I uuim muizelunr BH O M WERL t ms v n°“ WORKUMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode VOGELWACHT WORKUM E.O. ii 1 uur Eitellen reservaat A. de Jager 8 uur Himmeljen broedreservaat 1308 1439 KEUKENS SUD 102 i o TAXI? bel ff TROUWKAARTEN AUTOBEDRIJF JOH. WIJNIA BLANKSMA'S AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN YNTEMA FA. G. S. VISSER EN ZN. BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 BLOEMEN INRUIL- WAGENS VERF 660 kleuren BEHANG uit voorraad leverbaar V. D. WERF KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA MAKELAARDIJ OCCASSION FA. WESTERHUIS HUNIA’S DRUKKERIJ BLANKSMA SCHRALE AGENDA „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR Laat RADIO HINGST EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 WIJN moet u hij de wijnhandel zijn! HAYE VAN DER WERF trefpunt Sr OOK VOOR ZIEKENVERVOER en TROUWHEIDEN 05151 men s special MODE De modellenboeken liggen voor u klaar bij lij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij u thuis gebracht Voor een fles goede kJ mode 100STE JAARGANG „FRISO” y Kom vrijblijvend eens langs GAZELLE FIETSEN In stikje ROMANTYK tsjinoer de FABRYK ZATERDAG 23 APRIL VERZAMELEN OP DE MERK TIMMERBEDRIJF 31 Voor een betrouwbare ii en Uit voorraad leverbaar: 21 i Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half mar; per post 7,per halfjaar NO. 17 DONDERDAG 21 APRIL 1977 3 10 14 17 24 25 RODE MIJNSTEEN HIDRO SLAKKEN STEENSLAG ZAND en GRIND PARREGA Tel. 05157—9312 23 28 4 13 SEPTEMBER 21 Veekeuringsdag Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 MERK - Telefoon 1358 Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON Voor Wij hebben een steeds wisselende collectie Noard 99107 - Workum Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen met Bovag-garantiebewijs de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN Voor WEEKBLAD Dagelijks open van 13.3018.00 uur Vrjjdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 APRIL: 25 Ledenvergadering-ouderav. Chr. Schoolonderwijs 26 Bedrijfsvolleybal MEI: Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bazar Mariënacker B ed rij fs volleybal Bedrijfsvolleybal Ned. Bond van Plattelands vrouwen Bedrijfsvolleybal JUNI: 4 JULI 2-3 7 13 14 20 00 Zeilwedstrijden Toeristische koopmarkt Bruggenkamp bridge drive Toeristische koopmarkt Campingprestatieloop Oriënteringsrit voor auto’s motoren Kermisattracties 19 t/m 23 Toeristische koopmarkt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt AUGUSTUS Toeristische koopmarkt Wielerronde van Workum (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm uw RADIO EN TELEVISIE Finales bedrijfsvolleybal en instuif ZWH Rijwieltocht 14 t/m 17 Avondvierdaagse wan deltochten 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten Workum - tel. 05151—1848 Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-dnstructeur VAMOR gediplomeerd Gezellige r .ensei bljjven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR aaa—i 4g»-m have van der

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1