O EL STICHTING BONDSSPAARBANK VAN 1817 14.95 Workum-Oranje Nassau, Gro ningen eindigde met de volle winst voor Workum -3-1 119.95 VOORDEEL TIPS NOBA Waterpolo b/-" RENTE 5 19.0020.00 uur JL i V u ook voorzien van REISVERZEKERING piH 912 uur 9-12 uur 912 uur 912 uur 912 uur 19.0020.00 uur Ijgt '■W /ft Gaat u I Niet enkel een goede service, maar ook een goede RENTE VOOR UW SPAARGELD Voor dagelijks opvraagbare gelden Termijnsparen, Jeugdsparen Zilvervloot enz. Ook de betaling van PENSIOENEN, A.O.W., SALARISSEN en MELKGELDEN kun u via onze bank laten lopen Wenst u een HYPOTHEEKLENING te sluiten, wij zullen u gaarne inlichten buitenlands? Dan kunnen wij VREEMDE VALUTA en Geopend: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag WORKUM L MERK 22 WORKUM Er iaiii OPENBARE BIBLIOTHEEK w 9-1 PARAD YSKE-WORKUM Hobby- en Informatieboeken 5-6 1977 NKV 1917 OUD PAPIER 5-1 CVVO 1A-WORKUM 1A 12-1 scoren. 0-12 ‘■•.•.7^/5^ Zaterdag a.s. tussen 10 en 12 uur staat de container weer bij aarde werkfabriek R. F. de Boer. WORKUM 1B KAMPIOEN ZAALVOETBAL WIJSBEGEERTE (100) Keers W.A., J. Lewenstain en M. Malavika; Yoga als kunst van het ontspannen Simhoffer K.Levende Pathaloog- anatoom. 100 aforismen, gedach ten, voorbeelden ALGEMEEN (000) Postcode; uitgave 1977 WISKUNDE, NATUUR WETENSCHAPPEN (500) Fitter, R., S. R. en A. Fitter; El- seviers bloemeengids Owen D.F.; Wat is ekologie WORKUM-BOLSWARD 1 Heren WORKUM 2-NEPTUNIA Meisjes onder 16 jaar SOCIOLOGIE, EKONOMIE, RECHT (300) Commissie, Een; Amsterdam, Nationale Commissie voor Ont wikkelingssamenwerking, 1977 Constandse, A.L.Michael Bakoe- nin. Russisch rebel, biografie Hartog, J. de: De kinderen Wegwijs in politiek Nederland KUNST, MUZIEK, TONEEL, FILM (700) Brown, Christopher; Schilders van de gouden Eeuw Kleyn J. A.Filmen zonder kop zorg Popmuziek; Kunst, kuituur of koopwaar? Stokkink, th; Pop handboek; 52 continuing popstories uitgezonden door KRO-radio WORKUM I DE SKELP Meisjes onder 16 jaar GODSSDIENST (200) Oswal S.Mijn oom Bery; herin neringen aan Albert Schweitzer Teresa van Calcutta, Moeder; Liefde kent geen grenzen; biogra- i fie Wright, L.L.; Reïcarnatie r Sicrkerstbuoni 65 un huuy. titot 10 lampjes 1'1 I ftêlder of gekleurd* iMtvOéfl'kT dAkofdtiot I Ma| K^makruir Nu CVVO met 2-0 had gewonnen. Al gauw stond de stand op 1-0 in het voordeel voor Workum, door een keihard schot van Bertus Wouda. Enkele minuten daarna kopte deze Bertus Wouda al weer in, na een voorzet van Oeds Visser. Wat Mak- kum ook probeerde „ze konden niet door de Workumer defensie komen. Het werd tenslotte 3-0 door Sjouke Hoekstra. Hierna moest Workum tegen CVVO. Na 4 min. scoorde Bertus Wouda al weer 1-0. Dit was scoorde al vrij snel 5-1. Het laatste kwartier kregen beide ploegen nog kansen. Een zware nederlaag voor Workum .Wel moet worden vermeld dat de opzet van de aan val van Workum beter verzorgd was dan die van CVVO. CVVO probeerde het met lange passes. Op het gladde veld had dit succes. De situatie aan de kop is sinds zaterdag zeer spannend geworden: FA. DEBOER NOARD 99—101—103—105107 van Friesland. Het spel is niet al tijd even perfekt, maar de tegen standers zijn veel slechter, dus het is vrij logisch dat ze weer kampi oen worden. Men kan rustig spelen. Aanleggen en schieten, zonder ook maar goed gehinderd te worden. De verdediging van Workum is heel goed, die weten alle spelers wel af te stoppen. De keepster heeft zelden wat te doen. Er werd soms goed gezwommen, waardoor toch wel leuk attractief spel werd getoond. Ze kwamen vaak alleen voor de keepster en rondden dan af of deden dit in tweede instantie. Dit alles bracht de uitslag op 12-1 voor Workum. Dit betekent al 12 r-’" ze wedstrijd dan staan alle drie koplopers weer gelijk. Al met al nog niets verloren al zal er door enkele spelers nog wel wat harder gewerkt kunnen worden. De eerste nederlaag is dan toch nog gekomen en wel tegen CVVO. Workum wist van te voren dat ze het moeilijk zouden krijgen omdat CVVO bij een nederlaag de aan sluiting bij de top kwijt was. In het begin van de wedstrijd waren beide ploegen even sterk. Beide ploegen kregen enkele kansen. Harmen Witteveen kwam alleen voor de keeper, maar schoot over. De jongens van CVVO waren alle maal een hoofd groter. CVVO wist hiervan handig te profiteren. Bij een corner kopten zij de stand naar 1-0. Enkele minuten later her haalden de Lemsters dit en het was 2-0. Workum probeerde, maar de veel harder spelende thuisclub hield de wedstrijd goed onder con trole. Na dg rust ging Workum in de aanval. De doelpunten vielen echter aan de andere kant. CVVO had inmiddels de stand op 4-0 ge bracht. Met nog 20 min. te spelen kon Workum eindelijk iets terug doen. Uit een foutieve terugspeel bal wist Jurjen Bajema te scoren. Even kreeg Workum weer hoop. De volgende wedstrijd was een spannende ontmoeting tussen de ploegen op de 3e en 4e plaats in de competitie. Er bestond geen De ongeslagen meisjesploeg moest dit weekeind tegen de ploeg van de Skelp spelen. Het werd, zoals altijd, een grootse operwin- ning voor de ploeg van Workum. PSYCHOLOGIE, OPVOEDING, EN ONDERWIJS (400) Britz-Crecelius, H.; Kinderspel - Beslissend voor het leven Eindadvies van de adviescommis sie (Kamphorst) sportieve recre atie Lambert-Anema, K.C.; Het water; groepsgesprekken met kleuters verschillende scholen Nederland Martens, A.: Nieuwe iids voor, school en beroep - ’77-’78 GENEESKUNDE, SPORT, HANDENARBEID, TECHNIEK (600) Boddington D.; Beheers en vlieg Boelmans Kranenburg, H.A.Ach ter de branding; de visserij van de Nederlandse nustplaatsen Broeze, J.J.; Energie; stormcen- trum van onze cultuur Ketting K. en H. Peters; 200 snoekbaarstips Klever U.; Uw vriend de hond. Praktische tips voor hondenlief hebbers Speciale catalogus van de postze gels van Nederland enz. Warm wonen; Het hoe en waarom van het binnenklimaat; achter grondinformatie en adviezen De nieuwe boeken van de Open bare Bibliotheken te Workum en Koudum vanaf 15 november GESCHIEDENIS, LAND- EN VOLKENKUNDE (900) Groen A.Dutch costumes Kalma J. J.Friesland toen en nu, een oud volk in een nieuwe wereld Terschellingvroeger Velikovsky I; Eeuwen in chaos; van Exodus tot Echnaton De tweede ploeg had het duide lijk moeilijken. Zij moesten tegen een zware tegenstander, die een hele goede speelster had die onge- zicht van het leven en werk van de Vlaamse auteur Doele S; It swiet geniet; gedichten Goethe J.W. von; Het sprookje van de groene slang en de schone lelie Kloostermans S en D Kalma; De briefwiksel tusken Simke Klooster man en Douwe Kalma Modernee encyclopedie der wereld literatuur. Shakespeare W.Shakespeare’s wurk Vries Th. de; Earst en lést. Gedich ten uit de periode 1973-1976 RofliMvrijstalöii fondue a tol, geheel koinplaet niet vorken OH houten underplant. Nu TAAL- EN LETTERKUNDE (800) Deel T van; Lees nog eens een gedicht;' Nederlandse poëzie uit de jaren destig en zeventig Demedts A; Stijn Streuvels; Over veer acht doelpunten maakte. Workum probeerde zich goed te verweren, maar ze waren niet te gen Neptunia opgewassen. Er werd toch wel vaak aangevallen door de ploeg van Workum, maar de af ronding was niet zo best of werd tijdig verhinderd. De meisjes van Workum trokken soms met zijn vieren naar voren, maar dit had niet het beoogde succes. Neptunia plaatste hierop snelle tegenaan vallen. Hierdoor kwamen ze soms alleen voor de Workumer keepster, die dan nog weinig verweer had tegen de harde schoten van de veelal oudere en grotere meisjes van Neptunia. Er wordt toch vrij bekeken gespeeld door Workum. Volgend jaar zullen zij een sterke ploeg zijn ,die bestand is tegen een ploeg als Neptunia. In de pauze’s werd er nog een w leuke verloting gehouden met veel Dit was niet voor lang, want CVVO prijzen. Men kon toen nog tot in de kleine uurtjes dansen op muziek van de Stampers. Al met al een geslaagde dag- Op zaterdag 17 dec. jl. werd door bestuur en leden herdacht dat het NKV afdeling Workum werd opgericht, ’s Middags werd er een film gedraaid voor de kinderen van de leden. De kinderen hebben kun nen genieten van de Dikke en de Dunne en de Western Dwars door de Vally. Na afloop van de film kregen alle kinderen een traktatie mee naar huis. ’s Avonds om 7 uur werd er een H. Mis gehouden. Om ruim 8 uur kon de voorzitter van de jubileum commissie, de heer B. Dooper een 80 aanwezigen een welkom heten, in het bijzon der een woord van welkom kreeg de heer T. Beyens (districts be stuurder) en de zeer eerwaarde heer Pastoor Janning. Hij bedankte het CNV afdeling Workum en het NVV afdeling Wor kum voor de attenties die deze af delingen hadden gezonden. De voorzitter van het NKV afdeling Workum, de heer N. Boekema gaf een kort overzicht over 60 jaar NKV en noemde de naam van A. Sierkstra die het oudste lid is van de afdeling Workum. Er konden deze avond een 4-tal speldjes uitgereikt worden, helaas waren drie heren afwezig wegens ziekte. Pastoor Janning kon op de revers van de heer Genee een speldje jrikken van goud met het rabijn. Nu kreeg de toneelvereniging Nut en Nocht uit Boelensleane de gelegenheid om het stuk Portret fan Pake op te voeren. Het was een leuk stuk en de verschillende spelers zaten goed in hun rol. Na afloop van het stuk werden de spelers bedankt, en kregen zij allen een kerstkrans mee naar Boelensleane. 1 Workum 13 uit 19; 2 Heerenveen- se Boys 12 uit 18; 3 CVVO 10 uit 14. Na de winterstop zal de beslis sing gaan vallen. - -■ Zaterdag jl. had Workum 1B een zaalvoetbaltoernooi in sporthal de Rolpeal. Na vele weken trainen was het dan toch zover gekomen. De eerste wedsrijd werd gespeeld tegen NOK. Wat Workum ook pro beerde de stand bleef 0-0. De tweede wedstrijd moest men tegen punten uit zes wedstrijden. Ze zijn Makkum, die^ de wedstrijd tegen bijna op de helft van de competitie, n A u~'1 dus veel optimisme is op zijn plaats. Al is men nooit eerder kampioen dan aan het eind van de competitie. (Jnmpnctn grill/bakoven niet urtiek verstelbar* (icdnkoreerdu glasdeur. Op OOflhOOgfo op te hangen. Duurzaam geem.nlirmrti, zclfresimywid. Van 209. vuur - Na een vrij gemakkelijk begin in de competitie, Workum heeft tot nu toe alle wedstrijden met dikke cijfers gewonnen, ging men zater-- dag toch wel met enige angst in de benen naar Buitenpost, men wist dat deze ploeg, met slechts één punt verschil van Drachten verlo ren had en dat dit een harde ruwe wedstrijd was geweest. Het bleek dan ook snel dat Workum niet goed met deze zeer ruw spelende jon gens raad wist. Al moet gezegd worden dat de scheidsrechter nogal eens verwarring stichtte, door raar met z’n vlag te goochelen. Het nette spelen van Workum werd door hem ook niet beloond. Al met al moet gezegd worden dat de ploeg van Buitenpost die door grotere fysieke kracht de overwin ning toch wel verdiend heeft. Wor kum zal dan ook alle zeilen moe ten bijzetten wil men nog aan spraak maken op het kampioen- schap. De eerstvolgende wedstrijd krachtsverschil. In de eerste perio- is tegen Drachten I, wint men de- de speelde Workum, na een zwak begin sterker dan Bolsward. De stand werd weliswaar 2-2. De 2e periode werden er wederzijds mooie doelkansen gecreëerd. Jam mer was het, dat er slappe af standsschoten werden geplaatst. Er werd duidelijk goed verdedigd door Workum, waaruit een aanval wer dopgebouwd. Soms werd er de verdediging van Bolsward goed uitgespeeld. Hieruit ontstonden gave doelpunten. Er werd wel eens te hard gespeeld. De scheids rechter wist door, enkele straffen meer te hard spel te voorkomen. Het spel was wel sensationeel, ge tuige het meeleven van het pu bliek. Twee perioden werden gelijk gespeeld, één verloren en één ge wonnen: 2-2, 2-2, 0-2 en 1-0. Een gelijkspel had er wel ingezeten, maar toch mag deze uitslag een verdienste heten voor de beginnen de Workumer ploeg. Eerder keuze uit diverse spaarmogelijkheden iv.o. tevens ook de eindstand. Workum was nu eerste van hun poule en moest nu tegen de winnaar van de andere poule. Dit was Oever- zwaluwen .Aan het begin was Oe- verzwaluwen iets sterker, maar toch bleef het 0-0. Workum kreeg een vrije trap die werd genomen door Bertus Wouda. Deze schoot naar Sjouke Hoekstra die de bal direkt inschoot 1-0. Nu moest Workum proberen de stand op 1-0 te houden, maar dit werd wel ge vaarlijk, want de goed keepende Andries Huisman nam een sliding en werd er 2 min. uitgestuurd. Men kreeg ook nog een penalty tegen. Bertus Wouda nam de taak van Andries Huisman maar even over en moest proberen de penalty te houden. Deze werd echter naast geschoten. Het gelukte Workum de hele wedstrijd de stand op 1-0 te houden en zo werd men kampioen. Op zaterdag 28 jan. heeft Workum weer een zaalvoet baltoernooi om het Fries kampi oenschap in Balk. We zullen hopen dat ze daar ook goed uit de bus mogen komen. Geen enkel Oranje Nassau doelpunt; alle vie rtreffers komen op naam van Workum. Reeds in het begin van de wedstrijd rees het vermoeden, dat men het op eigen terrein zou aankunnen tegen de Groningers van wie het daar verloren hadden. Een revanche dus, want inderdaad stond Workum voor, dankzij een mooie kopbal van Henk Venema. Dat geschiedde in de 17e minuut, doch in de 30ste minuut had doelman Sikke Harkema pech, door het leder dat hij op de toppen van zijn vingers kreeg ,in eigen doel te laten gaan. In de veertigste minuut kon hij een hard schot van de Groningers stoppen en tot corner verwerken. Er kwamen zelfs twee corners, gevolgd door twee aan de andere kant. Uit de laatste werd op de valreep van de eerste helft gescoord door Eelco Hooghiemstra. Ruststand 2-1. Na de pauze opnieuw een beter spelend Workum. Na 5 minuten schoot Henk Keur net naast en men kreeg meer kansen. Na tien minuten een aanval van de Groningers, doch no. 11 had met zijn schot geen succes. Men paste twee wissels toe, doch de opstelling van Workum bleef dezelfde. Het lag voor de hand dat de gasten zich meer en meer in de aanval wierpen om er zo mogelijk een gelijkspel uit te halen, doch er kwam een doelpunt aan de andere kant. Hun doelman werd uitge- speeld door Sam Bakker en Henk Landman kon scoren en de stand op 3-1 brengen. Een alleszins verdiende overwinning voor Workum. "is- DRACHTSTER BOYS-WORKUM PUP. A 1-1 Friesland Cup Zaterdag 17 dec. speelden we de returnwedstrijd tegen Dr. Boys. In Workum was het 0-3 voor Dr. Boys geworden, een onmogelijke zaak dus. Workum begon goed het stoorde Dr. Boys telkens maar weer. Na een tijdje nam Bauke Boersma de bal goed aan van een Dr. Boys speler, trok de bal daar na scherp voor en toen kon Simon Wiersma gemakkelijk scoren 0-1. De ploeg wordt dus weer kampioen Nog voor rust had Dr. Boys al - tweemaal op de paal geschoten. Rust 0-1. Na de rust kwam de ver diende gelijkmaker 1-1. Daarna was Dr. Boys veel sterker maar wonderwel ze konden niet Eindstand 1-1.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 10