SNIEKEB COURANT n w g 1 Schilder, Glazenmaker en Kamerbehanger, A. de BLAÜ W, SCHARNESTEEG. 1 ILfflB IJM SrOOÜWEG-llAATSCHAPPIJ. MANUFACTUREN Oostenlijk 1. VEHWEH (la Sneek.p Specialiteit in Complete Bedstellen GEGARNEERDE WIEGEN met T0EBEH00REN. WIJNHANDEL—GR08SIERDEBljr I *3' o 2 Prijzen billijk, j. w. MULLER, LOSSE WIEGEN f 3 f 4f 5en f 6,50. Sirop de Punch per flesch f 1,20. Heineken’s Rottenlanisch fierste- en LAGEE.BIER, zuiverst en degelykst, wordt geleverd onder Scheikundig attest door den Depothouder 1 lOTSBOTC-BHUBBT. Slechts eenmaal in het Jaar. SNEEK. HI A GELKA AS, VetteGOÜDA’S KAAS mi GELE en ft r4 H O o B p p U1 U1 (D 3 »d o p o o en en Ondergeteekende abonneert zich op de P ui (JI o tf 2 2 2 2 1 1 bn P Firma H. PIJTTERSEN Tzn. STAALDRAADMATRASSEN (Bed der toekomst) 1 pers. 9.00. 2 11.00. L. J. de VRIES, Kleinzand, SNEEK. De Eerste NEDERLANDSCHE beveelt zich steeds aan tot het verrichten van alle werk zaamheden bij het vak behoorende. Gewas 1897. Groenten in bussen. ANDIJVIE. DOPERWTEN, Snijboonen. Spinasie. Tuinboonen. Wortelen. KAPOKBEDSTELLEN ZEEGRASSTELLEN KAPOKMATRASSEN IJZEREN LEDIKANTEN HOUTEN IJZEREN HOUTEN Geheel COMPLETE SCHOMMELWIEGEN I Bedje, kussentjes, gewatteerd D to ui 17,50. 15-. 26- 4.75. 17.50. 3.75. 14.50. met wollen stof en franje bekleed, gegarneerd luier-mandje, Van 1 Januari 1888 af, zijn de GOBD2WOFIE geldig gedurende één xnaand, de dag van uitgifte als eerste dag gerekend en zonder prijsverhooging. Er worden geen biljetten voor minder dan 70 Kilometers af gegeven. Inlichtingen zijn aan de Stations verkrijgbaar. De Raad van Administratie, Het gedelegeerd Lid, R. van HASSELT. VAN BIJ A. VERWER Ozn. van alle voorradige Manufacturen, als Japonstoffen, Bukskins, Baaien en Be vers, Chelassen, Meubels en Bontjes, witte en ongebleekte M Katoenen, Linnens en Halflinnens, Wollen, Chitzen Molton Dekens, Gebreide goederen enz, enz. 2 Pers. VEERENBEDSTELLEN met alle toebehooren, vanaf f 26, D D D D D 1 COGNAC Advocaat, wa; Woonplaats, straat of wijk: Na; im Datum 1 n v n v v n n y) n y> v (TO O 1 dit J 1 V V V H) ro <D N h Pi (D bO O o p I R< 3 »D< Kraui zoóiei gerin »Ik ke, e ris h tegen »V< hoogt in de: zooali u in u set -dere een c vallei volge Hij Me ke h Kraus mers niet »Ik sei m niet b en dr koude En dekai Aanbevelend, G. d. UE(LE\ Szn. GHOOTZAND. Alleenverkoop voor Sneek en Omstreken. Vollenlioms Extra Stoat gegarandeerd eerste qualiteit per 10 /s fl. f 1,10. Nieuwe le soort ITTE JSaPUCIJNERS. Prijs per Heele Bus 35 ets. Halve 20 Bij 10 Bussen 321/i ets per bus. Sneek, Januari 1898. A. VEEN ZOON. I lanj war ges blai de 1 daai ged maa op A gen der trok A Mei waa dat Ree 2. bes' twee gev< D lijk zoo aan derl; De bekende PUNCH a L’ARAC, CITROEN- tis IB Alle soorten a 8, 10, 12 en 16 cent per pond. Zoete melksche Raas, zuiver vet a 20 cent per pond. Prima kwaliteit in verschillende soorten. RUM, BARCELONA-BR ANDEWIJN. PUNCH en PUNCH au RUM. Tevens de welbekende fijne Alles op yt en 1/2 flesschen. Beleefd aanbevelend, A. L. HANSMA, SNEEK. niitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimFiHtiniiiiiiiiiiiiili'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii! iniitiur P (T9 I ■r5 P J J en wollen dekentje vanaf f 15,—. KAMSTRA'S BEDDEN- EN MATRASSENFABRIEK Algraphische Drukkerij beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle (ook kunst) drukwerk. Levering spoedig. H. J. VOLKERS, vrijl kaai wer Van reg< toet den - er i GROOTE OPRUIMING

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 4