Dansen Hoover-sensaties wegens vakantie gesloten FRISO 1 Slagerij Hoekstra B. Wouda .QFSTEjDg Veel geld terug voor uw Hoover wasmachine I Orgelconcert V.V.V Workum Alleen voor vrouwen Vissen op het IJsselmeer en een opperman Fa. HE HAAK Betalen zonder geld ELASTIEKEN KOUSEN Groepsleidster (intern) WORKUM e.o. weg van Papa Is er Timmerknechten Zaterdag 7 juli Go vers Striethorst IU.V. V.VV. Workum Rondvaart over de meren MUZIEK: PF AMALFI's een echtpaar voor de dagelijkse leiding X iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie^ van 0 t.e.m. 17 juli ij? GAPWGE yNTEMA TEL^.39 in Hotel ,,De Wijnberg” Telefoon 05151—591 Jan Zwart-herdenking IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN X Te koop Noard 176, Workum, Telefoon 254 Brouwersdyk 8 VERHUUR NDERDELEN REPARATIE IIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII» van deze krant wil men niet» missen, geen letter Telefoon 3054 Grootzand 18 UWIIUIIIIIIMI1 COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK Behoort u tot die jon ge dames die doelbe wust een baan kiezen? Alle betalingen met gesloten beurzen door middel van een bankrekening, Geen gevaar voor geldverlies door diefstal of brand, terwijl de bank bovendien een deel van uw boekhouding levert. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Direkteur der Vereniging Rekkense Inrich tingen te Rekken Bent u ook zo graag goed gekleed? gevraagd Zelfstandig kunnende werken Vanaf ’s avonds 8 uur Timmerbedrijf Workum Dan is er bij ons een goede baan voor u Wij vervaardigenWij geven een goed loon, j. hulp bij het vervaardi- Babykleding en kindermantel. gen van eigen kleding, muziek bij het werk Kom eens praten dagelijks van 8—18 uur (desgewenst met je ouders) Noard 8 Workum In de afdeling voor meisje en vrouwen ,Gelders-End’ te Rekken van de Vereniging Rekkense Inrichtingen wordt gevraagd een Neem uw gemak neem een lopende rekening bij de NEEM EEN 1 BANKREKENING Denkt u bij het kie zen van een baan ook aan later? j eem deze unieke kansen waart Will 66R HOOVCmidtic! Doe mee aan de attractieve Hooverprijsvraag! Haal een prijsvraagformulier bij de Hoover-dealer, vul het in, lever het inen win de beroemde Hoovermatic. Indien u een Hoover wasmachine bezit, ruil hem dan nu in voor een HOOVERMATIC wascombinatie en u krijgt er véél geld voor terug.Vraag uw HOOVER-dealer. op vrijdag 13 juli door Feike Asma in deMartini-kerk te SNEEK ’s avonds 8 uur op zaterdag 7 mei a.s. 9 uur. Vertrek vanaf Beginebrug Route: Workum, Heeg, Galamadammen, Staveren en via IJsselmeer terug naar Workum Voorverkoop van kaarten bij inf. adres V.V.V (Apotheek Beetstra) Volwassenen f 3.— kinderen f 2. Op de dag van vertrek f 1.extra De boot is gedeeltelijk overdekt Dagtocht zal worden herhaald op 14,18, 21, 25 juli 1, 4,8,11.18, 25 aug, O* in vele soorten en maten voorradig Indien noodzakelijk, naar maat. Binnen enkele dagen in uw bezit. Eveneens voorradig: de bekende Libelle-Supp-hose kousen Vraagt deskundig advies onder leiding van Piet Postma In het Gemeentelijk bejaardentehuis „WYMERTSHOF” te Workum wordt gevraagd De inrichting heeft een capaciteit van max. plm. 20 pers. De bezoldiging bedraagt f 3500,24 tot f 4772,78 (5 jaarlijkse verh.) plus voeding en huisvesting, w.o. verwarming, verlich ting enz. De gemeente is aangesloten bij de I.Z.A. Verplaatsingskostenbesluit van toepassing. Aanstelling boven het minimum in be paalde gevallen niet uitgesloten. Sollicitaties met volledige inlichtingen over werkkring, leeftijd, referenties enz. binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan de voorzitter van „Wymertshof" A. Haijtema, Spoardyk 36 te Workum. Prot. Chr. g. leeftijd boven 23 jaar Gunstige salaris en verlofregeling Kosteloze opleiding voor de diploma’s Kinderbescherming A en B Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek Bij voldoende deelname, is er gelegenheid te vissen met de W.K. 1 van Smink en Visser op het IJsselmeer. Voorlopig alleen op zaterdagen. Aangifte hiervoor, iedere week voor donderdag avond 6 uur. Kosten f 5.p, persoon, Aangif te bij inf.-adres V.V.V. (Apotheek Beetstra) Tafel met uitschuifblad, twee armstoelen en een paar voetbalschoenen maat 3637 A NEEM f GEEN 1 RISICO’S w c SSFFK ^W*»W*^WW*W**************P*******"R*' Publlkatta van ds Naderlandschs Nleuwsbladperi On» nieuwsblad zat In de bus. Met al het plaatselijk nieuws èn de vele advertenties van winkeliers. Dat boeit hem zo, dat hij zijn vaderlijke plicht erdoor verzaakt. Dat kan. Want wat in de naaste omgeving plaats heeft en wat daér te koop Is, dat wil geen ingezetene missen. Men wacht op die krant I Adverteren in dit blad het kan niet anders moet wel succes geven. r X 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 3