CD n i F ^2 ^1 ^z ©o p* f I ït Jt itiasia Ih&iSsj “3 09 2-w 3 fpl P CD n a Ni W !|r J I LL zn S5 =- 5 5 00 N Ji ■n ©.m <d m IF Mi® l crq o 11 si ïh*§i<c 7\ i r c "S p. n .^141 g a o. 5 - z o ffl O 'dl Ol ii- g -3 «i S: w 3 93 te 8 3 3g o b s<08 §j ipji tll!t s r»s its:srlflit 5 S-s8««« a" 8-? Bas P ft 2 OP©ftftD^^-S ft—O CL 3rtr* w.«.a -A-r I p p PT cl 2- I e w 2 o w a g 3 Oq J: s CD &M lag5 o o '?S' 5- p o °5 2 Tt X B cxg Ui >1 aS-? I as. &F r o I 3 3 F 6 5 2 o 2 n 3 S. ff 7-3 3 B 3 w §®?g?* s: on 0 J iBBBHBBilBBBIBi p. S c: <5 B 2?8 o-' TAND I C- S- P5 m ii CD o gj co ya 2. 2 wy v Mach. Timmc een, L langen Goede Co W o Z< -n cd Ct n w c cd 2< Hl O x O ro x) Z m XI ca 3- O 5— 2. n M 2. a o B x n tr B ■o 6' ex CD g. c g z: a z: o K c z: m E3 1 a 3 ft 5" a 2 3 3 B I p B o 0 3 A e a >0 s R tz: S o p 3 CD CD 5 - tt 0 U3 3 CD CD •"5 O rt> 0 H o cF 3 Q. CD P o z z m z r 3 c 5 o x* c x p p 2- B B o 3 v> e* z ro m Z) CD 3 B £3 B ex ex CD g CL P F) p- Ook 3 3- 2 B zr te Tj z o S M 2. o te te 0 -t SgSgg 2 2- 2- S S- c c 2. èl 2. Ei CD s ft 5 c? 0 z 3 i 3' o" I s o 13 cn 3 g- 9 - 2 SE r* ft cn ft S3 W ft O 3 3 W 0 SB St.? X CD P g tempte P C o P W.O o 9 N O P <S E B gr 5 g- B 3 S3 r* o r 8 E' 80 S3 Wte p g jo 3. 3.®' te ii fe'S. cx ‘SSg F 3- - 3 l-l on 5: S. s' j? Sp *s.» p CX.QTC &S8- J2 r* B B t ~S s tr <2 B.tftJ - ■^nE S' cx0"5 Oft ft O' 5* 2-. 0 o ra 2 o llr i |Ti ml 2 [s- P.TO i B "t 2- tü>WK SS 8^ S--B cÏÏw o S e o 2-3 ?£- I G)*13 0 *1 O n s ftog D 2. 2 i® B 5 £r .S 2 o- g. a 2 w T 2- g 3 "ffo g CD 30 p 2 —t p P 3 tixcx^ f**^J CD CD c0: 5 S3 5 O B. I 8 2 H* S o- n 0- r 8 S B^BBB g S- *n 5* o S ft g g-B B w Bto 32^ 32-S.°'S' 2:3 2- Q 2. 2 2 d 3 o-°3 o g 8 2.” 99 P 2. 2 2. te g CT fl ft P 3 ft 2. E 5 Vi s: 0* ft •o 3 o O v. te ff 3 2 2.2 B 8 ft :J 2- o 2 3 trfS-o £3 F 3' C- y' ff p" B 3 p 2 d o" CR E O a 7^ bs) X— si S-a g w 2 S-S.3 - S r 2 BTO 9 o g- 9 2 g-2. je g I CL w n 9 te ff 8 rt o-? S--21 5 (fi «2 S- ff O Q z tr ff ?e.s? c P B p ri cl p era 5 2.; p b r 8 o 2- ft CL ft 2 <ra ft ft P ~fWF é-s Si l3ft as- I: gw cr BS q cr ff p g. ca rt n£?J ff SL 8 1 8 o B q rt rt* o „3 ff£ B ff 8 ?tto ft OE'g S f X—3 B B o.Qg 1 te® J8 2 SLS - ft ft o 99 «2* o o SB te §r *s - ff g q c 2- B B ff ff te^s 8 n. 2 - - 0 ft E. 3 S N 3 N ft 3 3 99 Ï3 ff” ft. ft rt« 3 0 gg s. 2 o r tr 2 P B r ft w 3 e. 33 O £- 0 B ffff ft p clxB: p 0 2 3 2* cl p ft o osM S’g'S: g8 p 2* -B S p c n.’ïï. q rt a 'rt g o ff s E, S - Sr g g 1 ff ff ff P P 3'c ff 2. o ff “1 3. Wq -go 3 g ^te-s ft cr ft o ft T3 5 p p ff 8 g E c 3 p n> 7 B S-ö8^g? ff'~ h I 3 o S* s.’ ra m r^j 'ix z 25 gco Br< ff B 3 8 p- 3 P o z o co co 2 cc w A g W w S3 o te 9 B o o, e* □9 W°ê&3 ff ffiffifij I WO®gfoRoW ê"gR§MS\o §2 33 - ff t? 3 2. 2 ffT r ff <w2 ff B' 8 s m 99 3 5 2 g CL79 CX CX s rt te cr o ffs B 3 ft 3 F - g« ^3g-3f fftft pB5-teg<gM a*0 g^s: po®®to£.® s.® 3 P '7 te zr g “r8 Bg 2- q 3 cs:«s: p te tegs p cx ff 8 c c/) p rt <1 O O ff rt 99 te 3 ff 5 SO 1 et z b o 2 ^^2'is<sn<teff^o- - 3 o 2 a 3 ff 2 s ff 2 ft a 0 *1 p F 3 <*1 E 2 ri a 99 8 c *1 ft CL q s- n 3’ S 8 o a te 2 n p 2* ff 2. B r ff ff o w o E x? B F* ci-2pffpff3 g ^cra‘ 0- th CD CD 85 ^£3 s o 3J w 2- rt y P CT9 Z £fff3© 2 ïw £T CD kD CD t-S OD 0^ 99 o w 3 X3.O o K WB 2 3 3 2 zz O® ff ff 3 S' q z 2 s.- tx o. 8 5 - O 3 3 3. b ff r 5 b Sg5"<||| g tjdtete^teg W 1£ o 3 3 o td S s 8 e r te g- ff rt- D> o o 5' H 3 ET S rt tS: BT s- S.ff =--- S a-s 8 99 o o 2 PT ff rt s (ft) q o B tra m” ff 8 a ft s ff 3 - cr ft 2* ft c era - r>3 o o te 5' 2 ff<ra *2. e- 3 3 o 5' B E. o o N te 3 ffS 3 2 s ff S. B 3 te S rS a a.© 3 To nB 58 I "is "s'S- 2 a, era - 9q rt, o H ff W H O M s_ s- - cre? ff: 3. E. ff 3 ff 2 8. rt' R p- 2 o 2 g-r ^-sT q o era FT CD 3 o s p-09B-p-'gffoff. s te 09 09 ff ff te1^ a* J a. B m te B y £ffg £.0 P g. 3 O p C 3 2 g*g 2 ff “.3 T 8* 2;8 E n a Z 3 Q 5 ff s’* - ff 3 q o p-3 p 2- X S. ff. I2 a 2 g 3 2 s ft ft ffoff.ff-8z ff©ff 3 2.8 o rt cr b <x o 3 r z~. <W B p S rt 2 2 p - 3." ff3.ff p h y 09 y P -3 B P £5» g w ff o era to era S3 2 te g <p: ft 8 b s;» sè-2 s-’B ft o D O CL - era ft ft M o £28-8 §3B-gW2~<era.’-l38te 2 2 c2. 3 3 o 2<ra <ra 7* :o B 2 2 P 2- r 5- p z so z »O §.•3'2 'S s. j cd’ I CA a n B O rt- C© ft P TO CL ft O cl 3 p ft c/a CL 0 o Sf p* te n u n X 99 ft ft' ft 0 o ft ST p CL ft cr GO te. CX PT1 ÖJ ft B te CD rt> B 0 d X W Workun •"S a> JO C3 P ooooooooo 30 -© w L I CD CD 3 kU CT 3 Q CD te O 3 Het Opsporii bekend, hetpubli zal word dag van ft) 0 3 ft) 3 ft o o CL O o o CL ft TO ft ft 3 J n O C| ■M s ft D 5‘ ft ft) 0 ft a> O T5 ft p ft ft o p ft ft Co P 0 £-TO Ui ft) CD CD ft P ft) P o a p 1 i i i I Houtwa Fa. Boh N o ft r N ft o p p p ft ET> o ft o - o o P 0 D r ft ft) p ft a p O <1 o CL ft FT ft CO o 0 PT VERM gummit Terug t VERL houd er Terugbe bij D. K ET ft cr cr n> 1 p o CD rt> ft o ft TO CL VI CD ET P. O CD CD 3 C/3 a <D 0 CD B Ui' CT cn ft ri ft) 3 g> o CL ft O P P PT CD ff N O E ra m m CT o JO OQ CL ft P- ft O o er ft ft ft o S- s E’ p. CD ci CD O crq CD CD 3 a> c PT CT O O w <n r s V t f I c 1 3 o a- a 3 W 3 S Q. ft ft 3 P- SXJ P t0 ft CL J> 0 ft' p p CL ft N ft a5‘ ft a> Vi P o c CL G B □- o G CL ft 3 H td s p o b a 00 o ft cr o a 3 o^ CTQ ft rt* C o o ft 2- nT S’ PT o ►p o p aT o CD 0 0 CD^ CD- 0 If! ""t CD ?r Q 3 N 0) CD 0 Z 42 01 Te kc Kinders ook wel garen. E. A. dev is van t.e.m. fed Cd O u> C ft p 5P a o O CD B. o* 0- P P 3 o CD ft) o <D N 3 0 n ft P B o cc B 0 0 0 jo» CD O h— 3 &9 3 e t/3 H w n ex Xi o 3 N) 00 O o r* r* CD PT (D 3 m1-ers geheeb toen d „Jonge de „V door d Volt „Dolfij 2de S. A. Sch< Wieret De zal gel de Ou' bO oo CD o o CX SD (ft a> tc X X ~>ooo Jt 4 o ex r B fa p so p p CD cu CD <1 P P CD I «-1 to CD P -S 0 <1 p 0 to to CD 0 bO p p CD CD 3 <j> CD 3 “.S' 2L bo co 1 te O H t> te te co a H* 0 3 e< v g N ti k ft w V V x\ z t n v t K C V s t 2 ©i TI b ’t Is w< Voorstn j seriewc langste sportte gespee Aukem muziek prachti als vol Wor Hine War Bakt Verliez Heej Ki Bakt Bakt Finale Winnat Worl Stavi Si Finale W le p dailies doelput Herinn Warns le p luwen »Bakhu >H.V.C Oudeg; Door en Mat zijn spy h voorlopij 8. to tc b? to to Voor langsteli 25-jarig Spoorwe namens hartelijl O J t>g w te o td W CZ2 0* O ft *0 3 O ft 0 Vi ft' ft 0 3 ft crq u CD M* CD (X -• r» B cl cx in' w B x fed B tz; O LJ te te te 4x <T T2 KJ W Cl -I N 5' B te a a B B - X CO c -i CX <T n> 5’ (TO. “t Cx Oqaqtrq Jö ga JO D O t3 Q. ffl z o o 33 O w W tel CD CD CD X 0 O rr 3 ft 0 B 5' B te w. o. o •n o. z “2 3 o cr 0* P* tn to K) bo b£ bS to to H- i—- 1—^ 1—te-1 I—te-x CD 00 *4 (T CH OD hj 2Óq te o E UI p (ft ft p 2 0Q P PT 0 f» 0- 2 0 o B p v’t ft ft cl cr^ o p n> S K te! b O »1 rt- aq L CD CD 0 p CD EL £L p <te P cx M B 31® te© p te c -® p 2 te2.te p 00 0 /Ti H-f ©r 0 cn cl w o H-K L ft te*. 0 Q Q- Ö2 3 VI w w C o rt B Q< Ü«D O 'te B- CD e 00 ■3: P O O 0 -Ti 5 cx -• te -I Cl ci 2 cx o <n (ft s-H ix et n <p: 2. c n CL CL ft ft 3 P I— CD r-t- CD O O ►-s ft ft CL 0 0 p CTQ w ft ff B 3 co gg-j è®2 »Q ft o Q. ft 3 O o &S* CD ►0 en O CL 0 ft f p P 00 CX z rt- CD cn? P 0 aq 0 ft- ft 2 B>Ö CQ q s&l ft *0 3 P H-1 o *"0 P o ög Ui CD >te 22^- *0 0* ni gï ■^5 B s (ft - CX °p CD o -1L ."J UJCD O CD ^0 1 P O 5 tea P P P te t© P t© d CT P ar p p te JC 0 cx m' XI Cx Mt ml t lm cr Cl 2-< »r w crq £T ft [5 ei M M P- M CH4x.C©b©COQ0-qCDCn ooooooooo Ög- p- o 0. 5 0 co .P 'O crq ft o te<ft o cx n n r geven t genomei voltrekk ben op Kerke Geref. f 3 uur, c Ds. A. J Den Ha Koudunj Beukenl Toekom Jan Wa X O us ■-=: P te 2 P ft u 03 I—1 Ot<^ Oi Ste^'bsdS o r crq oo X> p B P C P P <->. M H TS O H cx p O P oq'T 2 «0: 'O te - n n 3 0 a o 4x ►d oo c o y. CRi P P CD cd Z-3 o <S 3 A 5 cx 2 ft 0 ns 3 B ft CTQ CfQ ft es: r CL £- P 90 3 2 3 J g- P O y CD «0: CO 0 fl) 3 2» 8 CX -L o o DJ r* oë P CF o c3: o ro ET O 3 •"•Q O - 2 3. O n n te O ft 3’ 3 ia ft ft crq p 0 P ft" te N Q-oq ft g' aQ o4 0 TJ tdP o-g 0 0 0Q 0 T o t 5 c crq H B TO o - 9Q r CD O ea: 1 CX 3 rm. 5 <i 2 B c-. CX 3 CL tr- ft ft cr ft cl P GO €TE> 2 «5 O p CfQ X -tro ft CT 0 tn <x> 0 cr 0 O CD £O ^2 C/2 CT tf*- m CL ft ^2! ^2. ft B- ft ft ft- jq v5 E O Tv* k rT M B ft o N ft cr <0: ft ft o te 5 O OOO Z'Ö c <1 R te w 9q cx p rt ©MB sx n p p Vi CL CL ft ft z rt o P CX Q. O u x CX s? 2 ST 2 c cx B' ÜC S-'r».- 1 B 3 Et p O O p “I S' B O -- 99 -o 00 j, B v -4 x-“ O TL' N 2 te cx p rT 2 x - ff 2 p O ©p S2. -• p- ft ft o 2. p 0 r B TO >O S CX99 te CX te 3°soe§: ft 0 0-, tel J? E teS O ©5 2. b te 5 P99®D<(im<: ff 5 Zo S S O <2 B te S te ff t» B o* 2 <u ft 0 ft CL ft £-< teg Mo gg te 10 g® a 5 g- 3 0 oo. ft 0 Vi Vi ft 0* O ft O 3 0 O w 3 B’S 0 ti 0»a Q 02 *-* bg b0 tete<\ ff^CR P <S as t© M £S P t© 0 0*^ -p te-ë B P •u —p 2 P IUi 0 CD CD p teg. o 0 0- N CD CD <x <1 «©-O p C 099 2 O_. te ft ft ZT" o 2 O P 3? Q 5 te «f* ff ff J te u, CD ^4 ff PCffi I te99 O S. S- S S <te qss ff 3. s s: 0 5 ft ft «S’? O°B “*1 5 5 8» 2. te 2 B r. e- 2 B ff rt te 2 TC iu n 99 BB® O 99 CL <1 ©c B =i O te CL o o C B te rn CL H S z o O l?1 p p te 2™ 2 »-— C o O □5 ft o 3 - 2 CL UQ O ft w l Ui CL rf ft P P 03 O 3 ts o a ff^O^ffteSBê B ®*u teg te -i cr. o c -o rBs^iï E- - ft Vi c. ft o o p es; P o 0 ft H- -J ft Vi Vi ’-• ft ft 0* 0 ft P ft p Jzr cj ft B n n n Vi o CX 2^2.® Bd §-3 2. 3 cr 2 te p* ft c-T -1 - 8-2 ff a. 3 QJ 3 Z S5 K e> p 2 ft o J CL P g p M S99 £--- S ss-saa©?? ■02^2...' 2 c p tö p: «en J SteS09'8 o°?%E^c.^ J c I» 5T2--P B C O. M te ©■S M Cm B9 O cx z e*- P Si B 99 2 V) p CL CD tr CD cr 0 <-t- 00, *-j - Ui P- N f-1' H— 09 «- te p t» cn B H te - <t> o g 3 B - 'S w B B - ft 15 rr«i -n CLP G 0' 0 0* CL ïL a o P ft rt ft era era B 2 2 4=: CX B TO 8- ft - 2 S’ a p LH, S o a Ko2to -J? ff ff - BrtX 3 a pg ff" S'P” o ff 8 =-®te^ C 9 r-ï Hl 2 -1 CL B 0 G> l-u i_u 2? ffg g 7 te o T p i Q-*?? cr <D ft es: c 0 0 o* o v-g' ïte4IsJf? h’f !S|: B Lx 2 2 a a a te C 3 3 O-OQ 3ö:O«l Sb?3 0 2 CB o- cz^ ïT g> f - ft o tos^ S3 t^£3. 3 s- 0 2. p CD 0 f> s* cd (0 Z td ft ft 3 X 09 •—"O CD ff o Z. 22. o P o te o ,Q 09 P P 90. P rt C rt P 9 P P 09 P rt- P rt- ff P te M rt- T R <§8 3 Kö 3 50 S’ O 0J CD O* CD ff* rr cl 5r <L 2 3 Vi U ft te te o. -rt CL g ff n O rt S cx - 5} 3 0 f w ft H L- ffte 3.3 o rt?$ tea $KS®T® p®P co - C3P G- ro - 2.0 G B si p 5' r rt O. B cx ,f 2 rt ^rt q. k oh o o era ft 0 ft cr ^0 -23- o E >y f" P? ft era B P CL P ft 0 7Q ft .^3 S3 rt Q2 O -. y P P P-09 N O G. §s n 3 CX <D rtP ff ja >p at 5^ C1 rt 2 pi M *o O TO. O Q. O- Hö tr CL B gs- ar3 ge: rg-wf|S^ TO te: rt S <1O ygsT® 0 0^0- O CS 04? psls <id ff3 r3 CD ffB' s-.er. b o *0 0 CTQ CD m 0 cr clcB: CD 3 o. s F PO S- 99 7 - n 2* o 3 b 2 B i B rt P ►Q B O rff n z T5 a F SS <D a p T (X J: O yq 2© 3 TT 3 CD 2 w *o p r 3 S rt m 2. te P B Z n rt p W 1 r>. c/) ft =*3 1 g ff.’ “go 3 2 “2$ j-p ê3 O 2. S O 0 o o 2 Cfi 3 E3 CR Pu oq O ■g I gi§ 2- 2 o Ui e-T ft) p 3 H* S. d g p 3 3 ►1 H O ft •0 cr Q O -I N O ft clSo- ft n ft o ft ft o CL ffift ft rt- bp O o te* 2 c-i 0 te ff >>te: <7. t» c; W 3 B* t> Q. O CD M M -o n> p o© P 0. ft rT Q ff o o "ff3 ft p. Ui 0-rU ft ft ft o 0“ ft h3 0 O CD hl o s g te o r B M O to” o *3 9 W - B ^2 O 9 o o CL QD td o- b C3’=: r- B O. 3 c ©§gB 0 ft 2 - ft W- rT ft X 3 B O cx te rt te z> rt 3 99 <L te 3 3S 0 o rtl 3 CL P O O OQ 3 3 eraw CX 3 fX rt T3 P - p rt hui 2, 5- te ft B'g' O* <1 O <-T l< (X >0 50 g> 'X> >z P p B p b> 1-3- y a t cx wk; O C=3 2 -«j rt®* ff t: o B rt- E’ ?ra td P o £x L, 2 O' 02 3 <1 3 te - P M£HüOMgg> ■-2.-P-C Sjz-jz BoB3 £333 B rt® OH WWW O* N es: 0 g 333222222 g ooooooooo 5 51 p, cl <- rt g w ffiS o N te - 8 q s 2 tra S ft ft 0 CD era 9 rt cx ff n rt *2- rt 2 p c g CX 7 tn rt 7 3*® a- J C ft b B teO 3 g>0 so 9 <i W affSTO|2 2. ffS-.® «to 3 to ft or -2 CD ft 0^ 3 e,. ra ft n CL - ©Bw B) 3 ft ft" Q N P - - sS!: 2ft3” 0 ft W CL CL G) 0 ry ssgc rttetnte ft CL B *-* ft ft W 0- CL ft p O ft cr 0-0*0, N •x c- rt 'w B exo 3 I 3 M P H 00^ 3 c 3 5 e 3 rt <j Q. S-g- S 3 t ët- rt TO W te - - CH .te rt" te §-• -J® C rt B te cx ft te Si. b ft P ffarC.q^.PTO 8 rt a- g 2 ff s. 2. s B m rt P O rt X 2 P B rt rt ft O. O. B te ft <rtg rt ft cl te rt o *n (J4 rt <-► ■3 CD p B B w 3 p X o Pte® rt H- o B te C f-B k> B p 2 rt te o *o rt B Ui o rt g 3 9 0 OD 0) 8 5 CZ9 tZD O o ft tn O CD p o cn a o* ff 2. r» 3 u> ff c' CX ft ft. Q O ft, o s -S CD p ea - rT raffrC- rL'- CL Qu o o Op CL^— N ÏP .N )_1 bO bO bS bO Sg.g'SSSg 1—Vi ff S ft rf 7T ft 3H3 ft r o ft 0 9 era o p cl 2 N o rt T5 ft 0 k ’P S CL cr 2. o N>n IK O ft CL ft ID 0. ft CL -» CL ft 3 CD CD 0 0 P j> 3 O te r 3 to 3 ®-ff BB - p^ p te oj Ql U' O O s s-aaa p 3 Wo y o 2-B NP te» te JO 0) CZ) g o© 2© 0 O 27*— 3 rt 3 o- CL >-+i QD 2-* era' o 0 *0 J4 ft N ;p S ft O p* p rt H-l ft o, iff rt te te B errs -- fp cl LL cLtra r/i rt /rt. _- ft 9 p 0 Vi "~99 te 2 O «09 <T y te 3 P- ft FT „.UH i rty J B o 2 £- i. te co p 'rt- te T o rt r a 1 Si CD CD te rt- 3 P’ 09 09 “NO q p ds: P CL 3 1 *S in' 3 S'© c p. cc' <1 0 tr 0 ni f|i s •i S£? ft rt- Z- S’ era 0 ft. te te C B te o n. J-* z* ft Ul CL ft O c ft o- CL O p ft w - 1> Ui ff 3 TO>S te O I 0: 0 99 tez, 2 T3 m W o Q jd S. q p 2 CL ft D 3 8 B 2gs^ 3g^S (X B o K' \o<ra off £8-te Bl rt n g ft ft era Ui 0 rt rt 0 ft tr cl o 99 99 o W 2 - o H B n O CX te O' rt te o o J p - St CD ffz-,09 g 3^B°^ 8 g ®>rt- P £X P,|ü Mo --"3 3 go. c - p g-CL P CL ft cr w. o ^0. era p Vi un r ft 2-©8 o „- B 7 0 te P .rt" Erl -o ft o rt B - O B' 3 P ff te 3 2- tn <5 8-q o rt ff te CL ft 2 sra p a -i o 3 S' 2 ff. 3 2> o te 2 ft -?2- ft CL FT 3 te 2 ft ft .99 gr8 2. g ffte^c*rtgw^g q “y- 3. «p: E 2 P 5 mm h3 w®*o P. te o ®ö”’®o'^sr^s®o ff cx g 2-^ 3 p.3 'ra S p S p h 3 ff 3 3 2 3 2 ff ff p q era ff99 3 p te y te fft-ra -ff K te w-- rt.Ug O' 79 2 P ©ff O ff. te P ff(ff S -ff rt- p y c: P te w tra y O 5 09 fftra td 05 y, te y 5 P o 2 To te y y r> co P P 1 O ®*2 0 tepdS tert.°ra te y <z> rt i*. s 3 B Zrt P H yy S ff CD CD 2. e+ O z^ U0: ii wr U B rt P cn*y ff-2-E w bo n cr cx 5 W-o te B- k rt rt S'31" O 8 ff B 5’ te O 3 te S t te te 8 - te 2 te s j£ 8rtte‘?rtB’?'4rtrtrt-l- o co £3. P o S" 3 S 2 2 S td si «5 tert Q £33 rt B B 2 rt. N 0 P P- rt O -> rt- te B i“ ff d te n 3 B c cx rt rt- rt B - ©.^8 2. cr 0 2- L©: FT CL X’ O CL ft. - ‘2-5 0 ft CL ft ft ora w ft ft e c -K 2 8 jh q $2 cx o 3 <- p *c ff S’ 2 -u 0* p i±s: 72 ft rt.„ rt B‘o CX p cx rt O 3 U* X». rm rr, H» rr^ /r. O Qt £3 JD 5 3 W p 'Ö®rt-Ö®rty.<D teff Z H 3 P B P By ffp g X o ft o St rt ft PT V 2. ft rt B B rt 2 p 70 p 0 p p g S? M P P o g 0; 3 *U B ■O O 2-^ 5’ ft a> 0 era tr cl p 0 era p w °- o o ft CL O CD CD O B ff n Jo^ ooq te® 3 o g p 5 g 2 3 p 3 p 3 S 2 to p W®rt-P®rty J CD CD- 0* p ft 0 N rt-* o ci- TO ft ft <r. 3 CA O w O >’1 ft I— cl 3 te 0 3 ^3 ft ft ►1 ri ft 5-’ £T sir era rt &0 o CL O 3 cLto cl p te <2- -• 2 K 0 rt q Op©CL0P^-« N f ff 8 3 3 p. T® o 79 ff ft B;32^S 7O P O K 3 M 9 ft ft "*<<<10 §0 rtl H H Z OÖ *5 I0* 3 ft rt p c S'te'U M *h I? M W ©H fed TO O Ö- £L -h> B&B -U Pt B -© /~i ft p p 0 A rt CL ft 1-*. P O 0 CL O 79 ft <£-■ o te tn 4 a*? 2 99 S'3--.. 99 3 -1 S' rt -te ffT te te era o 0 CL DO 0 0 O 0 0 O >0 00 jö 0 CL CD ft 0 ft P* O ft cr CD ^5 CL 0 0 O pr •-s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 26