SDC 2 bedwingt Animo speelt met matig ZGHBS Huizum: 10-10 Zwaagwesteinde moet afhaken ANIMO DANKZIJ MISSTAP DEDEMS VAART MEDELEIDER FVB-„WURKLIST” KLEIN MONTAGE WERK namelijk voor het uit onderde len samenstellen van verschil lende Philips-apparaten of vooi het maken van onderdelen daarvan. PERSONEEL VOOR OLHACO VERSLAAT KOPLOPER FOTO-OPTIEK PANMAN i Menhir-junioren in Joure maar net langs Titanic: 28-32 KNVB-PROGRAM Foto-Optiek PANMAN Brillen service Jan Smit blinkt uit bij Snekers NEPTUNIA '24 NA ZEGE TEGEN AVENA OP TWEEDE PLAATS S.B.C. 1 BEHAALT 8-0 ZEGE OP L.B.C. C.V.V.O. en HJ.S.C. komen op drassig veld niet tot scoren ■■M BASKETBAL BADMINTON Enige wedstrijd in 4A BEDRIJF WATERPOLO SDC 2 ONTVANGT VANAVOND ACHLUM 3 ■I ■MB Maandag 12 februari 1978 SN E EKER NIEUWSBLAD Pagina 3 GVO, beide ploegen 8— ’9 8 17—39 PHILIPS i stand is ■BMOBMBRBM BM r± rfiQrtl I Grote kollektie brilmonturen, glazen, zonnebrillen. Alle kleine reparaties zoals las sen en solderingen neuspads etc. worden bij ons geheel als service gezien en zijn daarom gratis. Barometers, hygrometers, prisma kijkers en telescopen. Uw bril is bij ons een jaar lang geheel gratis verzekerd tegen breuk, diefstal en verlies. Deze verzekering geldt ook voor alle duurdere foto- en film camera’s. 14 14 15 14 15 15 16 14 13 14 14 8 7 7 5 5 4 5 5 4 3 4 9 9 8 7 6 7 5 2 4 4 2 5 6 3 5 5 5 3 2 3 5 2 15 14 15 15 14 8 8 8 8 7 5 4 3 1 2 2 21 27—8 2 20 23—9 4 19 20—10 6 17 27—22 5 16 21—15 De volgende thuiswedstrijd van SBC 1 is volgende week vrijdag tegen Poo na 1. De junioren van Menhir troffen zater dag in Joure Titanic. De kleine zaal waarin deze club zijn thuiswedstrijden speelt (het veld en de baskets voldoen in ’t geheel niet aan de eisen) speel de Menhir parten, de jongens konden niet in hun spel komen doordat de hoeken van het veld niet gebruikt kon den worden. 3 4 3 3 5 4 1 4 8 3 VIERDE KLAS A CWO-HJSC 0—0 Stand bovenaan: CVVO QVC HJSC Oudega (W.) Nijland en- om 0—2 0—2 0—2 2—0 2—0 0—2 1—1 2—0 1—1 2—0 10—10 Het voetbalprogramma, vastgesteld voor het afgelopen weekeind, is zo goed als helemaal in het water gevallen. Zater dag werden in totaal maar drie wed strijden gespeeld (de reserve derde klas A kwam niet aan bod), terwijl de voor gisteren geplande botsingen allemaal werden uitgesteld. Er valt slechts één verrassing te melden, namelijk Zwaag- Animo is weer lijstaanvoerder en dit dankzij het Hoogenveense H2C-Olhaco dat Dedemsvaart bedwong. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg, inclu sief de confrontatie met Dedemsvaart, zijn er dus weer mogelijkheden. In de eerste divisie versloeg Olympus in Drachten de vereniging van die naam. Olympus 2 had vrijaf en de dames van Animo verloren van het sterke HK’9. In de districtsklasse won Olympus ’63 heren, terwijl de re serves westeinde, waar de club van die naam met 12 verloor van het voordien in de derde klas A onderaan hangende Bolswardia. Omdat CVVO met vier pionnen, bij wie de lange Sloothaak, in de spits ope reerde paste HJ'SC een tamelijk defen sieve tactiek (1-4-3-2) toe. Alleen Piet Nauta en Cees Dotinga werden af en toe in stelling gebracht, maar dit duo slaagde er in de eerste helft niet in de formatie van oefenmeester Jelle van Zurk te verschalken. Enerzijds door onnauwkeurigheid in hun verrichtin gen, anderzijds door te trage acties bij gevallen, waarin de CWO-verdedigers door het vele water op het veld mis tasten. Bij de gastheren werd vrijwel alleen Sloothaak enkele malen gevaar lijk, maar ook zijn pogingen sorteer den niet het gewenste effect. Read SwartRobur IrnsumSp. Vereent LangezwaagOldeholtpade Reserve le klas C Lemmer 2Joure 3 Tijnje 2—GAVC 2 Leeuwarden 5CAB 2 Sneek 3Heerenveen 4 S. Verweij RES 3Black Boys 2 L. Nauta Reserve 2e klas A Oosterlittens 2Sneek 4 S. Hoekstra WZS 3Black Boys 3 F. Randozzo Black Boys 4Renado 3 D. de Jong RES 4Bakhuizen 2 3e klas A BlauwhuisOosterlittens 3 A. Klein Irnsum 3CAB 3 LSC 5—LSC 4 leider 4e klas A Langweer 3Blauwhuis 2 C, Hoekstra B CAB 4—RES 6 Blauwhuis 3LSC 6 H. J. B. Postma Oosterlittens 4WZS 6 leider JUNIOREN A Selectieklas Be QuickVeendam AchillesSneek HeerenveenFrisia HSCEmmen GermanicusV elocitas Hoofdklas 2x45 min Rood GeelNicator WolvegaHardingen FranekerDrachten HeerenveenHarkema WZS—FVC W. de Boer Zwaagw.eindeJubbega Afdeling 2x40 min A DokkumAfcknum CAB—RES GAVCBlack Boys G. Jelsma Reserve afdeling C Sneek 2aFVC 2a J. Efdee Frisia 2aDrachten 2a Friesland 2aFraneker 2 a Leeuwarden 2aNicator 2a G WZS 2a—Joure 2a G. v. d. Zee Joure 3aSneek 4a leider v/h FOTO RIS Oosterdijk 54 - tel. 05150-3150 SNEEK OOSTERWOLDE £p Door een ruime 30 overwinning op LBC 5 te behalen, behoudt de Sneker formatie SBC alle kansen op promo tie. Het eerste heren-enkelspel tussen Wibo Zijlstra en G. v. d. Goot werd met ruim verschil door Wibo gewon nen: 153 en 154. Jan Baarda had het in zijn partij tegen G. de Vries heel wat moeilijker: de eerste set werd weliswaar gewonnen met 150, maar in de tweede set viel Jan terug en moest hij met 1115 de set aan zijn tegenstander laten. In de derde set kwam hij schitterend terug; hij won met 156. Het dames-enkelspel tus sen Antje Kamstra en mevrouw E. Osinga werd door een in het enkelspel steeds beter spelende Antje overtui gend gewonnen met 110 en 113. Het andere dames-enkel betekende een ge- makkeljjke zege voor Gerry van der Dam op mevrouw L. Bouma, in twee sets van 111 en 112. Titanic begon sterk en dreisde Men hir te overspelen, waarbij ■rooral Pe ter Brouwer van Titanic opviel door een goed afstandsschot. Titanic nam een voorsprong en bracht de stand in de achtste minuut op 82. Hierna her stelde Menhir zich en werd de achter stand weggewerkt door doelpunten van Bram Blom en Lex Dolas. Door Sip- ke de Ree kwam Menhir in de 17de minuut voor met 1011. Vlak voor rust scoorde Hille v. d. Kooi: 1013. Na rust ging de strijd gelijk op. Hille v. d. Kooi werd vaak foutief verdedigd waartegen de scheidsrechters niet vol doende ingrepen. Titanic kwam in de vijfde minuut voor met 2422. Lou- wie Hummel die in deze fase van de strijd goed speelde, maakte in de 15de minuut 2022. Er ontspon zich nu een spannende strijd waarbij beide teams om beurten de leiding namen. In de 16de minuut drukte Menhir echter door waarbij Peter Schuil vier beslissende punten scoorde: 2630. Titanic kwam in de 19de minuut nog op 2830, waar na Hille v. d. Kooi, die steeds beter uit de verf komt (jammer dat hij nog te veel vrije worpen mist) de eindstand op 2832 bracht. Doelpunten: Hille v. d. Kooi 47, Louwie Hummel 8, Peter Schuil 4, Sipke de Ree 4, Bram Blom 3, Lex Dorlas 2. Dinsdagavond wordt in de Sneker Sporthal weer gespeeld. Om 19.00 uur spelen de junioren tegen koplo per Ymir uit Leeuwtrden. De heren treden om 20.30 uur tegen Penta II uit Drachten aan. Jan Smit bracht Animo op set-point (1314) maar door een netfout van de hard en hoog, maar soms ook te ris kant aanvallende Wim Mendel ging de opslag weer over, waarna ZGHBS het initiatief tot zich trok. Het zag er even somber uit voor de Matszat-boys (1415), maar foutloos spelend ging Animo naar het einde van deze lange tweede game (1715). Deze set had wel te veel van de krachten van de jeugdige Thorbecke-spelers gevergd, die zich bovendien teveel ergerden aan de te strakke leiding van scheidsrech ter Nijkamp. Deze beoordeelde de bo venhandse techniek stellig niet in over eenstemming met de internationaal geldende normen. Zonder zich overda dig te hoeven inspannen legde Animo zijn wil op aan ZGHBS (159). Animo voegde aldus drie competitie- punten aan zijn totaal toe en kwam weer op een gedeelte eerste plaats, doordat H2C-01haco koploper Dedems vaart een even gevoelige als kostbare hebben de Snekers, die 39 sets ge wonnen en slechts 11 verloren, de kan sen op promotie weer in eigen hand, maar met nog zeven wedstrijden voor de boeg is er nog veel mogelijk. in de tweede set aantreden. In deze steeds van leider wisselende game (3 5, 86, 910) liet de Sneker forma tie de Zwollenaren even aan de setzege ruiken toen de stand 1013 op het scorebord kwam. In de eerste tien minuten van de twee de speelfase kon HJSC nog redelijk (aanvallend) tegenspel bieden; daarna werd het terug gedrongen, doch ver der dan een lange reeks hoekschoppen schopte de Lemster équipe het niet. De Groninger arbiter M. A. Buys, die na enig twijfelen dit bjj hagel- en sneeuwbuien gehouden gevecht liet doorgaan, liet een uitstekende indruk achter. Bij de toeschouwers waren vrij veel voetballers uit IJlst en Wouds- end, die eergisteren vrijaf hadden ge kregen. CVVOHJSC was in 4A de enige gespeelde wedstrijd. De eerste tegenslagen moest Huizum reeds verwerken, toen eerst K. Lijkle- ma tegep M. Bandstra een winnende combinatie op het bord toverde, ter wijl het hierna H. Krot was, die te gen R. Bergsma middels een damdoor- braak tot voordeel kwam, doch in de afwerking faalde. Door nederlagen van M. Martens en H. Jelsma kon „Hui zum” hierna weliswaar uitlopen tot 6 2, doch naarmate de strijd vorderde tekende deze zich in het voordeel van Sneek af, waardoor de stand naar 8—10 kon worden omgebogen. Dankzij J. Talsma, aan het laatste bord spe lend tegen de zich taai verdedigende Tj, Zijlstra, kon „Huizum” op de val reep een tweede'nederlaag voorkomen. Aanmeldingen kunnen dagelijks geschieden aan ons bedrijf, Lorentzstraat 15 te SNEEK, of schriftelijk aan N.V. Philips Afdeling Personeelzaken, Antwoordnummer 7, SNEEK (postzegel overbodig). ZATERDAG 17 FEBRUARI 1973 le klas A AVC—DWP VVIBalk M. Botter Joure zmRWF SDS—Sleat S. de Vries MakkumGorredijk zm Wolvega zmCVO Reserve le klas A CVVO 2Joure zm 2 Blauw Wit 3—QVC 2 DWP 2Bolswardia 2 2e klas D Akkrum zmScharnegoutum H. Wardenier EastersLemmer zm TOP—De Walde J. Nauta Reserve 2e klas A Delfstrahuizen 2VVI 2 HJSC 2—Balk 2 D. Remery Oeverzwaluwen 2CWO 3 B YVC 2—Nijland 2 J. v. d. Weide Franeker zm 2ONS 5 J. Hoekstra ONS 6—Oeverzwaluwen 3 R. Wuite 3e klas A Workum 4SDS 2 TOP 2Hielpen 3 W. Roskam B Zeerobben 3Bolswardia 4 ONS 8—YVC 3 H, v. d. Meulen C BantegaDWP 3 Joure zm 3VOG D QVC 3—Oudega W. 2 G. Vlas Sleat 2Woudsend 2 P. Kolk 4e klas B TOP 3Oudehaske 3 P. Terpstra Woudsend 3Heerenv. Boys 6 G. Poort C Woudsend 4YVC 4 H. A. v. d. Meulen De Walde 3—HJSC 3 J. G. Vogelsang NOK 3Oeverzwaluwen 4 A. J, Olivier D Bolswardia 5Blauwhuis zm J. Nieuwland Joure zm 6SDS 3 JUNIOREN A Hoofdklas WorkumMakkum Dr. BoysDrogeham ONSZwaluwen J. Oostenveld Hark. BoysBlauw Wit Wardy—CWO Afdeling A YVC—NOK J. Feenstra BolswardiaZeerobben Heerenv. BoysRenado zm Joure zmQVC C QVC 2a—Sleat G. Vlas Oudega W.—HJSC H. Nagelhout HeegBakhuizen zm G. Rijpma ONS 2aOeverzwaluwen M. Dijkstra D TOP—ONS 3a W. J. Anema Bolswardia 2aMakkum 2a ONS 4a—Nijland S. de Jong DAMESVOETBAL D Workum 2DTD 2 RES—Workum 1 ZONDAG 18 FEBRUARI 1973 le klas BakhuizenGeel Wit Black Boys—Mildam A. de Jong OosterlittensWarga Zaterdag 17 februari 1973 TWEEDE KLAS D ONS—WT (J. A. Boender) DERDE KLAS A Heeg—Heerenveense Boys (J. van Lij keren) IJVC—Woudsend (A. Aarsman) ZeerobbenCWO RESERVE DERDE KLAS A Heeg 2Workum 2 (J. v. Beek) Zondag 18 februari 1973 EERSTE KLAS C Emmen—Drachten DERDE KLAS A DronrijpSpel. Franeker VIERDE KLAS A DTDStiens GAVC—MKV’29 RESERVE EERSTE KLAS Drachten 2Germanicus 2 Alcides 2Muntendam 2 Oosterparkers 2Emmen 2 Sneek 2—GRC 2 (G. O. Bleeker) RESERVE DERDE KLAS A LSC 2Fc. Wolvega 2 (S. v. d. Goot) WZS 2Steenwijk 2 (H. de Veen) De gedetailleerde uitslag: Huizum ISDC I A. F. SchotanusFrank Drost Sj. VisserJ. Veld A. Spijkstra—Eddie Drost J. Spoelstra—H. Jelsma Th. MulderM. Martens M. Bandstra—K. Lijklema J. CapelleH, de Boer R. BergsmaH. Krot A. Kalverboer—A. J. de Vries J. Talsma—Tj. Zijlstra Ten behoeve van een levendiger con tact kan het als een goede gedachte worden beschouwd, dat „Huizum” in de landelijke ereklas uitkomend, be sloot tot het uitschryven van een ne- derlaagwedstrjjd, waarvoor inschreven de damtientallen van Heerenveen, Sneek, Marknesse, Twijzelerheide, „Ol- dehove” (Leeuwarden) en Drachten. Het eerste treffen tegen Heerenveen hield evenwel een klinkende verras sing in, getuige de 713 nederlaag, waarmee de organiserende vereniging werd geconfronteerd. Verwacht mocht worden, dat „Huizum ”er op gebrand zou zjjn zich in de hierna volgende wedstrijd tegen Sneek te rehabiliteren. Hoewel men ook kon beschikken over J. Spoelstra en Ad. Kalverboer, moest het tegen Sneek een benauwd gelijk spel toestaan in een wedstrijd, waarin vooral het driemanschap aan de hoofd borden Frank Drost, J. Veld en Eddie Drost een zeer werkzaam aandeel had en een 06 score wist te bereiken! Het gemengd dubbel A. Kamstra-W. Zijlstra tegen L. Bouma-G. v. d. Goot liep uit op een krappe overwin ning van 17—16 en 1511 voor het Sneker duo. Dit kwam voornamelijk door het slordige spel van W. Zijlstra. In het gemengd dubbel G v. d. Dam-A. Stam tegen E. Osinga-G. de Vries overwonnen de eersten de laatsten met 152 en 153. Het heren-dubbelspel tussen A. Stam-J. Baarda en G. v. d. Goot-G. de Vries werd moeiteloos door de Snekers in twee sets gewonnen: 15 10 en 154. In het dames-dubbel- spel klopten A. Kamstra-G. v. d. Dam hun tegenstandsters E. Osinga-L. Bou ma met 156 en 150. TWEEDE KLAS D Go Ahead K.-WT 21 17 11 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 Wij vragen DERDE KLAS A Zwaagwesteinde-Bolswardia 12 Workum Fc. Meppel Zwaagwesteinde Kollum Broekster Boys Delfstrahuizen Bolswardia H’veense Boys Heeg ONT Leeuwarden 30, VSC 2Zwaluwen 03, Animo HK ’9 1—3 (13—15, 15—5, 7—15, 15). Stand: Achilles T2 15—38, HK ’9 en Be Quick-TLC 2 1535, Zwaluwen 15- 34, Olhaco en Vonk 1523, Animo 15 22, Be Fair 1521, Dedemsvaart 15 17, Sudosa-H. 2 15—12, SVS 15—6, VSC 2 15—4. DERDE DIVISIE HEREN Uitslagen: OlhacoDedemsvaart 31, MernaDesto 23, LevoSudosa-H 1- 3, VSC—RAC 3—2, Animo—ZGHBS 3- 0 (15—11, 17—15, 15—9). Stand: Animo 1538, Dedemsvaart 15- 38, Olhaco 15—32, Vicofa-BRC 14—27, Levo 1525, Sudosa-H. 1523, Mema en ZGHBS 15—18, VSC 15—16, Drach men 14—14, RAC 15—13, Desto 15—5. DISTRICTSKLASSE Dames poule b: RangWH 30, Set UpLevok 32. Heren poule a: ’t Wes tenSMS 31, OlympusDe Wikels 30 (1513, 155, 158). Idem poule b: Bilgaard—R. Orion 3—1, GVO— Animo 3—0 (16—14, 15—7, 15—8), EDO Animo 13. AFDELING SNEEK Dames le klas: Olympus 3Olympus 4 20, Olympus 4—Makkum 20, Ani mo 2—VKH 2 0—2, CZN 1—VKH 1 1— 2. 2e klas: Swette Switers—CZN 2 2— 0, Animo 4—VKH 3 0—2. 3e klas: Vo- vero 2—BEO 2—0, Makkum 2—SVW 2 0—2, Olympus -SVW 2 2—0. Heren le klas: VKH 1—VKH 2 2—1, Olympus 2—Sneek 2—0, VKH 1—SVW 1 21, VOGVovero 1 02, Animo 3 Animo 4 0—2. 2e klas: BEO—Swette Switters 20, Animo 5—Flexa 2—0, WrottersSMS 21. 3e klas: Irnsum DBS 0—2, SRS—Pickers 1—2, SVW 2— Vovero 2 21. 3 25 31—16 3 22 36—24 4 21 25—15 5 19 28—19 4 19 26—20 6 16 26—29 8 15 18—20 7 14 21—23 5 12 18—21 9 11 22—35 2 10 10 22—29 4 10 Go Ahead K. Be Quick ’28 Klazienaveen Hollandscheveld Elim Bergentheim Blauw Wit ’34 Urk ONS VVT Oranje Nassau Leeuw. Zwal. Na een sportief duel, afgewerkt op een moeilyk bespeelbaar veld in Lemmer, hebben gastheer CVVO en HJSC zater dag de puntjes broederlijk verdeeld. Beide teams zagen geen kans te doel punten, en dat de nul aan CVVO-ztfde gehandhaafd bleef is vooral te wijten aan het voortreffelijke optreden van de HJSC-doelman Hein Gietema, die met name in de tweede helft, toen de thuis club een veldmeerderheid had, keer op keer (vooral bij hoekschoppen) onheil voorkwam. Vóór de thee hadden de gas ten iets meer in te brengen, zodat de dubbelblanke eindstand een vrij juis te afspiegeling geeft van de krachts verhoudingen. Het jeugdige Thorbecke-team (gemid delde leeftijd 20 jaar) trad met zes spelers in Sneek aan. Bij het inslaan bleek dat er ten opzichte van de eer ste competitiehelft aanvallend een flin ke vooruitgang was geboekt. Het op volledige oorlogssterkte spelende Ani mo kon hier echter met gemak tegen opboksen en nam dan ook meteen na het eerste fluitsignaal van de invaller- scheidsrechter J. Nijkamp een 41 voorsprong, welke onnodig door slordig spelen veranderde in een 46 achter stand. De felgeslagen smashes van Freek Jaarsma zorgden ervoor dat Animo de zaken weer recht wist te trekken (76) terwijl Jolt Stienstra met zijn opslag deze voorsprong ver der uitbouwde tot 106. Animo had de strijd verder goed in handen en kwam met 1511 aan een 10 voorsprong in sets. In een ongewijzigde opstelling liet coach Douwe van Loo de Snekers Het wedstrijdverloop tussen de heren van Animo en ZGHBS-Thorbecke laat zich het beste tekenen door een ver gelijking te trekken met het kat en muis spel. Niet dat de Animo’ers nu zo oppermachtig speelden, zodat de Zwolse „scholieren” er helemaal niet aan te pas kwam, maar omdat de mannen van Matszat de Peperstadbe- woners telkens even lieten ruiken aan het aas en dit op beslissende momen ten terug trokken. Het niet meest aan trekkelijke duel werd in drie sets be slist, waardoor Animo zijn derde 30 overwinning in successie behaalde. Hoewel meerdere medewerkers in onze montage-afdeling een LTS-opleiding (bankwerken en timmeren) hebben gehad, is dit niet vereist om voor plaatsing in aanmerking te komen. Voor de hoofdklas B treedt SDC 2 vanavond in Sneek aan tegen Ach- lum. Met vier gewonnen wedstrijden staat dit Sneker team aan de kop van de ranglijst en het zou haar positie bij winst niet een weinig verstevigen. Ach- lum en Oldehove 2 staan beide op de gedeelde tweede plaats met ieder 6 punten. In de eerste klas B bezet Wor kum door een zege tegen Bolsward thans de eerste plaats. Nijemirdum, dat van Harlingen won, kan evenwel voor Workum een bedreiging vormen. De stand is hier: Workum 59, Bols ward 68, Nijemirdum 57, Sneek 3 54, Harlingen 53, Woudsend 2 5—3 en Terzool 52. Maar Jan Smit, de linkshandige Hee- renvener, zorgde ervoor dat op deze stand de kansen gewijzigd werden. Intussen was Werner Matszat in plaats van Johan Boonstra op een spelverdelersplaats gekomen. Keer op keer werd Smit voorzien van set ups, die hij evenzovele malen keihard smashend verwerkte. Slechts één enkele maal wist de Zwolse verde diging zijn harde aanval met succes te doorstaan. Daartegenover stond wel een verwoed defensief optredend Animo, dat in Jolt Stienstra zijn hoofdverdediger had. Hij moest kele katachtige sprongen nemen de bal in het spel te houden. Gratis ogentest.... door gediplo meerd oogmeetkundige. Gegadigden dienen wél te be schikken over een goede prak tische handvaardigheid. Dit betekent dat ook meisjes kun nen solliciteren want verschil lende werkzaamheden lenen er zich bij uitstek toe om dooi meisjeshanden te worden verricht. EERSTE DIVISIE DAMES Uitslagen: DrachtenOlympus ’63 1 3 (9—15, 15—13, 13—15, 12—15); Vico fa-BRCBe Quick-TLC 13; Lycurgus Armixtos 31; AmsterdamSc. Isa- la 1—3, SOS-DPC—EAVV 2—3. Stand: Lycurgus 1334, EAW 1432, Be Quick-TLC 14—32, Isala 14—29, Ori on 1324, Olympus ’63 1317, Armix tos 14—17, SOS—DPC 13—14, Drachten 1311, Amsterdam-Boemerang 149, Vicofa-BRC 13—3. TWEEDE DIVISIE DAMES Uitslagen: Achilles T2Volco 30, Ru- ba OrionIsala 2 30, WivocLycur gus 31, Caraco-N.Sudosa-H. bij stand 22 gestaakt; BBSCPZH 30. Stand: R. Orion 1543, Achilles T2 15—37, Olympus 2 en Volco 1426, De- I voc 13—24, Lycurgus 2 1523, Sudosa- H. 13—21, Wivoc 15—19, BBSC 15—18, Caraco-N. 1417, Sc. Isala 2 144, PZH 15—0. DERDE DIVISIE DAMES Uitslagen: Olhaco—Dedemsvaart 32, Achilles ’12 2—Be F,air 3—1, SVS—Be Quick-TLC 2 1—3, Vonk—Sudosa-H. 2 Neptunia’24 heeft zaterdag haar vier de wedstrijd in de wintercompetitie te gen het een klasse hoger spelende Ave na uit Joure verdiend met 10 gewon nen. In de eerste periode begon Nep- tunia al meteen aanvallend te spelen. De Snekers bouwden hun aanvallen met goede combinaties van Jan Jaap Suwijn, Tinus Feenstra en Hans de Vries, maar de stand bleef tot de rust dubbelblank. In de tweede periode be gon Avena met een offensief. Dit leid de tot gevaarlijke situaties voor het doel van de Snekers; er kwam zelfs een doelpunt voor Avena, maar dit werd afgekeurd. Hierna zette Neptu- nia een tegenoffensief in. Dit resul teerde in een doelpunt, in de laatste minuut, van Jan Jaap Suwijn. Door de ze overwinning is Neptunia opgerukt naar de tweede plaats. De nu: DZPC 2 36 (28-5), Neptunia 4—5 (9—14), JZPC 5—5 (18—23) en Avena 40 (518). 1 21 22—10 1 20 16—7 5 17 15—10 4 15 17—17 5 15 11—11 6 13 11—12 8 13 17—24 7 12 15—19 6 11 16—17 6 11 9—20 7 10 16—18 in Drachten de vereniging van en de dames van Animo verloren van won Olympus ’63 heren, terwijl de van Animo in de b poule heren wonnen en verloren. Het eerste re sultaat werd behaald tegen EDO en het tweede tegen komen van West-Terschelling.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 3