van WOUD A’s Schoenhandel Zie etalage afwezig School mot de Bijbel Sparen; smaakt lasten LICHTER F 9 gesloten HINGST ^ruw. 2 Fa. DE HAAN LI i Radio HINfiST Ja H. H. Veehouders VAN DER MEER's Loonbedrijf - Makkum NU7SSPAAR3ANK I Reyer Flapper Noard Noorderbazar |g I 'in MHMI Èga.’ koopjes elke dag nieuwe S II Vrijdag etaleren wij chef timmerfabriek enige machinale houtbe werkers en timmerlieden Tafelstoelen - Boxen - Wiegen Ledikantjes - Baby-Uitzetten IJ. Schakel - Exmorra Tri Nieuwe Dames Vesten w Rente 31/2°/0 Alles moet weg in de totale BJLO$Vs Slagerij Schoolstraat 25 Bauknechi WORKUM Garage Speerstra ELASTIEKEN KOUSEN Bel 333 of 501 V 1 UNION RIJWIELEN 4 door feilloze constructie en duurzaam hecht lak en chroomwerk is elk LB UNION-rijwiel p een kostbaar bezit! Uw hooi goed en op tijd te persen F de kous met de 9 levens A 1 lllibllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ VOLGENDE WEEK VAN 25 t.m. 30 JUNI maandag 25 Juni 1962 r VOOR iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ koopt u bij a SPECIAALZAAK Voor direct gevraagd: Het hoofd der school. boerderijbouw J. KLIJNSTRA IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ Tuin instelling Emmertjes Kruiwagens enz. KOOPT U VOORDCUG IN VE r p Telefoon 3054 Grootzand 18 n JONG gw OUD../ s e nieuwe modellen nieuwe prijzen Aanmelden bij H. de Jong, Balkfinne 16, Workum Noard 176 Telefoon 254 zo’n kast voor uw leven Badmutsen, Zandvormpjes Schepjes k AANNEMERSBEDRIJF in vele soorten en maten voorradig Indien noodzakelijk, naar maat. Binnen enkele dagen in uw bezit. Eveneens voorradig: de bekende Libelle-Supp-hose kousen Vraagt deskundig advies n 4 3 r F. VAN DUINEN Telefoon 558 Workum n 4 S. J. OUDEBOON, ARTS is i.v.m, oudjesdag Ook voor WONING-TEXTIEL Vaste Vloerbedekking - Vitrages - Overgordijnen koelkasten^ p tl voor taxi en autorijles wegens vacantie Telefoon 283 1 Neemt u het trouwboekje even mee? Vouw-, en Ligstoelen, Zonnebrillen Zwembanden Badtassen Zonnehoeden Dit is één apparaat uit onze enorme Philips collectie. Morgen staat dit .toestel bij u thuis als u vandaag nog langs komt Vraag alle inlichtingen óók over de betaling. U kunt ook een demonstratie bij u thuis telefonisch be stellen. Neem Philips televisie I Gaastra's Boekhandel Tel. 314 Workum «Si A Rijwiel- en Bromfietshandel n OF voor woning- en Leuke Truitjes Orlon, korte mouw Sweaters voor alle leeftijden Orlon witgeelbleu Kinder Vesten C//. jU -W Ook dit seizoen zijn wij in staat daar wij beschikken over zeven persen. Belt vroeg tijdig en uw opdrachten worden correct uitgevoerd. BELEEFD AANBEVELEND, TELEFOON 05158—460—480—462 WORKUM Oudste spaarbank van Nederland Opgericht 10 november 1817 Zitting maandags van 7 8 uur ’s avonds Maandag 25 juni ’s avonds van 7 —8 uur is er in de school gelegenheid uw kind te laten inschrijven als leerling Uitgifte van geboorteboekjes en spaarbusjes Inning en uitbetaling van pensioenen en A.O.W. gelden Jeugdspaarovereenkomsten en Premie spaarregeling van overheidspersoneel Ter opening van een Bijzondere Spaarrekening, bedoeld in de Ambtenaren spaarregeling, kan formulier R.A.S. 1.0 bij onze ingeleverd worden DE COMMISSARISSEN Koop niet ^zo-moar" nylons. Moor vraag Vasano'si Extra mooi, extra duurzaam, want Vasano heeft de Reslnanti-ophaalfinishl Afe1 S. R. OS BOER Noard 101-103-105 - Tel. 482 WORKUM O lil J 'A RW’.® M uitverkoop i SZV*******^*/******^^ e miiiiiimimiHiiiiiiHiimuiiumiiiiiiuMUMiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiirHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiHiiiiii i 1 IIHHIIIUIIIIIIIIIIIHIIIUUHUIIIIIIIIIIHIIUIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 SMEEK 1 1 1 s 1 i, tl I l 825. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 3