Workum e.o GESLOTEN IKONSERT J aar ver gadering VER. PEAATSEUJK BELANG WORKUM Gemeente Workum Aangelopen een hond, dalmatiër (reu) plm. 4 jaar oud. Het dier is ondergebracht bij kennel houder S. Venema, Harich, tel. 051402608, en tegen betaling van de pensionkosten, aldaar in ontvangst te nemen. BLOM'S SLAGERIJ JIMMER OMHEECH speelt voor de Bejaarden van „NY LIBBEN" „CRESCENDO" FEMKE JILDAU HET HEFT IN HANNEN DONDERDAG 24 MARY FEENSTRA MAART A.S. -AUKEMA i CHRISTIAAN AUGUST FILM OVER HET VIEREN VAN HET FEEST 1050 JARIG BESTAAN STAD WORKUM ERIK MARTIEN STOEL 7E VAN NEDERLAND ROBERT i I I - VOETBALAGENDA S.V.W. ■EDS Wiepie, Anne en Michiel de Boer Bestuur Voetbalvereniging Workum Wegens huwelijk vanaf 12.00 uur Allen heel hartelijk dank Durk en Janke Ybemav.d. Valk Na afloop agendapunten: Siebe - Maartje - Karin Swart Ook belangstellenden hartelijk welkom! F5/-’.' WORKUM 1C-BAKHUIZEN IC 2-0 Workum, maart 1977 I Gelf - Hottie en Jonny Spijksma Aan alle vrienden en bekenden het allerbeste töege- wenst Wij willen graag iedereen hartelijk danken voor de vele belangstelling na de geboorte van Sylspaed 7 Ons nieuwe adres is: Burg. Juckemastraat 31, Franeker Workum, maart 1977 Séburch 8 OP VRIJDAG 1 APRIL ’s avonds kwart voor acht in de Klameare het blijspel Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, zeg ik u, ook namens mijn vrouw, hartelijk dank J. Siemensma Geweldig was de belangstelling, overstelpend de cadeau’s, bij de geboorte van onze zoon Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst Heden werd door haar Heiland thuisgehaald, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Workum, 21 maart 1977 Correspondentie-adres: Parrega, Trekweg 52 Rouwdienst donderdag 24 maart om 14 uur in de Baptistenkerk „Bethel” te Workum, waar na teraardebestelling te Parrega Gelegenheid te condoleren vanaf 13.30 uur op de leeftijd van 84 jaar Wij zullen haar erg missen, maar zijn dank baar voor wat we in haar mochten bezitten en haar zorgzaamheid zal ons bijblijven Parrega: G. Feenstra-de Jong Parrega: KI. Feenstra S. Feenstra-Couperus Hollandsche Rading: Joh. Feenstra E. Feenstra-Roos Leeuwarden: J. de Boer Klein- en achterkleinkinderen L. Wouda Workum, maart 1977 Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zie ook artikel in dit blad Aanvang 8 uur Entree 3,50 p.p. IN DE KLAMEARE TE WORKUM uit Workum o.l.v. van de heer S. de Boer een 28 MAART A.S. IN HOTEL DE WIJNBERG AANVANG 8 UUR uit Koudum o.l.v. de heer S. Witte- veen en de BRASSBAND Workum, 17 maart 1977 Süd 115 Workum, maart 1977 Süd 69 I De voetbalcompetitie is in een beslissende fase aangeland, zaterdag 26 maart aanstaande moet het le elftal van Workum uitkomen tegen kop loper Joure (het elftal van de voormalige Workumer Heintje Adema). Indien Workum deze wedstrijd winnend kan afsluiten is' er een reële kans, dat we volgend seizoen misschien weer 2e klasser worden. Wij roepen dan ook een ieder op om zaterdag in grote getale onze jongens aan te moedigen. Het zelfde geldt eigenlijk voor ons 2e elftal, dat 12 uur tegen CVVO speelt, een tweede plaats voor Workum II, betekent voor hen ook pro motie naar de res. 2e klasse. Wij verwachten dan ook dat u zaterdag massaal naar het sportvelden complex trekt. Workum, 21 maart 1977 Doltewal 12 PUPILLEN: Pupillen BCVVO-Workum Pupillen B, vertrek 9 uur Workum pupillen E-QVC aanvang 9.30 uur JUNIOREN: Delfstrahuizen 1A-Workum IA ver trek 2.45 uur Workum 1B-Udiros 1B aanvang 1.15 uur Bolswardia 2C-Workum 2C ver trek 10.30 uur Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje S.V.W. AFDELING ZWEMMEN Onze plaatsgenote Martien Stoel wist jl. zondag op de in Rotterdam verzwommen Speedo-finales beslag te leggen op een zeer eervolle 7e plaats, haar tijd van 1,28,7 was een ruime verbetering van haar per soonlijk record. Deze finales waren de afsluiting van de overal in de lande verzwom men voorrondes en worden gezien als de officieuse Nationale Winter- kampioenschappen voor de jeugd. Martien was met de in Leeuwarden gehaalde 1.29.4 deze finales hls tiende binnegestapt en kwam er als 7e uit te voorschijn. Een niet gerin ge prestatie voor deze zeer talentvolle (maar nuchtere) Workumer zwemster. Joop, Giny en Mirjam Hoekstra NOARD WORKUM I punt bleef ook niet lang uit, want het was Wim van der Meer die de bal door de handen van de keeper schoot. In de rust werden Gerlof van der Zee en Klaas Veldman gewisseld voor Wim van der Meer en Jelle Bakker. Direkt in het begin van de tweede helft pasr seerde Gerlof van der Zee een speler, gaf voor op Hans Hettinga en deze scoorde 2-0. Het zou bijna 2-1 worden maar gelukkig was keeper Andries Huisman op zijn plaats. Workum kreeg nu veel kansen, maar het gelukte niet meer om te scoren zodat het 2-0 bleef. j: Workum IC moest zaterdag voor het eerst na de winterstop een competitiewedstrijd spelen. Wor kum IC speelde direkt al aanval lend maar kwam nog niet tot een doelpunt. Toch waren er al enkele kansen voor Hans Hettin ga die na een pass van Oeds Vis ser onderkant lat schoot, en Jan Wesselius die uit een vrije trap tegen de paal schoot. Een doel- WATERPOLO K.H.B.: D.Z.P.C. 3-Workum, vertrek 13.45 PEUTERS NAAR DE LAMMETJES Woensdag, donderdag en vrijdag morgen zijn de peuters van de speelzaal „Hummlhiem” in kleine groepjes naar de lammetjes ge weest. Moeders brachten spon taan de peuters en leidsters met hun auto’s naar de boerderij van de familie Abma in Nijhuizum, waar ze door mevrouw Abma hartelijk werden ontvangen. Eerst werd er bij de lammetjes gekeken, velen waagden de sprong om binnen de afgezete ruimte van dichtbij de grote schapen en de kleine lammetjes te aaien en te voederen, met veel plezier van de peuters werd even heerlijk met stro gegooid, tot zelfs Tineke en de kleinste hummeltjes van Hum melhiem hadden het meest ple zier. Daarna werd er bij de kalfjes en de koeien gekeken, ook de geitjes .en konijntjes en kippen werden niet vergeten. De grote tractor was voor de vele jongetjes een grote belevenis om daar even bo venop te mogen zitten. Het kleine uitstpje eindigde met een glaasje limonade voor de peuters en een heerlijk kopje koffie voor de leidsters en meders op de boerderij. Op de laatste morgen dankte de hoofdleidster de heer en mevrouw Abma voor hun gastvrijheid en de hartelijke ontvangst en bood zij mevrouw Abma een blometje aan. Mevrouw Twellaar legde de ver schillende leuke taferelen van de peuters op de film vast. Dat dit uitstapje is geslaagd, is nu te horen aan de grote verhalen van de kleine peuters. hield de teugels strak, waardoor- de wedstrijd een sportief verloop een had, znder wanklanken, met verdiende overwinning voor Wor kum 4. DONDERDAG 31 MAART a.s. geven de FANFARE WOLVEGA 1A-WORKUM IA 2-1 Na het uitstekende resultaat tegen SDS vorige week moest Workum IA nu naar Wolvega. Vorig jaar speelde Workum twee keer 0-0 tegen deze ploeg, maar nu lagen de winstkansen duidelijk hoger. Dat bleek al direkt na het beginsignaal. Workum ging fel van start en dat resulteerde in de vijfde minuut in een doelpunt. Willem Bakker gaf een dieptepass op Siebren Stellingwerf! die de bal bekwaam in het net joeg 0-1. Wor kum bleef aanvallen en kreeg ve le kansen om te scoren, Siebren Stellingwerf schoot net naast, Lu cas IJbema schoot in het zijnet, terwijl Willem Bakker tegen de keeper aanschoot. De zeldzame counters waren bijzonder gevaar lijk. Uit een counter belandde de bal op de paal. Maar de klap kwam toch net voor rust. Wolve ga trok de stand recht door een misverstand tussen de keeper en de ausputzer van Workum. Na de thee was er een kort of fensief van Wolvega. Het leverde een doelpunt op maar dat had de thuisclub aan de Workumers te danken. Uit een corner schoot geen enkele verdediger van Wor kum de bal weg. Het gevolg was dat de bal via de borst van Greult Visser in eigen doel stuitte 2-1. In de nog resterende 30 minuten ging Workum wederom te naanval, maar opnieuw kon het geen doel punten maken ondanks het cre- eren van vele kansen. Zo schoot Siebren Stellingwerf! tegen de lat, hetzelfde deed Lucas Ybema uit een vrije trap. Wat Workum ook probeerde het gelukte hen niet om de dikverdiende punten te pakken. Het verloor door twee misverstan den. Volgende week staat Delfstra huizen op het programma. Met ’n beetje meer geluk als vandaag moet er een overwinning inzitten. WORKUM 4-YVC 6 5-0 Met de bedoeling om ook eens met grote cijfers te winnen ging Workum 4 direkt furieus van start. Na vijf minuten was het dan ook al raak. W. Zwiers liet na een so lo een hard schot los, dat van de keeper terugsprong voor de voeten van G. Sikma, die simpel kon in schieten 1-0. Een tijd lang waren de ploegen aan elkaar gewaagd, totdat in de 23e minuut J. van der Kampd na eenvoorzet van St. van Dijk het net liet opbollen, waar door de stand op 2-0 kwam. Daar na duurde het tot ’t einde van de eerste helft voordat Workum defi nitief afstand nam van z’n tegen stander. In de 41ste minuut scoorde wederom G. Sikma op een voorzet van St. van Dijk. Eén mi nuut later was het St. van Dijk zelf, die 4-0 liet aantekenen na goed voorbereidend werk van D. Kuipers. En of het nog niet ge noeg was kon D. Kuipers handig een snel genomen inworp op links meenemen. Hij lanceerde G. Sik'- ma, welke de aanval koelbloedig afrondde en de ruststand op 5-0 bepaalde. Na rust had Workum grote plan nen voor de uitbouw van deze stand, maar de snit was er uit, het verrassende van de le helft was verdwenen. Het leek erop of de aanvalsdrift werd uitgeblust door de regen. Nu en dan was er eens een opleving. Een voorbeeld hiervan was een schot van W. Zwiers, dat net naast ging', waar door deze, zo op een doelpunt azende speler deze middag z’n zin niet kreeg. Geen doelpunten dus in de tweede helft voor Workum, maar ook YVC bracht geen veran dering in destand,deverdediging, waarin W. van der Werf een goed debuut maakte, hield de zaak dicht. Scheidsrechter L. van Poelje BALK—WORKUM Pup. A 2-2 Zaterdag moesten we een im haalwedstrijd tegen Balk spelen. De wedstrijd was nog niet zo lang bezig toen Simon Wiersma door brak. Hij gaf ee n voorzet aan Bauke Boersma die inschoot 0-1. Even later kwam Jan Hoekstra vrij voor doel te staan. Hij schoot en via een blunder van de doel man ging de bal erin dat was 0-2, De rust was 0-2. Balk had nog geen goede kans gehad. Vlak na rust scoorde Balk toch tegen 1-2. Toen kwam Workum in grote moeilijkheden. Balk ging nog meer in de aanval en zo werd het 2-2. Workum hield deze stand vast tot het einde dankzij knap verdedigend werk van het gehele elftal. voor zaterdag 26 maart 1977 SENIOREN: Workum 1-Joure 1 aanvang 14.30 uur Workum 2-CVVO 2 aanvang 12 uur Workum 4-Mulier 4 aanvang 10.15 DAMES: Workum-Zwaagwesteinde aanvang 16.15 uur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 7