Jf spaak faber vsav woonadvies Metz I dubbeldikke polyether o matros nü voor ’n speciale^ najaarsprijs! 1-persoons van93,- voor Qt| ADVERTEREN doet verkopen/ GEMEENTE SNEEK voordeel parade Woning met voor- achtererf en steeg MODEHUIS VEJVEKAMP HINDERWET ENKELE DAMES leeraar/lerares RIANT WONEN IN SNEER variant 137.50 7-29 maart 1973 Koop nu een Ford bij OZINGA I AFFICHES UIT EIGEN BEZIT wees zuinig op uw gezondheid èn op uw geld! DE EEND MAKELAARDIJ W. DIJKSTRA EN ZN. Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer TENTOONSTELLING Bij de N.V. VERZEKERING MAATSCHAPPIJ WOUDSEND Ao 1816 te Woudsend, E Ozingas Automobielbedrijf BV komfortabele en ver fijnde vormen omge toverd tot een smaakvol „thuis uit eten” in de eksklusieve sfeer van moderne skandinavische vormgeving,eetkamer-recept uit de keuken van een deense meesterontwerper Ur‘ t Parkstraat16 Telefoon 05150-3344 Sneek ■Mi Makelaardij W Dijkstra en Zn. Leeuwarden - Sneek Grootzand 25 - td.2633 brengen. Kom nu naar ons voor deze kwaliteitsmatras, tegen 'n absolute droomprijs Teveel men- sen slapen nog op 'n matras die me disch niet verantwoord isDoor 'n extra fabrieks- aanbieding kunnen wij daarvoor 'n uitgekiende prijs verandering in mfde mondiale L i I Sneek - Grootzand 14-38-42 L Win een jaar gratis onderhoud 504 ■M meubelen Midstraat 73 woningtextiel Midstraat 135 Joure tel. 05138-2502 voor de behartiging van al uw belangen bij de VERKOOP van UW HUIS in SNEEK EN OMGEVING Geopend 1012 en 13.3017.00 uur. Zon. en feestdagen gesloten. Entree 0.50 - leden gratis. Inlichtingen worden verstrekt door de directeur van de school, de heer J. Roelfsema, tel. 05150- 2119 (school) of 5121 (thuis). Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de burgemeester. Voor iedere passende VOORTENT Uit voorraad leverbaar 4 exclusieve modellen ook voor langkampeerders BOCREANA C.V. Deersum a.d, Rijksweg Sneek-Leeuwarden Tel. 05152-244 Na 18.00 uur 05150-5417 In het bestemmingsplan „de Domp”, nabij de Jachthaven, zullen aan de Horseweg bijzonder fraaie woningen worden gebouwd. Het wordt een type van 2 onder een kap met GARAGE, C.V. en OPEN HAARD. Wilt u eerst meer weten, dan kunt u telefonisch contact opnemen. Tel. 05141-841, toestel 151 of ’s avonds tussen 18.30-19.30 uur, tel. 05141-302. ERKENDE AUTORIJSCHOOL Lessen 13.50 p. u. Boudewijnstraat 21 BOLSWARD Tel. 05157-3316 LEEUWARDEN - SNEEK Dr. Boumaweg 11 - SNEEK - Tel. 05150-7500 W. en G. Dijkstra, makelaars o.g. Dr. Boumaweg 11 Sneek TeL 05150 - 7500 W. M G. Dijkstra. Makelaars o.g. ttó MBM. Kleinzand 12-14, Sneek Dr. Kuyperlaan 4, Sneek Notaris J. P. G. Mensen, Marktstraat 22, Sneek, zal op maandag 26 maart 1973, des middags 2.00 uur in Hotel Hanenburg, Wijde Noorderhorne 1, Sneek, finaal verkopen: het woonhuis met voor- en achtererf en steeg, Dr. Kuyperlaan 4, Sneek, kad. groot 1.89 are, vrij van grondrente. Bod 40.809,— Aanvaarding: 1 mei 1973, vrij en ontruimd. Betaling: 1 mei 1973 Lasten: 1 mei 1973 Bezichtiging: op de verkoopdag van 11.30 uur tot 13.30 uur en op afspraak. Biljetten en inlichtingen verkrijgbaar bij de notaris, Markstraat 22, Sneek, tel. 05150-7025. Burgemeester en wethouders van Sneek maken bekend, dat bij hen is ingekomen en ter secretarie dier gemeente, IVe afdeling, Markstraat 17 (bene den), ter inzage ligt een verzoek van R. de Boer, Bloemstraat 2, alhier, om vergunning ingevolge de Hinderwet te ontvangen tot het oprichten, inwerking brengen en in werking houden van een herstelin- richting van motorvoertuigen op het perceel Bloem straat 4, alhier, kadastraal bekend gemeente Sneek,' sectie A no. 1868. Gedurende tien dagen na dagtekening van deze openbare kennisgeving bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verle nen der vergunning in te brengen bij het gemeen tebestuur. Bovendien zal op maandag, 2 april 1973, des mid dags te 12.00 uur in het gemeentehuis, alhier, een openbare zitting worden gehouden, waarin monde ling bezwaren tegen inwilliging van het verzoek kunnen worden ingebracht. Sneek, 15 maart 1973. deel uitmakende van het bekende Assurantieconcern Stad Rotter dam Ao 1720 N.V., kunnen worden geplaatst: met 3 of 4 jarig MAVO-diploma of gelijkwaardige oplei ding. Type-diploma wordt op prijs gesteld. Zij die dit jaar examen afleggen, kunnen eveneens solliciteren. Schriftelijke sollicitaties met opgaaf van leeftijd, opleiding etc. te richten aan de Direktie, t.a.v. de heer W. de Vries. In verband met' ziekte van één van de docenten worden sollicitanten opgeroepen voor de betrek king van: in tijdelijke dienst aan de R. J. Sipkens- school (openbare school voor m.a.v.o.), alhier, voor wekelijks 3 lesuren Neder lands, 15 lesuren Engels en 8 lesuren Aaardrijkskunde, te geven in de leerjaren 1 en 2. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma, burgemeester K. Koster, secretaris .11 I I I lUMl Uil i uiMnW-n niTiiiiaigiifasifiis'T^*?"VTVr'Tiïf-! - Het aantrekkelijke van deze woningen is hun fraaie ligging 20 meter vanaf de weg, L-vormige woonkamer met open haard, totaal 5 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, dakterras, eigen grond. Koopprijzen tot 83.000,(inclusief grond, overdrachtskosten, makelaarscourtage, b.t.w.). INFORMATIE: Teneinde u uitgebreide informatie te kunnen verstrekken is ons kantoor hedenavond vanaf half acht geopend en zaterdagmorgen a.s. van 10.30 tot 12.00 uur'. I Eethoek In polystireen met op kogel lagers draaiend tafelmiddenplateau waardoor gemakkelijke bereikbaarheid van alles voor de aanzittenden. stoel f279 per stuk, tafel 0125 cm f735 Eksklusief .hangdressoir in wit en zilver wet-AChuifdeuren f 1465 is het slanke model van deze met stiksels versierde regenmantel. Komtu gezellig even passen? Iedere koper van een Ford tot 31 mei a.s. kan meedoen aan een leuke wedstrijd en daarmee ’n jaar lang gratis onderhoud winnen. Totaal 1001 winnaars in een competitie van drie prijsvragen. Waardoor de kans, dat u een van de gelukkige winnaars bent, alleen maar vergroot wordt. Zo krijgt iedere nieuwe Ford iets extra’s mee. Of eigenlijk twee extra's. Want onze attente service als erkend vakman en Ford Dealer is sowieso bij de prijs van een nieuwe Ford inbegrepen. Kom snel kijken hoeveel extra’s u kunt meenemen bij elke nieuwe Ford en maak kans op een van de 1001 prijzen. Ford Taunus 73 met 1.3 ltr/55 DIN pk, of 1.6 ltr/72/88 DIN pk (met bovenliggende nokkenas), of een 2.0 ltr/90 DIN pk V-6 motor in 2- en 4-deurs Sedan, 2-deurs Coupé, 6-deura Station Wagon. Ford Escort 73 met 1.1 Hr/43 DIN pk, of 1.3 llz/57 DIN pk motor (72 DIN pk In de Sport en 1.6 ltr/86 DIN pk in de Escort Mexico) in 2- en 4-deurs Sedan en 5-deure Station Wagon. EEN VERTROUWD ADRES SINDS 1896 Ford Capri 73 met 1.3 ltr/59 DIN pk, of 1.6 ltr/72 of 88 DIN pk (met V°6 moto9rend* n9kkenas)’ of 23 ,tr/108 DIN pk’ of 2 6 ltr/125 DIN Pk caravan een Q

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 11