uiim muizelaar i I WORKVMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. Wordt het dit jaar weerzo druk op Pinkstermaandag? 1306 1439 V 7 F Leerles 6 v TAXI? bel GEMEENTE REINIGING HINDLOOPEN GEMEENTE REINIGING WORKUM NOBA TROUWKAARTEN HAYE VAN DER WERF MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE II’ II1 TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA S. VAN DER MEULEN RADIO HINGST KEMPERS BLANKSMA'S AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOEMEN V.D. WERF Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 FA. G. S. VISSER EN ZN. INRUIL- WAGENS FA. WESTERHUIS NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland HUNIA’S DRUKKERIJ BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 ROBIJNS INTERIEUR X' 1 „SCHIESSER" TEXTIELHUIS MOLENAAR Zz? EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA AGENDA I .5 TAXIBEDRIJF 'X MtNb SPECIAL A 05151 ipooK voufi *5® De modellenboeken liggen voor u klaar bij U kunt ook bellen 1466 of 1767 en ze worden bij mode trefpi nt Z j MODE Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 i -r? 100STE JAARGANG >©©©©©©©©©©©©©©©©'X,©©©$ 4 2 DONDERDAG 26 MEI 1977 NO. 22 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half- -aar; per post 7,per halfjaar In verband met Pinkstermaandag wordt de dienst van maandagmorgen verschoven naar dinsdagmorgen. Om dezelfde reden als hierboven vermeld wordt het huisvuil van Nijhuizum opgehaald op woensdag 1 juni. In verband met Pinkstermaandag wordt het ophalen van huis en/of grofvuil verplaatst van maandagmiddag 30 mei naar dinsdagmiddag 31 mei NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum Voor VERKOOP van uw en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven Redaktie-adres: HUNT VS DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE ook uw adres voor Hengelsportartikelcn Tuinmeubelen Kampeerartikelen GROTE SORTERING POPULAIRE PRIJZEN! Gezellige ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR verzorgen X Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 tb BEL HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 ZlEKENVERVOtR en TROUWpiJDEN kW öpfii; ■zèern Laat HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Os. L. Touwenlaan 32 Telefoon 051581586 Kom vrijblijvend eens langs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Voor S<#©©©©©©©©©©©©©©©©©©$©©<« GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Wij hebben een steeds wisselende collectie de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN FRISO Voor al uw HAARVERZORGING BAMESKAPSALON 21 19 t/m 23 23 28 30 Coja Culemborp A. v. tol. 03450-4814 Lavsnnn via erkende ce;w. MKRK 202.1 vs Q4» M Vf, WEEKBLAD F R I S O En nu de'praktijk in: (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm Workum - tel. 05151—1848 r v f lx per jam t jhbwurt ’net een voc vonc leer onder zTh zo bnna vanzeh lot dus op dit label. Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rjj-instructeur VAMOR gediplomeerd loudtvan een oiitigheii'i m ds. lx per jam een htige 'hout! Vrijdagsavonds van 78 uur schrifavond Amnesty Interna tional in de bibliotheek JUNI: Finales bedrijfsvolleybal en instuif 10 Kampioenschap van Workum polstokverspringen 11 ZWH Rijwieltocht 14 t/m 17 Avondvierdaagse wan deltochten 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten JULI 2-3 Zeilwedstrijden 7 Toeristische koopmarkt 13 Bruggenkamp bridge drive 20 Campingprestatieloop 14 Toeristische koopmarkt Kermisattracties Toeristische koopmarkt Ringrijden in friese sjezen Toeristische koopmarkt Voetbalwedstrijd „Veronica team”Jongerein Workum AUGUSTUS 4 Toeristische koopmarkt 13 Wielerronde van Workum 22 tot en met 26. Zwemvierdaagse SEPTEMBER 28 Veekeuring ►t \v,. JuSarawftKii '5 fem- mWMM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1