3 o 3 -J5 ft I c 3 3 3 3 3 s PMl Z9 êdlOhïÜi^Ht =*1 h 3* Q;>* |WKirfipëi^S!lï^ I! <p cc? e> e> l 3 3 X? T i- o I 04 r 5 E E“W! H sl gé O I X «ishf O ?P- P 5 dP ÊL ii o ^hsiog? Ad 5 3 O o 5 CD z CD 3 o nJ o 2? CD* - w s tD 3 ü^U' s 2 3 8 - 3 g.s rc SC c 5 pgs-^s 3 2 f'S^-SS® 51r m Z 11 s N c Ca> co TANDA cr S w to-1 to’ 5 C/D c Z CO cc o CO o 9q r& s =3 <T> E=2 O1 rt> =3 4 o ro EE k CA o 3 CD CD k Z o o m z s m' ex cd m Ct 3 s 5* 7T m o c 3 0 E Ook U wo by 0 3 m r c: a. a k E orq £30 S- o •o z o o 0 C 3 a. G© H E orq c Cfi c x* v> T5 *o ft CL a o a o o J a v (fl w so H—I C-4 ft 65 cr 85 N co 2- CD Z ft Cu ft KJ O1 E* crq N 85 ft 2 ffl Q 0 N 00. O Pl s Pl z 0 3 2 q B X I a a z H •o (A CD 3- K 3 p 7 rt X- o 0 ffi ft q a 0 s ?r n> 0 K a q ct 0 3 E o q a> 0 Vi 3 8 0 A f 2. S2 P 0 CL c:ï> cz> 2 «I o z 0 3 8 44 S 44 ’g O o »-9 3 a 2_ Q> 0 otq o D I Cz o m O Qrq r? o c - o 2 3 B U. 2 Vi 8 ro o o 3 Q. ft t~^5 W 3 2' q Cö m Vi 2- t 3 0 s B 3 o 1 B 2 s R P b ar <2 B sf g. B 2 S O se co 5. =2" p’ g W slslsltmsrhfih» S* w I 3 o W M K B g L T B «arg/ 3c rt 3 ïo ft B B a ffi E. 2 K ft B 2 5" 2- c S. wn. 5' 3 5 g- 2 g vï ^3 a v (fl 2 o CD U. K rt 5 rt 0 s 0 oo g ö-sg: rt- go B rt rt o - t© 5: 0 oq efo trj B'£B Eg g ^Mtno •“S ’-5 E-h’ s e’ - 8. g w o 3 60 o S3 Bë§L__ <z 2- r FT pl rt H r. 5" 0 0 w T-l W 7^ 73 Q k E ae H g. m 5 Ls Bg3 3 ft n o* r^’orq 3 2. W Qcrq rt O rt 0 r o r- N S9 r* ft N o 3 3- 65 TO. k 5 Cp. 5" Vi Vi O O E W go S “g. rz m to l ^0 c S~“ no- i S e-s 2 O. Q. 0 ta oq 99 Cfl q cr. rt rt b= a- - 3 B W C ■s B-s i 2 s. Sa:B b S£ 5 <3s-a?B Oi'l- S 3 0 W g S SS 03 M t tL H S ”ko <30 O w oW ft" Ml g 2 S W* g O. to l8 5’ 5 C 5 3 5- k k co H k Vi* CO o w k5 3 o g B J 5 OS< rt O Cö 1 Vi 2 a F 2 C! 2 E 0 n. o B O O g,'° Ab'2 P5 1: k= 'E'. k k 3 2 o o 3- o H" W H H W Z B O rt c 2 p w CL 3 o S Z g. E O “(Mo C 95 0 0 h (fl S. 3 X! 3 UJ LL CD 73 3 Q; -w FTg. O 0 Vi •ëg. "2 3 2 S 0 2 o to s 0 B p 3 o co B M ft p ff B"? 9 M 3 cr et o 2 Sorsgs e. na 3 C O fff" B s Q 2 CL CL y 2 <t o p. orcj 0 -c tfD G3> 8 g P 3 sh 3 g 43 3 i- g_>o 3 ft 3 B O rt S; to a s 0 Q- O w p w ?T O 2 Zc Vi §^B" oq 0tr<- ro 33 E. S B ötoP-S c <1 g B ffi- 3 5 s8 a CD *S n Olfli c '2- 5- 3 3 3 3.® F B £c3"S >3 <1 p fl I Vi 2. p B =3 sto cm csr k S B P CD to £L O O R p p p 5 p -s S'óS' o -• 'C 3 g'S' 3 0 o a 3 !Z S' CD p, R 3 O= M q g* p X| 3 X" a B m n, M ft S Q. ra Zl SC rt ra W ft r..J 2 M 1 B" g p - 8-2- ft £**08 S Sg-^^ftJ S-8 3 c «^2 S 8 B Ito s °-i 1 2 0 era 51 B Sc g b 3 I ft w§p *”88 Sogg S 3 er B "to 3 Rtr (>rt pa? |B-g? E —3 FF q.5 FF CL>ü3 P ertrq B £3 B 3 cl r '3 E. 3 |O|. 2|8s| 2 3- g 2n£ O 0 CL®.®. -J -J -■ FF1^ *1 •B gg gS£ g B E B" FF B 'S. - P °2 a 8 g E. ft -» r 3 B I 2 f? B“ 8 £|.w «S.o E 5c B c I - ft ftft^ft^«."B" l''-'££BE'~".88gLC2.gto g ro |to"fiP n fg ?p gSS 8, S o - S g;Pg o.' 7 O g ®^to3 gB ^f’g B f 2-5 3 o- 5 3 *jq S n 2 o CO gij m m gr 09 ft B 5 B S S “^B g o B" 2. °-<£ cr M ft FF ff S J: g e S e-3 3 S- 0 CD 3 2 3. 2 c 3 3 isJ_^s>b gn g-'S-S i C3 3 B HB o p aq“ êJS CF? -5 F 2 E. o 5 g. 8 -o ra 2 g n ft. O ft 3 h 2. g B B ff ft a. 5’ 5 P'-Sf-reS-f-- IS’PÈHI- s ft- SBftoft 8 r £2.“3‘S'ffmffSSCL? g£g-B ff.8 5-<s8g’ga.gff^ff - £- S 3 p S" ff tr kh-"bhla o J F H k o 2 ff 8 3 ff i sg-g-ëp^ff g-i-p3 B)S B 4X- ft P S 5* ft <z> “3 p So*S rj rt ff p.£ 1 'S s0 B P 2 K r £g B 2* O S-0^ to 0 kr 0 W3 t-1 c 2-S" J V c 0 C era to rt to P rt w 3 LP rt es; cl °-o o ViTD r 3 3 2 ^3? 2 E. co’ Vi rt 0 3 5 iT" I 8 r 2 o n -"£3 b" o" o *0 0 2 S £X s- •-! - 3 rt O 3 3 3.^“ S. 2'2- K kÊTra W 3 g to CD <t s CO 65 n> 2 0 O 3 O 3 2-2. o 7 cp 3 w- i-L fD 0 ff ‘S g FF 3 F era •«f* 'S 5 2 FT 5 re <i=: 3 (jq ff 5 S. r<? to rt to to B z 5n ff 2 3 b era n> n o 2 ff ff o. s.- E. 2 2 8. -• rt rt cl es; S* B B ^I^OftFr <ra 5’ z- OE1BCS I §-8® 2 p p 02 B er g to N O o NJ o rt o 2© o *b" 5’ PI S’ •0 c CTQ to o CT o 0 0 o co a S’S’gtei^B^ o to 0 o 0 CD o fa SIJ 6*4 a ft o> 04 cn cr .ft- Workum, CP p era 0 ff PI M c K> a ft u. i—l O CD C3 C3 CL n Het Bi Opsporing bekend, d het publiel zal wordei dag van 1 Te koo Kinderscl ook welt< garen. E. A. de Jo c c C/i 3 O a a> a B a FT To. ft C C c p B ft B ft B ff -3 o o ft B n B O O •N ft n 3* S3 9q X3 CT3 xa es» VERMI gummiba: Terug te O 3 CL. ft ft 04 o w 65 3 ft 3 65 3 O c c 3 CL CD Cl. cd o to 0 0 0 O 3 Q. CL rt 0 ft ft 0) 0) 0 CL ft 0 cr ft D P3 2 o 90. ft 1 ft to ft 0 V 4 ’t Is wee Voorstree c c ft o c ra ft 3 Pl tz> o K “"to <5 3 Gi ft PT «1 60 c to n pi to Pl cz> H Z ETC) P P B o o I-S Q- 65 IO. ft 3 tz> 3 1— o o 3J X c <1 !z5 H m 04 ft 3 C>4 03 T5 C= 03 ft* B o 65 85 3 TO. ft 3 3 3 c Q a <zi H C (Z> 0 04 ft 3 ft ft E <1 0 3 N o co JO. CD !3- CD 0 0 cr ft-. o ST O o Vi P O CL m O aq ft to FT *r a> 3 a T3 CH ft c *0 ft 0 o o "1 ft 3 3 Vi c Vi &3 Vi Vi 3. ft 5 TO. 65 O 3 a- 3 85^ C/1 o o ft ft <72 ft ft ft i? Q S a 09 s •V N. 5’ z Pl c cn co £1 •v B 3. ft ft ft ft O p B ft c. CL ft N N >—i r—i z z 0 0 O p B 2 a (A B 2- p p o 0 ci: crq o o o o cr Q- q p p a a k o k a xc O 10 Vi O aq 0- a p 3 n Vi n> 0 o 5r c N E- o Ci cr o 2 bX) a hx) CÜ nj a <u exo a p a 4J aJ N 0 ’n 0 <U aJ N o h is van De t.e.m. I JO. vi CD CD D3 DD CD o f* CD 2 cr o 3® o cn N o o p^ w Sr.'aBMHMK ex Ó0 Cl 2. S o a <z? O a- 50 ^a k 0 <L P4 .0 04 O -g ÖL 4» o T5 C 03 0 C c o 'O 0 bp k s T5 44 M 3 5 04 o\ <3 3 3 Wt) vra Mach. H Timmer sen, Le langere. Goede 1 Houtware Fa. C. Bolsv C/2 SD 3 ft 0 o ~g oo 04 o tt c B >-t CL 13 P P cl Cfl T5 C^ O o OQ <J Ct C2 oo H o 0 §- 8. seriewed langstell sportief gespeeld Aukema muziek prachtig als volg Work Hinde Warn: Bakhi Verlieze Heeg-i Koi Bakhu Bakhu Finale Winnaar Worki Staver Sta Finale Wo le pri dailies v doelpunt Herinner Warns e le pri luwen», .Bakhuis .H.V.C.i Oudega Door g. en Matei zijn sptft he voorlopig S. i 4.’ 0 *6’ K— a 2. cT zr o 0 o o o o Voor d langstellii 25-jarig Spoorweg namens harteli)k< 0 crq n et o cr o CL 2 w p 0 pr 0 Q- N N O CE 09 03 E 03 *0 D- o o OP O G> p- CD 3 CD CD ft c cr c O' 0 10 Os o JQ n> 00 O Cl Je z* CL G I— Q. s® Ó5 W G n m O B ©5 B Cl ^3 o' 0 Ox O \o <1 o to 2 t— P S* P M Vi 4 Ut - w o ”*4 tT <3? >L4 O ft- 2. B r B’ er ft TT s: u O(nq cr? o* 73 kr 0 ge w* OQ OQ O N P cr? «i B 'w 0 p B - tra CD to 0 PT ie kr p CD oq 0 n> go o* c: er o oo 03 P O to rt rt q. 0 o w kr *-s 0 bO |b B - .p g e-, *1 »-l o. o E o 9 2- <?-ft 5’ •5" 33 co S S- g-g- FT 22 V-L 3. co r 3 o C a. S-E’ o Q-tr? ra Q Pd- tel - N L^ö: i> >- tz - K 3 cr es: N c Si o cr -j 04 O o. ft co co ft B O O P B B m^ers geheele toen de „Jonge de „W< door de Volle. „Dolfijn 2de ,,Ai S. A. V Schor Wieren, De v zal geh< de Oudi CL H =r 85 n D n> o o CD O U 8 g 3 giipil Mg.? ct- crq *0 2 rt 0 o «rx rt* LI geven U genomen voltrekkir ben op D Kerkeli Geref. Ke 3 uur, do Ds. A. J. Den Haag Koudum, Beukenla: Toekomst Jan Wap GT.C <t> «PW o'ï? ft Lj a* o *0 i •o 0 rt c 4 VERLO houd en Terugbezx by D. KE co o rt C rt 0 c- rt cn £T- 2- rt- 0 CL P 0 Vi 3.2 S"5 «4 to p p p 0 Q rt N S M hd o ►j c: N O £3 rt- f M O - O kr p e: 0 kt o k? o kr S to c CD b a f 00 Co O c C o M rt CL 3 rt Q- $5» CL O o -t *p’ p rt o o 0 CL rt kr gg TTg L Vi O>-. tdtr rt C n hj o C CL rt *0 rt O to 0 m’ C 3 C/5CJ3 H e C/l Cn <0 pr o? L. o' JT 50 ft 50 M. o - o* .3.110. a 3 B® S 3 SBgÊ co 3 CT- III! 335- Q. 3 H 0 0 5-2. B o 2.0 rt rt ML kb e- MftS- Cb Ü©°Q öp g S- B vi tr 04 O O N 3 *O P c l-J CLcrq ö- CD P-jq cd r N o r 50 Ff ft -1 g.g 3 B CLft ft B cr o ft "i W ii- c =L pi w co «5 O 8ó cd 3 CD CL 0 CD ?O p r< c- S -j to g’ë’s.sg e~ &§-. 3s-£= ■o B- CL 0 N, Vi CD rt- q» o. CD rt- to Ot CL !Zoft Oq cd f rs N 2 tr o 6 0 DjO d Cfl 5 0 3 v S I—I ’7 B C= CD a M «2 N m 1 o m B 90. 5’5 crq NJ VI o O o* ct r~C 3 gj CG rt'to p N to p rt to 03 C4 <3.e- s s B o S- c B C\ -CL p - p -5 3. ai cn C c>- 3 2. g a FT ft a cr? B n F S“ ft tt- 3 5 z T3 ft S- es; CCQ ff 2.« 2 31 Ü4 O V) 3 SS 1» 5 VI 0 oj* CL E s- <d ft C 3. U5 rt O -1 d e:: CL CL rt O o o 4 0 rt O. o o. Q<zTt> Lel P 0^’® B P O l2- 3 3? 3 3. t—i 3. ft ft FT “tn £c FT £3 rt 0 0 O oq o 2 Q- n rt 3- CL CL P W D ft so rie-^ ft -u o. V)B vc 2 05 B H E’ NO OX b - FTft X k t~3 w s Vi CL O - B b C. ft °3 o - p ft R ft B - O CL CL g cm* f> B j NJ e c KO CL OX 2 - rt ft gjü2 B r* ft es: ft <N Q. 3 3 ft x* to 3 CL O' p- C 2. ft rt o5’ to 3 - 2 o P-. B cL FT CL cg CL 0 o o H ft t> T z: ft a 3 5° PT 3 CL 9 :5"» ft 2 re ft iSi ft cr cr 3 r r c cr er S’- B‘g-“ p F7"™ 8 rt crq o o rt n 2 ftft 5. 2 s O rt rt M M CL rt 0 3 C C [Ij ft 5 H ft B g CL 0 0 rt 3 2-P S N to o O - o 0 rt CL O es: CL 2- cr O N IK Vi 0 CA ft rt N crq n> 0 Só’ cn N P O- <O 50 3 CF? cr 2. g P P 3 CL E. p a? 2 ft ,lL. ft kr 1 ro -3 r« cs - E Oi ft CL B >O CD O CL p; 3 CO CL p 5 O' g ft B t- Ot? "►O P Tp 2 cl p ft c 2- CL-" - CL E g-* 2- w a p O •c er ft cr CL o o 3 a. P--O. p m ft X O erg n -• g a> Z <3 <3 2 M*3 5 fel; B -r cl X CO B ft y S. o ecc? g- p ft dB: ai O b' £5 e-i 3. 1— O cr FT b - E <s:dM R-ft §oH b O H 5 o* 2 p 5 N o *-t Q- D3 JO. bü Gn ok O *Tj T3 ft w p K ft c r p N CK? 22 en 00 3 3 o’ r -- B ^:2--0 CL x- rt t rt o e? Q CD 2 CZ2 o M CL O oq w- S 2. «2. o* cr B ft ft ft o iT CL ft 31 M 70 CZ) ft X* c B o’ Ni 57 r- x- E. ft n 2 B "•CO'S.S-ftggBg. s-BftS-’3° 7 ■O p ft -T B ft 5 J z w Z Z O 0 H U M N 0 te Q Z J z M M D n O ffq 5 K- B S’" kr q rt 9— rt* 0 CL rt Vi rt iS to rt N 0 era to o 0 i-s 0 FT O> 3 W Q EL FF to ft> P 05 f-J B ft o ft B vq o tv to s i—i 1 1 3 v> a> 3 P- B tr B 3 O t-t ft B 5' ff ^ns. hS '*<s: »-i 0 to GO td co K s=3 -<?2‘ CO t- R H ki r~t ££3 JJji to o rt 0 bO CL^ CL to r-*) '.60: §33 ►C T CL F §.CF? Vi O to2 Wg-g-® go. r ffi O (D OB W? M-p: p rt 0 0 Vi C C ta rt* H, Cu Cl To. CA o B j 33: Mj< tó «J V J 3 2 o t V V o -Ü -o XJ o 2 c ff B n ft FF 2 04 O- C c o "i r» <T p P B 35 ft CL B g O P s io p B 2 XB»lftB^N23£ VO O 0 B n> ^-p£ CL ft g£ es; r 0 cr rt cr O Vi rt O Oq to 5 -X to 0. rt 0^ O Vi g 5* 2. o'® Vi 3= n 2-w 3* ft 2 B CL P 0 CD J1D 0 p cr? cr bS FF -1 3 3 CL 3 C§ CL 0 0: 03 "C3 CE 03 CUÜ - top U4 fc* E N ffQ C 4- ft sj-s rt 0 co 0 rk Qk 2^ r <rt- CD OE. o 1 O 03 CF? 2 5^ “.35: c B<n ►-4. *-*• CD to? 0 V B W e SS <D to CU d’ to era 90. g 5 o to to 0 rt O 0 90. 0 MA- W L VD 2 E3 ft J-T. 2 2 B B B B FF «’O 3 ~i P ft K’ O. E. e. e-t- ee- 2 3 -- 3 3 W 3 W 2 3 a 3 <6 5 3 ii .S-ö lv I J s g "^6. I ti 9 2 U "2C 4x v co "1 o g -, I. i Ce? CL rfx rt Vl 5Ï tr o o arc? e en n. ft £XS n E W E at e èr> rt> P, P tr B S' P p 2-U C>4 O CL Vi *0 2- rt* 0 0 era Vi Q- rt 0’ rt Vi to s0: o B 0* rt O to 0 BI 3 3 ft" B* o a> era n. ft’ ft ft. P -o 5 aq ft 2 2 ft CL 3- ft B 41 ft g go. H o a So o rt *1 rt -n co to n> 00 to o r rt <- Vi 0 f* <L«nnAa p to Q ■•n "1 O to rt rt 5. ft ft rt 0 <Fq 2 tr -f—x o. P F s- f JO O P 2. o’ c*~ S. g.g'^g ff- CD ,rttoto C ft *- l-*- ff OO B co OQ (-1 5 ffl g8-| 0 3 2 - M W o M g c?£ CO W e: E ft - ft B P og P g- B tr o n’vq n B O S 2- H M 2 re R vto'Of^^rtf**^ R* 3-s ês o F B 2- 4= N «W -p. 04 o g 3 ft ft ff1 es: (X 0-0 o oi g’ CL g E. w’ 49 ft B r* 3 I— 3. Cl SS ftL tt CLtrt? crq ft X! ft W 0N 2. ft F to cl O to g- rt cra’cra o 2 crq P sï rt rt o 2 rt s- O- rt’ si ►to ?2 CD C C J P b a’ "13.5 H- B N 2- B ®.O’ft O g\ 3 E.ö-S" F£? 00 34 ft 17' crq cr 2 L. Sft Vi B-ff - B g B ft. 3 CL O P 2.2 o^’g' gi'X' ®®a>w3’J®Oo:><®Bë 9 -'tr® 2 S es: c c O 0 •o CL O m ft o W aq 2 g •o. n OB CL 0 0 ’bog v-. 2 rt o o CL - S'LL L. D g O' B O' ff O ft<=:0 g ft 51 - rt rt 0 rt Ch 8 CL^.’X5 o^a. n 5 cr to d - O vi to to QD M W 3 2. er ft ft B 2- tra B ft 0 FF O 3 =t S O C3 3. B" 5T b O ft ff 2. B O ft B P CL 3 2 re 8 C 20 rt 0 CL aq rt 5* 0 2 p co 0 O Po** rt 0 -t r* 90. to n O rt crq rt rt o -o w 2 rt to 5? §<§- 0 cr m e: re a. M to o 'G ^L°S O 3". tr.- o wg'?£ g 5" 00 r >0 ri w C PX3 5 o 0 M Oj rt 0 N O 0 o 0 0 rt 0 rt to 2- ?T rt CL 5 O p» tr O r* rt rt 0 co O O <to crq 0 c <T> J9 b °-P n „ST 2" cr B k( r^ s re M §-<»aS fe-| „Pot ^||5s.= mb M 0 2 ft B 3 o c g ffg’-BB N g-e-.'E'- - PtHft “-Wfei •FwS”BtJK ft «‘g K?"Wft.«reH85 g £Q" £‘<g&S"»i§feiS'B^g £B o s” ^4 3 O J 60: ÉL B g-aq ril 0 00 to es: cr cl p CD p P B 3 a> »B CD es: h, Vi o p p 3 aq 3 3 a 9 41 c 5‘ rt S 3 o* o o B w ft re- B c F o “o B CL rt rtr on rt o 0* rt rt 0 0 rt 0 0 p 41 *■3 ff o ft 2 su B re. jr E B 8 ft ft" 8 re Opclp" B- Cl ft «’?BftB ff 8 ‘1 rt o o rt to fT o Vi to O rt O r? rt 3 z 7 to^ to* rt orq rt n» 2T cr rt rt". O PI "z! ft B H 0 B o-3" 3. ft ft 2 rt rt CL c Q- n CL rt o 5 rt rt O vT n rt - c co T P 0 era to o cr? to o B" s. B ft L—O p föff g£ n> ff s ff p B‘0 A rt O -°*2 8 FF-7 era cl o era e ft x"i3 ft sr cr 2 ff p -i F cl 2. ff era ft 3. re 2 O 78 C ff tr p n B 2 ff S 0 -c 0* 0 0 o -re N K tr m o >t— CP 0 h - ff p p öj o b r? Crq CL u ft jiL o Kre V r-> P pi b-=3: 3 CL 3 u CD* to- w« 0 Q* St CD* 0 0Q_ ÓJ O "Bn’pBM'~o°’5-lcrft'ft"B‘o5c St g c” 3 o O PI 2. o. 8. ff g ff ff cr o S :8B.5g^srss8S“B82.?|’- S r B Wz ^ff ft ’r“’a - B*° r M ’B P •P q - e H ff k-u <c; »F FF CL "- o to J to 1 P* t o b> g w' 51* 3 re e» to 0 3 0 0 M 3 2 to rt 2- 0 rt torr P C d O CL n rt N 0 0 o (TQ rt 0 O o rt o L. FF CL ft - ff o ff ft «S f N ff 2. <v - B ea <3: a s e w cr E 4-1 tD ^re. -» o O ff p £5" ft B - B S n O ft 5 F ft ff S F b F F o 5’5: Vi o' 3-ög ^ff£gi i-atd_£ to to 0 y to to fe-S^gffo’S Cl- 0-0 3 S- Vi (JQ p t era vr 3 .3. "ff p o 5 ff ^D ÉT. c0: B 5 <1 °-i-i5 CD h Pb ►0 B -o 1 T£ ff B CD ACre m -G 03 cl E j - "s 2 re 7X3 re' CD P ?3»l to.g «J -S go grt 2 'p rE crq ff cr n CL CL B ftftftPftPB-Pr B p re ^ft b P g g ft tr “'S’g X <£-00 o cl 2 2- rt 0 ft co to pSEb^b-bOP rt to o- £- 0 2. K B 5" rt O *=i E 2 E' p.” £g 2ig 2 n - ft b era cr ff nj rt »-• rt N B B N 5 V cr ft to o u> ft S tra tr ff CL re Js: o 0.’ 4ta to P E p.^ o. CL ft 0-2.0 g 2. ft o cr r - era 4S cr - <ra B O era rt p crq ■0’ to rt g 8-S ^8'E ^S^offPF Sg-” ft S’tra o O. p S B cl S2 n o rt o E rt o 0 to o fl E to er- to -©Sc cd kr 2 B 2.N 3. o a re-S p.2 S o oq CD O to to rt «__a. 9— 0 2. rt’ to Oft o o CL rt in CL rt o GO O N C GO O u^c Oc 3 c to c

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 6