WYMERTS 188.- AUTOOA^TEN JAN SIKKES n FRÉ DE BOER - WORKUM F I Profi (aivriti* BOHKHANUKL Uw oude stofzuiger is geldwaard HOE? Vraag het even Foto Er is niets nieuws onder de zon onze fe f.nMA GEBft. ROM KEMA I LANGS DE one/ió I WORKUM I B e TANDARTSEN en 29 mei uur Peter nam vroegmis; van j 3 1 tel. 2"2 Workum I VOOR UW VAKANTIE!! 2 vc"ke- Telefoon 314, Workum TERGAL PULL-FOLO’S 29.75 19.75 BADSTOF JASJES boord voor 16.90 DENIM SPIJKERJACKS 14.50 WORKUM .ri i Workum, mei 1966 Noard 129 WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN zwierige mantel of cape en een hoed met een pluim. Laarzen met omgeslagen rand en een kuitbroek met kleurige kousen en schoenen met glanzende gespen. Nu brengen wij voor de jonge ,modedurvers’ elke week de meest exclusieve snufjes Extra brede leren riemen met ko peren gesp en ringen slechts 3.50 Witte Overhemden met zwarte boord en manchet, met jabots of plissé 14.50; 15.90; 16.90 J. Brouwer A. Brouwer-Boermans en kinderen Met gratis Fotoblad en Foto Geschenk populaire prijzen DRACHTEN 1 C 1 I 1 GEBLOEMDE OVERHEMDEN De grote MODE. Telkens weer nieuwe dessins, ook met hoge Fel gekleurde Petten met strikjes 5.98 tot 6.98 exclusieve Herenmode SNEEK 13.95 - 16.95 Keus uit 5 grijze kleuren HEREN COLBERTS TREVIRA Blauw en modern ruitje 59.50 bijpassende khaki of grijze Terlen- ka pantalon 22.50 I HERENSOKKEN Vuurrood, lichtblauw, zwart, paars geel, wit enz. per paar slechts 2.95 O PART Rode, zwarte en paarse Overhem den 9.95 tot 14.90 SUEDINE JACKS het nieuwe model met drukknoop- s’uiting 46.50 TE KOOP: 4 in prima staat rende stoelen Inthiemasingel 8 Telefoon 291 r e J J HERENDASSEN vuurrood; zwart; groen; bruin en de allernieuwste OPART en GEBLOEMDE DASSEN voor 2.95 Laatste week CAMERA INRUIL ACTIE 1 e 1 1 r J 1 n o v h v V j l I I o 1 p V d 1 J i r t v fc 1 Koopt u een ifeuwe camera van f 15.dan ontvangt u voor uw oude 7.50 In de Herenmode van NU her kent men de weg terug naar de Herenmode van vroeger tijden. In elk geval zoekt de nieuwe Heren mode naar de pracht en weelde in de mode van weleer. Toen droegen de rijke poorters een fluwelen wambuis met kanten kraag en zijden strikjes. Een van verschillende landen van Europa uit viorraad te leveren Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur DR. B. STOEL, telefoon 234 Koopt u een camera van 50.dan ontvangt u 10.terug BADSTOF SWEATERS wit; groen; rood; bleu met lange mouw 11.95 Philips draaitop De meest wend bare stofzuiger. Slang kan comple te cirkel maken en onder de stof zuiger zit ook nog een zwenkwiel Met nooit-meer-bukken zuigmond 28 Fr. Haanstra, Bolsward 30 mei (2e Pinksterdag) A. R. BORGGREVE.KEIZER KHAKI PANTALONS in Terlenka 19.95 KIIAKI FANTALONS voor heren 10.90 - 13.75 PIJ KI R3ROEKEN alle kleuren en modellen 8.95 tot 13.95 DAMES KHAKI PANTALONS ook heupmodel met voorsluiting 10.90 tot 11.75 TERLENKA HEREN PANTALONS zwart; khaki; camel; grijs 17.98 tot 22.50 TERLENKA PANTALONS in Junior en jongensmatfen 9.95 - BADSTOF PULL POLO’S Helanca-wollen en cotton Pull po lo’s in alle modekleuren 4.98; 8.95; 9.75 tot 19.75 Voor de vele blijken van belangstelling bij ons 45-jarig huwelijks feest zeggen wij ook namens onze kinderen hartelijk dank NYLON JACKS voor dames, heren, meisjes en jongens, prijzen 8.95 tot 27.50 BIJZONDERE AANBIEDING! WITTE BELOFAST DAMESBLOUSES lange mouw en reverkraag van 10.95 voor slechts 5.98 Nooit strijken maten 38 t/m 46 Kinderen kunnen zich hier volop vermaken in de speeltuin, terwijl in de nabijheid een leuk zitje is voor de ouders om toezicht te hou den. Om de heer Cees Verkerk te be naderen viel niet mee, aangezien hij telkens verborgen was in een zwerm van handtekeningjagers. Gul en vriendelijk gaf hij hieraan gevolg. Op een vraag of hij zin had hier een tijdje te werken ant- eens op z’n hij bedoelde OFFICIËLE OPENING VOGELPARK ,DE ARA’ WORKUM Aan de opening van het vogelpark De Ara van de heer Schipper te Workum was een of ficieel tintje gegeven. Te ongeveer half drie knipte de heer Cees Ver kerk, wereldkampioen op de schaats het lint door, waarmee hij de toegang opende naar het vogel park, dat is in het vervolg te be reiken door de Cees Verkerklaan met onder op het bordje vermeld .wereldkampioen 1966’ Deze laan voert de bezoekers naar de ver schillende grotere en kleinere ruim ten en volières, die met elkaar een no^al groot gebied beslaan. Met 1 j j Cees zal wel gedacht hebben, wat een prutsstadje, terwijl Wor kum zo vooruitstrevend wil zijn. Als er een man is waar wij ons petje voor afnemen dan is dat de heer Schipper, die probeert ten minste wat en het lukt hem ook heel aardig. Twee Cees Verkerk fans van vogels diverse pluimage. Zangvogels ras vo- fa~ HEUP PANTALONS in ruitjes, ook met uitlopende pijp 23.90 tot 29.75 recht is hier sprake van duiven, siervogels van allerlei i bevolken hier de uitgebreide Maar gelwereld.. Konijnen, kippen, zanten, goudduiven en ponnies komt men op zijn wandeling tegen EXCURSIE Tijdens een excursie door de Zuidwesthoek op woensdag 25 mei brachten de Commissaris der Ko ningin en de leden van Provinciale Staten, ook de nieuwgekozenen, ge ruime tijd in Workum door, ’s Mor gens om kwart over tien arriveer de het gezelschap van 80 perso nen op de Merk. Na een korte be zichtiging van de Klameare verga derde men daar over .Friesland in het jaar 2000’. Ook de koffietafel werd in de Klameare gehouden. Om half twee vertrokken de Sta ten in de richting van Staveren om het in aanbouw zijnde gemaal en de sluiswerken te bezichtigen. De dag zou worden besloten met een kopje thee in de Treemter, het nieuwe dorpshuis in Balk. KOLLEKTE WORKUM De koll. gehouden voor de 2 sanatoria’s Sonnevanck en Zon negloren heeft 296.40 opgebracht INGEZONDEN Workum. Ongeveer drie maanden geleden, om precies te zijn 19 fe bruari, zat bijna heel Nederland en dus ook de inwoners van Wor kum voor de TV en volgde met spanning het wereldkampioenschap schaatsen, waar ook onze favorie ten Cees Verkerk en Ard Schenk aan deelnamen. Het gesprek van die zaterdagavond was: Wie zou morgen kampioen worden? En toen de volgende dag Cees Verkerk, de kleine man uit Puttershoek, als eer ste uit de bus kwam, juichte heel Nederland. Eh nu, drie maanden later, was hij hier in Workum. Heel veel kinderen en enkele teenagers waren vertegenwoordigd. Maar waar waren de mensen die toen zo juichten? Nee, die zag je er niet! Vergeet men zo gauw een wereld kampioen? Er was zelfs geen mu ziekkorps om hem in te halen en geen bloemen om hem nog eens ex tra te huldigen. Het had een heel gezellige middag kunnen worden als HEEL Workum meegewerkt had. KOUDUM: (Herv) voorm 9 uur ds J Folkert- sma MOLKWERUM: (Herv) voorm 9.30 uur de heer J Baay van Leeuwarden WARNS: (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven STAVEREN: (Herv) voorm 9.30 uur interkerke lijke samenkomst met medewer king van het muziekkorps KERKDIENSTEN voor zondag 29 mei 1966 Eerste Pinksterdag WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur ds G van Zeben Voorm 9.30 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 uur en nam 2 u. ds D Middelkoop (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer, extra kollekte v. bijz. noden (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm. 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds G van Ze ben (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst nam 1.30 uur ds Hor lings FERWOUDE (Herv) geen dienst GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree met medewerking van de zon dagsschool; nam 7.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven (Doopsgez) nam 7.30 uur ds J P J Knipscheer extra koll. voor bijzondere noden KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F KERKDIENSTEN voor maandag 30 mei 1966 Tweede Pinksterdag WORKUM: (RK( voorm 7.30 uur voorm 10 uur Hoogmis (Herv en Geref) voorm 9 uur ge meenschappelijke dienst in de Ge reformeerde kerk (Doopsgez) geen dienst (Bapt) geen dienst HEIDENSCHAP: (Herv)' voorm 9 uur ds W M Schuijlenburg (Geref) geen dienst FERWOUDE: (Herv) voorm 9 uur ds B Jager GAAST: (Herv) geen dienst HINDELOOPEN: (Herv) voorm 9 uur ds Mulder en ds de Pree (Doopsgez) geen dienst Ankersmit; nam 2 uur kinderdienst MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds Robijn van Bolsward; nam geen dienst WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur ds J Schoneveld STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 7.30 uur ds W A de Pree Peter krijgt weer kop. Jammer want het zo goed. II: geloof graag dat het bestuurs lid-r.ijn van de oranjevereniging niet zo’n gemakkelijk baantje is: Ze ven leden op de jaarvergadering is niet veel. Maar als elk vereni gingsbestuur dat als maatstaf zou nemen, dan was het niet best, mij ne heren! Ik las in dezelfde Friso dat er op de ledenvergadering van sup portersvereniging maar zes leden aanwezig waren. Maar zegt dat be stuur nu: We doen maar niks meer en we leggen het bijltje er maar bij neer? Gelukkig niet. Op de laatste jaarvergadering van het Groene Kruis waren er, zo bleek mij bij informatie maar vijf leden aanwezig van de ik weet ’t niet zo precies - maar IK schat 1000 leden. Zegt dat bestuur nu ook: We scheien er mee uit? Gelukkig niet. Ik zou zo door kunnen gaan. Ik weet niet hoe het de laatste jaren bij Plaatselijk Belang’ is. 1 daar zijn ook jaren geweest dat er praktisch geen lid op de jaar vergadering kwam. En kijk eens wat het bestuur tot stand gebracht heeft in de loop der jaren. Nee, beste vrienden, het bijltje er bij neerleggen, dat is de weg van de minste weerstand. Probeer er het volgend jaar eens een echt goed oranjefeest van te maken: ’s middags wedstrijden voor kinderen, en voor de grotere jeugd verschillende volksspelen. ’s Avonds een levende stoelen dans met een schitterend vuur werk tot besluit. Het programma is er dus, maar het moet nog even uitgewerkt wor den. De schouders er onder, mijne he ren. Laat maar eens zien dat het ook beter kan. woordde hij dat binnen een week zijn armen doodmoe zouden zijn v. al de handtekeningen. En of Cees ’t komende seizoen de kampioenstitel weer verdedigen zou was de vol gende vraag. Er zal wel niets anders opzitten was zijn antwoord. Veel kinderen keken al uit naar de ballonnetjes die om vier uur de lucht zouden ingaan. De heer Schipper treft hier ze ker een woord van hulde voor al de voorbereidende werkzaamheden aan deze gezellige opening ver bonden. De heren van VVV alhier waren ook vertegenwoordigd. Pracht kostuum van zuiver wollen kamgaren in de zo moderne middengrijs kleur 139.- een vlot van zult 69.50 Terlenka regenjas, geheel dubbel; raglanmodel waar u lang plezier hebben

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 2