23d FRÉ DE BOER - WORKUM Fa. VISSER 1 I l I 'A SF I I Bij Coöp. Raiffeisenbank j WORKUM e. o. flinke arbeidskrachten -«MME F1'- r Drukkerij d. Heer energieke jongeman elektricien flbië dingen! Hunia’s IJeme de Boer ES Li ÖTEJV Lever uw prijsvraag formulier vofyr28 meia.s. bij ons in Spaarrente 1966 t 5%, 41/2,31/2 pet Openingsuren Zittingen 1 Euis met de Notenbalk ■gf übb»bi«im. LEESBIBLIOTHEEK KEM KER tt J DE (S.H.B.) Telefoon 020-66371 STICHTING SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN te Amsterdam vraagt: ii 1 C I Fjj O s w a 3 van 21 tof 50 jaar. fr r r 3 ÖE JmwWW Jllllll Javakade 21 - - 9 l| T of i. FxJ Adverteert in tFRISO’ Am* i! 2 m- I Vooral UW DRUKWERK naar Een voorlichtingsavond wordt gehouden op: maan iNsrnucne 1 $oL&~0ji> de TSUfl irvw t^ude ‘fê's WEET U WAT DE AMSTERDAMSE HAVEN U HEEFTTE BIEDEN? Een GOED VAST LOON met voor eventueel overwerk, avond- of nacht werk behoorlijke TOESLAGEN. Een vaste TARIEFDERVINGSTOESLAG en een vaste STUWPRE- M1E. Dat is belangrijk, natuurlijk, maar minstens even belangrijk voor u als werker is dit: In de haven heerst geen eentonigheid omdat het werk is met zeer veel AFWISSELING, dat ZELFSTANDIG of in PLOEGVER- BAND wordt gitgevoerd. Dit vrije werken, waarbij steeds naar een hoge graad van VEILIGHEID wordt gestreefd, gebeurt voor een- groot deel in de frisse buitenlucht Voor wie dit wensen is er regelmatig DAGWERK, maar ook de avond en nachtdiensten hebben een vaste REGELMAAT. Het laden en lossen van zeeschepen, binnenvaartschepen, spoorwagons en vrachtauto’s of het opslaan in loodsen en pakhuizen is een oud vak, maar dat meegaat met zijn tijd. Het is GEMODERNISEERD eh waar nodig GEMECHANISEERD. Voor dit vak krijgt iedere nieuwe man eerst enige weken een gedegen WERKINSTRUCTIE. Na anderhalf jaar practische ervaring volgt dan een voortgezette OPLEIDING. de Luxe lêug nvt UM aide fado f-, $d.~— t. ,A.'J Merk 27 iel. 358 Workum u voor uw van Parrega INSTALLATIEBEDRIJF V vraagt voor direct n V Dit is de erelecrenhoid nm nnlr PfMKT'JK f J»y G ■A IIOOFDSTRAAT 18, KOUDUM TELEFOON 232 Kantoor drukkerij ingang door de steeg Ged. VAMOR Instruc teur Wij zijn bevoegd tijdens het rijexamen mee te rijden 9—12 uur 24 uur 7— 8 uur v INGAANDE ZATERDAG 28 MEI is onze LEESBIBLIOTHEEK zaterdags de gehele dag 4 jii nr rr~ rzd t~4Irr— die hierin opgeleid wil worden 15-17 jaar Een aankomend ir ffll vrijdag 27 mei 1966 in café rest. Onder de Linden, Marktstraat 28 in Sneek. Eveneens op vrijdag 27 mei 1966 in Sociëteit de Doeie, Nieuwmarkt 22 in Bolsward. Aanvang ’s avonds 7 uur. Bezoek deze avond, en kom daar meer te weten over datgene wat onze Amsterdamse haven u biedt. OOK POOR.: 1 4? AUTORIJSCHOOL Fantasie damesgarnituur, wit met sleutelbloemmotief 3.95 Geopend dagelijks van 4 tot 6 uur vrijdags de gehele dag geopend van het Nylon meisjesonderjurkjes in kant of uni; kantmodel in gerende prinsesse- lijn. In fraaie pasteltinten en op lopende maten. Unimodel v.a. 2.60 kl. st. p. m. Kantmodel v.a. 3.50 kl. st. p. m. Werknemers uit het noorden en oosten van het land worden gehuisvest in ons modern ingerichte woonoord „Tussenhaven", ruim gelegen aan de IJdijk te Amsterdam. Dit is de gelegenheid om ook op een Solex te gaan rijden. Al 5 miljoen Solexrijders in Europa zijn u voor geweest. Inderdaad: 5 miljoen! Want geen andere bromfiets biedt voor zo’n lage prijs ook nog zuinigheid, veiligheid, rijcomfort en kwaliteit. v ZOEK DE JUISTE SLEUTEL D&c mee met onze nationale prijsvraag is het goed sparen U kunt kiezen welke rente spaargelden wilt maken Ook voor u ligt een spaarboekje klaar Vraagt inlichtingen bij uw bank Elke morgen van Elke middag van vrijdags ’s avonds van ZATERDAGS GESLOTEN U kunt ook schriftelijk verzoeken om nadere gege vens betreffende onze loon- en arbeidsvoor- waarden. Heidenschap dinsdag’s motgens van 11 tot !2 uur in ’t Dorpshuis Hindeloopendinsdag’s voorm. 9.30 tot 10.30 donderdags nam. van 2 tot 4 uur in het bijgebouw gemeentehuis dinsdag’s middags van 2 tot 4 uur in ’t lokaal In H WT Muziekliefhebbers Electronische orgels Eminent, Solina, Philicorda, National vanaf 1145. Baby piano’s: Rippen, Lindner, Förster, Schreiber vanaf 1985. Gitaren, Accordeons, Mandolines, Banjo’s, Blokfluiten, Mondor- gels, Pick-ups Voor beatgroepen: f Drumstellen, Basgita. ren, Versterkers, a Tromvellen en stok- 5 ken s Alle soorten muziek- boeken j Klavar depot voor L 1 j Friesland Vraagt gratis folders of komt geheel vrij- blijvend eens kijken In 1 te Sneek Inruiling van oude 8 instrumenten en ge- B spreide betaling mogelijk

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 7