WORKVMER KRANT Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. TAXI? 1306 Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast 8°/» HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR 1433 3B bel MOB A BLOEMEN W. BEKKEMA EISMA INRUIL- WAGENS BLANKSMA'S S. VAN DER MEULEN N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELESSÏNGS- EK VOORSCHOTBANK AUTOBEDRIJF YNTEMA RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN FA. WESTERHUIS HAYE VAN DER WERF V.D. WERF FA. G. Sw VISSER EN ZN. KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT „SCHIESSER TEKTIELHUÏS MOLENAAR RADIO HÏNGST RIJSCHOOL SFEERSTRA HIpp a.« NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward,Telefoon 05157-3636 ft Zomerspee’goed -1 MENb SPECIAL MODE 11 a’ f® M - - I iffl i ■- i JHir RTO I i S| 100STE JAARGANG WE3KBLAD „FRISO” ZZZx*>^^'«^^$0000000000< Vfz Tel. 05142—1313 ook uw adres voor Voor Workum - tel. 05151—1848 Noaid 78 - WARNS - Tel. 05149-272 -S*VT "’7 TAXIBEDRIJF ii DONDERDAG 4 AUG. 1977 NO. 29 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Abonnementsprijs 5,50 per half- ^ar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven uw RADIO EN TELEVISIE NOBA - Fa. de Boer Noard 99197 - Workum WEDSTRIJD PROGRAMMA VOOR WORKUM I Kom eens in onze ANTIEKZAAK kijken - U zult versteld staan wat wij te bieden hebben op allerlei gebied Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM SPOOK VOOR ZIEKENVERVOER "en TR0UWB1J0EN BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 05158—1586 HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 05151 Wij hebben een steeds wisselende collectie KOUDUM Nieuweweg 4 Kom vrijblijvend eens langs SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Postrek. 836296 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 9—12 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.309.00 uur. (dinsdags gesloten) de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN kVVWVWWMVVVWWWVWUWW Gezellige r ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL FRISO 27 augustus: Oranje NassauWorkum 3 september: WorkumElim 10 september: HZVV—Workum 13 september: beker 17 september: WorkumHHC 24 september: DrenthinaWorkum 1 oktober: WorkumL.warder Zwaluwen 8 oktober: beker 15 oktober: vrij 22 oktober: beker 29 oktober: SVZW—Workum 5 november: WorkumHollandscheveld 12 november: Vroomhoopse BoysWorkum 19 november: inhaal zaterdag 26 november: WorkumOlympia ’28 3 december: Blauw Wit ’34Workum 10 december: WorkumDrachtster Boys 17 december: return van 27 au gustus. Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 i«H5 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm Laat L. F' wim muizElunr Deze week voor de laatste maal in dit zomerseizoen wordt de toeristische donderdagmiddagmarkt gehouden. Niet alleen de toeristen en de Workumer bevolking, maar ook de standhouders zullen met een beetje weemoed afscheid nemen van deze geslaagde markt .wi jt nr-t-rttr-. r.t.'i T--~.iii.im.iii i mii—imi suna»i<i»M..MiM MT iwimaMMiMMi Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd 9^ ••i S

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1