LEMMER N.B.M. - BEKO MnfcnÈ 0 EEN KLENIGHEIDJE VERGETEN WORKUM heliof arm - mode. In 'n wip.. num „WORKUM UW BANK VOOR: SPAREN HYPOTHEKEN DE BANK VOOR IEDEREEN B I JETSE DIJKSTRA M. J. SIKKEMA BEKKEMA BAKKERIJ V.D. WERF VERZEKERINGEN REIZEN AE. V./D. BEEK WOUDA MODESCHOENEN f w rr rr rr I Geeft extra steun Onze bank beschikt over een eigen assurantie-af deling. De assurantie adviseur is graag bereid uw verzekerings- papieren gratis en objectief door te lichten. I Ook op het gebied van reizen zijn wij gespecialiseerd. De reisgidsen liggen voor u klaar. OPENINGSTIJDEN: ’s maandags Pm vrijdags 912 uur en 24 uur vrijdag ’s avonds 78 uur. Grijp 5 voor jeugdigen van 11 tot 15 jaar. Jeugdsparen met 10°k> rijkspremie voor jongeren van 152) jaar. Spaarmogelijkheid op langere termijn tegen aantrekkelijke rente. Er zijn vele hypotheekmogelijkhedenvraag vrijblijvend advies. .t SU NO. 16 F E D II. L E T O N door HENK VAN HEESWIJK ver- ze DEEL 4. (WORDT VERVOLGD) Maandagsmorgens is Joop wter precies Rabobank Q WILLE MSK ADE v.'~ WITTE MOLEN DUIVENVOEDERS ze dakdekker bellen. Eerder kunnen wij toch niets hierboven doen. De kapspanten moeten nagekeken worden. Nou, ik heb ’t al gezien. We gaan eerst mar eens met de ramen en de? ren beginnen, zodat alles be- Ze snikt en Joop bemekt, dat ze over haar toeren is. ,,Ik heb een paar rotdagen gehad, omdat je je niet liet zien. Je bent zeker kwaad op ons om donderdagavond, he?” Balkfinne 18 - Workum Telefoon 2140 Voor al uw ROOKARTIKELEN naar de SPECIAALZAAK Noard 45 - Workum Telefoon 1629 Te koop gevraagd: INBOEDELS EN ANTIEK Zolderopruimingen Telefoon 05149—272 TELEFOON 05151—2 115 BROOD - KOEK EN BANKET Dwarsnoard 21 - Workum Ze komt met een ruk overeind. „Dank je, Joop, je bent geweldig!” Ze pakt zijn hoofd en drukt een zoen op zijn wang. „Ik maak koffie klaar Hij blijft tot middernacht bij Grada. „Jul lie hebben mij vorig jaar zo geweldig op gevangen, toen ik uit de lik kwam ’licht, dat ik er nu iets voor terug doe, dat MERK ZO „Hij heeft zeker van KXbs® genoemd. Trouwens, ze wie de spullen ging doorverkopen, want Bram werkt altijd met een tussenpersoon.” „Is hij de dans ontsprongen?” ZITTINGEN: Heidenschap: dinsdagmorgens huis; Parrega: dinsdagmiddags van 24 uur in het lokaal; Hindeloopen: dinsdags voorm. van 9.30 tot 10.30 uur; donderdags nam. van 24 uur in het bijgebouw van het gemeentehuis AUTORIJSCHOOL Hegeterp 30 - Workum Telefoon 051511446 Bij geen gehoor 1306 VAMOR gedipl. Voor u er erg in heeft, staat uw nieuwe Alno-aan- bouwkeuken. Kies bij ons uw droomkeukeru van 11 tot 12 uur in het Dorps- Welnee, ze hebben alles opgerold. Ieder een die er bij betrokken was, zit vast. El lendig. En hoe lang duurt het, voor de zit ting? De zekerheid Joop haalt zijn portefeuille te voorschijn en haalt er enkele briefjes van honderd uit. „Hier meiddie uitsmijter, die je bij de balie hebt staan, zal ook wel niet pro-deo werken. Ik kom, zolang Bram er niet is, af en toe kijken, hoe je het maakt. En wat het gt.ld betreftmaak jij je darover als jeblieft geen zorgen? Ik help je.” Grada kijkt met knipperdende ogen naar de bruine briefjes. „Kpn je dt wel missen, Joop?” Hij lacht. „Laat dat maar aan mij over, meid. En als je nl een kop koffie voor me Joop denkt na. Al is het laatste vonnis hebt dan een jaar of vier, vijf geleden uitgespro ken, Bram zal toch wel moeten rekenen op minstens een jaar, maar het kan net goed anderhalf worden. niet doorgeslagen? De lui genoemd, wie het afkomstig is?” „Natuurlijk niet,” antwoordt Grada ontwaardigd, „zo is Bram niet. Maar wisten het; de jongens zaten al enkele da gen vast, al hebben zij Brams naam niet konden niet weten, doorverkopen, hoorljjk afgesloten kan worden.” Hij geeft Joop een bos min of meer verroeste sleu tels. „Als er sloten vernieuwd moeten wor den, teken dat dan even aan, ja? Ik moet straks een poosje weg.” Ze werken samen een paar uur. Dan zegt junior.. „Ik haal het nodige hout en nieu we deurkrukken. En wat spul voor hang en sluitwerk, want ik heb al gezien, dat er hier en daar nieuwe gehengen nodig zijn.” Joop hoort de jonge baas wegrijden. In zijn eentje gaat hij verder met het werk. De nodige routine heeft hij al lang opgedaan dus dit soort werk is hem helemaal niet vreemd. Zö te zien hebben ze hier wel een paar weken werk. Niet gek. Hij is een hele poos bezig als er een auto aankomt. Het zal de baas zelf zijn, want aan het geluid van de auto te horen, is het de grote opel. Het klopt. Het is inderdaad de grote wagen, maar hij is ditmaal niet door de baas bestuurd, maar door zijn doch ter. Het is Gerda, die ineens voor hem staat. Joop zet het raam op zijn kant, dat legt junior uit. hij juist uit het kozijn heeft gehaald om ’t op te knappen. „Hallo!” begroet hij op kalme toon. „Boodschap?” Ze loopt tot vlak op hem toe en vraagt op gedecideerde toon: „Waar was jij het hele weekeind?” Enigszins verwonderd vraagt hij: „In teresseert het je wat?” Joop vindt het uitstekend, al willen ze er een paleis van maken. Zeg maar, wat er moet gebeuren, dan gaan we aan de slag. Beneden, boven, kamer voor kamer en vertrek na vertrek wordt betreden en beke ken. Tot zelfs de zolder. Junior wijst naar boven. „De laatste storm heeft nogal wat is niet meer dan billijk. Onder zulke om- panneschade veroorzaakt, straks even on- standigheden help je elkaar immers altijd?’ aanbou«keukens op tijd bij zijn baas. Na een fijn weekeind gehad te hebben met Ilse, want die waande zich in de zevende hemel, toen hij tegen half één het restaurant betrad en bleef zit ten tot Ilse klaar zou zijn. En zaterdag, toen hij Ilse naar haar werk had gebracht en zelf een biertje ging vatten bij zijn oude kennissen in de binnenstad, dacht hij: Waar heb ik me eigenlijk druk over gemaakt? Als het me de keel begint uit te hangen, neem ik mijn ontslag bij Van Vuren en smeer ’m naar Duitsland. Kom ik al en toe een weekend naar Ilse. Desnoods zegt zij ook haar baan op en komt ze bij me. Met al mijn geld heb ik zo een huis en dan zien we wel weer verder. Nee, hij is eigenlijk helemaal niet meer nieuwsgierig naar Gerda en dat zijn baas hem deze ochtend onderzoekend aankijkt, zal hem ook een zorg zijn. Samen met juni or gaat hij naar een groot landhuis, enkele kilometers buiten de stad. Met z’n tweeën doorlopen ze de leegstaande woning, die er tamelijk vervallen uitziet. „We moeten ’t hier helemaal opknappen,” „Ze willen er een jeugdherberg van ma ken.” Joop is geschrokken. „Jeetje, Grada, ik dacht echt, dat hij er al lang mee gekapt was. Loopt dit hotel dan niet?” „Jawel, maar niet helemaal voldoende en je weet, hoe Bram is: het bloed kruipt toch waar het niet kan gaan. Hoeveel kan hij hiervoor krijgen, Joop?” De bezoeker denkt na. „Dat hangt van verschillende factoren af. Waarschijnlijk hadden ze hem al een hele tijd op de kor rel. Je moet niet dadelijk aan verlinken denken. Hoe lang is het geleden dat-ie voor het laatst wat opgeknapt heeft?” Vier jaar geleden. Heeft-ie acht maanden gezeten.” Voor ’t zelfde feit?” „Ja.” WORKUM 60

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 4