dansen lasten gesloten Slagerij Pruiksma Radio HINGST Volksfeesten in ’t Heidenschap vastgesteld op 30 augustus Tentoonstelling Dijkstra’s Bazar O 1 w Hier zijn de voordelen van dit Philips apparaat. w u II 'i „Badknecht” f X I" 1 NUTSSPAAR9ANK Illllll Kapper HUITEMA SPARENV^ "MAAKT LICHTER 0 I 1 b B Es 1L MOKT BLANC 1 '99^9 4 fik Fa. DE HAAN Badpaviljoen IJSSELMEER’ Stadhuis te Workum Reeds vanaf f 368 Friese kunstenaars r Koffers en Reistassen Gaastra’s Boekh. Fa. D. WESTERHUIS Fa. DE HAAN Siniplex“ rijwielen kleef band Gaastra’s Boekhandel Ontvangen Rondvaart over de meren Rente 3720/0 Rijks H.B.S. met 5-jarige cursus A en B Rijks Middelbare School voor Meisjes met 5-jarige cursus te SNEEK Kom bij ons eens praten Een uitgebreide folder ligt natuurlijk Zie nadere aankondiging GflPAGE yHTEMA TEL:439 ‘tHuismet de Notenbalk is een merkartikel altijd constante kwaliteit A lot f -ai l&' ft1 over een AEG wasmachine. W lik natuurlijk in Gaastra’s Boekhandel iW Schooltassen vol-rund en split-leer, J 1 VERPACHTING ^99 .beTLleL,.,.wJi ZIE HET OP Z’N BEST MET PHILIPS TELEVISIE voorU gereed. i r Zaterdag 11 augustus bij tend kwaliteits Koelkasten HET ADRES van 13 t.e.m. 18 augustus 9 Workum Süd 120 R REPARATIE Telefoon 283 Workum jzoMWPfff/yf KOELKAST Wegens vacantie Ruime keuze ook in goekopere merken alles met garantie Openingstijden: op werkdagen 912.30 13.30 —17.00 en op vrijdagavond 19.30-21.30 Catalogus f 0.25 9 OOK VOOR WORKUM VERHUUR (ONDERDELEN Gitaren WEGENS VACANTIE gesloten van 12 tot 19 aug. Süd 7274 Workum Telefoon 554 van 7 tot en met 18 augustus in het Noard 176 - Telef. 254 Vanaf f 153.50 te Workum Süd 34 i-'- s r 3 z Kr I 9' I staan U met vakkun dige adviezen ter zijde. Kom en vraag gerust wat u weten wilt, ook over de ge makkelijke betaling. DICTAATCAHIERS ingenaaid en spiraal in verschillende diktes ook de speciale Ringbanden en de gewone Schoolcahiers niet duurder en betere kwaliteiten Dit is één apparaat uit de gehele Philips TV-serie die wij in onze zaak voor u klaar hebben staan. Nu kunt u op uw ge mak, uitgebreid uw verkrijgbaar bij uw kantoorboekhandelaar Telefoon 314 Workum UT-3 een pracht keuze in prijzen, f 9.75-15.25-19.75-27.50 aanvang ’s avonds 8 uur Op zaterdag 11 augustus Vertrek ’s morgens 9 uur vanaf Beginebrug verkoop vis en patates frites tijdens Teenager- Show op vrijdagavond 24 aug. a.s. op het sport terrein te Workum Inschrijvingen voor 18 aug. a.s. T9 si, I schilderijen, tekeningen, gouaches, plastieken, en wanddoeken van van geboorteboekjes en spaarbusjes en uitbetaling van pensioenen en A.O.W. gelden Jeugdspaarovereenkomsten en Premie spaarregeling van overheidspersoneel Ter opening van een Bijzondere Spaarrekening, bedoeld in de Ambtenaren spaarregeling, kan formulier R.A.S. 1.0 bij onze instelling ingeleverd worden DE COMMISSARISSEN I Route: Workum, Heeg, Galamadammen, Staveren en via Ijsselmeer terug naar Workum Voorverkoop van kaarten bij inf. adres V.V.V. Noard 14 (Apotheek Beetstra) Volwassenen f 3.kinderen f 2. Verkoop van kaarten op de dag van vertrek f 1.extra Deze tocht zal worden herhaald op 18 en 25 aug. Toelatingsexamens voor alle klassen de H.B.S. M. H. Bruggenkamp, Inthiemasingel 4 en Middelbare School voor Meisjes op Woens dag 5 september om 8.30 uur Zij, die in het bezit zijn van een U.L.O. diplo ma B of A met Wiskunde kunnen zonder exa men plaats nemen in de 3e klasse H.B.S. Aangifte vóór maandag 27 augustus uitslui- schriftelijke onder vermelding van: a. Naam, voorna(a)m(en) en geboortedatum van de kandidaat Naam en adres vader, moeder of verzorger Laatst bezochte school en laatste geheel door lopen klasse Klasse, waarin de kandidaat wenst te worden geplaatst Accordeons Mandolines vanaf f 4. Blokfluiten vanaf f 4.75 Gitaarelementen vanaf f 8. Noard 176 Workum Telefoon 254 WORKUM Oudste spaarbank van Nederland d. De Directeur H. DE BOER ii V00R voor het sluiten van al uw pakjes I O A wettig gedep handelsmerk Uitgifte Inning Komt kijken dat kost niets in TE SNEEK in prijzen vanaf f 38. tot f260. MWMMM 1 O b. c. W I V kwl- het afstemoog hoeveelheid in de kamer. I... 111 *É»*M*W*A*^AAA*«W^A**I***A^ aparte spraak- luidspreker aan 1 de voorzijde: het <1 gesproken woord -;»l komt recht op I u af. H J 1 uPe\db«'s’ 59 C ook de düSA»rscht^enhaar. i 3 bas vanaf f 95. De 7 „vleugelpen” met het fa Opgericht 10 november 1817 Zitting maandags van 7 8 uur ’s avonds

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 3