Govers Striethorst N»V Gorter’s Deze week ontvangen KOELKASHN Hero Nauta Ijlst Radio HlUGST jDe Prijsbreker' Dr. Stoel GESLOTEN KINGMA’S BANK N.V. I I Koop een koelkast bij Horlogerie Coöp. Raiffeisenbank Oud j es toe ht fa. Gebr. Homkeiiia SIKKEMA’S ujsL. il geld ERVAREN NAAISTERS LEERLING-NAAiSTERS AFWEZIG y Laat UW niet thuis liggen! 6 V Noard 8 oud. jong veer en Een goede rente voor ieder bedrag 1 I I D. KEMKER - WORKUM NllilllllilllllliiNIHIllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllim KUNSTGEBITTEN KAPPERSHUIS Onze °/o I r P HSÜ MARTINIKERK BOLSWARD HENDRIK Spaarboekje j- KA RIN YVETTE PMKT'JK n L [jll R. J. KETELAAR en Workum naar WEGENS VAKANTIE en en Wij bieden aantrekkelijk werk in kinder- en dames confec- tie. Hoog loon en goede sociale voorwaarden WORKUM Aanmelding en inlichtingen aan ons E Spaarbank ió VEILIG VOORDELIG en VERTROUWD GROTE ZENDING DIREKT VAN IMPORTEUR EN FABRIEK Ook voor u ligt 'n spaarboekje Xlaar 575— OPRUIMING DE NIEUWSTE EN ALLERBESTE AUTOMATISCHE Dagelijks opvraagbaar 4 WASAUTOMATEN 800— 575— de allerbesten SPOTPRIJZEN van 850.voor 575— LANGZAAM WASMACHINES 325— 100 CENTRIFUGES Wendt u voor alle bankzaken tot de STOFZUIGERS 125— WORKUM EN OMSTREKEN ENGELSE GRASMACHINES van 51.voor 37.50 AUTOPEDS 78 uur DEALER Wij geven u hoge korting op alle bekende merken Ook VRIESKASTEN en KOELKASTEN met zeer hoge korting DEELNEMERS EN DEELNEEMSTERS aan de zonder eigen risico S. HORJUS 2 TELEFOON 05155—274 TIEN van de Merk De Commissie 1 “Hl .-I ll e Gelegenheid te felicite ren van 811 uur in het St. Jozef gebouw Suze, Hans en Richard Joke Hans Theo Jan Dominicus Workum, juli 1967 Voard 125 D. Venema L. Venema-Boermans Petra Heidenskip 83, 25 july 1967 Wcrkum, 19 juli 1967 Noord 148 Tj. G. Buma H. Buma-Haanstra Liesje Cor De beste Hollandse luxe nieuwe geheei DE NIEUWSTE SUPER DE LUX TV TOESTELLEN 59 cm beeld van 1050— voor SPOTPRIJZEN In dit afgelopen seizoen 175 stuks verkocht HALF AUTOMATEN COMBINATIES, is lid van de familie Nadere inlichtingen het beste van het beste van 165.voor Telefoon 05158—543 Workumerdijk 5 Makkum 912 uur 24 uur Hindeloopen: dinsdags voorm van 9.30 tot 10.30 uur donderdags nam. van 2 tot 4 uur in het bijgebouw van het gemeente huis */2 jaar opzegging 1 jaar opzegging 2 jaar opzegging J eugdspaarboekjes met 10% extra toeslag Bergum, Bolsward, Drachten, Gorredijk, Leeuwarden, Makkum, Oosterwolde, Sneek Voor al uw ROOKARTIKELEN e n it i. n VAN DER GOOT Leeuwarderweg 3 Sneek Tel. 05150-2883 Zie onze etalages Als klap op de vuurpijl: Grote GOUDVISSEN bij de VOGELVRIEND Deze week Te huur of te koop (per 5-8-’67) SPORTRIJWIELEN compleet 125.135.160. Vrijdags ’s avonds van ZATERDAGS GESLOTEN Sód 6 - Tel. 05151-323 O I I o Workum - telefoon 495 id m m m e- e- r, le oi correspondent te WOLVEGA SPECIAALZAAK Steeds vakkundig droog Wij vragen voor ons confectie atelier nog steeds Reparaties Sneller, beter goedkoper van 22 juli tot en met 6 augustus Dr. Mudde neemt waar ;e ts n e. d van 5 tot en met 19 augustus Merk 2 Workum Aanvang: 8 uur n.m. Dinsdag 1 augustus PIET VAN EGMOND De dankbare kinderen en kleinkind: een CARAVAN (4 a 5 persoons) met voortent bouwj. ’65-’66 M. TH. KETELAAR -HUITEMA de gehele dag (ma. t/m vr.) bedrijf of telefonisch (05151) 201. geheel automatisch, dekselbeveili- ging enz. van 185.voor 125. In prima staat, met inventaris-prijs 2750.— Gewicht 420 kg hun 25 jarig huwelijks feest te vieren storm en/of glasverze kering t A. I. KRAMER Vegelinsweg 8, Joure Tel. 05138-2513 (na 19 uur) Mei tank oan God en greate bliideris dogge wy tynge fan de berte fan üs jonk en broei- ke Materiaal en arbeids lonen zijn hoog, en daar om sluit vroegtijdig een OPENINGSUREN Elke morgen van Elke middag van Gemakkelijkr voorwaarden - Geen onkosten - Geen risico’s Met blijdschap wij u kennis van de ge boorte van ons dochter tje en mijn zu:<e 5 5*/z% 6 van 850.voor Vertrek 2 augustus KWART VOOR MMR l OOK INSTRUCTIE POOR: AUTORIJSCHOOL IJeme de Boer God. VAMOR Instruc teur W ij zijn bevoegd tijdens bet rijexamen mee te rijden van 1.75 NU 1. Probeerde u reeds onze prima voeders? Niet verder lopen voor wat u in Workum kunt kopen DWARSNOARD 63 /o verwarming enz. van 450.voor van 1450.voor Zondag 6 augustus a.s. hopen wij mei onze lieve ouders en groot ouders TE KOOP: N.S.U. Prinz 4, ’63, ’64 ’65 N.S.U. Prinz 1000, '65 en nag andere goede gebruikte auto’s Fin. en inruil mogelijk garantie ZITTINGEN Heidenschap: dinsdags morgens van 11 tot 12 uur in ’t Dorpshuis Parrega: dinsdags middags van 2 tot 4 uur in het lokaal Wij vergoeden op: Te bezichtigen op cam ping Nannewijd, Oude- haske, aan het strand 50 meter vanaf het meer aan onze kantoren te 4°/o 5>/2°/o Deposito 1 jaar vast Termijn-spaarrekening Va jaar opzegging 5 Termijn-spaarrekening 1 jaar opzegging 5 Deposito 2 jaar vast Gaskachels worden door ons geplaatst door eerste klas landelijk erkende gasmonteurs onder volle 100»/0 garantie bij ons geen 34.75 maar zware uitvoering met zitje 27.50 Met enkele weken gaan we beginnen met de PRIJZENSLAG voor GASKACHELS, FORNUIZEN enz. De prijzen zijn vrij, dus u betaalt niet te veel WANKEL

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 3