a 1 CONCOURS VAN TUIGPAARDEN 1EEE1SEN J. ROBIJNS i i M I 9 GB.V.W. agenda MEISJES 9^"' wil 9 "mA ^9 W KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V. SNEEK KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V. - SNEEK I MMHI■HHMI I Dit is een publicatie van de gezamenlijke raiffeiscn- banken/boerenleenbanken in Friesland spaarbank en alle bankzaken D V ui 4»l I.M.-Advertentie I sSS A g Workum 2B-De Walde 2B Voor onze verpakkings-afdelingen vragen wij enige Geboden wordt: RENTE Goede beloning (geen tariefwerk) gunstige premie-spaarregeling voor 15, 16 en 17 jarigen deelname aan vormingscursus TOT warme maaltijd voor overblijvers 2 c J tl Ter gelegenheid van de te houden Fokveekeuring op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1966 Aanvang des middags half twee 25 15.- 15.- 25.-, 30 RUBRIEK III: BOVENLANDS 20. 30 40. 20.- 30 40. 50 WEEKENDDIENSTEN J 25.- 35. nam AANGIFTE BIJ: Uiterlijk 26 september 1966 ■MM 'A «.--j i i i C Ook kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met onze sociale werkster. Telefoon 05150-4045 Aanbiedingen gaarne schriftelijk of mondeling aan ons kantoor Kleinzand 53. WEEKOVERZICHT STAVEREN Aaanvoer visafslag af gelopen boekweek: 896 pond lijnaal 2.10 tot 2.25 659 pond snoekbaars 1.27 tot 135 1839 pond baars 0.63 tot 0.75 2867 pond witvis 0.05 tot 0.07 1 pond schotje 1.05 20 pond dode lijnaal 0.50 DES AVONDS CONCERT DOOR CRESCENDO’ DAARNA SCHITTEREND VUURWERK verzorgd door de fa. Schuurmans te Leeuwarden t 1 i i 1 c c 1 1 I t TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur FR. HAANSTRA, Bolsward D voor zaterdag 17 september 1966 6-1 3-1 9-1 1.1 1B 1- 8 2- 3 HUISARTSEN: Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. MUDDE 2 1 1 i 1 1 1 i i i 1 c 1 t J c 1 t A Telefoon 05151-410 ■«- s 2 2 ANDERE UITSLAGEN: Workum 2-Zeerobben 2 Froonacker 2-Workum 3 De Walde-Workum 4 Workum 1A-Zeerobben 1 A Oeverzwaluwen 1B-Workum maar daar een voetbalwedstrijd nog altijd 90 minuten duurt, is er nog van alles mogelijk. Zoals de eindstand reeds te zien geeft. De eerste minuten waren volledig voor Workum, zou er vandaag weer eens een overwinning inzitten, het leek er in eerste Instantie aller- zins op. Zeer gevaarlijk drong Workum in het vijandelijk doelgebied door. Maar zoals vaak gebeurt de begeer de treffer viel aan de andere kant Uit een corner, die niet voldoende werd weggewerkt scoorde midvoor van der Broek de eerste goal ten voordele van de gastheren. Deze stand bleef ruim een half uur ge handhaafd, gedurende dit tijdsbe stek, kwamen beide ploegen beur telings in gevaar doch zonder re sultaten. In de 40ste minuut bracht linksbuiten Venema de partijen op gelijke voet, uit een scrimage gaf hij de laatste beslissende zet. Dit werd ook de ruststand. Schijnbaar hadden beide ploe gen in de pauze een morele doping gehad, want direct na de hervat ting ontplooiden beide teams een hoog tempo. En reeds na 5 minu ten spelen had SVWZ succes, een hoge voorzet van rechts, daalde zuiver bij de tweede paal, waar midvoor van der Broek klaar stond om zijn tweede treffer te scoren, 2-1. 14 oktober algemene ledenvergade ring SVW OPSTELLING voor zaterdag a.s.: Doel: F Sieperda Achter S van der Meer, D Dijkstra Midden: E de Jong, Sj Blom, T Ke telaar Voor: D Wielinga, F Boersma, A Wiersma, J de Groot, M Venema Reserve: J Slootjes; aanvoerder: F Boersma KERKDIENSTEN van zondag 18 september 1966 WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun, bediening heilige doop; nam 7.30 uur ds G. van Zeben Voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 9 urn- en nam 2 u. ds K J Arwerth van Balk (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9 uur ds G van Ze ben (Geref) voorm 10.45 uur en 2 uur ds Horlings FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Jager GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur eerw hr H Kooistra Workum kwam wat onder druk te staan en een kwartier later kwam Wierden door treuzelen van de Workumer defensie met 3.1 voor te staan. Rechtsbinnen H Schipper schoot hard in. Doch binnen twee minuten diende Workum in de per soon van haar aanvoerder rechts binnen Boersma, de tegenpartij van repliek, met een fantastisch af standsschot, blies hij Workums hoop weer aan, 3-2. Zou er nog gelijkspel inzitten? Ja het zat er in. Enkele minuten voor het einde stormde linksbui ten Venema met het leder op het doel af, een doelpunt, neen nog niet, zijn belager trok aan de nood rem., hetgeen een strafschon onle. verde. Rechtshalf Wielinga velde het vonnis zeer vakkundig 3-3 Bij na had er voor Workum nog winst ingezeten maar men schoot net naast. De eerste punten zijn binnen en meerdere zullen er vast wel vol gen. SVWZ-WORKUM 3-3 Een met een volledige inzet spe lend Workum heeft in Wierden ’n verdiend gelijkspel geboekt. Zeer zeker heeft de getrouwe Workum aanhang weer haar benauwde mi nuten gehad, want twee minuten voor het einde was de stand nog 3-2 in het voordeel van SVWZ, Workum.WHC, aanvang 16.15 uur VVT 2-Workum2, vertrek 13.30 u. Workum 3-Makkum 2, aanvang 14.30 uur Zwaluwen 1A-Workum IA, ver trek 14 uur Workum 1B-Oeverzwaluwen 1B aanvang 15,15 uur De Walde 1B-Workum 2B, vertrek 14.15 uur MOLKWERUM (Herv) voorm 10 uur eerw heer H Kooistra; nam 2 uur ds J G F An kersmit, heilige doop WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur'? STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer R van Dijk van Leeuwarden; nam 7.30 uur ds W A de Pree RUBRIEK I: BOVENLANDS RAS Limiet 200.— Prijzen 45.-, 35.- RUBRIEK II: FRIES RAS Limiet 200.— Prijzen j 45.-, 35 RAS Open klasse Prijzen 60.-, 50.. RUBRIEK IV: FRIES RAS Open klasse Prijzen 60 RUBRIEK V: BOVENLANDS RAS Dubbelspannen Open klasse Prijzen 70.-, 60.-, 50.-, 35.., 25.- RUBRIEK VI: FRIES RAS Dubbelspannen Open klasse Prijzen 70.-, 60.-, 50 BOVENDIEN BEKERS EN MEDAILLES BESCHIKBAAR De keuring wordt gehouden onder de bepalingen van het re glement van de N.H.S.B.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 4