MODE R 3 kW j|p IJ - X I w 1 3 I ll®lfl '13 1 11 3 Modefoto's O I i I i Ir Mbs sSKv--' 1/^ tooiïng en zal in juni a.s. voor het verkeer worden opengesteld. Terwijl technici op stellages de Wie nog maar kort de bezitter is van een auto, zal er niet over pein zen zich anders dan motorisch te verplaatsen Voor hem heeft de fiets afgedaan. Maar de gewoonte-auto- mobilisten, van wie de vele klaag liederen bekend zijn over de .el lende vandaag de dag’ in het ver keer en op de altijd volle parkeer plaatsen, hebben de fiets opnieuw gen maken vrachtwagens van de bouw reeds druk gebruik van de tunnel. wetende hoe koel het zomerweer hier kan zijn, tooit zich met een katoenen ,pulli’ en een ruime broek rok van corduroy. Haar Amerikaan se zuster pakt het luchtiger aan: een katoenen pakje, waarvan het broekje heel kort moet zijn, en een ruime, stola-achtige bolero, zijn voor haar ’s zomers al voldoende. een z— EERSTE VEKIEZINGSBORD Het eerste verkiezingsbord van de partij Provo trok grote belangstel ling van de Amsterdammers geworden. Heel lang geleden (zo omstreeks 1890) was dat ook het geval en de mode was er toen ais de kippen bij om de dames van toepasselijke kleding te voorzien. Een rok tot even boven de en kels, de nauw sluitende blouson met pofmouwen en een minuscuul hoedje waren de sensatie van dat jaar, want waar moest het met de zede naar toe als de vrouwen zich zo in het openbaar gingen verto nen. zich ongeweten blootstelden, tekenaar wist een oplossing tegen een al te innig kontakt tijdens net tandemrijden. Tandems worden bijna niet meer gemaakt. Fietsen gelukkig nog wel en kleding voor de rijwielsport evenzeer. Het Nederlandse meisje ontdekt. Ze gebruiken die voor boodschappen in de buurt, maar vooral als een frisse ontspanning bij een duidelijke behoefte aan ge zonde beweging. In Amerika is het fietsen de laatste jaren zelfs weer een populaire sport onder de dames o SE; -:■ P De tandem begon er in te komen een voor jonge paartjes zeer aan trekkelijk vervoermiddel Nu wa ren de moeders er niet zo weg .van als de dochters. Moeders pretende ren meer te weten. Ze klaagden dan ook luidkeels over de gevaren waaraan hun jonge maagdekens Mi 3?. JQ JWBoqr: VS 3 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 4