ELM CACAO le kwaliteit Smaille. Firma D. G. MINKEMA. Ondergeleekende bericht aan het geachte publiek dat zij de Sroote ^Achterzaal van <jAmicitia” Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Wed. S. Joustra Zoon, C. B. BRETSCHWEIDER, Leeuwarden. Rekeningen. Kwitanties, Wissels enz. enz. SIGAREN. Programma’s, De Wapenfabriek R. Eberhardt-Doehler, te LUIK (België), KAMSTRA’s Meubel-, Bedden en HATRASSENFAERIEK i kXh ELM CHOCOLADE ELM SUIKERWERKEN Kantoorboekenfabriek. Maandelijksch 50 tot 120 Gulden 1? Dubbelloops Jachtgeweer, centraal, kaliber 12 of 16, sleutel tusschen de hanen, dubbele grendelsluiting, chokebored-loop van echt damast, terugveerende in de bascule ingevoegde hanen, automatische patroonuitwer- per, driemaal vanwege het gouvernement gekeurd, op de factuur gegarandeerd voor den prijs van f 37.50 (magazijnprijs f 75). Franco, vracht en verpakking inbegrepen. Geïllustreerde Prijscourant gratis en franco. Kippenhouders. ISF* Vraag de Chocolade PETITS VELOURS" Janssen Co., Fabrikanten. AANPLAK- en STROOIBILJETTEN worden spoedig, doelmatig en goedkoop geleverd ter STOOMDRUKKERIJ van Quina-Laroche de meest krachtige en versterkende KINA-WIJN tegen zwakte, Eikel-Cacao voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor dagelijksch gebruik, 1 Wed. S. JOUSTRA Zoon Bitlijkste prijzen. 99 weer disponibel heeft voor het Ceeren Vïielrijden. Beleefd aanbevelend, OFFICIEEL Pouwels Falkena, UITGEVERS. BOEKBINDERIJ. LINIEERINRICHT1NG. Fraai sotied fabrikaat. Concurreerende prijzen. POUWELS FALKENA IeGÖSMEALofJ Ieiermeelj Firma H. WESTERHOF, SNEBK. beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Grootste keuze. S. 283 FRAMBOZEN BRANDEWIJN FRAMBOZEN LIKEUR MORELLEN BRANDEWIJN FRAMBOZEN WIJN BESSEN WIJN BESSENSAP e e ■ff/ 1 g a n S' z< n e» h u g n e g ■v Tl a v D V A PRAEPARATEN VAN t< 1* «E ^2 le gi ni A L S is m I e n d 1; z VOLKOMEN GIFTVRIJ bij J. AUKEMA. Franco proefflesch f 1.20 Afgehaald - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. S N E E K. Prijs f 1.50 per jaar. Verschijnt in boekformaat. Zij, die zich op den jaargang 1900 van bovengenoemd Raadsverslag wenschen te abon- neeren, gelieven zich op te geven bij Vraag bij uwen winkelier IT REIGNS THE WORLD iia’iiliiW |KETBEHEERSCHT DE WERELD voedendste en heerlijkste toespijs voor oud en jong. J. F. KLEIN, Groningen, Importeur. Opgericht 1847. Hoogste bekr. Leeuw. 1896. Kantoorboeken en Registers voor allerlei administratie. Fijn en ge woon Boekbindwerk (boekwerk, muziek acten etc.) Portefeuilles in alle genres. Staal-, reis- en wink eldoozen. Uitgebreide MODELBOEKEN voor Liniatuur franco ter inzage en des- verlangd vooraf prijsopgaaf. Ter SNELPERSDRUKKERIJ van tegenover ’t Tramstation, worden alle voorkomende HANDELSDRUK- WERKEN, als tegen billijke prijzen geleverd. Beleefd aanbevelend. a s 8 2 GEBR, V. BEST, Fabr. te Valkenswaard, opgericht 1864, werken met ruim 300 werklieden, laten niet reizen, maar leveren solieden koopers goede Sigaren aan de laagste prijzen. Technicum Mittweida 1b - <j f VOFlIlOïlCt0 fiftlz hlivAFlllOnQtO voor mannen en vrouwen in de stad zoowel als op het YvlUivllulv, vuK JJ1I Yul Ulvllbltj land gemakkelijk te krijgen. Bijzondere kennis geen vereischte. Uitgebreide, soliede zaak. Kan zonder eenig kapitaal gedreven worden, daar inrichting gratis wordt geleverd. Nadere inlichting zonder kosten door Oldenburg i./h. Grooth. (Duitschland). Briefkaartjes naar Duitschland kosten 5 cents en brieven 12 7, cents port. CLEVELAND’S! Bevordert in hooge mate de Eierproductie (200 per kip in ’t jaar) en is het beste krachtvoeder voor kuikens. Vraagt gratis Voedermethode en Attesten. Waar geen Depöthouder is, levering rechtstreeks door: Hoofdagentschap van Cleveland’s Egg’smeal, Barneveld. Depothouder: S. KOOPMANS, Tuinier, Smeek. p. fl. 70 ct. Prima kwaliteit GELE ZEEP. Idem GROENE ZEEP. PLEINES ZEEPPOEDER. STUIVERS ZEEPPOEDER. SUNLIGHT ZEEP. ANKER WASCH ZEEP. STUIVERSZEEP. CARBOLZEEP. TEERZEEP. SINCLAIR’S KOUDWATERZEEP. SCHEERZEEP bij ’t gewicht. DOBBELMAN’S SCHEERZEEP. TOILETZEEP met de roode streep. DOERING’S ZEEP MET DE UIL. Vijf cents Eau de Cologne ZEEP. Tien idem Fijnste kwaliteit LELIEZEEP. Gewone idem. Palmitine ZEEP. Miniatuur Palmitine ZEEP. Cocos ZEEP. Cocos ROZENZEEP. TRANSVAAL COCOSZEEP. Transparant GLYCERINE ZEEP. HUISHOUDZEEP. ROZENZEEP. WINDSORZEEP. MUZIEKZEEP. MUSCUSZEEP. VIOOLTJESZEEP. IVY ZEEP (Zij drijft). Reclame VETZEEP. Bovenstaande Harde en Zachte ZEEP- SOORTEN en ZEEPPOEDER zijn steeds voorradig. POUWELS FALKENA, tegenover ’t Tramstation, SNEEK. biedt als specialiteit voor het seizoen te koop: Reparaties, verandering van voorlaadgeweren in Lefaucheux.-geweren met bascule. Wi u cs o /-< c3 n MqOM-2 a zuivere IVlClKbUIKCr V Kgr y Q 6Q Rgr f - - Asthma ClS^aretten Hetrookeneener halve Cigarette is voldoende ter bestrij- S’ ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc. In Tamarinde Bonbons FKUIT. FURGATIEF, tegen Verstopping, Aam- - beien,Migraine,Congesties^tc.,vooralookalslaxans Sal min k-Pï) stil Ips algemeen erkend als het BESTE huismiddel ucuiiiian. i gjuiica bij Hoest, Verkoudheid en Keelpijn) het is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid, uitsluitend in fleschjes verkrijgbaar. Prijs f 0.20 per fleschje. j KRAEPELIEN HOLM, Hofleveranciers, ZEIST. lUtlkif s e o Kindervoeding, in bussen a, Kgr. ƒ0.90, WIELRIJSCHOOL. Fabrieksmerk I HOFLEVERANCIER. 23 lïmBMijiiaBiiïiisii ti B V Door Geneesh. algemeen aanbevolen. Met Eere-Diploma en Goud Bekroonde -C3 O CÜ cö O Q CO X3 C L. z V d r ce o O Pu Q Q O G p sU "««Is oog p. co a 2. O o i-® g l law Man' lag «Blaar - Uitkalf K W.rkanater fckaia. t (V GEDEPONEERD WJ HMDELSMERK^UL^. Winkeliers betalen fabrieksprijzen. 75 75 40 30 20 Ledige flesch terug of 5 cent verhooging. i a g o oc X - 7zoowel bij kinderen als volwassenen, gebrek aan eetlust, slechte p> spijsvertering, zenuwhoofdpijn, ter versterking na ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen. QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek, Bleekzucht, kwalen van Kritischen leeftijd, enz. Verkrijgbaar in flacons a f 1.90 en f 1. vooral voor kinderen, zwakken en klierachtige gestellen zeer aan te be- velen. Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée, ook voor zuigelingen en kleine kinderen. Prijs per bus a Kgr. 1.70a Kgr. 0.90, a Kgr./0.50. Chemisch JL4 pi IzciIiSpeciaal voor 1-lr doosjes a 0.80 en 0.50. K voor kinderen, bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten, «j daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is. Prijs per doosje ƒ0.90 en ƒ0.50.’ Se ^Praeparaten van KRAEPELIEN HOLM te Zeist, zijn allen voorzien van etiqmtten, waarop de naam en handteekening en verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en Droguten. 3 Z3 Ql

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1900 | | pagina 4