48 ik mocht Bartje zijn 68 750 SPAR 2 MAR K 28 1 18 38 i 5 halen f medewerkers (sters) andijvie t f kwaliteitsgehakt 4 betalen Alleen WOENSDAG: Maar.. OTAX De langspeelplaat met herinneringen aan de BARTJE televisie serie EXCLUSIEF bij de SPAR voor slechts leesspar-speciaal het weekblad van uw spar winkelier boordevol voordelige koopjes DE GROOTSTE KEUS GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN HEEFT U IN DE 3344 roomschnitzels hamburgers geld, schijven woensdag rode kool KUNST AAN ALLEN - SNEEK THE PATRIO PEARSE MOTEL WALTA'S SLAGERIJ KRAMER S VIS S. HOGEBOOM EN ZN. PIET SWIER STADHUISCONCERT HET NEDERLANDS HARPENSEMBLE béste pijp STUUROP kostbare fiets ALTENBURG RIJWIELHANDEL BERGER’S DAM'S BAKKERIJ „De warme bakker" FA. DE JONGE EN CO. Dinsdag extra groente en fruit aanbieding Groot blik SLABONEN één cent 25 kilo Irene aardappelen 7.98 MORGEN BIJ PIET SWIER OP DE MARKT KO1K Ml - 7 IIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIH TE KOOP DIVERSEN TE HUUR GEVRAAGD PERSONEEL GEVRAAGD panklaar halve kilo geschrapt halve kilo DAG EN NACHT maandag worteltjes dinsdag maandag en dinsdag magere speklappen ?r S Jelle Kamstra betuigen wij allen onze hartelijke dank. 500 gram - 500 gram 2 kg. JONGE WORTELTJES 1.— 3 DIKKE RODE KOLEN 1.— 2 of 3 GELE of GROENE KOLEN 1.— <•‘1 Sneek, 9 februari 1973 f 69,—, „Veilig in Jezus armen”. Sneek, 9 februari 1973 Z Alleen woensdag KM. Oppenhuizen-Uitwellingerga, 8 februari 1973 Sneek, 9 februari 1973 schaars lever- Tevens vragen wij een voor een tweede j V. Mm ma Met o.a.Margreet Blanken, Trees v. d. Donck, Sjoukje Hooymaayer, Albert Abspoel en Eric v. d. Donk. Losse kaarten a 10,(65+ a 5,kunt u op de speeldag telefonisch reserveren van 912 uur en van 1418 uur. Telefoon 2341. Houders van abonnementen kunnen op genoem de tijden plaatsen bespreken. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar aan de kassa van Amicitia van 19.00-20.00 uur. Gereserveerde kaarten kunnen dan worden afge haald. Voor jongeren tot 22 jaar zijn na kwart voor acht ’s avonds kaarten verkrijgbaar a 3,50. 59 ct. 25 ct. 25 ct. 25 ct. 45 ct. Oosthem, februari 1973 Pietsjepölle Bruin eiken PIANO E. Hoekstra, It String 27 Scharnegoutum. Na een langdurige ziekte is uit ons midden weggenomen onze vriend en klasgenoot BOUKE FEKKES Bestuur, Personeel en Leer lingen van Chr. M.T.S. Sneek 1 1.75 8.50 Klas E 2a Chr. M.T.S. Sneek Gelegenheid te condoleren op dinsdag 13 febru ari ’s avonds van 7-8 uur in Talitha Koem, Singel 44, Sneek. De begrafenis is bepaald op woensdag 14 fe bruari ’s middags om 2 uur vanuit Talitha Koem. Personeelsvereniging „Samen Een”. Gemeentewerken Sneek Personeelsvereniging „Samen Een” Gemeentewerken Sneek Dienst gemeentewerken Sneek De directeur. Ouderbestuur, leiding en leden van de jeugdclubs L. Albada, voorzitter P. Kooi, secretaris 1% kilo roodkokende STOOFPEREN 2 KROP SLA voor 1.63 1.95 1.98 1.45 1.68 1.00 1.45 3.50 1.98 Ter uitbreiding van onze Noordelijke rayons vragen wij voor spoedig of voor direct die representatief en goedbespraakt zijn die 1200,- tot 1400,- per maand willen verdienen in vast dienstverband met goede sociale voorzieningen. Wilt u veel verdienen en snel promotie maken, bent u in de leeftijd van 18 tot 27 jaar en bent u in bezit van eigen auto, kom dan dinsdagavond tussen 7 en 9 uur naar Restaurant „Piso”, Parkstraat Sneek, en vraag dan naar de heer de Vries of de heer v. d. Kamp. VW KARMANN GHIA 1600 S 1966 Tevens gratis af te halen jonge HONDJES, tel. 5492 Heden is rustig van ons heengegaan mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader en opa AILKO VLAP op de leeftijd van 74 jaar. Uit onze schoolgemeenschap heeft God van ons weggenomen onze (mede) leerling BOUKE FEKKES op de leeftijd van 17 jaar. Sterke de Here de ouders en verdere familie in dit grote verlies. VOOR ELK SCHIP HEEFT BAKKER MOTOREN meestal wel een geschikte, gegarandeerde, ingeruilde, MOTOR in zijn afdeling occassions! IJlsterkade 132, Sneek Tel. 05150-2253 Heden overleed zacht en kalm mijn lieve man en onze vader, groot- en overgrootvader SIJTZE HEMPENIUS in de ouderdom van bijna 82 jaar, na een ge- noegelijke echtvereniging van 59 jaar. 'Sneek, 9 februari 1973 Dr. Wumkeshüs Met leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze medewerker de heer W. VAN DER ZEE in de ouderdom van 62 jaar. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Met leedwezen geven wij kennis van het over lijden van ons personeelslid, de heer W. VAN DER ZEE op de leeftijd van 62 jaar. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Peperstraat 9, Sneek Tel. 05150-5488 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma- De leuke „SETTER SET SLIPS” modieus, grote sortering en niet duur. A. VERWER Oosterdijk 12-14, Sneek. NIJLON TAPIJT, kamerbreed. Gratis gelegd met garan tie. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek De diepbedroefden: R. HEMPENIUS-VONK Emmeloord: S. SIJBESMA-HEMPENIUS A. J. SIJBESMA Australië: D. VELTMAN-HEMPENIUS A. VELTMAN Zwolle: J. HEMPENIUS A. HEMPENIUS-VAN DUUREN Zwolle: P. HEMPENIUS M. HEMPENIUS-DORGELO Rotterdam: W. DE KRIEK-HEMPENIUS E. DE KRIEK Breda: A. DIJKSTRA-HEMPENIUS J. DIJKSTRA Sneek: M. HEMPENIUS T. HEMPENIUS-WIERDA Sneek: W. HEMPENIUS N. HEMPENIUS-BRAVENBOER Klein- en achterkleinkinderen 20 salustiana SINAASAPPELEN 15 grote navelina SINAASAPPELEN 20 CLEMENTINA MANDERIJNEN Al deze soorten zijn vol sap en zonder pit. 2 kilo GOLDEN DELICIOUS 2 kilo COXS ORANGE 2 kilo INGRID MARY ONDER DE LINDEN snelbuffet, Peperstraat 2, Tel. 2654. Om af te halen: elke dag erwtensoep, toma tensoep, per portie plm. 1 1. groentesoep is 4 borden 1,75. Eerste klas hotel kwaliteit ft Donderdag 15 februari 1973, ’s avonds 8 uur in Amicitia te Sneek, toneelgroep „Theater” met een modern blijspel van Hugh Leonard. ALLEEN DINSDAG EN WOENSDAG: 750 GRAM VERSE WORST f 2.65 Nauwe Noorderhorne 1 Telefoon 2453 f Kook- en leverworst - Verse kip Wij zijn zaterdags na 5 uur gesloten. 1 P.S. Alléén telefonische bestellingen opgegeven f vóór 8.30 uur worden dezelfde dag nog bezorgd j VOOR alle soorten VIS t.o. Supermarkt Nieuwe Weme Gijsbert Japickstraat 3 - Telefoon 2217 DUS MORGEN ALLEN WEER IN DROMMEN OP NAAR DE MARKT NAAR Komt vroeg! Komt vroeg! Stadhuis Sneek, maandag 19 februari aanvang 20.00 uur JOKE WILLING-BRETHOUWER, harp PIETER ODE, fluit HIN KIAN PIN, viool JOKE VERMEULEN, altviool BENGT WIDLUND, cello Werken van Mozart, Debussy, Roussel, Pierné en Badings. naar GEEF UW eens een grondige op. knapbeurt. Voor 15.rijdt u dan weer veilig en licht. ’s Morgens gebracht ’s middags klaar. Ged. Poortezijlen 13 Tel. 3975 4» f «CTSzellehuis" KLEJNZAND17 TEL2168 SNEEK DAGMENU Dinsdag: 500 gram gesn. ANDIJVIE Woensdag: 500 gram gesn. RODE KOOL Donderdag: 500 gram ZUURKOOL Vrijdag. 500 gram GEKOOKTE BIET Zaterdag: 500 gram SPRUITJES voor HEERLIJKE HOTELCAKE voor 2 BRUINE of WITTE KOEKEN voor D. Kamstra- Benedlctus en kinderen PEPERSTRAAT 13 I Voor de vele blijken van medeleven, ontvangen tij dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader Sneek, februari 1973 panklaar halve kilo In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere zeer onverwacht opgeroepen Zijn kind, ons medebestuurslid en „erelid” van de club WIJTZE VAN DER ZEE Zijn getuigenis op de hem eigen wijze was een voorbeeld voor ons allen. Dat vrouw en kinderen kracht mogen ont vangen dit verlies te dragen. 4 TOMPOEZEN 1.39 3 APPELPUNTEN 1.39 4 SPECULAAS STUKKEN van 2.40 voor 1.39 Sneek, 9 februari 1973 Willem Lode wijkstraat 14 Sneek: Y. VLAP-DE JONG R. MULDER-VLAP A. MULDER P. VLAP J. VLAP-CUPERUS Leeuwarden: G. SEINSTRA-VLAP J. SEINSTRA Sneek: M. VLAP J. VLAP-MULDER R. FABER-VLAP W. FABER Grouw: H. MUIZELAAR-VLAP D. MUIZELAAR Sneek: Y. OFFRINGA-VLAP E. OFFRINGA A. VLAP T.’ VLAP-BOOTSMA J. SEINEN-VLAP L. SEINEN en kleinkinderen Voor de liefhebers hele dikke ELITE COX ORANGE 2*/2 kg. 2.50 en hele dikke SALUSTIANA SINAAS APPELS 16 voor 2.50, maar u krijgt een kist vol voor 11.75. Gelegenheid tot condoleren maandag 12 febru ari van 19.00 tot 19.30 uur in „Talitha Koem”, Singel 44, Sneek. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 13 februari 1973 om 14.00 uur vanuit „Talitha Koem”. En nog veel andere soorten voor de laagste prijs bij: Johan Willem Frisostraat 22 Tel. 05150-2892 t 2 MOTOR TRUCK voor vele doeleinden ge schikt. Te bevragen bij: ELEKTRISCHE DEKENS Nu zeer voordelige aan biedingen. Merken: Philips, Erres en Inventum. Fa. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Tel. 2468 Nu ik weer thuis ben na een verblijf van een half jaar in het ziekenhuis, wil ik graag - mede namens mijn man - ieder dank zeg gen voor de bezoeken en vele attenties, die ik daar en thuis mocht ontvangen J. Wesselius-Alkema Leraar aan m.a.v.o. heeft tijd beschikbaar voor het ge ven van studiebegeleiding bijles, Sneek en omgeving. Ook bij u thuis. Brieven onder no. 67 BUITENZONNESCHERM bestand tegen zon en regen zo goed als nieuw PAST voor de ramen van alle Patrimoniumwoningen prijs 150. nieuwprijs 385, Te bevr. G. de Vries, Schier- stins 102, Sneek, tel. 6892 Met leedwezen geven wij kennis van het over lijden van ons personeelslid, de heer H. v. d. MEER op de leeftijd van 73 jaar. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Grote sortering hands T.V.’s. Prijzen vanaf 75, F. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Tel. 2468 165 ct. 98 ct. 1 bus LUCHTVERVERSER CAPRI voor 198 ct. 4 IGLO KROKETTEN voor 89 ct. 600 gram Diepvries BOERENKOOL voor 98 ct. UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Secretaresse zoekt FLAT of etage per 1 april te Sneek Brieven onder no. 66 N.R.C.-Handelsblad avond blad vraagt: AKTIEVE BEZORGER Koen, Ubbo Emmiusstr. 14 telefoon 4861 Gevraagd: BOEKHOUDER (ster) j00r hele dagen of ’s mid dags. Nekem Sneek, tel. 4917 Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Fred. Hendrikstraat 48 Sneek. Tel. 05150-5055 Toegangsprijs 4.- 65C.J.P. en scholieren ƒ2. I groepsleider 12 heerlijke JAFFA SINAASAPPELS v. 169 ct. lt/2 kilo COX ORANGE HANDAPPELS 119 ct. 125 ct. 98 ct. Bij aankoop van: 1.80 1.00 95 68 2 kilo HARDE UIEN 2 kilo WINTERWORTELEN 1 kilo BLANK WITLOF 2 rode of savoye KOLEN Dinsdag weer grote aanvoer kamerplanten en snijbloemen. kleine CYCLAMEN grote super CYCLAMEN 10 NARCISSEN in een bos Hierbij vermelden wij met diepe deernis en hartelijke deelneming het onverwacht snelle verscheiden van ons mede-bestuurslid, de heer H. VAN DER MEER Namens de afdeling van de Ned. Bond van Gepensioneerden, AARDAPPELEN VAN KOLK geweldig best mooi gesor teerd, probeert u ze ook eens Voor iedere klant 2 kilo 4 pond eerste soort WITLOF voor 1.50 GOUDGELE ANDIJVIE iy2 kg. 3 pond 1.35 4 KROP SLA 1.— Kogelharde SPRUITEN iy2 kg. 3 pond 1.25 Mooie COX ORANGE 2y2 of 3% kg. 2.50 3 kg. 6 pond dikke GOUDREINETTEN 2.50 SUPER GOLDEN DELICIOUS 2% of 3% kg. voor 2.50 Bakje met 5% kg. mooie COX ORANGE 4.50 3y> kg. kogelharde UIEN voor 1. 3 kg. WORTELEN 1.— v DIKKE KOOLRAPEN 2 of 4 1.— De allerbeste IRENES 8.25 per kist. 7 CITROENEN 1.— 8 GROTE JAFFA GRAPE FRUIT 2.50 3% kg. HANDPEREN 2.— 4 kg. STOOFPEREN 2.— Grote MANDARIJNEN erg lekker 25 voor 2.50 Kleinere 35 voor 2.50 BLOEMKOOL, PREI EN RODE BIETEN. De beste SALUSTIANA SINAASAPPELEN let op, u krijgt nu 22 dikke voor 2.50 Wilt u kleinere dan 32 voor 2.50 5 kilo 25 kilo Thuisbezorgd 50 ct. extra. naast Piet Swier op de dinsdagmarkt. jj Onze laatste BONTMANTELS bonthoeden, -colliers nu kopen ver beneden de normale waarde!! b.v. van 650,— nu slechts 298, b.v. van f 985,— nu slechts 475, enz. enz. Zo goedkoop kooht u nooit een bontmantel. U zult zeggen: dit is niet mogelijk, dat is haast voor niets! Dit kan alléén: De grootste en goedkoop ste bontzaak van Nederland DE BONTKONING, Voorstreek 71 Tel. 05100-20713. Leeuwarden. Crediet-service mogelijk. Komt u van buiten de stad, bij koop reisgeld te rug (ook benzine auto). Dus gratis reizen. TWEEDE HANDS FIETSEN zijn zeer baar. Daarom hebben wij een prima fiets voor slechts 169,50. Met alles er op en er aan en een jaar garantie. FA. RODENBURG Oosterdijk 85, Sneek Tel. 2163

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 7