WEEKEND diensten fiabobank C3 I /V kcQkdicnsi.cn ^nnqa Voorjaarsmantel i Ide Wij weten wat er in1973 op de wereld aan mannen kleding te - koop is. Wijkindeling Sneker huisartsen i „De Waterpoort” s Wam heen Eringa I l I VEEMARKT SNEEK Bericht voor bruidsparen l I I I Auto- en watersport shop Rallye wil veel service bieden I I I I Café-restaurant „Pi’so" Snelle behandeling autoschade HHH VERSMADE MINNAAR Pegtn» 2 dt Waferpoortetad ZAKENNIEUWS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 45 jiniiiiiiiiiiiniiiffi ©jWlilWIff .4 EXPOSITIE BEELDEN VAN P. PIERSMA, HEEG IN „PRINSETUN” k? Een gelukkig adres voor betaalbare Mode. Sparen op de manier die pre- cies bij uw bedoelingen en mogelijkheden past,dat BR kan bij de Rabobank. Al naar gelang de opzeggingstermijn vergoeden wij een rente van Bw jF fl| 4% tot wfl' r ^\275 kantoren in Friesland staan u ten dienste. ■■■I OOSTERDIJK 20 SNEEK Member of the International Brixon Corporation De nieuwe charme van onze mantelkollektie vraagt om uw bewondering. De sublieme afwerking, het nieuwe gevoel, de nieuwe aksenten. U moet ons beloven te komen kijken. 4llllllllilllllllllillMIIIIIIIIIIIIIIIIH a FEUILLETON® |f door B. «J. ten Wesepe gj 1 ^illilllllllllllllBlM^^ NEDERL. HERV. GEMEENTE 8 NE E K E R NIEUWSBLAD Donderdag 15 maart 1973 ZONDAG 18 MAART en ds de maand ds J. uur van aange- 13.45 uur geret en dansen 10 40 4,25, 5,00, 20 1050,—; 3000 600 A. 89 12 Stationsstraat 27, tel. en arts te Wyckel, tel. „Turks tel. 8 uur te Oudega tot maandag Mar- arts te Nij- oriëntatierit Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. me- ■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII1 ne- M WW’ -.éV-f’-'-j BRIXON 12 200 180,—, 340,—; Wij verzorgen uw receptie, diner of koffietafel voor speciale lage prijzen. Sneek - Telefoon 2793 Boodschappen vóór 8.30 uur bij de betreffende arts. WIJK 3: C. J. Overdijk, arts Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette (Bloemstraten, Kloosterstra ten en de Staatsmansstraten) WIJK 2: C. P. Dros, arts Kanaalstraat 9, tel. 3681 Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) Donderdag 29 maart Ichthuskerk: 8 uur informatieavond met dr. A. v. d. Heuvel, sfecr.-gen. Ned. Herv. kerk Maandag 26 maart Rest. Leeuwen, Parkstraat: 19.30 u. ruilbeurs terdagavond 24.00 uur, spoedeisende gevallen: E. A. Oord, dierenarts (W), te. 05154-9470 Pinken 1375,—; Nuchtere 8 u. dis- WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM, WOUDSEND Zr. M. Reekers-Mulder, Bakhuizen, tel. 05148-246 Oosterdijk 17*21, Sneek 7*. SNEKER KRUISVERENIGINGEN Van vrijdagavond 18.00 uur tot zon dag 22.00 uur: Zr. R. Posma, Willem de Zwijger- straat 88, tel. 3914 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL, WOUDSEND S. Thomas, 05140-2077 Zaterdag 24 maart: Bonnema: 2 uur start MAC „J. C. Visser” Moderne zalen, zelfs voor meer dan 200 personen. Uitsluitend bestemd voor de pa tiënten van C. M. Eykman, arts, In het tijdvak van 17 tot en met 24 maart 1973. van Mole- is zaterdag Vrijdag 16 maart Jongerencentrum De Meerpaal: 8 u. tafeltennistoernooi Amicitia: 8 uur film „Turks Fruit” Op de dinsdag te Sneek gehouden veemarkt werden 3983 dieren voerd, te weten? Donderdag 22 maart Jongerencentrum De Meerpaal: film „Son of Man”, na afloop cussie Woensdag 21 maart Amicitia: 8 uur film „Turks Fruit” Dinsdag 20 maart Amicitia: 8 uur Noorder Compagnie met „Suiker” Zondag 18 maart Amicitia: 2.30 u. film „Kruismoord complot”; 5 en 8 uur film Fruit” WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS HEEG EN OMSTREKEN Zr. Bollemeyer, Heeg 39, tel. 05154- 2490 j. j. J. A. 8 u. folkzanger Dinsdag 27 maart Fredehiem, Kleinzand 18: gemene jaarvergadering voor Gezinshulp Sneek GARAGEHOUDERS I’’ SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 7.00 uur: Garagebedrijf H. Wander, Martini- plein 3, tel. 3992 8 uur al- van Ver. WIJK 6: J. Nauta, arts Stationsstraat 27 tel. 2555 Het gebied'begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (omgeving Prinsen gracht en de Lemmerwegwij- ken) Tevens Oppenhuizen en Uit- wellingerga. WIJK 4: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied begrensd door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne en het Eiland) met een jongen uit wilt, maar het nog niet wil weten voor thuis. Dan ben je zogenaamd met je vriendin uit.” Ze dacht een poosje na. „Ergens is het niet eerlijk, he? tegenover mama.” Voorzichtig zijn, begreep hij. Ik moet niet al te hard van stapel lopen. „Daar in heb je gelijk. Nee, dat kunnen we eigenlijk niet doen. Nu ja, misschien weet ik een andere oplossing. Ik zal er eens over nadenken. Doe jij het ook. Twee weten meer als één. Wé zouden dan samen ergens kunnen dineren. Ik weet een uitstekend hotel met een pri ma keuken. Aan een bosrand. Met een mooi uitzicht. Het ligt namelijk op een heuvel. Enfin, dat komt misschien nog wel eens.” Binnen het uur was hij weer terug in het restaurant, waar haar fiets stond. Met een lange handdruk nam ze af scheid van hem. „Heel veel dank, me neer Jansonides. Het was denderend. Ennemisschien wil ik nog wel eens met u mee.” Hij hield even haar hand vast, „Niet bang geweest? Ik bedoel, toen Ik zo hard reed?” WIJK 5: H. Ubbens, arts Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Houkesloot en de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperk hem). Ze trcwste hem. „Dat komt wel eens keer, meneer. Nu wil ik wel een van Uw door de vakmensen van Autospuiterij-, uitdeuk- en tectl- leerinrichting f A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 f Ze schaterde het uit. „Hebt u ergens een slot? Kon u me opbergen.” Hij lachte met haar. „Nee, kindlief, zo rijk ben ik niet. Ik ben maar een eenzame vrijgezel, een bescheiden huis in Utrecht als bezit. Maar als ik een vrouw had, dan ging ik met haar uit en zou ervoor zorgen, dat ze mooie kleren kreeg. Dan zou ik met haar willen schitteren in de schouwburg en op parties. We zouden samen veel uit gaan en met vakantie. Ik zou mijn vrouw iedere dag laten genieten. Ze kreeg natuurlijk een wagentje van me en ze zou verder mogen doen en laten wat ze zelf wilde in de tijd, dat ik aan het werk ben”. Hij zuchtte. „Maar APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.30 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur; zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur gesloten: A. J. van der Sluis, Marktstraat 12 (D. S. Niermeijer, M. Th. Kuitert apothekers) 1 zichzelf, terwijl hij in zijn wagen stap te. Donderdagsavonds was het meisje er enkele minuten "oor 'en. Hij zat in het restaurant en dronk een kop kof fie. Ze betrad de zaal en ging bij hem aan tafel zitten, nadat hij opgestaan was en haar hand had gedrukt. „Prach tig op tijd, Babs”. Donderdag 15 maart Hotel Hanenburg: 7.30 uur vergade ring commissie zomeravondvoetbal St. Martinuskerk: 8 uur concert Sneeker Cantatekoor en Frysk Or kest Meerpaal: 8 u. informatieavond over Suriname Amicitia: 8 uur film „Turks Fruit” De heer B. Molenaar, eigenaar de Mecomo (Metaal Constructie I naar) aan het Kleinzand gestart met een auto- en watersport shop in deze If--’-' straat, genaamd „Ral lye”. „Ik wou er ook wel eens een af deling handel bij hebben,” motiveert hij. In het pand waar gedurende een zeer korte period 'e „Toko Sarinah” was gevestigd, worden nu autogordels, bromfietshelmen, scheepslampen, anti- verblindingslampen 6 en aanverwante artikelen verkocht. Het is de bedoe ling dat de heer L. Overink, die de zaak voor de er Molenaar zal drij ven, ooit eens produkten, gefabriceerd ook autorijles nemen, als ik achttien ben.” „Wanneer word je achttien?” Over veertien dagen, maar papa zegt: Dat heeft geen haast. Eerst de tekenacademie afmaken. Maar dat duurt nog drie jaar.” „Ik vind, dat je een verstandige va der hebt. Maar als je wilt, mag je het wel eens proberen in mijn wagen?” TANDARTSEN SNEEK Van 8.30 tot 9.00 en 17.30 uur uit sluitend voor dringende gevallen: W. van Dijk, Stationsstraat 50, 2659 WIJK 1W. L. Bogstra, arts Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en Ysbrechtum) Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: H. Ubbens, 2555 bij Mecomo, in het assortiment krijgt. Dat zullen dan artikelen als ankers en rijwielstandaards zjjn. Zaterdag 17 maart Sportpark Leeuwarderweg: voetbal wedstrijd ONSOranje Nassau Oudega (W): voetbalwedstrijd Ou degaW oudsend Hommerts: voetbalwedstrijd HJSC Zeerobben IJlst: voetbalwedstrijd IJVCOever- zwaluwen Amicitia: 8 en 23.30 uur film „Turks Fruit” Jongerencentrum De Meerpaal: 8 u. optreden jazzgroep Ze keek hem blij verrast aan. „Meent u het?” „Natuurlijk, waarom niet? Zoeken we een paar rustige wegen uit en dan ga jij achter het stuur zitten. Doen we natuurlijk eerst heel kalmpjes aan.” „Dat zou geweldig zijn, meneer. Hard- stikke leuk. Wanneer?” Hij spreidde zijn handen. ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer: 3333 een te Dan begrijp ik het een Maandag 19 maart Bar-dancing ,,’t Singeltsje”; politiek trefpunt Amicitia: 8 uur film „Turks Fruit” Bar-Dancing De Lichtboei: in de maand maart „The Millionaires” Luda Bar-Danoing: in maart Martin de Jong Bar-Dancing 't Singeltsje: in de maand maart iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond De Stampers Chr Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zondag avond geopend voor jeugd bov.en 16 jaar. Zaterdagmiddags kan iedereen die wil een kop koffie halen tijdens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan": In de maand maart „Liberty” Scotch Inn: iedere avond m.m.v. Gerrit Blaauw Oosterpoort-Bar: iedere vrijdag en zaterdag optreden van Dolle Peter RHBS en Sneker Sporthal: elke avond van maandag tot en met vrijdag trimmen Dansschool Vergonet: iedere terdag avond dansen, aanvang 8 uur Jongerencentrum „De Meerpaal", Klei ne Palen: ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, vrijdags van 7 tot 11.30 zaterdags 3 tot 11.30 uur Galerie Bijlsma Sneek: maart en april expositie tekeningen Dick Taayke Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 4 tot 6 uur Gemeentehuis Wymbritseradeel: tot 18 maart expositie van amateurkunst- schilders STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Telefoon 05150-3758 „Heb je geen vriendinnen?” Hoezo?” IJlst: GEREF. KERK Gaastmeer: 9.30 uur stud. mej. W. Rijpkema (Sneek); 13.45 uur ds A. Griff'c-.n (Heeg) ''eugddienst in N.H. kerk) Oudega (W): 9.30 en 13.45 uur kand. L. ten Nijenhuis (Amsterdam) Schamegoutnm: 9.30 uur ds Groene- veld (Oppenhuizen); 13.45 uur da E. E. Ebling IJlst: 10.45 uur ds C. van der Lin den (Woudsend' jeugddienst; 17.00 uur ds H. van Veen (Witmarsum) Gebruiksvee 1750,1850,- 1975,—; Slachtkoeien 5,50, 6,20 gesl.; 950,—, „Ja, he? Dorien vond het mieters. Die houdt haar mond wel.” „Vroeg ze niet, mfet wie je ging rij den?” „Ja. Ik antwoordde, dat dit nog geheimpje was, en toen begon ze lachen.'Ze zei: D wel. Ze denkt natuurlijk, dat ik jongen aan de hand heb.” Van zaterdag 20.00 uur tot zondag- avonds 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: C. J. Overdijk, Stationsstraat 2, tel. 2526 Noodspreekuren zondag: 10.00-10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur Dinsdagavond om acht uur wordt in het kunstcentrum Prinsetün te Leeu warden door Lykele Jansma een expo sitie van beelden van de heer P. (,heit’) Piersma uit Heeg geopend. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 31 maart; maandags tot en met zaterdags van negen uur ’s morgens tot vijf uur 's middags, en vrijdags avonds eveneens van zeven tot negen uur. DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W. Van zaterdagmiddag 13.00 uur tot za- alleen voor Vrijdag 23 maart Jongerencentrum De Meerpaal: optreden van Ierse Franck Quinlan ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM Gedurende zaterdag zondag: H. Heins, arts te Bozum, tel. 05152- 223 l kalveren 250,— 270,—, Bokken en geiten geen notering; Weide- en slachtschapen 200,- 275,—, 5,50, 6,26 gesl.; Weide- en slachtlammeren 90,- 175,—. 9,00, 9,80 gesl.; Varkens en slachtbiggen 1,80, 2,20, 2,50, 3,00 levend. Kleine biggen f 70,f 95,—. Rallye werd geheel in eigen beheer ge schikt gemaakt voor de verkoop van auto- en watersport artikelen. „We hebben niet een al te streng zakelijk sfeertje gebouwd”, verklaart de heer Overink, „als je het te luxe maakt, krijgen de mensen meteen zo’n dure indruk van je zaak”. De eigenaar en zijn zaakwaarnemer willen hun klan ten ’n grote service bieden. In de eer ste plaats hebben ze daarom n prik bord aan de wand gehangen waarop men gratis kan adverteren. Serieuze klanten krijgen koffie en last but not least, ze kunnen voor oplossing van hun moeilijkheden wat betreft inbouw en dergelijke van hun bij Rallye ge kochte spullen bij Mecomo terecht: daar is een gedeelte van de zaak als service ruimte ingericht. Goënga9.30 herv dienst Heeg: 9.30 uur ds A. Griffioen; 13.45 uur ds J. W. Bruinsma Jutrijp-Hommerts: 9.30 en 13.30 uur ds L. J. Huisman Nijland: 9.30 uur ds A. Meyeringh; 13.45 uur ds M. Hausmann (Wouds- end) UitweE ’igerga: 9.30 uur ds F. A. van Liere, m.m.v. kerkkoor; 13.30 uur ds F. A. van Liere Oudega (W): 13.45 uur (jeugddienst) Sandfirden: 9.30 uur ds P. Vroegin- deweij Scharnegoutum: 9.30 uur ds Nijenhuis; 13.45 uur ds mr Vaandrager Terzool: 9.30 herv. dienst Woudsc 9.30 uur ds H. Haus mann (H.D.); 19.30 uur ds A. Meye ringh IJlst: IJsbrechtum: 10.00 uur priester Huub van de Watering (bijz. dienst) Wolsum: 9.30 uur ds C. van Eysinga Theresiahuis: 11.00 uur ds K. den Hartog DOOPSGEZINDE GEMEENTE 9.30 uur ds G. G. Hoekema poosje met u rijden.” Dus reed Kees Jansonides het dorp uit naar de grote autoweg en trapte op het gaspedaal. Hij was een vaardi ge rijder, die geen enkel risico nam, maar op de grote weg best honderd- vijftig durfde te rijden. Het meisje was enthousiast. „Gewel dig, wat er in deze wagen zit, néér. We gaan iedereen voorbij.” Hij keek haar even van terzijde aan. „Niet bang? Nu we zo snel rijden?” „Welnee. Waarom. Ik zie wel dat u goed kunt rijden. Papa rijdt ook voor treffelijk, maar nooit zo hard. Hij vindt het niet nodig.” Inwendig dacht Kees: De slome Geert zal het wel bij tachtig of negentig houden. „Heel verstandig van je va der. Zo, nu zullen we ook maar wat snelheid matigen. Ik wilde je enkel laten zien, wat er in zat.” Ze keek op de snelheidsmeter en zag dat de wijzer terugliep van honderd- vijf en veertig tot honderdtien. Het leek nu een slakkengangetje in haar ogen. Zo langs z’n neus weg zei hij: „Als je eens een zaterdag wat meer tijd hebt, „O nee, ik vond het geweldig. Ik wil gaan we samen toeren. Naar zee bij voorbeeld. Zou je dat niet lijken?” Het meisje knikte. „En of. Maar hoe moet ik dat klaarspelen? Mama wil altijd weten, waarheen ik ga en met wie.” - - „1XCI die vrouw heb ik nog nooit ontmoet”. „Ja. „Kun je die niet in vertrouwen men? Je zou kunnen zeggen, dat je Stemming. Gebruiks-, slachtvee en pinken prijshoudend; nuchtere kalve ren: onveranderd, goed gevraagd; wolveemarkt: prijshoudend; varkens- markt: luie stemming, onveranderd; kleine biggen: gelijk vorige week. DOKTER J. RUTGERSHUIS Consultatiebureau voor geboortenre geling en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150-6461 bellen ds Wilman ARTSEN HEEG, NIJLAND EN IJLST Van vrijdag 18.00 uur 8.00 uur: W. J. A. Hoogwater, land, tel. 05156-232 DIERENARTSEN BALK EN HARICH Van zaterdag 12.00 uur tot zondag 24.00 uur: J. Akkerman, dierenarts te Balk, tel. 05140-2170 Hij spreidde zijn handen. „Wanneer je wilt. Ik heb ’s avonds wel een paar uur tjes. En dan de zaterdag. Dan werk ik doorgaans niet.” Het meisje dacht enige ogenblikken na. „Donderdagavond kan ik me wel een paar uurtjes vrij maken. Dan ben ik doorgaans bij Dorien, dat is mijn vrien din. Ik zeg gewoon tegen haar van de week, dat ik stiekum rijles ga nemen. Dat is toch zo?” „Allicht. En reken er niet op, dat ik een gemakkelijk leermeester zal zijn.” Hij keek haar grimmig aan. Lachend antwoordde ze: „Daar geloof ik niets van. Vindt u het niet erg? Donderdagavond om een uur of ze ven?” „Ik ben er om zeven uur. Hier?” Ze knikte. „Kan ik m’n fiets gemak kelijk kwijt. O, ik verheug me er op, meneer.” „Ik eveneens, Babs. Tot ziens. Don derdagavond.” Er lag een vergenoegde trek over zijn gezicht, toen hij haar zag wegfietsen. Bij de bocht draaide ze zich om en zwaaide. Hij zwaaide terug. „Als het me dan niet lukte bij de* moeder, waarom zal ik dan niet proberen de dochter in te palmen?” zei hij zicht tot 9.30 uur 13.46 uur geref- Kapel St. Antoniusziekenhuis, 10.30 uur ds J. den Hartogh NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur ds J. H. D. Louwerse (H.D.); 17.00 uur ds mr J. A. Vaandrager Ichthuskerk: 9.30 uur ds mr J. A. Vaandrager; 19.30 uur ds J. H. D. Louwerse Bogermancollege Lugtigheid GEREF. KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds J. D. B. van der Meulen; 17.00 uur ds mr J. A. Vaandrager (gem. dienst) Oosterkerk: 9.30 uur ds J. H. Halsema; 17.00 uur ds J. D. B. van der Meulen Zuiderkerk: 9.30 uur ds H. Rub bers (Leeuwarden); 17.00 uur ds J. H. van Halsema GEREF. GEMEENTE Mennozaal, Harinxmakade 21, 9.30 en 19.00 uur leesdienst CHR. GEREF. KERK 9.00 en 17.00 uur ds. J. Dol GEREF. KERK Kleinzand 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur ds W. Pouwelse (Ureterp) D.OOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M. van der Meulen (Mennozaal) BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 uur ds J. van Dam; 17.00 uur ds J. van Dam; 19.30 uur jeugdbij- eenkomst; vrijdagavond 20.00 uur bidstond ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 19.00 en 10.45 uur en 's avonds 19.00 uur; zaterdagavond dienst om 9.00 uur GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 u. evan gelie prediking in gebouw Aere Pe- rennius, Kleinzand 10 te Sneek. Je zus noodt u: „Komt tot het feest van redding en genezing” Woensdag bidstond Schamestraat 13 LEGER DES HEILS 10.00 u. heiligingssamenkomst; 11.45 uur zondagsschool openbare lagere school, Kaatsland en Kleinzand 20; 7.30 uur bidstond; 8.00 uur verlos- singssamenkomsit o.l.v. kapiteine M. K. Breidenbach en luitenante M. Ho- getoom NIEUW APOSTOLISCHE KERK J. W. Frisostraat 57: 9.30 uur 16.00 uur dienst; woensdagavond 20. uur dienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkriikszaal Kleinzand 77, vrij dag 19.30 uur; theocratische school; 20.30 uur dienst vergadering; zondag 15.30 uur openbare lezing; 16.30 uur wachttorenstudie PINKSTERGEMEENTE ’s Middags 16.00 uur Aere Perennius Kleinzand 10 FILADELFIAGEMEENTE Kleinzand 64: zondag 9.30 uur dienst zondagsschool N. Noorderhorne 21 9.30 uur; woensdag 20.00 uur jeugd dienst ADVENTSKERK Baptistenkerk (Jeugdhonk) zaterdag 10.00 uur bijbelstudie; 11.00 uur pre diking Folsgare: 9.30 uur ds G. W. chal; 13.30 uur ds M. A. van Olst (Hindelopen) Gaastmeer: 9.30 uur ds J. W. Bruinsma; 13.45 uur ds A. Griffioen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2