CD d N CD CD 3- - - 3 <- O £2 cn? 2 3 -ft 3 3 “5 3 N 3 _B-2 ss extra 3 C? tra 2 ft S E 3 ©p D N C B CD XL -a ft KJ cx S'® 2 3 p.® ft xxW “&3 B ®cra ai JO CD ft S'©5 S. ■'-4 P“ CD c-t' r^T gera^ s-M® ft ®.ffl 3 g 3 g^f^E g 2. 3. ft rf. es: 3 ©pr3 ft 5 3 <ra n CL p B CX P CTQ £L -G qx> s° - O B g- g n. B _L W ©3 g g 2 'S ft 3 ft M 3 Lta;-- 3^|e2&5'2 B ftj§ -. 7 72 - C p--1 CD p. Ss©cS’g cx CD E J P B B ®N 3. B SL C cb B* i—4 CD ef Wr0 ^3 <3m g- wtra 03 rq CZi. W t~ O’S. p OQ tr 5 g- p 3 Ti* 3^ X rs^; pr 3 trag g^^75 tra tra 5 g B £- CD <D CD CD go B 7 3 5.0 N c >“d 3® oc J-x 83 tra ft es: pr 3 5 9- r>. 3 ft ft 8® 3 3 ft 2 oi S' S' 3 tra QJ ff Ti ft> ft» pr &ft” 3- 3. o o' F - £-3-3- B - O 3'2®'<n>rtq'3ié g' P b 3 2. ft 3 o B 3 ft- 3 o p zq’p w5’®^ 2C ft 'C -> -O g 7 X-ft ft 2 ££pg?< 2-S P rtfiro^f&ï-tDX. sr 9 w'-: ■ra o -L— X SS ©2-oftr 3 ft 2 g 37-27 - Bij o N komen, j thans n te schri op spot dienst 1 ’t ook i eenig n $flï r4-#» 4^3-4<!3 4t- 9’ *fh 41- 5- 4^.fjA? n*Slzs - 4t ©ET &®g’ I* 3 3 F J trex g* O CD - •5 w o® B f Ssi <ra ft-' O, E*3 Eï N cd e: O S ES cd e± - cx B 3 CD z ft>|s^D O - 3 B c 3 <4 5 3 ?-~ O N REC Meng aan, voe ze in ee eierdop. p vormpje. - in een B"3 g 3 2 B-^I mlsls slechtst< HvFs-mP sH3 2- &5E.C eieren a s n e »N| kunnen -a c3 worden •5 go, wiches, .'g o ko' a als vers. Tera g h’i peterseli S- rë 8 andere - worden i OA C» GL <T> E. o 3 -a 5 2 Wj? 3 O G c 2 w - u, 2 2 si e- O N N ft O 3 3 m ao ft cr -h 2 3 ft 3 3 CL ft ft 3 o c 2 5? o S’ r g- o 3 -O o g-S S-B 2- o> 2 cr d' tra o o - 2. o o C?x O o f g B 3 E. n 0 o 8 N o «s o a^ 2.®cg Ü3»g 2©:3~ 3ffi£g“5pft-- 3331«® o pr o co o 3 ra L- ft 3 ra 3 cr<tra l§.< O o CTQ Cb rj Cb Cbx 2- riK cr do d o O-—. C1- o w O W ra. Tl o CTQ G 7- ,k c ff K-trO o °g B 2 a B r 5^CX P- CX P Ha A' n- cr p o •- c cxctq a CTQ E 9 S-ftSt3- g“3B OTt§ft$oè - - g-o g >-s tr rt- sa e-f O B g h-4. Ö-B I I S 52^®. 5 cd zr cr 2 ^?ra JX CD ef ®Ss.® o 3 5-2. rf B B S.g 3tra ©£g -• 3 c 5s si 5? ®^tra ra 3 2. N c E •—•CD 3 B 72 e-f B CX Cb a> p’ 9 a W 3 9* S O ft 'tx ft» q cS^ft-Sftgffoft. Sï ©tra 3 s p q s B g. 3 ff tra ff B 3 ft ft B 3 3, 3 7 B 5. ST"O ft f- ST t. n ft tra 3 g S? B P P D- X y w P El ft era 2 7Ï a o 2. s p B ft B 3 ft ffo »ra Tl 75 - D! Cb Cb Jö Cb 9 9 9 9 G> w. ft ff ft - ft B ®-3 P_ S- O (D 9 rf •-D O B 1— CD CTQ cb 9 ft B kt-tra cr B ft c jo. ft O ft B 5*o 8 E b’ 2. s-tra 28 -<<Ö5«3 38 er o komen. eieren g minuten z. Cl n> cr o Q N >C M 3 W’ - 0> 3 2 c S- 3 3- tres p b ro Eg E-3 era 22® 5 O ft jj o’ ft CX 9 CD 9 OQ i B E.3 p Ut CL QJ •-! CD CD CD N N 3 2 cc c: 9* CD *o 9 CTQ cr CD 9 CX .D CX CD 2- c: Cb -> 9 o D' -1 <-»• f* ff tr tr cd pr cd 2 cr 9 cr p CD raw F 2 ©ra ra^ra J± CD 3 3 5 ra S3 rt- ra 3 L 2§ c 2 o 3 3 ra p o ©3 ra® s-ft o cx 1 Cb Ti - - -1 T5 CD B’o 3 3 ft p <rq 9 ft g. •ft SB W C 73 P 3 p PT ff- e- b o- 3 K ftj 4 o o OP® ft ©O 3 O ra O ft 3 ©3 ra® ffp ff rag. CD (jo 2- &^§f B F T F CD CD CD Si O ff S’ - ffp 2 2. o PJ 71 W ff 2 (TO ft P B 'o ft p-^3 ft ra 2©8-8 2 c - §3 rf CL ju B. -• CD t? G1b’ S E* b ft. B 2 0<? ff t 2 3 p 2 3’ /—.FF. 3 ff r-i e ft 1-4 o B CD 2 B ro a o J cx E> CD '*Q2K’39raHooEi-l.ffl5a B ra ©f 3 3 O tr ff C>ra 8 ft ©si ra c 3 - td3 3 5 ff g. 3 3 ffpr- 3 ffi O p 5 tSPcro ©-C E= 3. m f fb 9 0 9 ju 9 9 P »-•• ra, P ff O' c ft tc 2 5- cd 2 B CX CX P CD O o - - CD P 5- ?D ezj'öo’orq CL TO 2 CL O a r O ra C rara-S'^T' 5 3^|||sNö®.g raïSSS’ =gaSl CJ\ óo' CD cx o o Cc'bs'bO OO o cc w ?r X p CTQ - 9 CD CD - Ti CL*o F" r~> ff^PftETCB-" 2 ft o b E ft P 3 to - B ai f 3 Cb v FM’ ff ©TC B(P -g 2, 2. N O ft ff ft P ft B O 3 3 CD O CX CD 9 2 g - ft Tl ra. ft 5 3 S o ft TC 2 2 S: o S-&" - 2 o ft 5 ©'S.'3 TC N o <J o y q X 5 o -e- 3 3 O -I ra I» ra' ra 3 3 K W 3 &2.ft ff 3 ff ©3S: o. 5’ - CD vi P CD ^is: IJ ff 2 TC B 5 s» 3 ai g c p a-©2 3 3 UZ so o ra-® <q® 5*® o 1 ra.23 §5’^ - 3 ra ft ff ft 3 5<TO - S. 3 E ff’ 3 ff g ©ffjd 3 3 3 S ff B ft TC 7 K1 M raproo uq e ra K g ff m CC K H O 2 R W 2$ ra I M cn ©fel ra 3. o 3 raB B g-a. ©ft g £ft 2 p> F» P ►-- W 73 B ©°3 3' 7T 2 CD 9 o »-dO Q b s sS- B B ER ff® R ra 3 ra O 2-9 00» g 3 3 ff O 3 ra- -3 ©otc E.U .F /f> Ft 9 (JQ ff® 3 ê-ff* jrtrc b g g ff y o 2 2 o o.® S Ïtc ©tc E - - - ft ra w 'ft' P ff g 2 f-TO 2 9^ hj p p ft j 2 o ra S’, ft H “5<to p B o B TC 75 ra P* p C> 00 ff'C O^ft o' ra’ ft jx cx i at J cd ^Eaq 3=S 9 F’ O 9 P- CD 3 e ÜB c s 4 E. p F. 7* te o 9 ff B Ei 5* ft, g ito ff ff - E q. ff» o 2. ergftgra. ftE(ïBffft’Tffc2 I F-X* Opa£aP39 jL9°^^OB’ 2 CD CD 9 2. CD <?TtiT1 T p rj ft S' 3® o B’a.frS-g ^'2>ffg^'||||6l|WS. 3 E 9 B - 9 S- 2 3 ft E 3 Tl - rf 0 J^5SH!S"“ Z" 0FFIC1] ff S L a Cfat dit j. g f a M 55 a- CTQ 2» ft £B’s£ y - g&rl z E B s- CX X o. Jk. CD •n cr 2. E ^d^c^dT'^d^ --CD tu 2 rra o B 3 3 raI O CD 9 tr S 9»* CD* W -; B 7 3 si ft S' s =t cd J on2To U-. CX h-4 g n CD X n x ft - - ra ft ra ft B ft B 3 s ito ff 2-tc ffprzr<.B’ow ft ff S' S' O 2 “ff^^reffrarara 2 2 2. 2 ?r - o 2. CD ft» 9 CD ft 8t r ft ft ra- P- B ??38 ff p ,q C B 2 ft 3 ra^ g ’ffB S O o ft» ’2 75 J. ff o’ -S B S. ft ra g. ft ff ff ft B’g'B.’öB B’§ B.2 3 w pr 0/® S ®3®®®333.B 2 3 2 -s cxprS CD CD f CD F bQ 1 F CD 9 t>D 72 P F- CD oq ra-t! - ë»asg 2 2 ra3 9 9 CD p ”©3^ 3§>B® 3 3 <trc c B 05 2 3 ff ura £5 Q3 2 3. so 3 ra Oq O O 7S 2 3 to t-^ P- p-oS 3 PTOq tp 73 ff O TC ff ra ra O ft ra- Z ft ft ft <-TO ff Bt O P- ra B ft B 5? 2 9 - ra CX ^8 w^^®®i® S w© 5 3 P-B ?r Si ra3 3 B O ff n B O Oq O PT rap B B B N ra S oq O O ra- -□ c 2 O ’-t TC Oq ff 3 r B 3 ©ög.°o Xb ©ól J o S» ra^-j O g) g (X fè3®®ffgofe|®®5-2:-'’" B ra 3ra> g “-B raff. - 0O ra 2.^ P 2 CD C OP •g-Sg-S^ ï?t JE Bes: ffl P N 3 ra® - ra=Q ff n 2 c N I O «o'0 re O o 3 tff F B P-- B. - E- (T> 9. CX CD E S.TC ff ft E. B TT öx p p t CTQ 9 9 CD pB ft 2 Cf 5» co S3 ©O ff JX CQ g 3 3 re B - - - ff Qra> E B 3 o F «o. Bff 3 r: S P-ra lig 3 E ©r ui ff- ft P 5' P TC 2- 3 TC b 3 o g 3 b 2 "ft 3’? 8 3 n> ff L? 75 F ft" O* 01 Q-raP»ra® tn ft ra 0 B ©TC 9- 3 r. ra 5-c f F E-.." s f 18 ra- ^ftft£OBs3TCBaftn" O CX 9 CD o 9 9- CD 9 ft 73 O N - 8 ra^'T» 7ï CD JX) cf oq" p ra cx o B 2 ff g O P B p cr Ti cx CD CD o ft p Sff 2,©S-8-E TC ff g P ju O ft TC' N Q. E E. ft E.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 6