NIEUWJAARSKAARTEN 898. RADIO HINGS1 Telefoon 283 - Workum xxxxxxx >cx fa, D, Westerhuis Zn. Hunia's Drukkerij BANDSTBA ■F535, 998.— Speciale geschenk aanbieding E?' -'1 5 I Te huur 2s NOORDERBAIkiR adverteert in Adverteert in FRISO Telefoon 354 - WORKUM die toont dat u n echt persoonlijk ®UE ïoor de komende winter.... PAPEGAAI, prachtige jonge vogel f 30.— Kies nu de plaat Kerstdag 25 cm LP en Drukwerken r M Advertenties in grote verscheidenheid de Tel. 070-984235 naar leesbibliotheek S. R. de Boer, Noard 101-103-105 WORKUM Nieuwjaarskaarten vanaf 10 voor 25 cent in zakje sorti KBMKB* nog I Auto box Fa. H. P. NAUTA, Workum Tel. 466, Workum er<jf|eeöt Te koop Want nü komen de hoogtij-dagen van de televisie! Méér pro gramma’s, interessante keuze, serie-program- ma’s die u niet mag missen en die u scherpet i kunt bekijken dankzij de nieuwste Philips televisie-toestellen. I Stel niet uit. De mooiste I uitzendingen komen nu. Jetske de Haan Philips super-ontvanger met 48 cm beeldbuis. Modern tafelapparaat. Voorzien van het Philips gradatiefilter, rapidovisi- on-druktoets en Direct- vision beeldbuis. Uitvoering in donker naturel. s III van FAM S. SMID Eerste Kerstdag 1964 van Workum, dec. 1964 Workum, 22 dec. 1964 i Fokke v/d Akker van i Workum, dec. 1964 848 JETSKE DE HAAN •J Workum 20 dec. 1964 teir1"— MUM PHILIPS. PHILIPS PHILIPS «asa* gffij 'SS35S* 0= PHILIPS PHILIPS PHILIPS 1 1 1 I :sr 2 1 1 2 1 2 De begrafenis heeft inmiddels plaats ge had Workum 19 dec 1964 zijn en betuigen wij onze oprech te dank Fam. v/d Akker Dwarsnoard 32 o Ü- ITALIAANSE SUCCESSEN WILLY ALBERTI Philips super-ont- vanger mét 59 cm beeldbuis. Koopt uw schaatsen bij de man, die ze voor u slijpen en repareren kan VERLÓÓFD: Froukje de Groot en Jelle de Boer geliefde echtgenoot van F. F. WALTHUIS in de leeftijd van 63 jaar o o <N H Süd 20; Workum; Telefoon 394 Mrt ntmhcbo bapMAtg Workum Joure STRAATZANGERS SUCCESSEN DE STRAATZANGERS E Speerstra Tj. Speerstra -Riemersma Bakhuizen: A. Speerstra Maastricht: J. Speerstra P. Speerstra .Enghering ■■i Getroffen door de vele blijken van medeleven on dervonden na het heen gaan van onze lieve va der groot- en overgroot vader gMOCM ESI W*"* «moon» EQ 9? Heden nam de Here tot zich na een ge duldig gedragen lijden onze geliefde behuwd dochter en schoon zuster Ballingrud; H v/d Grift; Ving en een mooie jongens noor SPRINTER voor 44,50 Heden overleed, na een geduldig gedra gen lijden, mijn innig gebeide vrnuw, en on ze lieve moeder, groot- en overgroot moeder KOOP NU! X'iïa r 7 oceiTOBaMBs«i»ina«r Symmetrisch tafel- apparaat. Voorzien van het Philips gra datiefilter en Di rect-vision beeld buis. Uitvoering in donker en naturel. In teak 20,-meer. Losse poten ƒ30,-. THE 3 JACKSONS ss=”‘ - Workum E. Walthuis. Boogaard A Walthuis T. Walthuis-v. Dijk Koudum A. C. F. Aukema- Walthuis J Aukema Workum Sj. Sjoerds.Walthuis F. Sjoerds Tj. Walthuis I. Walthuis-Zeinstra in de ouderdom 50 jaar WIEN.WIEN, NUR DU ALLEIN AKAOEMIE-KAMMERC.KOR LETTUNG: HEINZ SANDAUER, HANS HAGEN tenslotte een Investering S geven u graag alle inlichtingen^^^^^^^^ Voor de vele blijken van belangstelling ondervon den bij ons 25-jarig hu welijksfeest zeggen wij u hartelijk dank Philips super- ontvanger met 59cm beeldbuis. Zeer fraai tafel- apparaat. Voor zien van Philips Direct-vision beeldbuis met gradatiefilter. Vele automati sche functies. Zoalsalle Philips TV-ioestellen: klaar voor het tweede net. Davos sleden; houten schaatsen en noren met schoen Zondagmorgen heeft God, na een geduldig gedragen lijden tot Zich genomen in zijn heerlijkheid onze gelief de zuster en schoon zuster Geliefde echtgenote van F. F. Walthuis in de ouderdom van 63 jaar Haar leven was Chris tus, het sterven gewin Workum, 20 dec. 1964 O. de Haan L. de Haan J. T. de Haan T. de Haan-Leenstra J. Groen de Haan H. Groen D. J. de Haan A. de Haan-Bakker Trooste de Here bedroefde vrouw kinderen ■«’‘i Na een ongeval hem óverkomen op 19 nov. j.l. overleed heden te Maastricht onze lieve broeder en oom JAN SPEERSTRA echtgenoot van T. Kooien Nam. 2.30 voor de kleinen ’s avonds 7.30 voor de groten kopjes meenemen MARINIERSKAPEL «a- g KONINKLIJKE MARINE 01». dB Directeur. d. Kapitein der «krinierrtapei. Gebert NmmM PIETJE STERK geb Kaspersma op de leeftijd ruim 83 jaar na een gelukkige echtvereniging van 60 jaar Zij is verlost, God heeft haar welgedaan Th. Sterk T. v/d Heide-Sterk J. v/d Heide E. v/d Lageweg- Sterk G. v/d Lageweg G. Riemersma.Sterk J. Riemersma klein- en achterklein kinderen 1 iiwi uw» VOO* EEN BOEK In het bijzonder fam. Leonhart en personeel Lunchroom Frisia MANTOVANI «teeï ORKEST

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 3