1 Fa. Westerhuis REYER FLAPPER w N. V. LIJEMPF Winsum Gn. Balans= Opruiming I I I I Fa. DE HAAN F. VAN DUINEN Hotel „De Wijnberg1” Workum 3 i il voor Sluitingsdatum aangifte dinsdag 4febr.a.s. 1 maart a.s. Dansclub Heidenschap Henk de Vries en Zoon Koopt nu Vloerbedekking Profiteer de eerstvolgende weken van onze fantastische RECLAME! Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Goedkope aanbiedingen I EEN NIEUWE SUPER TELEVISIE ONTVANGER MET MET MET MET aan uit neem bare zomerhuisjes Garage Speerstra 'O* ^AÜTOMA, Muziekboekjes Dit is Opruimen Bel 333 of 501 in onze BALANS OPRUIMING Het opzenden van advertenties voor dag-, week- en maandbladen u gerust opdragen VOEMA’s Hakker ij ■m Advertenties 6 het Philips gradatiefilter BABY-UITZETTEN COMPLEET Wieger van Brug WORKUM kunt iiH'iitiiMmmiiinmiinmiiiiiiiiiiM VOOR 7 W. van Brug De zaak voor beter brood VRAAGT Gaastra's Boekhandel [JONG uw O UP. 7 de prj^ is IIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHi op de Camping te Workum een arbeider of vrijgezel Eerste les zaterdag 1 februari a.s. taxi en autorijles UHF kanaalkiezer, voor ontvangst van het TWEEDE PROGRAMMA W. van Brug Wieger van Brug op de leeftijd van 70 jaar automatische fijnafstemming voor de kanalen 2-13 (Coaxiaal Memomatic kanaalkiezer) automatische horizontale synchronisatie A eeuwig zingen de boóóen 8 Wasprogramma’s maken Uw wasdagen gemakkelijker! Inlichtingen worden u gaar ne verstrekt door de direc teur van gemeentewerken en het bestuur van „Plaat selijk Belang” Gaastra's Boekhandel öAMSTRAs BOEKHADDEL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIII^ Het bestuur van de Vereni ging „Plaatselijk Belang” maakt hierbij bekend, dat er gelegenheid bestaat tot het plaatsen van - I Mil M IM Gevraagd op 12meia.s. Tot 5 februari duurt onze succesvolle ®hlLIPS Lucia Boudina Sebastiana Te koop aangeboden Workum, 26 jan. 1964 Te bevragen: Balkfinne 8 648 NOARD MUM* TOEGANG 14 JAAR iiwnni'R Tel. 314 Workum AANVANG HALF TIEN .4 10,98 1,35 voor en bij Workum 25 jan. 1964 en ca. r >r. i Inschrijvingen kunnen worden, ingeleverd aan de R.K. Pastorie of bij S. H. Albada Jelgersma, Brouwersdyk 12 vóór of op 10 februari a.s. Bestuur en leden van het Chr. Mannenkoor Laus Deo berichten U met grote droefheid dat hun Voorz. en Vriend Workum. 25 jan. 1964 De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad H. Hoekstra Tr. Hoekstra-Wijbenga Feike en Hugo Gez. 49 1 (Geref. Bundel) vooral lage prijzen in wiegen en ledikant j es wollen dekens 175 x 225 ’t Beste ’t zwaarste 56.75 ZONDAG 2 FEBRUARI DES AVONDS TE 8 UUR dressoir haardkachel vulkacheltje leuningstoelen wastafel wasstel (compleet) wandelwagentje tafelstoel Tj. de Vries, Breewarsdyk 4 Workum 's Middags 2 uur in HET DORPSHUIS a.s. dinsdagmorgen spreekt in Hotel „De Wijnberg” te Workum 10 heerlijke dikke eierkoeken f 0.85 tfjd- voor- 14,98 17,98 in de ouderdom van 70 jaar DOET UW VOORDEEL fabrieks partij dikke nieuwe gekleurde wol van 3.25 nu 1.95 nooit weer Jaeger wol nu nog 1.67 Etalage vol met laatste JUMPERS EN VESTEN voor minder dan half geld Ir. D. C. M. BOONMAN Rijkslandbouw consulent voor arbeids vraagstukken te Wageningen voor I 45 en 50 cent 2 vellen muziekpapier voor 25 cent Er kunnen zich nog leden laten inschrijven Tel. 05100—252, Workum Voor het voorjaar ’T SCHEELT U STUKKEN I God heeft na een lang durige ziekte thuisge haald broeder Met dankbaarheid ge denken wij het vele werk dat hij voor onze com missie als lid en voor zitter heeft gedaan Namens de Commissie van Beheer der Geref. Kerk te Workum, H. Wildschut, voorzitter G. Friso, sekretaris Workum, 25 jan. 1964 een in goede staat verkerende ijzeren SCHOUW voor melkvervoer, die on geveer 6.50 m. lang en ca. 1,60 m. breed moet zijn. Wij tonen u een mooie kollektie tegen bil lijke prijs Ook naadloos Tapijt. Wij reserveren het desgewenst voor u en besteden de meeste zorg aan het leggen op de leeftijd van 70 jaar is heengegaan Doe het zelf! Bevoordeel u zelf! Half wollen dekens 1 persoons 2 persoons Zuiver wollen dekens 2 pers, vanaf 45, 1,98 2,98 3,98 1.50 1,69 7.98 4,98 God nam van ons, na een geduldig lijden ons aller vriend Ps. 121 onber Workum J. Keuning F. Keuning -Praamsma M. Keuning B. Keuning-de Groot Amsterdam J. Dam-Keuning H. Dam Gr. Rapids U. S. A. F. Haan-Keuning A. Haan Workum, 25 jan 1964 Noard 176 Telefoon 05151254 DE ZAAK WAAR ALLES OM ELECTRICITEIT DRAAIT Het snoepje van de week Gekleurde meisjes directoirs met kant 98 Jongens ondergoed slips vanaf 99 Singlets vanaf 1,05 Majo’s vanaf 3,25 halve schortjes vanaf 1,48 Truitjes en vesten tegen aantrekkelijke prijzen Cols 3.95 Dames Helanca broeken in donkere kleu ren 23,95 Kinder Helanca broeken vanaf 8,80 Dusters zonder mouw 6,20 Dusters met mouw 13,50 Dusters met mouw Terlenka 16,95 Dolce Vita truien voor Dames-Heren 21,50 Bel. O. fast overhemden Breiwol voor 1,98 per loo gram Terlenka Vitrage per meter Zolang de voorraad strekt „Workum en Zd-Wonseradeel” (Bioscoop-expl. Joh Miedema N.V. Sneek) Geheel vrijblijvend verstrekken wij u prijsopgaaf en staan wij u terzijde met deskundig advies WONING TEXTIEL SPECIALIST vertonen wij de schitterende speelfilm naar de beroemde roman van Trygve Gulbranssen: Miljoenen mensen lazen deze roman. Mil joenen zagen reeds deze uitzonderlijk knap gemaakte film. (De 8 genummerde knoppen op het schakel paneel geven de wasprogramma's aan) De was voorsorteren en losjes in de trommel doen. Het wasmiddel in de bakjes doen. Eerst de knop van het gewenste waspro gramma en daarna de startknop indrukken. Watertoevoer, verwarming, voorwassen, was sen, spoelen, tussentijds centrifugeren en eindcentrifugeren gebeuren automatisch. Na afloop van het totale programma schakelt de machine automatisch uit en de was is klaar. Zó wordt Uw was met een paar eenvoudige handgrepen perfect gewas sen en fantastisch gedroogd! Bij afbraak te koop, het v.m. jeugdge- bouw staande aan de Brouwersdyk. Het gebouw moet met inbegrip van de be- tonfundering geheel worden opgeruimd vóór Nog enkele dagen kunt u profiteren van de speciale Workum H. van Brug-Braam Leek A. van Brug U. van Brug -Zuiderveld Amsterdam J. van Brug G. van Brug-Roelofs Rotterdam W. van Brug E. M, van Brug -van der Maas Middenmeer J. van Brug J. H. van Brug -van Santen en kleinkinderen Met grote vreugde ge- I ven wij kennis van de I geboorte van ons dochter- j tje en zusje dat bij het H. Doopsel de namen ont ving NU GULDENS BESPAREN ENKELE VOORBEELDEN Goede en goedkope BH’s Teenagers Dames Dames slips 2 voor Dames directoirs met elastiek Dames Pyama’s lekker warm flanel Dames nachthemden Meisjes ondergoed met kantje per 2 stel vanaf 2,98 over „Mechanisatie en verbetering van arbeidsmethoden op het graslandbe- drijf’ II Na een geduldig ge dragen lijden en in het volste vertrouwen ont sliep in zijn Heer en Heiland onze lieve en zorgzame man, vader en grootvader in de hoofdrollen: Joachim Hansen en Maj-Britt Nilsson. Telefoon 314 Workum tegelboard, hardboard, zachtboard, spaanplaat, Fineer enz. enz. Gereedschap voor hout en metaalbewerking. Alles zeer voordelig BONTEKOE Sylspaed 29, Telefoon 231 10 cocoscroquetten voor f 1.— Tel. 468 Dwarsnoard Van alle verschijnende kranten en schriften beschikken we over de naamste gegevens. Ps. 125 vers 1 onber. Zijn verlangen was Jezus te zijn voor melken en melkrij- den en verdere werk zaamheden •-'•«’’••.o,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 3