I o c m ra z i I <A ra c ra z Q i |U &r .h il 50 - H Us-r IP' 3 s cr - 3 te ff c- 3 es: P p I c; ff rrnf^ n> o a S* i c iltïHl tUili tge rl to3 c: S S p H JK' »s H:ÏÏ £.3 gss§s PH gg UP g- g'TO 3 fufrteöra s P T te -p" re w 8 I a 8! Ö<- ®°Q 3 p;< c* cxra CL 3 O is êlstLiP* 3 crq 4 1 |tÉF° I 5 S&2 Jigis g t Ad c 2 t/i ra z 3 o c s 2 oz z o ra ra ra H— z o o e o o ra #1 5- 3K 4 as.» e p ra - sw S o aq S 5' 2^ >s ff g I 'I s-S- a o 1 t ci. r I 2 3 2 2. 3 m q M o 1 8 Tl P S' t s c E K Workumj O tü 5 p TAND/ 3 3» 2 o m Tl 3 3 o e. c c o f® P) Z O a g-B- ga z m X c t O pc n o O m o 2 w 4< O’ cc ra h a ra io O a a w 2 m en d o **n W M 75 q a c ra z Ook l by E E a ff q N rt> X5 =S_ s=: O 7) Tl ra E E ff c en 2. s ff B s 3 o o w O 3 Cu ft> r c B 5 o a h 4 ft o w s k- 75* o o 2- o E5 cr o CA B* o z 0 m z 2 *2- n’ 3- 2 o E a5’ o 3 B o g 3 3 re 3- 3 Cl o p c M 2 o bt 2 c: ffi 3 c G o T3 w cn H <S p‘ B 3- l A I 3 O E ai aq 2 2. _y 'ff* o t» m H q S 3f82 2 O 5 o 3 E p N a 2. E aq o 2. E E o x* O f® u> 3 5" o PT B o 3 3 3 o 2 I 3. m co J’ r g 3 ra H W ra GC H C c ra S ff ff a pH; ff" 2 ff D ff K 22 ip) :P1 S io C iÜ iP! i?ö W E ±- - I g. cn H- c 3 J b o S B ff 2. a 3 I 3 I (zi 2 3 ra o <7 d I 5 3 X- E ft’ E 2 - B O 0 B GD o ra w 2 S O 5 W 2. ff <0 >1 2. c cr t- o n B- £0 w o -1- q C 3 o 2^3. i z ra ff E c: w 3 f tel X Ss r B w o H g. tel 5- 2 ff 9 ff aref cr ff 2 tr ff tel!»* I O s F g. 3 ff o 2- n*° r p p ff I «2® o ris I c, o 70 aq ff! ff a n s s B. U—r-»- ff ra - o g 2J o Z B O o 3 S-! -D s cr c 2 ji tel hrl g- B ff b" F rt a o ‘ff o 2 s K 35 3 f2 >B ff ff J2. O G u s C4-' oq ff X o I -fc CO 3 o 3 Z CO 4 4 r o ü-e 2 c 2 9 o 2. o.' 2: o •o 3 a n 3 ff g- S’g 3 g Bg 5-cS 2 L s? 3 XI a s- 3 cu p" *5: 8| WK g W- 2 5 ff co a r^ck «ZO m m 2^ s 8‘ ff 3 B S ff 3 3 f® ff ffff cr 2 <-• e. 2 ra rt b - e-2 B I' ffa ■örg’X&^^g' s >p 3 rJ B g? Sff 70 >5' ff 8 3 oS I o b to 3 c a. b y. ff 2 B - y&gfjg’Hi’ cgfluOK ÏB^B ff c i-s - m Bff g ra ra O 3 3 0 ra 3 3 o <f>ra ®Lp- b2 ft> e- 3 3 ra ft> ft> 3 3 i-9 j3~-5&r,3 p g gfi o N° S.2 p r - .;T^ ff§ c Ui l 3 ffff r 1 2 m E? s O 2. o o rr Sa >E Ui 3 E ff n M es; •3; o s E E 2- 5" ff g 2. H g -ff o o E S 3 o, C E 5* Q- ft 3 3 ff E w G M E r o - o O ra ra cr ra o w r w ra ra g n s r- ff g o 1 p 2. w I 2 9 - 2 ff ff S fj o •o cr ra f® q jo. CO f® r 5’ pi c 3 3. ra ra ra rag 3 5> r B cr ft 2- 3 o C m V) ■o z 3 "ff a p ft CL B 3 4- i O' 1 o ra 11 vB- c 'S s. ft zff ft 2 o M f 3 2. g. E 3 o 8-° JÏ5- 2- s.-? -B - S B 1 3 O - CTQ L. b - 3 5 s. r w* o £- ©ifi Hl id Ss8 I £-reP re 0 M o" üts b 5. SS’S B f 52 5F w 1 b ra n ra 1 S 1 ra •s I- ff m cr - c H 7D S- ra ra f® m ff 3 g. X 3 2.<gg B 1“®. isl ff g-® 3 e-.® 3 Ss O Q 5 p c =3 S’Sïï s o 7)5 O g S. d2. 3 r ff o ~o <7 r 3 I 3 Sgp s a 0 «-i N®.g- ra M O o O M S.O ra g S 3.- fgg ag B r g B raff S'fS.g gB ff o O 2 2. ft* s g n> 7 4 b 52 1 ra? 1 g3 ra^ a. w tri ■c H Hl n 3 3 ro o m 3 2. -c 22- E* a o* ff"1 U ra—. ft E N r* S ra ra 3 ra i aq H fS - W r> Sf C 3 2 C ra- m z n OB O - e to ff 8 ff" q b 'S’g.ff S3 ft Ui 5 2 2 e-3 e X f - ff J. I f B ff 3- 'P)’öo:®_hHreï51 S’ra p te o ra® o CU 3 >-s crq ^S-B 5’ Ê°l Sftg s. o cl n S 3 -3 »Uft K 3 3 0 0 te I ft®||3§- 7 5 K- 2 a?g? S <g S L ff wg&g'SS- ff H^3^® s g ff g- w!H- 3 n E. go-3 sr 2 ?g S 3 r? 5"2.S oü tugS 2-3 3 3 O 00. g-5 O ^•h x a B g •^O co 3 0 K m £- i-. ra 3 o o Sn =r H 5 g 2 2 2 fj c f ff o 2 - - 1ZL ft awts Sg hwhlik E.^ I I Q P ra Lik X 2 S te ^2"gt w- e ff ra^P ®go es: O o 3 CL CD 2 s 8 5.* S 8 2 E 3 teg&ff ^ra. LL CD o g - w 5- g 5: sss: co 5 m o g i j 5 i 5 n 0 ff a 2 2. ff s ïr cd GL 03 -.xS- c>3 3 X 5. p es; o- ff o E "“S rS'H It'S g-g O 3 X 3 o - M - p I üte B-gB'ü 2-ff S P O- P CD f. -Sff •o o ft o «Sr ff; 5*0 71 3 ï-cu ft ra u, B ff 2 R «2 z‘ ff 5 8 ft CL U) te p >2 B 9? s-g- p m o r® o c S g o o B o -• aq - p B aq E <k ff 2 3 f» r 23N 3 Cfl SÖ Q. 3 ra. !3 a O 1» w Ha© E E 1: C ’te -te 3 ff 2 <t 2.K gê3^?0gff^ B 5 w I 2 ft 'T* cTC ft 7D w N 3 F <r s n f® 2- Ui ff 5 Q Zr H <D m *4 S 3. 5" CC raLÏÏ f S' X p s &te o S ff 5 g ra O CU B ft C ft CU ft oq B ra te po 2 8 S-srg-§3^< ft C3 B B o 3 f g.ffg'^re^aq B G O CD q s w 3 io® I o c c 1 S’ B >g*g§ I O. M 5 s ihf 1 r E 08 _s5§:;s o S-S o - B ft O n B J ■j-t ns B 1 8.P te-<(D s ff jq W O ff ff ff 3 B 2 S£: “OO o 2 5 S"t te-^ n o pr ■s. 5 s Oog en 3 f® TO. te a 3 S ff 2 P iff 2 3 5: e" 02 7 sg 2 £5 2 ff S 05 f" 5 e» r- 1 S’? 2 Z - ft T S. S- W cu 5 f® 3 To. 9 B.I 2 3 cr ft 3 3 a 2 ff 3 5’^r^ *5 - z ft 00» -ra C/i 7 ao H 2 o f* 5 H o o> O- H? E. *5 n (X« g 5"W 2 Zg g g ffS o a £.p ff SD O B CU ra.1^ tr ft <8 ff Et B ft i 2 Is 2 ff g O *r ff 52. B n> e ft n Q-° 2 5^ 3 5" 5 ff 3 p 3 te - 3 g-3 2 2 O q O' 3 a T 3 g 1 I ‘I s w Z - ff -- z - ff E 3S» r - q x I J; I g 2 S 2. g 1» ft 3-c Saq B g E- 3 3.aq -s: o g <ra jr g 53 sa:s- r3 s ra - te - ft B"? 2.« 2 s C ft p- g c 3 Êj-tSV^ 9 t>P -3 ’j CUN s 2 8 3 p o 3 §2 3. raP 5 ”’’0 ra. ff 3 o 5 3 5- cu 2 8 ra aq y g O B *- sg-^go’ss'^r^ i~® iff-ff B 3 CD B 2 E ff 3 r_L - M „oXono^'tecr. ©f ^2 ft n p 5 o ra 0 r X ff 3 ra O 2 Oq ff N C P 1 F2-3 ff H ff'ptffg 3 r 5 O ft ft *0 ft P o Q ft ft 3 O 4- 00 o o re ft <1 d aq 3 M ft ft er b 7 ft tdtd Q Q ife 01 4 W M J-i W CO> SO p SU ES?TS c: CA tn p ®C te W e* CC Uu. CD CD FT 9 P P A 73 4^ yj 00 CU CU Cr» ft 03 3 W o Qo Ui tsj c VI O) u P CD qcj o c= 03 CD Voor d langstelli 25-jarig Spoorweg namens hartelijk O r 00 c c o B a a P P P ff p B 3 ere SD E Wjj vn Mach. I Timmei een, Le langere. Goede Houtwar Fa. C Bols’ Te koe Kindersc ook welt garen. E. A. deJ< Cu f® B cr et> ra SD C c s J a o n O 3 N) DO rn 3 cr o 3 3 ft 3 OD 5Ö d w 0 M PO r Q ft PT* O ft 3 O cr o ?r M cro» o o 3 3 CL O o c c N p N F 3 P cc Cu n 3 C O" H H ra z H H-e ra 3 ft ft 3 3 c p 3 c L Li geven U genomen voltrekkii ben op L Kerkoli Geref. Kd 3 uur, do Ds. A. J. Den Haai Koudum, Beuken la Toekomst Jan Wap VERLC houd en Terugbez bü D. KI *3 p c N f® CU n bD f® CU w To. CU M P 3 Cu O O n Cu p TO. CU W S c t n <5 td tü W cc CU •o g 3 B CU n B r» B ESJ i-S n B- s O o ra (Z> ft V (A ft 03 S>- X3 W( 't Is wei Voorstree r“♦- O* c: r+ o’ 3 Cu B K B O 3 Cu Qo o B <T> 3 •Q ft> ?T n c N z a en* p O B CU p 00 c c Cl c <T 3 ft o B O o o' CF? tra rt <0 N M B crq ?r c tel t- 00 H tB Ui K rt O E E B Cu O ftCfl O 3 ■o M J z u z z o fi2 ft CM co =3 03 B C 8 seriewe langste! sportief gespeel Aukem. muziek prachtig als volg Work Hind< Warn Bakh’ Verlieze Heeg Ko Bakhi Bakhi Finale Winnaa Work Stave Sts Finale Wo le pr dailies 1 doelpun Herinne Warns e le pri luwen», .Bakhui >H.V.C. Oudega 3 C/2 n ET O N O \0 CJl a p 3 Q- S3 PT O O E 3- O 3. o B <1 r 3 p‘ D CD CL cr o a> <Z) Q cr c E E C6 rt O 3 3* N 3 N p p pr B B 7 ts o n <3 t td •o o ■n Oi s Z c_ m I o o u 4 re B N. ff’ PT B B cu cr I GA 3 O- CD ft) B 3 O A pr c •o B M 3 rt o 3 OQ CD <D 3 o o 3 Q. c? p 3 CU CT O c F K 2. oJ a> ra 8 c c L C a c a u C is van D t.e.m. p (O O CD 3 CD Q 3 FT 3 s O cr o 3 o 3 O 5 Q 3 Q N B’ £- E CL a> 3 O orq o p- 3 'W O a JCL CL P N 3 ►T O Q 3 aq 3 ras cr 3 rt aq L 8 s< Q. CD ft- a E B P 3 5»*S ftl (O H ui B “O o a> cu r» td te c _c 1 c c T C C >-* cr S’ p I" 3 o K- 3 B o CZ3 O *5- *L CH c: C 7) p. a> G 7Q 2- p p o a O o O 2 P p a> a 3 o °3. 5’ a OQ a vt O ET O 3 7T _P o B ■u ®r «B n o 9f Door g en Mate zijn spijt! h< voorlopig S. 1 Het B Opsporing bekend, c hetpublie zal worde dag van S3 f r 8 >-< CL W N o tel 7 D B pö O w a a P aq CU p 00 N c c ’C 5T 3 O 3 n> rt B O B (T B E T S- o ffl 'O N g' cu w crq «-1 t-i o C H Ui S ■SS. XI 2 3 PT f® B 03 U3C1 f® B vT r*ï P rt n B 2! b x p B O o g K t> s <p o ai c *ft 2 rf> K) W y tft O' O P IT o 3 B PT O Q o 3 CL ft I ft s o. ft cr ft S- ft ft ft o ft CL ft Ml P s M ft C f® O f® i. ra CL ft crq CL <a: td td en H a a w p w o- o 2. o ft ft ft 3’ J 3 ft 1 Q- PT w cr p CL CL W* 3 OQ p ff 3 CD Q- O 3 to ’E' ET C> B - q ra o Cl B 7 3 -» o r ft ft C/2 r* C cr ft 3- o 2. o^ 3- ft 3- r-* E C= n> 3 (TQ rt- ft B Cl u< co ►ti 1=1 tö O) f N o ra w Cfi o ai i r- o i m z 8 o «2" GA* o 3 CU CU p era p bO L' b> Q co GfQ O 0 Q $jo k—1 kT CA O 3 o s QD Ui o K td tel ►5 L. B 3 M. B aq t> K B p cr p p B tS: 8 r. 00 p o**=: tr B O Cb o’ S*! 5 ra <3 - B K B OT® S.ffs ff 3 p o P- 3 CL c «3 cr ui 2. j >0 *~d S 5 ra 3 CL U) OQ - *7* 20 4^ ra®ö p C/2 O B- O O ft - 3 3 tr cn aq 2- E o S-S sr 2 ff B ÜB 2 B o O 0- CO ft 0: W* CU A CS B A VERMI gummiba Terug te S C cu-c Sr2 «T Ui g O ra *a N o 3 ff ff mJ-ers geheele toen de „Jonge de „W door di Volk „Dolfijt 2de „A S. A. 1 Scho Wieren De 1 zal geh de Ouc tel W Ui O <70 T3 f® W- tr q- D- ?r tri iff kfu 3 P s Fe: u- W o o *1 O 3. 9 P Q. f® t» a> 5 3 Cu 3 W ra’ - - o «T- ?T Q- X- 3 O <C P- 1“ X 2 3 s O 4 ft o* o ft C0 ft o O M» t-wn 00 CD m r* SK f® 1 p« 5 w 3 1 13 "h- 3 f® 3 f® r* M< O- ^ffff 1®. oo> ft ,r B o ,d p- o.? p L_rar O m *~t ft aq a ra ft> E p- L_I p ft) ra aq p.^ ft) p trö prjzr P o S ft> ra-. ft ft o o 3 O M ff 1 9 Lffl te ra 3 3 ft> P s* 0 2" p E 5 0 P o 4- BB" ^B- E crq KJ I—i W as O N 8 W ft 3 P B C b aq h ft cr o ft W ft ra .3 cu o U y S o v 0 ■o a - b2 bte •-‘dq p B CU^ ;P - k et- re ö- O r B CU CD rfu <-► r» t^' p B fl <1 aq b M O 3 CL ra S A o 3 O B o j, Q. ft B IZi CL ft Ui ft B W O B 4L ft bO 2. B* B ff n 13 p a d s B m r D. ft B ’ftkt9e*&9U&JtA.tt&MtÖ» ‘S? T o U )ji *B W «•o P ’-‘era p p1 -aq O _cn o ’e ff- H p terb ?<B§ o O bOo ET O ft C D B ft B -•c5 ‘ff- re O Cu CL W O 05 H LH O p \O 3 ft ft o 0 - UJ M o* o B ffi B HM 2-- H 7. c oq v« p - B -• CU 22 ff X) f P r-r- O B 2 £X t> r? O B b-h gj l-*- SL» O t± 3 ff 05 t3 2 cr g cu croq o a o o p - -- cu g B B* B B C O r c B re CL co c_ ■3 ra -j C? cd CL H crq r/ 3 Cu ^P1 O c 05 tr* c O 3 o r: cn cr p tt Q- p*< ft <t> B ft B crq O'S 71 p 2 2 Q-o p, E. £oq B ra p - 3 Cu X a's-o S! E p ffff ff 1- o ft' r tr ft 2- N ft ft N B ft P CL ft TB ft B Ui r* u c 0 B O O e:: 7“ O y) n> *0 f» 3 m z ïtf B-ï I P O z;® ==:;ra Q o ap^ p B p <1 o o O X ff cu ft cu cpff I "ff ra-1 O b03 B W 3 SI r L 3 ra o aq C O N W O Hrj •sS a £3 4 f0 e: s 's- i,i®i'i CUP M 5 p 3' x- g. CZ2 3 - 5 -■ 2. tr ft o 3 w 3 aq b ra e- O. o -x» o Haq 05 ra3 s ra tel ra -> ft *1 7 B CL ft9 3 g O ?r 3 - P. co g 05>g 2 «a’s °- 3S£ el ft Ui I ft t_n Ml w cu t X - - Z^. j 3 c- -. f-L -Jq <p o o ft r> - - 3 g CL O s &r<|' g ft 7T w 3 Ui O e: a Cu r® B C ff -< 2 2 i- aq 7. Z f® *u p a ff 2 c rt B ff- ff re’ t= aq 2 p F 2 ra p c 1 o ft p cl tr 1 o r Lr» s ff £-». H 3 o tg' o V Ui CU o re N IPX] u o O ■O - S V SD 3 o p1 5 63 cü3 ra O §- 2: ra ff ff ff sT 5' g. pff fü CL 0 3 P 3 Cü CD Cu f® 00 o o M ft ft G O r CL 5 w® CD CL O 3 P 2-1 Ui cr ft N c c Ui CD ra CU ff o a> x P CD O CD 3 Ztei p» ff ts o J tel 3 es: i> X Ui *-3 ra s t cc 2 Q- CD E U o’ cr u p xr ft -i 2 B es: 3 X- rr ft ft «q ft P B Q- ft 03 00 1 E 03 tsJD ■S 03 iofl 3 ft 3 rQ ft ^.ffS =4 tr cr 5* B ft. ft r-r L, - Ui ffff M ft re ff ra 2. - c ff o p - 3 ft Q- p ft CL C ft ft £L 3- n o at? a 2 P B f» B >-• N 2 tsi CD PD g por' tr Ci C"F CD <x> •-s 3 'S 3 O CL CD ra te Qteq WO5 ft 3.B f® e-F CD CD CD Q-P CD CD t5 3 p ,B „aq ra ra O 4L «UT 3 CD B 2 S 3 o 3 3 2-5 K 2 g ^ffte®§- 3 2-itera £5 CD CD CD - 2. U 3 3 3 ff O te 5 ra 3. te S.g.ffN 2 2 2 'S' ra o- 3 3 3 CD CD st ex sT «3: CD 3 &35-> tteS.?> p ®aq tq ïl ra - S' B‘ ao> S 2 ra re" ré te" g-^^P ra <05 w 5 g 0 3 c: 5° CA «3- CD CL CD CTQ CD^ Srag CD 7 3 p -4 eb Gj P CD s 3 ff CO A v CD O 3 te teiB. CD jo o S ra p >d 3* 3 0 - te ts) O o 0 tr g. u O o. Ui ff B 2 00» s» 3 q- H JC X5 -. ff 7. p *1 0 o ft* «q cu 2 P o tr n c rt jC r> CL ff c-t ft 3 2- B B CL ft o §.r. zr o s Q- ft 3 ft Z aq oq ra,' ff °TO ffiff W sg^hits ^"®2.o^^3 S <1^2* 5'^ w co' -5 CD CD te IC te c te C CD te P ft ft L - CL cr ft 3 5 CL p gr ft >~»X b- - CU C ra O te c a> AOQ cu ra a p cuaq aq aq o g. 3 ft B 3te 3 Op 5' cu a> c o o -1 o- - 3 cz J— JO» z o o 3 - 3- f® L Ui o ■'2- ff r> ré J ra ra ff o* aq u re c re ra n o' cuE. s. r» f» «s. M ju ra te O ff .-,-?•••• C ft ft ps ff-ê - pc® ff-- 3 CD n N ff 3 ts •- g CD aq p o - crq p ft r- ra. te C» B r- c 3 ^a-q* P> r 3 w CL cr cl 3" s. B CU 3 o o a ra ra “Ptr&tecut-u? ïfSêjS Ja2gC CU te. B N B S -1 ft ft -■ tr p r» 2 m n 1/3 7 CL ft B (fï a Ui o ff 2,te O g c 3J 2’ C «X^ B O c«B Q S - w 2 c 2 3 re B te B-C O L O ff ft r-r --sr-5 te* M* l-d es) *-« N* ft CC Ui 1 tti c M -o 'O' gB’o Straft <D ra.» B te ra £0 ra CU ra re ra- 3 CU» re P ra ra35 I CD P ra *- CC1,0 -A-ra o 05 O ra ra Ui x> P P crq pr ex Pj 0 ff ‘T’ X g g ft ft xSPxSS p o o _- 7. c C 1^ "S n ft 3 3 I P B tD ft H4 ra T y ^5 "i 0 ft C B ré s ff-2; y» cu ©r.A n r Z" B 0 ft tr c N B g ft* ft Jq B ft B CL P ft 2 C 2L s o.? ff ff P o* O o CL *4 Ui (ff P P B °3 Q a> Ui p te CD «cu CD 3 t:. m CD rf P yoq CD CD 3 O O ?-N paq o Jq§3 2 CD Bp ff CD 1—- r—te g f® g fï TO X ft K O* ft C B 2 B ft us PT O ft 8 (D ft 0 5 B ff ro z» o H cu o Ia ft ft 8s O ft B B ft rr O b cr cl m O> p ff‘S^g.8 3 3 CU ft* ra ft *0- ft -■ ft B CU ra- re ra ra s ra. P> o»S’ P ft’ CL ft ft h-B* vzt P kn o te— p CD ff 3 2 00» —4 mP d O 7? |--4 w»« ft o 3 0.3 m 'F'te- 2 CU?D c Ui J» -te p^^-g g.J^ CLg Q ff *7 te o5 CL ff ft B O ET S 0*5*2- p 5 t c 5"£ O Z tr Z O OQ SD B ft ft 3 p ft te Z - CR Sfffra 8 P *-• ff FT o ff ff ff ff" ff bX aq r5 ff o cl 3 ff 2X' p CD •a OQ cd CL ff stï df 3. O rara ras ra— Ui P O o 3 B O’S te ff s'hi- ff" C 2 p p s pp B ^<Lüp I'sï’B.T^g p^ p p LS S te-L g OD X l CD tt CD B cr CD ►7 CD p ff o o ft CL ft ft 3 W O O^" ft bO w- - - te ft - p rï b h-o Pp 5: O.<iO 1 S 1 43 03 a g.g g is j- - s® CL 4 Sb ff hj HL c4- o4 2 lIe.3 5 •2 0 ff S i S' H (Z) <D O H N tff 3 B cr ft TT 2 B 3 B P ft- f* ’O ft 13 E. CA ra S O 2. I® 8" ff f» 2 1—1 CL ff CD S- ffff ff CL O S* M CD P CAC-rara O CL B ft Ca> 2 O nT ft 2 w c 'B: ft ft B 3 O <u .fl o t) H o 'f ft o ,"P - p ft --o T -o B CL CL O, p’ p* Ui *O CL Oft -% S. re 3 g ft tic DJ ff3 ft ft* g- J B P n o- tr r» - tr o ft r» B TO. M w S’ ft O cr cu 3 n o o a -te. ;ft 3 ,•0 s ft aq R.-O o\g. CU J- re_ TT P g tÖ 3 ft £-< 3 ft q-aq ^9 »_3. CD N pg ff ff ra_: o 3 te p ?r 3 <D C CD ft“ E*’? q B crq D) SD Ui ft Ui - O P CM ET CA - ft -O sp S WO.3 3 O B cr o era O w ré? ft >-» E te— c ff ft a ft e-. cr *u o r* vd ut ft B= 3’’Ê. CU O ft 3 <-r P Ui W O> aq 3 ft-t? 3 ft B SD Jï P re ft CU b 2. cr a- ra CU SD 4 g 3 mB at«- M r O JQ CD CD CD go P Ui 1—4. o’ tff ra 3 ra° n g-s-I S o O* w Efonq T3 ff ft o^g-g ff ft tr 2 crq ►ra re’ U, re CT. ft r» CU ft ra- re te P ft CU ft cu c ft ra P - - B go erS 3 «=»o ft ft g-' s'? ft ff cr gt cl cd ff- *r- M m h O- S ft c ~i o. 7q •-tel C\ ft ff B w cr 2 B o ff tr te- ra ff CE' E- g- ff «7^ ft 1-1 CL ff ft f» o. te-p p- ft 5j> £S te.&g-® el S^"3- sr. m o s cd ©«off ?i|n t cr 7 ft Q 5-ö cr o P ft 'o ff PI ff >_L KJ >_J W n) pi bo cn Ln>IZ LO Q Ln kzi Q ---te 0 -- sn Ui ra Ui ►te •ra) ft ra 2. o 3 ri n cr o b tr H s re SD O 2. 5" ft V-. e: Cl o ft c c? 13 ff re P ra ft CU c> cr U P ra ft N ft X B ft 2 ft -o‘ap P-CU2.O ft - ft* £0 g- Bi 2 5 re 2 hj CD P CD P CD Q te aq ft o - C ra cu ft ft b r- te 2 B s aq m 3 3 3 CU re CD kW te. c5 p L* ra-^ te Mura* 00 SO Pgcr^ ^P'g e' g.a|B cr tr. CD p 2 2.C® X'3 ft ra O’ 2 e.s.: ft ft B ft P. O aq 70 croq o n te« rm M O crq 5. 2 CL (5k g crq - ft ft ra a. E. Ui q® P P 3. -U Q n c 2 tr, aq D 3 ra- CU P O E -o aq 'T' li o cr ft Ui ft ff ff o Ï2J te- op Ui ra - ft ft PIPW <1 O P - g t(q p arffre p -• ra^^^oöEtPPcrffi-fD «'ft 3 r„te £TO re o s g Ui< B S3 P e B.ft’ö 3. 3 ffftcuffs^aqrete-g v g 2 2.<te" - ft P 2 ra P P te rag-ra p. tte^-P O 2 g te-- te “'te P ft re ff l- er- CD dff: Göt'Q^Gi-ifeiXGrafft-' 3 3 p 3 B 3 g CL I ff ra O 3 ‘ff P 3 aq cu -ff ff."0 LcuB 2- ff ra o o raj- rate- ar ft rt ttjq er v) □-crq u. ft p ft Je: g- ft 3 ff •B cu »i ftÜ2tea5”te._te.ra Bftftl"PftftXte - ra ra- 3 O ft <T> ff cr o S fte^-site o 9?TS 8 g ff te 3-| S gffte -K-ra- ra 2 3 S' cr,E.'< w re aq 74 P er ft ffP-PO B ET-: re 8 ra ft n cudE.aq b >r u te 3' 2 ft Ei B ra A K-- □“’B^ffPlteZ w I' ff g o 2 CU W ft re cu M -i ?r t- te f?'5’’ p 2. o - aq P> r» 3 r 3 te ff'Z- es: “2-0 2 3> Cs B re ft c S-te S" ff ft B G© OD rsj C..J "t X* E o 3* r E ta T5 E Ui f® 2 c ■^te c c c te

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 10