L. ft ïl w ‘JïltP' ^§?ah "M 3 ?ïPWp M B£ _.<1 00 =igi i- s-.» i s<.n[ rt èr tra s sip I '4 ii "lUHfibf. O ft ft ft C to ftp* o b ft 3 3 <e; s nv^ni za li 3' p °C g iriï yis °«s hr-M 0 II gllïïs F BW sg g ?it 3 ?s s- s =8-r« h BS p? si. 3 s 0 q JS - Ï-S 22 n 2® rt c o q 5 I llttish s =’2.ai‘^g|*°5*« as=Blg-otfiBi S w I^'3 R' rt p r 15° K* a IPII fel d 00 j e Ês:aJs-ó ft ft. - ft 3 H5 r- I - CT Tj X °- "O B - 1 Cl O CD 30 o ft s 3^8- s q e w 2 2 Ad q q TAND/i B g. 2- w tn fo <t> Cu m X U O 3 S W j z O r td td cn a Lrt c 2 2 p 2 ex B 5 c CL S w 3 CT O cL 3 3 CJ a u 3 2 D A I 8 ►o a a N q 3- q 8- q 3 o an 8 q 3 q w* a 3 3 3 P 3 3. p S’ 3 o 2 B cr 1 8 S S - ►6’ ’O’S”! 2 2.’ 3 oq 2. 0-5r m N b o e o I WO 2^g^' S 3 2 3 s <6 3 O 2 2 o. &2 8 2 S t; o x s’ ft u ÊclS-S g.' CD 3 Baq rft B«p S2 c 3 2 - 3&5 ona 2- b gr g 12 2 Sr s: o B rt B crq Jg- Z B o - 3 BT< ”£3 S 3, 2 o m3 £S|g. o o o 3 3 B o E 3 CX Q e-t- 2 I So e 2- S B Ss g.£« P S W 2^ A p g -o S, S g- g 6’ g 5 o ?TC *o 3 ft i z 2 S 0.8 80S' cl ar B- c 2. rt 5 =8' 8 3 -1 (D tz- s S £B .N B o 2 - I. 2. o- r lM! r-r- s»? O£Sg 3 -- Cï 3 K O t” fffSs r-j g CX CX £•3 £2 -ü o 2.ft a. a cl er 1 B<T'rTBftg2 2 g W8 2 c &HclS n o S' S - l c 0 8- 3 E X- ft 8 Pi Tp 8 B m z B o O M *9 £-£ 2 2- p g-gU ®q c« CD 3 5- g 2 CD p r*- -T3 s o 3 ?E^ p 5 SE s. o o q §:s &s 2 ft B oq CL CL z Q r o P o p g-s CD C OQ '-t CD M <t> s co Cf tr c-t B’?- ft 5 e’ tan s o ton k :<l= S ip -e-ï s? g 5?BSb 8.08 q 3 S xj i x g. 2. 7j 2: 2 •Lp L t* 7 WB WB I 2 ^2 07^- °2Ö £3 o f 2 o 3 no g*5 5 2.7®.- e? B 8- 2 3 ?r tu B S' 2 ft E v B B o -- cr -9 ?l i H rt 0 ft 2 8 °”lo 8-3”° 3 5 «8 2 8-B- tr cx 5 r 2 -„o’S.ëö: rt <D »-t 3’ 3 crq - j s.t 3 8 g 3 ol 8 B B 2 3- ?g -aSl «sMslfP' a< i ei1 B S gSrSJ? S £5** B B 8 g* S-g B S.£ S e. 8. Si g s 3 8 ft rt ff^rtj 5 o 8i« 4- r*o o - Z 3 qJ 'ES*® 1 1 c B B’S? ff ft L S Q ffl O c ES F-ft i 8 Q O CL c S’ Mg-g 5 B<3 <±3 2 g 7! y. 7J 2 Pl-, O cr 2. rt b to o n Hl r* o ■y* H "8ft£-E.an£- B B o ë-3 ft S*a E ff-o B go- SV °- JL t N w B S 0 2 E -T n - - Ir 3 3 g- ff B' ft ft B 3 Sc g3'^3- ft g TO g. ff ff 2 -1 J=; g O ff ff cr 2. o E S' B O <rq o 3 ff V 8 S 8;8ï 2> S-l &S d f S J1 <U ja ®i w OQ a^3 ÊS^^g^Bts! bHXÏP 2 c^R K*. Q SSSS-"§38- B E ~2 pg h 8*^ o ft o x- 55 3 g E o m cc£ o “1 B g cl n 3^3 5 o E 8 °2 b S B 6’ 2 ft B Z' g- 2 D o p 2 3 Ea. 2.3 8- 3 E 3 3 p rt E ff ff. ft 8#B-» S Üs i'S SsHll ,7, ft E aq a ft •?-ï M .SS=2 h< - 5 <u 5^ is gts S. 3 E*3 B"^«P8E?T ft ca C/2 ?=-S§g§Ko-^ o 7 B -s -T to o;'O B hh so o ff o ff BB'-sOi-sO-Jit© z 3 g« 3 1 c0ff? ES E^3 8 E B 5 £?s&l 8 B uE B &S*K3 g B 2 S 3 Is 8 pêfk SB 5 - &2 TO ft cr ff ft B- E 2 ff ft ft E B ff to aq E° B"b’ s 8 2 TO g Tq g-s^PF^”- £|w« coB a>o X- CD CD T* O ?§S-g 3‘ B p F CL GT <2 T SS|- - L s to 9 3 S g S 2 S K E 0 s sS g.3 E S 3 S^iSo-TO ff 3 ft 8 E S >W s 5 r s 's ?e= 2 o E8 E ff 7 3 E ff ff 3 2 2 8 CL rt rt J-S-s-S-gs §s8>a S' B’ 3 ft E g B 5 0 tt H 2£ |s u x’ «rt- 2 e l’w 3.» 5: “a Eg" 5 - 3 5 - 5'g 3S’«sx3s S.8 2 5 3 S* i-g rt. p CTQ 2 t! 3 3 "■Nslg Etdto 8 p p c 3 8 2 ft n X ^KL *g-3 2 ff o. o 5’ 8- c M - rt 3 3^?* B I (aj 9 g8 i <1 b g E S B B eS 8 2 E'ë'-E 3 8 p. CA - 0 8 8 E 3 g* E g w rt CU rt «rt rt tol 8 2 3 J. ft TO rt s 2 ft 2 V c O c ë|i?ss? s ^—^SüBrtto (A* 3 n B g Sg-8 l-g s - 3 °-2 to Bt?S g to JL. ff p TO 8 3 s- üB o cr c 2 ffE g S S O 2 ®-g S 3 Jff3 3 J< tr OsB.- 2 8 5-2 3.8-5 ss"®r 5 S-2 S-g 2 rt- 3 rt - S' 3 O E. B 9 S-'TO 8^=? 3 B?3* "'“'El P- O 3 ft to 0>0 1 B p-^g-S.S »-s p !f t5 2É a 5 a CD 8 3 ffffg 2 0 2 E g*° 8 S 1 3 ~j= H i o S 5. ft ê- 5 B O to. c ft toff 2 PE E ff s E 8 EE g 2 2 p W E 8. 3 q ttd p rt 8-ÏÊ- »is3 aa jl u U §S a ?>h s-g?3 ’|.SSgpB 3 S S-8 S-g S- ."7 2 zS*0*' h ff 41.7- g Hi 3 b: S a 2 n O O cr cn O S’ 3 o to ff b on M to cn d rt N P rt ca g'S’^S 3I| rt ■I H 2 2 K ft O' rr S E E^ft op tu 3 to rt r+ X O- rt o rt CQ ff Sil a a. "'rra E ?Q- S' ff g- S'8 8 E g?p 8 B’S-^ CD ai ec:<s: CD Workum, 3 co cr £nB -m r 3 CL rt cc cd rt 02 a> o w •e> £2 Z B S3 HJ rf- w S p o o KJ o ff to So 5 ft CD czo (A c— ?5 m FJ O a 0» m B 3= o ft ^7* O o J c c Te koa Kinderscl ook welt< garen. E. A. de Jo p B C C 3 o TO o C s o o a era 75 a TO ft ft ft cr P- n c -U.. B .1 B TO C ft s o o o D B O O ft B CD CD Het Bi Opsporing bekend, d het publie zal wordei dag van 1 LI geven U genomen voltrekkii ben op D Kerkelj Geref. Ke 3 uur, do Ds. A. J. Den Haa; Koudum, Beukenla Toekomst Jan Wap Wtf vra Mach. Timmer sen, Le langere. Goede 1 Houtware Fa. C. Bolsv CT c B B ff Q. po CO o td 2 CL 0) CD Pu CD -s S’ 3 CL rt N O CfQ O rt D 3 N CD CD 3 CL rt bt CD CD 3 rt (A o H3 N CX p op D- 1 2 N VERLO houd en Terugbezc bij D. KF J VERMI gummiba Terug te CL w Jo» To» CD cr CD 2- CD Q- CD Q- CD P 0Q o o o 0 PJ g CO <t> PC n> 50 E co 00 o Z z M w 5Ö H d o S3 SJ so M q CL {ft ex c {ft CD CD D CD o 3 Ook U wo by ’t Is wee Voorstree CD C#r> CP* CZ5 O o S3 tx To. <T> N I— Q. a LD H 73 a 3 B B N CD e- CD CD CD O o cT •JO 2 o 2. CD O) CD pr- g- a? CD ffi O CD 3 DO E GD 4 <L 4 3 a 8 B s N_ o’ S- N <72 B Ct> o in* p O B co ►T 75 t-1 2. M B S' B- cn •B O r B l> 3 O. C/2 O •o N TO. O o Q. p B o jq "t o s O' ft N o o 5 s o o T 3 Q. CA r+ n X* B B a. c* o c o N o B B CL c B n B <T> B x- r» n> B P P to CD ex p cr l»*? U *N c C3 C3 2? is van D< t.e.m. I P PT CD EJ cr N CD CD E c QD 5 tax' td o tzi Q r* n tr n o p c JQ CD e»_ B CD (X 3 CD fl fl C/2 <1 g 3 50 B4'* 5 o X* c 4 a> cd P pr g 3 o o o Q- CD CD ►-* L P—l OD K/bO tc C-O o o 5’ JX CD CD CD N SB CD P Ï2J P s DO P J> c CTQ c^- co •fl g 0 MM a w S M Z x ■d- ÖX) CD CD CD <D 3 C CD 7= 75 a N CD CD N O o! CD o- o CD s. 3 aq 3 ->q 3 3: st td S3 CD 3 *7 Cn A- OS 0 8. seriewec langstell sportief gespeelc Aukema muziek prachtig als volg Work Hinde Warn Bakht Verlieze Heegi Kot Bakhu Bakhu Finale Winnaar Workt Stavei Sta Finale Wo le pri dailies v doelpunt Herinner Warns e le pri luwen», Bakhui: >H.V.C. Oudega CZJ Door g en Matei zijn spijt he voorlopig S. 1 _0 2 I CL h- \O B X- W «B O sr CD o Eb D Ö- o 2: x- 2. CD 7 ts Voor d langs tellii 25-jarig Spoorweg namens hartelijkr B ru S» ET rt p B B Cft CD al W 39 X CD - o X- p—i rD - cx B fï N o 13 X - 3 oo» cc’ <3 gj tO p P B CX CD B CD B CX P CD D 5’S p 3 3 CD 9* cr5’ •o o P cx 3 {ft 2 2. X- c 3 F CD O CX o CD CD o 2 p 3 D- CD HH K ÖO cd co H a --I a 50 8 O o *A •o o X* o Z 5 o cl £1- o o B’aq’ B M B 2.8 - ET y hh B O TB B r» 8 K. CL Cft CD CD cro *t X- c T3 CD 3 3* P CD CD 0 B CL g Ï0 er b> 2 B rf- B B n B o r Q CL x S cx CD CL CD P CTQ s c a. a p4 3 ■J. P “C c 3 c ft 3 0 3" O e ft S. O ET CD (ft ZT Cft C* o es: P lp 2 31 P <-* '-•• r? O 5-4 B 2. O gg gt, 2.8 S'H 2 O r* Cl w a G O P O w b 8’ o- JJ- cx o <1 CD o 3 2 3 CD CD CD O 3 CD 8- CL o ft o o <A o. ft p a T3 o 5 x Z? o /Ti O b b-b o. -< kTb Cft e-'s g 8 cT 4^ b3 GH OD ÜU S rS 00 Q 2 X- P M Cft 5 c. tft T C C O O B S CL - n CD M Cft B g *O CD m^ers i geheele toen de •Jonge de „W< door de Volle. Dolfijn 2de „Ai S. A. V Schot Wieren, De v zal geh< de Oud SU B cl a B r CL CD CD O B 8*3 S o 2 w Si N 3 >75* c V) CD cx CD P p P. CD P- 3 CD r, CD CD OJJ 3 3^3^ o CD O - p- b s: (fl C* CZ2 Soa gr1 q-3 h- W<D h? JV M C-t- V c o o aB o 2 tB - 3. 5‘ H CD Ow P-S.L &'5; gr <D »rt CD A 3 o CL >3 W a> B’,g 03 i ■—I. T CD CD r-j Ckj OCR 3 S-p cr o CD P S- p p cx CD CT O P P CD P P» aq o- 3* cd cd P 5'§^ cx p pr cf I t-1» c o CD N p p p CD CD •g l> hl. e* u, 2. o- ot b 5 3’ H i ET era n 1 BK A„ a P- o go •o cT g q 3 5>2‘-3 g^aq CD 3- 3 CD - ET CT. - p* cd S r <3 KJ o o 3 as S- CD P CD h p f S“ P cn Tg 3 P- B-S 2. rt CL TO M X! co a O c B R 2 o o rt- M 2. 2. p n B rt o T T B 2.aq b r PT I (ft {ft O N g B c r-& 5 5’h 2. rj cl 2 a B i ‘Ptft CD I a IX i cn 0 SU 1-. B O cl n 8 sr n B (ft O vo - s cl a 5' w CL crq B' 2 3 2> shli P g'2 po B-Q a 8 5' r 2 B S ffi 2 3 3 2 2 cx e» 3^. 5 P M -i CD ,»w 4a 3 Cl g 0 c V) - B rt n E o. 8 o CL 2 B- q' CTQ CD i 2 1 ?5’ i c o et CD CD - 3 a^go «5-s CD 3 CD 5 ET W O 3 Q- O CX S’ CD P o P 3 gF- 3 3 Cl O 0 C - f» <rq B -3 S Kcrci p p 3'02$ ^2 CD CD CX Cft S g 8-3 <-r 3 5 O nF E (2 cl E “3 M O B B B oq CD CL 8" 2 r» ,-s ft B er 2 - CL 3 g- 75 O crq 2 7. 2 B 2.2. O o - o - q- B Cf ft d 3 ft </>B 2 fl &j0 <D rt ’cn 3 I *0 C ■a v 0 1 u T i u U 0 t; C o E v xi -g M <D 3 GJ o O t: 3 c cft O eQ xi -o a 03 E C a K i CD CD P 3 «n 3 O p CD cd crq D CD N P cr 5 CD TT CD 5 CX 2 3 5 >3-^ P Pu -“b 2 2 B £®-|Ê8 i?Sggö CD -W CD 3 3 - 3 1 tMBB N B w ba o S &5 Q.-O O CL n fT ?2 CD 3 CD 3 ET C 3 75^2 2 o B. o E c ES 3 Ïeb BOB ^2-B ft *5 >-• 2 - CD 3 CD P SA W S B ftj 3 CD r r p c 3 g. re O P o-tö fE PO <7 P Ü2 F7 hg -s .O td O 3 jx LJ B 'V ft •- H B Pt r- 3 CL x- cr »-» -o 2 crq 03 03 CD J E 03 tofl >4 O 03 O I *- I i O 3 •O <D !T 3- 3 rt h> - r <D a ft a S' 2 3 B f* ff •a O rn cr. CD /i tr »-t CD Cft rBT O g S rt p B£ ft 'S P«.N - X' 1 s£ 2. a B' c a'srq q55 P X - CD CD O CD* OQ "aq E ÖO O CD h— o a .ft aq ft «■2- o 3 7 s' oq *O TT C C w ®- i <1 p S12 S-ft cl 2. ft Cl. cn P D- C* b b: 9 3 P rrr» CD g CfQ 2^3 i o CL Q ft ‘ft s» ■o 3 ■t n 3 CD® COT^S -fti o B CL z» o Es v B o. 2^ S* 3 2.8*2- K ft B S N O 3 i-s! p X IU ft o g B’ F F 3 ffi o ft g-> E /Y O rt CD O o. B B M =f <K) k; B' 5'CL Ift. O ®_2_i O'S B S cu o 2 cl 3. B ft S' 3 Vi cr S’ff ff CD CD* o'* II o --J - B 2 a B s S ff. ff r? JJ a> orq d; J CD r Z2.3 C rt O E7 CD O C 5 PT O 0B •B-'g O- Q- *o rt Z1 tn CL* ft B 0 P CD rt^jj C 3 B o CD <D CD R- CA O o - s cm 0 5 3 JQ 3 o EX x H sg B o T J? •5 o 8 -o B CL .5 U5 •o 3 u CL “O CLfl 0 X. v. «1 CD CD 3 CD 3 3 cr g CD CL (A o S. 2 su w B cTb p B 3^B§^ B L B B g p izi (Z rt- m n "C rr rt rt CL S. 2 t=( CL? CD L W 3 3 8 j? O- 72 <*o w o -• Q O 2 ft E. e o SoSaSSaE1 3 B. co 3 rt Q. C 7 c g §B'S H a c t?2. |£.2. 3 o 2 n 2 Eb w c a p cT p* p n p 3 0 n. r S V1 B ®5 n ft »q 2 i, S 2- -°s ft p 3 CD rt JQ 3 a L 3 5 rt cx ft I CL O CD P* z-^ ^fh B o 3 CL ft SU -1 P5 z C cn* CL CL to jo. 03 2 S’ 5’ w tol TB to:n c: ff <33 ff ft r f 9,SS- S rt W B 3 z B 2 H b' c S cl B B n 0 o CD B- 05 ■o T3 ■n 'X 10 O 0* a IB 75 S C E e v> ‘1 Cl T3 tfl O 8-“ft O ft S' ft. B 3 2 0 CL O rt> CD 9EBg'*É Os'S ^ft P 3 CA X‘ Jl r. ns (w r* n CD N O ft T3 SPSS Q.^ 00 Ê-S-S-S' B 2 a s C/T r Z C a> td 0 W L; <n td - HH CL J- O* t>r B ff o CL SO o 3. 5 75 ÖO» (ra ft C B CA r-t- O ft B. cr Ej -t- ffr ft s— ffT X* CD CD ft 3 3 X CL t3 CD ’"O P P c rt rt r) o ls: cd 3 (A 3 2- CD CD CL cr cLEft E 1ftft_sun 2 CL B B B O' - O- •Q E ft ft “i 8 2 8 cr rt M 1 PT •-* n <t> a S’ o n> -o 3 B FH S rt O ^Sg3® 3> HS g.Ss-3 tf) c OJ o O u cu 5 d a y Q o S 5 •-) U Z a cd O ft 0 - o c; o S B X CL 2 ft O a oo totc 30 o Ww WW WWW 00 co to to 0 0 tótd >LW ca o 0 O- S Oi LaC Uo O »-s o fX o 3 o p CO L-h /-s O CD e ca CL P P 7*0 tra CD CD 3 «j 3 £- P CD* o l^E-3 §-8°s o 2 o ft «”.8 3^8 SU a 8 3 B ft. 2 3 Tff ffT o 2 CL B* cr ft E ft B O- B ft E cl P o B O CL CA CL P P CA Qj O B B CL aq- ft 0 3 5' B R 8 r-r- c- ?-, B trq CL O crq c ft x"O ft s.- cr g B V su -s 3 cl 2. 1 ff <s "O'S O rt rt g- 3 ,r- O CL CD CX -. CD O CD 3 0 O Ef ffQ N a P P 5 CL 2. CD tosse:: ff W PT C ff ft ft ff' ft S ft B TO 5.S-SS-?". CD CD CA 3 E *2. r» ft B crq O ft <=U. to- K ff r» F 12^ 8 84 5!. 2 - B d'S 3 B 3' 'ë-ff 5.2 I w - c -fl 3 -o o a as 7 1 ca C 4=2 Pa 03 C= 03 *tX ZJ ÜO o H >-t rt clb m 3 o 75 o S-3 E3 o 2 2 Cb ik CL E JO. Crt B B B 8 3 UI CM - N D rt rt ff^g ft ff c r c D S O 5a H** O c 3 3 igiOhsh ag ”‘5“ Q 3 2 CÜ 70* ‘-3- *-* 8 S w E 3 t> 2.^# O- (D (0 n» CA 0 O K ff. ft - 2 2. c o er 2 O EV E E 75 o b’ B O Q.TJ ft Q- 5" E 2 to: go w o l3 «o’ 75^5®^^ 0 s s- 3 *0 CL <0 3 P P 2 B g £5 c O 0 C_ PT IA Wrt >?Tb i a g Z S 3 W ft SU ft f B B L ff ff 2 ff 2 5 B B - o “1 ft B (D O k. OO aq r* 3 E ff 5 ffE cr E ft to rr. ft P TO PB’t CL a ft S -. M - TO p •TBBffEB?B td 25 >3^ CO öi ft CD CD - O *s S».lg 1S B n - 8 B 0< 2 -2-n n o- 3 E 8 2 g'„-8^« ?T8 cl 6 B 3 g B 'P - E SU 3 O B O o 8 3 E E 8 ft ZE - g* 2 o S o- ft ff-, o 2 2 2 B E s- -*° 8 r**3 rt tr P 5T Dm S ff 2 b e - N> B TO O -. a p 3 Z §8? ft-aMg ^2 g-TOTO. M O w ft B E B cl O Q. •o rt 2 L 3 ff O so T? B M B w. W 2 "fl S H r«» ez;: l_rt '3’ *3 ~>£«‘§£Ê'S c- o3 -r B o. g 1L SgcraBg'S^ óq'jS g-Sira ®,S Eg^ES T3 B c O w h •ö8^b d s o. 2*3 P 8 s <1 <1 3 ITS er 5’ft O - ft CD ET r-* Qj rf *22. 0; p ft B (L - ft cl en. ft L aq ff. ft ft ft n- r» ft E' E o B-B’ ft B ft TO CTQ EJ rt KO B ML 2 o ff I O L un ff- 3 CD rt ff B ft —>2 02 5T 3 3 P ft je cr n, ijs ^2 Ê*S E’ 5’ o aq W B CL 3 rt- D- O a - - CD CL gaq ë-ft o M Z O K, 33 75 td ar 3 a, o B ft 93 2 8 rt- ft ft 5 ft E r» o B B SA tö cr o n 2.3 crq’ o K O o ar r. e ft 3 2 cr S. ft n> er b o SA C «■•O B ft w* B-$ ^hlg-aisj ^zK^rtf^ETCA^ cl rt ^«9 n ff to 'B i-s ff P O' SA ,<j2. :5<ff to'; ■ff o o so B E - 5T 5 0 -- o -E p rt- z co, ff B b*E to errauq aq crer sa i-j ©r® ®&el 1.°' •^©"ar-q “co 13 2 B N P Si O So o rt> t-j •-s'ö o 5 8 85 •-■ rt - a - 2- 2 m-E o- 3 E ff -E ff n P N J rt> ftj O ~3 ff ff tr p- O p 0 p w ff§ b 1® a> B ftff? ~L tr cl o SjftEft o rt CL p cr cz;3 E g T5 CO to ft’ 3 B Jï. ft B ft B ft ftg'S 78 ft EB SJ 75 2 3 3 0 O TO 2 2 o aq Eb X ff. 3 SU ft aq tON O’S lof >-s p r* p b‘ Q cl «o o O O a> o ff ®^P i-S ff P o P aq Sg* 7572 *-S V 5.0 p aq SO aq tra- Z B 71 B 2. O M ff b o ff 5 75 0 B O 2. o 3 eJ. *-S p 7 r> ft ’Eaq’ B E P*ft CA 2 ft a m rt« B B 5 2 O K ??5 p 0 o fftd 1§ <S F- i?Ssf B _.g z ffi 2 B ff ör s“ C 3 w? 5.3 Sffg'ffffö CD TT rt rt TT D rt b§2 -B 3to E ft'2 H- C C P-< o CL <0 Q C SC *0 c^g Otg^ S-g tau«a E 8’a cn 1 rt rt O a T5 rt o is c 3 2 B 2.E§>3-3 c B-&h H E oö 3 B g o ff 8 g 3 w g§?Ba ê>g«& p CL rt 3 -O p rt B 3 Eg- n ft 75 2 ffTO’ yj «-► S»M 2 rt rt 5 1 CL^ CA - rt ET rt 3 (/q (A rt c r (A rt CD o o-E. s. rt rt CO o CD 75< 0 t E p CD CD «-f- E. - 0 CL rt 2- T cd ft ft 3. 3 ft 8 w a 2 “ft S to k g ft ft s aq ft £J 2-rt rt KZ rt CL CD 2. S’ g ff cr p P r* o NO 3 p to 5r rt B - Cl rt CD o TO a> ft o 3 ft su 3 K n q 3 r ft p- 07 ö’TO 2 rt cr -• cd cr rt 5 £2 o rt C3. M rt ft 2- B 8 B B p- 0 -O B S3 B OTO erg TO E to ff ft 2 E O SA ">SS WP 00 >-j 1 I r1-*!' C5 O ert- <0 1 ff to 0 P 0 0t<3 top CD J C B B^b ére 3 “En B ff o ft 2 5 3 .2 E B B-9 g 2 2.ft’ 3 tos£ 8 3 cr a< 2 <aiff rt p --- 3 3 rt rt rt k u r 43 ^•2 2 to U c -U <Z CD H N «2 to 2 E 8. B ca F. S B B ft ft o. o ff ft o 3 TO ff E ft 75 U 75 td td os Qo Z - WO ft rt •o L2 B O c X <n S T3 r T -» x* O rt« P rt CX rt cl p 0 - g 3*3 S'r ft o. ff S.ff0~ S 3’ 8 8 8 3 EE" 8 b - b”E> CTQ p n» g CfO 5 rt 3 O 3 OQ P rt D CL jQ B B 00 p 3 rt F o 2 p 3 2- rT CTQ CTQ rt O cro OE. B. CA* rt O cd o p, CC t-f. rt rt p- o. 2.8-® ff o B s 3 B O TO O B U) S3 - 0 O0? to rt X B E Wff ES 75 £.q t-1 TS CÖ B p Q. rt 3- 3 C C «rt- *0 P* 3 rt 3 HT ■O CD P rt cr rt' is: - fl) o" to 8 H^ft ft ff ff ff E S' 3 co co 3 3 3 Cl 09 ^2! o cx ET CD «rt- rt (A P q W co rt 3- O. 3, 5’ - TO 2 cr u ft^O S 2-88 p, CA* P O ^T e- a ^ÜCTQaq 3 2r,T^ to CD a c: GC CA CD U" B ff CD C3 H-» c EX CD tr cd’ B E ïoj V <0 O 1 l> TO 4 k "to l ‘0 p B u fl fl CD {*r CD óP- CD ert- Q. f 3 3 S B. B B -T Et ca t> 50 >-- 3 O p F CD 3 ■a TO ft 2 p rt rt tr o p rt CX CL o' c 3 CL CD p, to® .- I rt- o E er üi n p r0»;' SE 0 - tL cr 5 CfQ P O 3 p'CTQ 5 rt rt CL O rt**? rt CL rt 5’ 2 rt EJ 3 aq 0-8 - n ft o B B ff ff-; .x c ff ft TO ff to 8 2 rt p PC 3 -K c» p *-“• 8- p cr p 3 3 e SI*0 5 s g s E g F» 2 Is Ui P B I CL E* p’ o rt 3 rt 3 O* cr S ff 5’ff M «rt P 3 1 CD 3 crq cd S n. Sro b 3. JT B CL O 8 *0 cr 3 S' 3 ff- TO O B - ft O ft TO ft P ft to SA 5 E s- O -K ft rt ff ft O - B E B Q B O S2 B O ff ft ft O TO 3 3 3 »K« «rt yj to. x ft 8 2 3 3 3 P CL rt 'Ég 8-8 3 ft O: ff rt O^ rt 5 CL 3 O- 3 2. ff o ff c 2- ft 2 B 3 rt ^*ft ft STB'® tr 3 to 3 E S' o •Er p 3 2 rt 3 O CD 3 CL P rt K*- rt. I rtrt g'cff-_-S5 5 S*ff5p o-aq 1—1 B 3 0 <rt vm rr> 2 3 H- CD - WM i-i TO ft 3 C E ft. ff 3. B ft K> 3 2 Eto 3 to s ff er ft ft J2 E B “Jto p ST* to TJ rt t» O g ft 2 p’ Mwaq Jx - o. rt N 3 T5 C t» ft" B a p E ff ft icfS E E ff ff to ^B?8ffftftft •8: i ft CL >r p o cr rt p 3 x- 3' p cx <X aq p <d n 3 5 g- 2 Ci*«3. r> jp CL s*. 2 3 ff J o ff ff to o 3 3 3. ft ft f? n tr* Eto 3 S Off s rt crq B TO 2 1 TO p 3 3 g-crq 02 CZ2 o te a to to.to O C—I I—Ct- CL O P P 3 3 ^ft ft - 3 E3 -■ r-“ tra erv O (A P rt Q c c rt 2 ft 0 "7 ft O 3 E 3 ft* ff B 3 ft 03 TO ft g B ft ft E 3 ft* B 3. ft -ft 3 2 ftTO 2 cr c S 9- S 2 o» 3 crq rt CL (A 5 n Si* cr g P Cr C-* B TO to ft 3 3 t O ff cr o 2 g §g. 8- p 3 g 3 8 8 p rt O 3 cr ■-• ^B*28 B E ft ft ff 5 O-b’b rt CL (S N B rt 3 10 ^ftl \o E ft «- ès 2 rt c b era 03 3»- X3 W «S£ (J w- i 5 o .2 3 e fl o p Eï a “j o B? V crq »- rt s. CL g* S! S3 <D E3 c B F .ffso g I 5 2.gWg’ó 7^ to.5 I to ff B 2.02-5 EB. o I Wt 5*^* (£TO a E5 O/ CD o ■ff 2 ft 3 8*ft tr O tr ff ff ff ff S ert m2 ff I <2 ó-“ o o o t» - to tr 2. Z zo tr q- 03 sk X rr» r* •-• «Ti 2 3 ff 3 0 3 pr «-tk s^g, •to.gB2. ü- rt p 0 3 3 B rf cc: rt rt 2- r - 2- o ri O 5 2 =8 ff ft to-TO tu O ft ff ft 3 ft ff'S c crq q- o rt -* rt. rt J 3 cr cx cr p r- o o: 5° e2to 3 •ff ff r -u <n p 1 tu to J ft ft b aq E ft W*TO E 3 o 2 ff to uu pff3ftO(XO.t» o aS ft to 0<0gTO - 0 O ff rt g CL b •ff ff) iff 2: B E p. to p Tt- ft ‘S8’o vn n, 3 rt* B 1 X r - CL C. M O T u a v -C t d l D g 3 TO 0-0 O J s-- 1 g 3 E 3 s* S O. ?TO S’ S'-® a 8. to ft S' co: E 3 X - o g B O c ft: S 0 B ff J g N’ gèaqï=: g-sff ““-7® CD 2. 00 O* CL CD 6> aö cr^. C p èft rt rt G- 3 P O ft B’ Eto •fl E 1 B b ar ft o -a E g PT ft 8-3 b’E S E°ft 8 ffff- B B CL 3 C a ►- TO ft ft 7 3 l°2 ft o 8* 2 ft ff ff n ff 3 -D s g E “*Eff 3 S'3 H. o rt (A P TO 3 O ft TO TO 2. to ft S* 2; 3 B to x-f* Eg1 P a-aq tr g ft s. g n ft S.^8 B 2 3 8 S£s-^1 2 ^s-3g* s ff 2 SE’. cD^aq o o rt- a- o »-s S’ 2- CL cd ST. to-£ B aq ff o ro to a TO ff ff- ff 3 E o 8 S a> ?r to o o <D to. W I O rt o .»- O CD O 7,2 75g-75Z< g'-5 ff<»;7P l^o^o<a:°SOtoa>£ff w =aqc<Dg^g^'cEg 0e--E*=5R§S§®^p a a ft c o - Eto p* CL CD 3 (A w F 3 rt 5 p P fT 3 O CL CD pk X* 3 zBEftffS'3®* 7. g -ET!' 0 rar °3 tot^E3 to to. E Q.és; B O «to 8 8 Sto E F9-2 9 rt p 3 rt ÏTCL rt - C -to 3 2 -• S ^CL ft*3 to - W. SI 7:S ft V l 2 3 0 5 ft 5 E >T to B =0“ ff to >-» rt 3 r^crq rt 3 o TO c - - 2 2 ff*® 2 2- “ft S 3.2.' o 0 B 2 S' a -s*e*2 s o-so s to b ff g 5 g ff CL ca fl» f"t‘ Si5' 5-3 E S 5 B T i 1 ;Z B J N tn H ■1 3 to ncEJ O Ss Eto 5 E ff to B 2* to to .ft B ff 3 n’« 1 3 (A I O Eto 8 3 >ff g-ft 3£Ea.~ft a g g ft S ff 2-5 95 Q ft p 2. o cj. i N p tr cl o rt o 3 CL O O 3 - 3 rt S? rt - crq p ff ft ft ft s 3 ft" ET 3y erffto^ft-o-iB to£.§cBEo-^ 8 a. a. ff ft E w ^3. W fg^c- 0 tr-to W teQ m to 5 o° m a>2 h>2. do te g b a. S. I W <ra g-B a c o- g s- to ff ff cr tr cr rt rt CM rt N rt 7> - o 4^ 4l CL JQ rt 3 CL ?r cr 3 1 ■>30 ft ff g* ft ‘i wo. 3 B^ft 3 ff ’"^'ft U to’ ft to O-S s S' «ssÊa.ïg.8- X E TT W ff 3' ft O b t~ ff <s:aq 3 ffTO s E 2 S. ft E S a E£ 8- s-to ff ft 2 8-c 3 *-»w,rtK,Of*o ec: (a p 2 B 0B ff2 P s. to cr b ft o e> E td 2 ■gtra reS 2 5;3. Eg gg <<ra o B <1 9 3 CD 3 H o* B W o rt r cr o e ex rt

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 8